"Stencero" - fredet bygning tæt ved Ollerup kirke

| |


Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard

Svendborgvej 104 B. Stencero Stuehus (1811) og de dermed sammenbyggede huse i vest (1813) og øst (1819). Fredet 1964.

1797 kom en ny, 40 år gammel præst til Ollerup-Kirkeby pastorat på Sydfyn. Jacob Christensen hed han - 10 år havde han været præst på Drejø. Han var født i Køng på Vestfyn som søn af "Christen Tømmermand" og stammede altså fra et håndværkermiljø.

To år efter ankomsten til Ollerup, blev han udnævnt til provst, senere amtsprovst. I maj 1789 havde Jacob Christensen indgået ægteskab med Margarethe Christence Behr, datter af byfogeden i Grenå, Niels Erich Behr.
Få år efter sin ankomst til Ollerup gik Jacob Christensen i gang med at planlægge bygningen af et nyt hus sydvest for præstegården,Stencero i OllerupStencero i Ollerup enkesædet "Christencero", der stod færdigt i 1811. Det blev bygget som en kopi i mindre størrelse af den historiske Ollerup præstegård, der nedbrændte i 1935.
Det var faktisk ikke så lidt af en økonomisk bedrift af provst Christensen at bygge en sådan bolig, så da den stod færdig, blev den da også straks lejet ud. Selv nåede amtsprovsten aldrig at få glæde af sit nye hus. Han døde i 1821 og efterfulgtes i embedet af en præstesøn fra Vester Skerninge, Thomas Christian Bredsdorff.
Men enken og de to døtre, Christine og Ottilie flyttede nu ind i Stencero set fra Ollerup KirkegårdStencero set fra Ollerup KirkegårdChristencero. Længst ophold her fik den yngste af provstens børn, Ottilie Sophie Cicilie, født i Ollerup Præstegård den 14. september 1799. Hun boede her til sin død i 1896, altså næsten 100 år efter at hendes forældre kom til Ollerup.