Vester Skerninge Friskole 1865-1990

| | | | | | |
Jubilæumsskrift 1990 udgivet af Vester Skerninge Friskole
Vester Skerninge FriskoleVester Skerninge Friskole Vester Skerninge FriskoleVester Skerninge Friskole Vester Skerninge Friskole -kolofonVester Skerninge Friskole -kolofon Vester Skerninge Friskole -ForordVester Skerninge Friskole -Forord

Den folkelige baggrund

Skolens grundlæggere

Af mine erindringer

De første 10 år

Hannibal Petersen

Forbindelsen til Kold

Min skoletid

Et erindringsbillede

Mindet lader som ingenting

1949-1951

En formand beretter

Tilbageblik

At blive "klog"

Min skoletid i Vester Skerninge Friskole

18 dejlige år

Fællesskab, tillid og åbenhed

Elleve år på friskolen

Vi kom, vi prøvede vi tabte

Sådan er vores skole

Hva' ska' vi så i morgen

Sange fra tidligere jubilæer

Formænd gennem 125 år

Leder/lederparoversigt

Læreroversigt

Kildeangivelser