Breve fra rigsdagsmedlem Hans Christensen, Vejstrup 1848-1849

| | | | | |
Breve fra rigsdagsmedlem Hans Christensen (+1868), Vejstrup

Bonde og politiker Hans Christensen (+1868)Bonde og politiker Hans Christensen (+1868) Palæet i Roskilde hvor Øernes stænderforsamling holdt deres møderPalæet i Roskilde hvor Øernes stænderforsamling holdt deres møderBonde og politiker Hans Christensen og hustruBonde og politiker Hans Christensen og hustru Den grundlovgivende forsamling 1848-49Den grundlovgivende forsamling 1848-49 Bonde og politiker Hans Christensen's grav i VejstrupBonde og politiker Hans Christensen's grav i Vejstrup Mindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundMindesten for bonde og politiker Hans Christensen i Gudbjerglund Mindesten for Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 i GudbjerglundMindesten for Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 i GudbjerglundDe originale breve fandtes på Rosagergård i Vejstrup med en transskription foretaget af H.K. Rosager. Kopieringen af brevene fandt sted mens Aage Rosager var ejer af Rosagergård, nærmere kan tidspunktet ikke bestemmes. Kopierne har ligget i mange år og er måske blevet en del afbleget med årene.

Der er tale om 3 breve dateret 15. november 1848, 16. januar 1849 og 26. januar 1849.

Se her om Hans Christensen

NB: Det var landbohistorikeren Claus Bjørn, der i sin tid efterlyste Hans Christensens breve . 

Brev 22.11. 1835 fra Hans Chistensen - politisk indlæg om jagt i RoskildeBrev 22.11. 1835 fra Hans Chistensen - politisk indlæg om jagt i Roskilde Brev 22.11. 1835-2 fra Hans ChristensenBrev 22.11. 1835-2 fra Hans Christensen

 Åbent brev om valg til øernes stænderforsamling 21.5. 1834Åbent brev om valg til øernes stænderforsamling 21.5. 1834 Bondevenner 1849Bondevenner 1849

 

 

 

Rudkøbing. Ved et her afholdt prøvevalg af en stor deel af Langelands bondestand erholdt procurator Balthazar Christensen 100 og sognefoged Hans Christensen i Veistrup 78 st. (Kilde: Præstø Amtsavis. 5.1. 1847)

 

 

Politiker Hans Christensen brev 15-11. 1848Politiker Hans Christensen brev 15-11. 1848

 

 

 Politiker Hans Christensen brev 15-11. 1848 (2)Politiker Hans Christensen brev 15-11. 1848 (2) Politiker Hans Christensen brev 15-11. 1848 (3)Politiker Hans Christensen brev 15-11. 1848 (3)  Politiker Hans Christensen brev 15-11. 1848 (4)Politiker Hans Christensen brev 15-11. 1848 (4)

Politiker Hans Christensen brev 16.-1- 1849Politiker Hans Christensen brev 16.-1- 1849 Politiker Hans Christensen brev 16.-1- 1849 (2)Politiker Hans Christensen brev 16.-1- 1849 (2) Politiker Hans Christensen brev 16.-1- 1849 (3)Politiker Hans Christensen brev 16.-1- 1849 (3) Politiker Hans Christensen brev 16.-1- 1849 (4)Politiker Hans Christensen brev 16.-1- 1849 (4)                                                                             

Politiker Hans Christensen brev 26.-1. 1849Politiker Hans Christensen brev 26.-1. 1849 Politiker Hans Christensen brev 26.-1. 1849 (2)Politiker Hans Christensen brev 26.-1. 1849 (2) Politiker Hans Christensen brev 26.-1. 1849 (3)Politiker Hans Christensen brev 26.-1. 1849 (3) Politiker Hans Christensen brev 26.-1. 1849 (4)Politiker Hans Christensen brev 26.-1. 1849 (4)

BilagStørrelse
Brev 1849 Hans Christensen til Hans Nielsen Nygaard.pdf8.47 MB
Frydendahls udklip - sognefoged Hans Christensen.pdf16.91 MB
Frydendahls udklip - sognefoged Hans Christensen-2.pdf5.61 MB
Deputerede og suppleanter til stænderforsamlingen 1835.pdf4.36 MB
Stænderforsamlingen 1835 - valgberettigede i Vejstrup sogn.pdf3.25 MB
Valgberettigede til Øernes stænderforsamling i 14. valgdistrikt 1846.pdf9.02 MB
Forordning 15.5. 1834 om provindsial-stændernes-jndretning - øerne..pdf24.08 MB
Skårup bylav.pdf908.2 kB
Adressebevægelsen - Vejstrup bylav 1858-1863.pdf28.16 MB
Landstingsvalget 1864 -Fyn - 6 valgkreds - Valgbestyrelsens protokol.pdf16.86 MB
Valgbare i.h.t lov af 16.6. 1849 til Landstinget - Fyn - 1858 med rettelser.pdf21.53 MB
Breve fra Balthazar Christensen 1846-1854.pdf29.77 MB
Breve fra Balthazar Christensen 1846-1854-2.pdf23.14 MB
Breve 1851-1865 fra politiker - indtil 1851 bondeven - Frederik Jespersen, Bogense til A.F. Tscherning.pdf21.61 MB
Breve 1851-1865 fra politiker - indtil 1851 bondeven - Frederik Jespersen, Bogense til A.F. Tscherning-2.pdf19.59 MB

Hans Christensens breve

Claus Bjørn: Hvor er f.eks. Hans Christensen, Vejstrups, breve til hjemmet fra Roskilde stænderforsamling 1835 blevet af? De er udgivet og hyppigt citeret, men det ville nu være rart at få opsporet de originale breve.5

Thøger Dissing: Sognefoged Hans Christensen, Vejstrup, som Stænderdeputeret, Svendborg Amt XXVII, 1934 s. 96 ff., jfr. Erik Stig Jørgensen i Landbohistoriske studier tilegnede Fridlev Skrubbeltrang (1970) s. 199. Jeg har selv stødt på en tradition, der vil vide, at brevene har fulgt den fynske »indvandring« til Vestsjælland, men har ikke kunnet følge sporene videre.
 

Thøger Dissings artikler kan findes online på Fynske Årbøgers hjemmeside!