Stolestaderegister i Ollerup kirke. 1727

| |

.
Ollerup-Kirkeby sognekaldsarkiv. LAO.


Som udi nogle år skal være tilføjet uenighed udi Kirke m. våbenhus fra sydøstKirke m. våbenhus fra sydøstOllerup kirke, formedelst iblandt sognefolkene ingen rette anordning eller anvisning skal være gjort, hvor enhver sin stol og stade skulle have, så i henseende til sognepræstens hæderlig og vellærde hr. Vitus Bering derom til mig gjorte beretning, har jeg som kirkens patron, efter hans kongelige majestæts allernådigste lovs tilhold, fundet for godt stolestaderne udi Ollerup kirke, iblandt sognefolkene, således efter enhvers hartkorn at inddele:


Mandestolene:
Deraf bliver de fire øverste og unummerede til Nielstrupgård, indtil videre.
Derefter følger 28 nummerede stole og bliver da
Nr. 1 til to personer for Bejerholmgård
Nr. 2 til tre personer, for de tvende præstens medhjælpere og kirkeværgen, som nu er og efterkommer.
Nr. 3 til tre personer for Ditlev Rasmussen i Ollerup, Albrect Christensen, Ollerup, Morten Nielsen i Skovsgård.
Nr. 4 til fire personer for Niels Andersen i Ollerup, Rasmus Jensen, Ollerup, Jens Hvid i Stågerup, Hans Nielsen i Ollerup
Nr. 5 til fire personer for Morten Rasmussen i Ollerup, Jesper Christensen, Ollerup, Niels Knudsen, Ollerup, Niels Sørensen, Ollerup.
Nr. 6 til fire personer for Rasmus Hansen Bøg i Stågerup, Anders Hansen i Ollerup, Peder Rasmussen i Stågerup, Jens Jensen i Ollerup.
Nr. 7 til fire personer for Jacob Jensen i Ollerup, Rasmus Rasmussen, Ollerup, Peder Knudsen, Ollerup, Markus Hansen, Ollerup.
Nr. 8 til fire personer for Grønninggården, Ollerup, Peder Andersen i Stågerup, Hans Jespersen i Ollerup, Anders Rasmussen i Stågerup.
Nr. 9 til tre personer for Ollerup Kirkejord Simon Lauritsen i Ollerup, Mads Poulsen, Ollerup.
Nr. 10 til fire personer for Hans Pedersen i Stågerup, Laurits Pedersen, Stågerup, Rasmus Hansen Høgh, Stågerup, Anders Madsen, Stågerup.
Nr. 11 til fire personer for Hans Jørgensen i Hemmedrup, Søren Jørgensen i Ollerup, Hans Jørgensen i Stågerup, Hans Sørensen i Stågerup.
Nr. 12 til fem personer for Hans Andersen i Ollerup, Niels Christensen, Ollerup, Nielstrup Mølle.
De øvrige og efterfølgende mandestole er først for husmænd og der næst for de unge karle.

Kvindestolene:

Deraf bliver iligemåde de første fire øverste og unummerede for Nielstrupgård indtil videre.
Der næst er sognepræstens kærestes stol også unummereret.
Derefter følger 15 nummerede kvindestole og bliver da
Nr. 1 til fire personer for Bejerholm 2 stader, Anders Rasmussens kone i Ollerup, Albret Christensens kone, Ollerup.
Nr. 2 til fire personer for Morten Nielsens kone i Skovsgård, Niels Andersens kone i Ollerup,Rasmus Jensens kone, Ollerup,  Jens Hvids kone i Stågerup.
Nr. 3 til fem personer for Hans Nielsens kone i Ollerup, Morten Rasmussens kone, Ollerup, Jesper Christensens kone, Ollerup, Niels Knudsens kone, Ollerup, Niels Sørensens kone, Ollerup.
Nr. 4 til fem personer for Rasmus Hansen Bøghs kone i Stågerup, Anders Hansens kone i Ollerup, Peder Rasmussens kone i Stågerup, Jens Jensens kone i Ollerup, Jacob Jensens kone, Ollerup.
Nr. 5 til fem personer for Rasmus Rasmussens kone i Ollerup, Peder Knudsens kone, Ollerup, Markus Hansens kone, Ollerup, Grønning-gården, Ollerup, Peder Andersens kone i Stågerup.
Nr. 6 til fem personer for Hans Jespersens kone i Ollerup, Anders Rasmussens kone i Stågerup, Ollerup Kirkejord, Simon Lauritsens kone i Ollerup, Mads Poulsens kone i Ollerup.
Nr. 7 til fem personer for Hans Pedersens kone i Stågerup, Lars Pedersens kone, Stågerup, Rasmus Hansen Høghs kone, Stågerup, Anders Madsens kone i Ollerup, Hans Jørgensens kone i Hemmedrup-
Nr. 8 til fem personer for Søren Jørgensens kone i Ollerup, Hans Jørgensens kone i Stågerup, Hans Sørensens kone i Stågerup, Hans Andersens kone i Ollerup, Niels Christensens kone i Ollerup.
De øvrige og over blevne kvindestole og ledige stader er for husmændenes koner og andre inderster.

Og som denne inddeling nu er gjort således, efter enhvers hartkorns størrelse, at ikke nogen sig der over kan beklage, så har og sognefolkene sig efterdags der efter at rette, under vedbørlig tiltale og straf som loven dikterer. Her ved og advares enhver, at de retter sig efter hans kongelige majestæts allernådigste lovs 2 bogs 22 kapitel 48 artikel, som indeholder: På landsbyerne følger stolestadet gårdene, og dem som der udi bor, dog så at de unge ydmyge sig for de gamle: Denne anordning forbliver udi sognepræstens gemme til enhvers efterretning, når den først er vorden oplæst.

Hvidkilde den 21. maj 1727.