Fynhistorie.dk

Vores lokalhistoriske site, har nu kørt siden 1998, med et stadig stigende besøgstal. Der har i perioder været op til 20.000 brugere på vores site pr. mdr. En månedsoversigt over besøgende opbevares internt.

Den gl. version kører stadig på http://historie.sydfyn.dk hvor materiale der ikke er med her endnu kan findes.

Fynhistorie startede oprindeligt med en henvendelse fra Hans Nørgaard, som lå inde med en stor del lokalhistorisk materiale, som også vi syntes den brede befolkkning skulle have gæde af, derfor oprettede vi sitet www.historie.sydfyn-info.dk som senere også fik navnene www.historie.sydfyn.dk  www.fynhistorie.dk samt den landsdækkende historieportalnavn www.historie-info.dk.

Portalen udviklede sig i rivende fart og der kom hurtigt over 10.000 dokumenter i vores samling.
I 2001 så vi os nødsaget til at afsætte en person i 3 måneder til at tilrette vores materiale til en fælles skabelon, så materialet optrådte mere ensartet og pænt. Dette arbejde blev betalt af DKviaNET A/S, som dengang hed Sydfyn-info.dk A/S.
Vort koncept har fundet en trofast læserskare, hvoraf det kan nævnes at Århus universitet er en af de store læsere med rigtig mange besøg. Det kongelige bibliotek har taget kopier af vort materiale, som de betragter som bevaringsværdigt. Seneste kopi er taget i 2005,

Formål:
Vores formål er et gøre almindelige menneskers lokalhistorie tilgængelig for den brede masse, uden den helt store censur. Vi prøver selvfølgelig hele tiden at overveje og udvælge det materiale, som vi mener dækker bedst muligt, og som har et væsentligt skær af historisk korrekthed over sig. Dette må nødvendigvis altid være et skøn, da opfattelserne af den historiske sammenhæng hele tiden ændrer sig. Vi har i vort materiale lagt vægt på at der skal være noget for enhver smag, og er nået til den erkendelse at det er en blanding af "historiske skrøner" og veldokumenteret historisk kildemateriale, enten som afskrifter eller affotograferinger.

Hvem er vi:
Alle der er interesseret, kan være med til at udfylde dette store område med materiale. Det gælder studerende, der laver store gode opgaver og som blot oplever at materiale, efter endt bedømmelse, lever en hengemt tilværelse i en skrivebordsskuffe. Eller den person der har en enkelt god historie eller gerne flere historier, der også kan være levnedsbeskrivelser.

Idemanden til denne portal var som tidligere nævnt Hans Nørgaard, der via en henvendelse til Hans Ottesen med eksempler fik gennemført projektet. Jeg (Hans Ottesen) Syntes at det var synd at et sådan materiale gik til grunde som så meget andet på nettet og i skrivebordsskuffer, så derfor blev portalen etableret som et selvstændigt projekt under DKviaNET A/S's gode vilje og direkte sponsering af vores historieprojekt.
Sitet drives af frivillige, der i mindre eller større grad selv opdaterer materialet på portalen http://historie-info.dk Alle kan være med, "send dit materiale dirtekte via mail" til hnorgaard2@gmail.com , eller vær med til at administrere portalen direkte med din egen brugerprofil.

Alle leverandører forsøger vi at tilgodese igennem en beskrivelse af deres baggrund samt hvilket materiale de har leveret til portalen.
Vi samarbejder også gerne med museer, biblioteker  og andre offentlige myndigheder

Leverandører:
I forbindelse med en reorganisering af vores materiale kan du nu se en oversigt over leverandører og hvilket metertiale de enkelte personer har leveret.
Det er kun hvis du vil være leverandør på portalen, at du har brug for et brugernavn og et password.

Udgaver:
så nu er vi godt i gang med 3. udgave af vort materiale. 1. udgave blev skrevet i Microsoft Frontpage med de fordele og ulemnper der nu engang er ved et sådan program. 2. udgave blev modificeret udelukkende rent lay-out mæssigt i 2001, for at få vort lay-out til at fremstå ensartet og mere læsevenligt. 3. udgave forsøger vi nu at opgradere via et CMS system Drupal, som vi allerede har ret gode erfaringer med. Det tilsikrer, at vi kan uddelegere opgaverne med vedligeholdelsen af det historiske materiale direkte til leverandørerne.
Indtil nu har det været DKviaNET A/S's personale, der uden beregning har opdateret materialet på nettet, når vi via mail modtog materialet fra vores leverandører.

Der går endnu et stykke tid med at flytte alt eksisterende materiale over, så vi henviser stadig til det gl. site der stadig kører under navnet fynhistorie.dk, som du jo kan besøge på adressen http://historie.sydfyn.dk

NB: Hvis du har sendt en forespørgsel til kontaktforum og undrer dig over ikke at fået skyldes det højst sandsynligt at jeg pt. har haft problemer med at modtage mails herfra. Du kan indtil jeg har styr på det i stedet for skrive til jersey@post4.tele.dk