Vildtbanepæl dateret 1761

Vildtbanepæl dateret 1761
Vildtbane. Et stort, samlet jagtdistrikt. De danske konger lagde allerede i middelalderen vægt på at have vildtbane, hvori kun de havde ret til at jage. Senere var især Frederik II ivrig for at skabe sådanne jagtdistrikter og foretog derfor store mageskifter; derved opstod der på Sjælland og i Østjylland store vildtbaner Krongodsudlægene midt i 1600-årene voldte afbræk heri; men ved ved ryttergodsdistrikteternes omlægning 1716-20 skabtes igen gode muligheder for indrettelsen af vildtbaner. De kgl. vildtbaners grænser var markerede ved nedsættelse af pæle eller sten, vildtbanepæle. (Håndbog for danske lokalhistorikere, s. 509).