Hundstrup Kirkebog del 2. 1.1.1780 - 31.12.1794

| | |
Hundstrup Kirkebog - 2 - 2.5.1765-07.10.1814: kronologisk transcription
1780

Januar 1.1780 døbte jeg et drengebarn for Henric Madsen i Mynderup, kaldet Lars, båret af moderens søster skytten Steenfeldts kone på Hvidkilde. Faddere: Anders Rasmussen, Ole Krag, Henric Bruun, Hans Jørgensen i Bremerhus og Peder Jørgensens kone.

Januar 16.1780 døbtejeg et pigebarn for Rasmus skræder i Bremerhus, kaldet Maren, båret af Peder Vests kone i Øster Skerninge. Faddere: Matthias Ballemand i Ollerup, Anders skræder i Vester Skerninge, Peder Vest i Øster Skerninge, Henric Madsen i Mynderup og Henric Bruuns kone ibid.

Januar 19.1780 trolovet Peder Larsen og Margrethe Rasmusd. af Gundestrup, forloverne var Hans Hansen i Rårup og Peder Nielsen Degn i Gundestrup.

Januar 21.1780 copuleret Christopher Hansen og Anne Rasmusd.

Januar 30.1780 indlod Henric Madsens kone af Mynderup.

Februar 27.1780 indlod Rasmus skræders kone i Bremerhus.

Marts 17.1780 copuleret Peder Larsen og Anne Margrethe Rasmusd. af Gundestrup

April 2. 1780 var til konfirmation Niels Rasmussen Niels Jensen smed Anna Johanne Rasmusd. Marianne Petersd. Busch Anna Nielsd., Niels Jensens datter af Mynderup

April 9.1780 blev christnet Peder Larsen i Gundestrup hans drengebarn kaldet Rasmus. Båret af moderens søster Dorthe Rasmusd. Faddere: Jørgen Jørgensen, Peder Degn, barnets morbroder Anders Rasmussen, Anders Jørgensens kone og Christiana Jørgensd.

April 14. 1780 copuleret Rasmus Andersen Bøemand og Johanna Madsd.

April 30. 1780 blev christnet Morten Larsen Basse i Aagrønhuset hans drengebarn kaldet Hans. Bå- ret af Anders Rasmussens kone i Hundstrup. Faddere: Anders Ladefoged, Rasmus smed, Rasmus Bøemand, Rasmus Nielsens og Anders Degns koner.

Juni 4.1780 kast jord på Bodil Madsd.s drengebarn, 1/2 år

Juni 9.1780 kast jord på Jens Rasmussen Schade, ærate 37 år

Juni 11.1780 introduceret Morten Basses kone i Aagrønhuset.

Juni 11.1780 blev christnet Hans Mortensens datter af Gundestrup, kaldet Maria, båret af Niels Ras- mussens kone ibid. Faddere: Niels Degn, Hans møller, Anders Jørgensen, Jørgen Jør- gensens (kone) og Christiana Jørgensd.

Juni 18.1780 blev Rasmus smeds i Hundstrup hans hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, kal- det Rasmus, båret af moderens søster fra Ollerup Christen Ladegaards kone.

Juni 18.1780 ditto dato blev christnet Jens Krogs pigebarn, kaldet Anna, båret af degnen Schmidts kone. Faddere til disse 2de børn var: Christopher Gammelgaard, Søren Rasmussen, Hans kudsk, Rasmus Jensen, Peter Busch, Peder snedker, Anders Rasmussens og Anders Ladefogeds koner, Johanna Maria Hansd. og Anne Hansd.

Juli 9.1780 indlod Jens Krogs kone

Juli 10.1780 kast jord på gl. Anders Rasmussen i Gundestrup, æt. 81 år 3 mdr.

Juli 16.1780 indlod Hans Mortensens og Rasmus smeds koner.

August 6.1780 kast jord på teglbrænder Rasmus Nielsens dødfødte pigebarn

August 27.1780 blev rytter Mads Rasmussens hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, som blev båren af pigen Dorthe Rasmusd. i Gundestrup og kaldet Hans. Faddere: Peter Busch, Jens Sørensen, Niels Christensen, Peder Nielsen i Gundestrup og Hans Olesens kone ibid.

September 10.1780 indlod Rasmus Nielsen teglbrænders kone.

September 17.1780 indlod Mads Rasmussen rytters kone

Oktober 1.1780 døbte jeg et drengebarn for Anders Degn kaldet Rasmus, båret af Marqvar Nielsens kiæreste Johanne Rasmusd. Faddere: Anders Rasmussen, Christen Hansen, Anders Ladefoged, Hans møller og Rasmus smeds kone.

Oktober 1.1780 kast jord på 2de børn: Anders Jørgensens i Gundestrup, som var et pigebarn, 3 år gl. og et for Rasmus Jensen, som var dødfødt.

Oktober 8.1780 døbte jeg et drengebarn for Hans kudsk, kaldet Hans, båret af degnens kone madame Schmidt. Faddere: Anders Ladefoged, Christen Hansen, Hans møller, smedens og An- ders Rasmussens koner.

Oktober 13.1780 trolovet den unge karl Peder Rasmussen Paasche til Jens Schades enke Karen Larsd. hvis forlovere vare Knud møller og Rasmus Jeppesen.

Oktober 28.1780 en lørdag efter skriftemål blev Jens Christensen bødkers af mig hjemmedøbte drenge- barns dåb confirmeret, kaldet Niels, båret af degnen Schmidts kone. Faddere: Chri- stopher Gammelgaard, Anders Degn, Simon Ditlevsen, Rasmus Bøemand, Anders Rasmussens, Christen Hansens og Cort Jacobsens koner.

Oktober 29.1780 blev christnet Anders Jørgensen i Gundestrup hans drengebarn kaldet Christopher, båret af en kone fra Haagerup, som var (blank). Faddere: Niels Degn, Niels Rasmussen, Hans møller i Elleskov Mølle, Hans Olesens og Peder Degns koner.

Oktober 29.1780 indlod Anders Degns kone

November 5.1780 indlod Rasmus Jensens kone

November 12.1780blev christnet Peder Jørgensens datter af Mynderup kaldet Anna, båret af Maren Knudsd. tjenende i Hvidkilde Mølle. Faddere: Morten Marcussen, Henric Bruun, Christian Hansen, Henric Madsens kone og Anne Nielsd. hos Ole Krag.

November 15.1780 sammenviet Peder Rasmussen og enken Karen Larsd.

November 19.1780 indlod Hans kudsks kone

December 3.1780 indlod Anders Jørgensens og Jens bødkers koner.

December 3.1780 kast jord på Peder Jørgensens pigebarn, Anna, 4 uger

December 10.1780 blev Niels Christensen Piils af mig hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret. Det blev kaldet Rasmus og båret af Hans Olesens kone i Gundstrup. Faddere: Niels Degn, Jør- gen Jørgensen, Jens Sørensen, Christiana Jørgensd., Anna Hansd. møller og Peder Degns kone.

December 17.1780 døbte jeg et pigebarn for Niels Ravn i Hundstrup, kaldet Karen, båret af Anders sned- kers kone. Samme dag blev Rasmus Bøemands af mig hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, Det blev kaldet Anna Maria og båret af Rasmus Nielsens kone. Faddere: Anders Rasmussen, Anders Degn, Rasmus smed, Niels Madsen, Peder sned- ker, Morten Bøemand, Marqvar Nielsens og Anders Ladefogeds koner.

December 17.1780 indlod Peder Jørgensens kone

December 25.1780 kast jord på Niels Ravns pigebarn, 4 uger

I afvigte år 1780 var i Hundstrup sogn fødte 16, døde 8, copulerede 4 par.

1781

Januar 14.1781 indlod Niels Christensens og Rasmus Bøemands koner

Januar 14.1781 kast jord på Maren Nielsd., ætat 59 år

Januar 28.1781 indlod Niels Ravns kone.

April 22. 1781 var til confirmation: Peder Hansen møller Mads Rasmussen Jørgen Olesen Rasmus Andersen Høy Johan Hyrde Rasmus Jeppesen Karen Pedersd.

Maj 6.1781 blev Christopher Hansen i Gammelgaard hans hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, kaldet Maria, båret af mandens kone i Landkiel. Faddere: Anders Ras- mussen, Cort Jacobsen, Hans møller, Marqvar Nielsens kone og Anna Hansd. møller

Juni 6.1781 indlod Christopher Gammelgaards kone.

Juli 27.1781 sammenviet Niels Nielsen Trold i Gundestrup Mølle og Christiana Jørgensd. ibid.

August 5.1781 døbte jeg et pigebarn for Rasms Nielsen i Hundstrup, kaldet Bodil, båret af Niels Ras- mussens kone i Gundestrup. Faddere: Anders Rasmussen, Rasmus smed, ungkarl Rasmus Rasmussen, Marqvar Nielsens og Rasmus Bøemands koner.

August 26.1781 indlod Rasmus Nielsens kone.

September 29.1781 kast jord på Hans Mortensens kone i Gundestrup, ætat. 31, som døde i barnenød.

Oktober 7.1781 blev Rasmus Rasmussen, landsoldat i Hundstrup hans hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, det var og blev kaldet Anna, båret af Anders snedkers kone. Faddere: Anders Rasmussen, Anders Ladefoged, Rasmus smed, Marqvar Nielsens og Peder Bøes koner.

Oktober 14.1781 kast jord på landsoldat Rasmus Rasmussens pigebarn Anna, 14 dage.

November 11.1781 indlod landsoldat Rasmus Rasmussens kone.

December 26.1781 døbte jeg et drengebarn for Peder Rasmussen Paasche, kaldet Jens, båret af Anders Rasmussens kone. Faddere: Rasmus Jeppesen, Jacob Kitzler, Hans Rasmussen, Anna Cathrine Christiansd. og Karen Pedersd.

I året 1781 var i Hundstrup sogn: fødte 5, døde 4, copulerede 1 par.

1782

Januar 1.1782 blev Rasmus Jensens hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, det var og blev kal- det Lars, båret af Marqvar Nielsens kone. Faddere: Anders Rasmussen, Hans møller, Søren Rasmussen, Rasmus smed og Henric Jensen.

Januar 13.1782 kast jord på Rasmus husmands kone, ætat. 73 år

Februar 3.1782 blev christnet Henric Bruuns drengebarn, som i dåben blev kaldet Mads, båret af Ole Krags kone. Faddere: Anders Rasmussen, Henric Madsen, Morten Marcussen, Ras- mus Rasmussens og Christian Hansens koner.

Februar 3.1782 indlod Peder Paasches kone

Februar 10.1782 blev Niels Sørensen i Skovhuset hans hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, det var og blev kaldet Søren, båret af moderens søste Lucie Madsd. Faddere:Knud møller i Høyrup Mølle, Jens Sørensen i Ollerup, Hans Bechmann i Stågerup og Peder Jørgen- sens kone i Mynderup.

Februar 10.1782 indlod Rasmus Jensens kone

Februar 17.1782 kast jord på Niels Sørensens drengebarn, 8 dage.

Marts 10.1782 indlod Henric Bruuns og Niels Sørensens koner.

Marts 10.1782 kast jord på Christen Falds kone, gl. 87 år

April 7.1782 døbte jeg et pigebarn for Rasmus smed i Hundstrup, kaldet Mette Catrine, båret af Anders Rasmussens kone som Marqvar Nielsens kone gik hos. De andre vidner til barnets dåb var: Christopher Gammelgaard, Anders Rasmussen, Hans møller og sme- den i Ollerup.

April 7.1782 var til konfirmation: Rasmus Rasmussen og Niels Pedersen af Gundestrup Niels Andersen Høy og Morten Mortensen af Mynderup af Hundstrup: Hans Mogensen Jørgen Philipsen Anders Madsen Rasmus Nielsen Else Marie Rasmusd. Mette Pedersd. Anne Marie Andersd. Kirsten Pedersd. og Anne Cathrine Hansd. af Sterhuset.

Maj 7.1782 blev 2 hjemmedøbte børns dåb confirmeret. Det var et drengebarn som var Peder Hansen Dynds og kaldet Niels, båret af Anne Hansd. i Elleskov Mølle. Det andet var et pigebarn for Hans *)(Jensen) bødker i Hundstrup, kaldet Bodil, båret af Johanne Anderses. Faddere til disse børn var: Hans møller, Rasmus smed, Christian Bald, Anders Lade- foged, Rasmus kirkemand, Rasmus Jensen, Rasmus Nielsens og Rasmus Jensens koner Anna Rasmusd. og Karen Christensd. *) i margin står med anden skrift: V. Skr., hvor forældrene døde henholdsvis 1793 og 1855

Juni 2.1782 indlod Rasmus smeds kone

Juni 5.1782 kast jord på Morten Marcussens kone, 48 år gl.

Juni 9.1782 indlod Hans bødkers kone

Juni 17.1782 indlod Peder Hansens kone

Juni 23.1782 blev 2 hjemmedøbte børns dåb confirmeret: Det ene var et drengebarn, Henric Madsens i Mynderup, som blev kaldet Rasmus, bå- ret af moderens søster fra Ulbølle. Det andet var et pigebarn, Marqvar Nielsens i Hundstrup, som blev kaldet Mette Ca- thrine, båret af Christopher Gammelgaards kone. Faddere til begge børnene var: Morten Marcussen, Ole Krag, Rasmus Rasmussen, Anders Rasmussen, Hans møller, Peder Dynd, Christopher Hansen, Rasmus Bøemand, Rasmus smeds kone og Maren Rasmusd.

Juli 7.1782 blev christnet et pigebarn for Anders Ladefoged i Hundstrup, kaldet Karen, båret af Anders Rasmussens kone. Faddere: Anders Rasmussen, Christopher Gammelgaard, Rasmus smed, Peder Hansens og Rasmus Bøemands koner.

Juli 21.1782 indlod Henric Madsens og Marqvar Nielsens koner.

August 4.1782 indlod Anders Ladefogeds kone

September 8.1782 kast jord på Hans Knudsens enke, Karen Hansd. af Gundestrup, ætate 84 år.

September 12.1782 kast jord på Anders Marcussen, 66 år

Oktober 27.1782 blev af mig døbt Hans Mortensens søn af Gundestrup, som blev kaldet Morten, båret af Niels Rasmussens kone. Faddere: Niels Degn, Jørgen Jørgensen, Hans møller, Hans Olesens og Anders Jørgensens koner.

November 1.1782 copuleret Rasmus Svendsen og Agnete Hansd.

November 3.1782 døbte jeg et drengebarn for Peder Larsen i Gundestrup, kaldet Lars, båret af Jørgen Jørgensens kone. Faddere: Niels Trold, Niels Rasmussen, Niels Piil, Dorthe Rasmusd. og Anna Hansd.

November 18.1782 kast jord på Niels Sørensen i Skovhuset hans dødfødte tvillinger.

November 24.1782 blev Jens Krogs drengebarn døbt og kaldet Peder, båret af Karen Pedersd. Peder Jes- persens datter. Faddere: Christen Hansen, Anders Rasmussen, Rasmus Bøemand, Rasmus smeds kone og Barbara Rasmusd.

November 24.1782 indlod Peder Larsens kone.

December 1.1782 kast jord på Maria, Hans Jespers, ætat 76 år

December 1.1782 indlod Hans Mortensens kone i Gundestrup

December 22.1782 indlod Niels Sørensens kone i Skovhuset.

December 29.1782 blev christnet Niels møllers barn i Gundestrup Mølle, som blev kaldt Niels, båret af madame Leopold i Stenstrup, som min datter Johanna Margaretha Struch gik hos. Faddere: Niels Degn, Niels Rasmussen, Jørgen Jørgensen, Hans Mortensens og Peter Buschs koner.

I året 1782 var i Hundstrup sogn født 13, døde 9, copuleret 1 par.

1783

Januar 1.17883 indlod Jens Krogs kone

Februar 1.1783 indlod Niels Trold møllers kone

Marts 2.1783 kast jord på Niels Piils søn Rasmus, ætat 2 år

April 27. 1783 var til konfirmation: Pete Friis Busch Peder Jensen smed Lars Jeppesen Krog Jacob Cortsen Jens Larsen Jørgen Pedersen Nyemand Karen Jensd. smed' Catrine Marie Mogensd. Ellen Simonsd. Anne Catrine Pedersd. Maren Rasmusd. Karen Olufsd. Anne Jensd. hos Anders Rasmussen.

Maj 9.1783 copuleret Christopher Schmatz og Margrethe Erichsd.

Maj 17.1783 blev en liden datter Christopher Hansens i Gammelgaard født til verden og af mig i huset døbt og kaldet Johanna. Barnets dåb blev confirmeret den 25. da det blev båren af Rasmus Langkiels kone i Høje og kaldt igen Johanna. Faddere: Peter Busch, Anders Rasmussen, Hans møller, Rasmus Andersen i Vester Skerninge og Anna Hansd. møl- ler.

Juni 29.1783 blev Anders Jørgensen i Gundestrup hans hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, som blev båren af Niels Nielsen møllers kone Christiana Jørgensd. Barnet blev kaldet Karen. Faddere: Niels Degn, Jørgen Jørgensen, Hans Mortensen, Hans møller og Niels Rasmussens kone.

Juni 29.1783 indlod Christopher Gammelgaards kone

Juli 27.1783 indlod Anders Jørgensens kone.

September 28.1783 jordet Christen Hansens kone i Hundstrup, Maren Andersd., ætat 48 år.

Oktober 26.1783 trolovet Christen Hansen, enkemand og pigen Anna Rasmusd. af Mynderup, hvis forlovere var Niels møller og Hans møller

November 2.1783 kast jord på Henrich Andersens drengebarn, ætat 16 uger

November 23.1783 trolovet ungkarl Jens Rasmussen og pigen Mette Kirstine Nielsd., hvis forlovere vare Rasmus murmeser af Ulbølle og Niels Trold.

November 23.1783 blev et drengebrn født, Rasmus Bøemands, som af mig samme søndag blev hjemme- døbt og kaldet Anders. Søndagen derefter blev dets dåb confirmeret, da det blev båret af Rasmus smeds kone, som Jens Rasmussens kiærste og fæstmøe Mette Kirstine Nielsd. gik hos. Faddere var ellers Peder snedker, Lars, Morten og Hans Bøemænd, faderens brødre

December 2. copuleret Christen Hansen og Anna Rasmusd.

I året 1783 var i Hundstrup sogn født 4, døde 2, copuleret 2 par.

1784

Januar 1.1784 indlod Rasmus Bøemands kone

Januar 2.1784 copuleret Jens Rasmussen, Hundstrup og Mette Kirstine Nielsd.

Januar 11.1784 kast jord på Hans Krog, ætat. 75 år

Januar 25.1784 kast jord på Hans Krogs kone, ætat. 67 år

Februar 8.1784 blev Anders Degns hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, det blev kaldt Karen, båret af Hans møllers datter Anne. Faddere: Niels Trold, Christen Hansen, Rasmus smed, Jens Hundstrup og Peder snedkers kone.

Februar 29.1784 kast jord på Anders Jørgensens pigebarn Karen, 1/2 år

Marts 3.1784 kast jord på Anna Andersd. Bøemand, 27 år

Marts 14.1784 indlod Anders Degns kone

April 18. 1784 var til konfirmation: Jørgen Andersen Høy og Niels Rasmussen, begge af Mynderup Anders Nielsen Piil Jesper Pedersen Maria Nielsd. af Mynderup

April 19. 1784 kast jord på Rasmus Bøemands broder Jacob Andersen Bøemand, 9 år

Maj 23.1784 trolovet Peder Rasmussen fra den nye gård og Bodil Larsd. i Hundstrup, hvis for- lovere var Niels Jensen og Niels Larsen.

Juli 1.1784 copuleret Peder Rasmussen og Bodil Larsd.

Juli 1.1784 kast jord på Johanna Maria Hansd., 33 år

Juli 25.1784 blev christnet Niels Sørensen i Skovhuset hans drengebarn kaldet Mads, båret af Anna Jensd. tjenende på Nielstrup. Vidner til barnets dåb var: Rasmus smed i Ollerup, Hans Mortensen ibid, Hans Bechmann i Stågerup, kromanden i Ollerup og Rasmus Ravn i Øster Skerninge.

August 8.1784 blev christnet Christen Hansens drengebarn kaldet Hans, båret af Maria Gammelgaards. Faddere: Niels Trold, Rasmus Rasmussen, gårdmand i Mynderup og hans søn Rasmus, Marqvar Nielsens kone og Lisbeth Hansd. i Gundestrup Mølle.

August 8.1784 indlod Peder Paasches kone

August 13.1784 kast jord på Niels Rasmussen af Gundestrup, 40 år

August 15.1784 indlod Niels Sørensens kone

August 29.1784 blev christnet Jens Rasmussen Hundstrups liden søn Rasmus, båret af Rasmus mur- mesters kone i Ulbølle. Faddere: Christopher Gammelgaard, Niels møller, Anders Degn, Rasmus smeds og Rasmus Bøemands koner.

September 5.1784 indlod Christen Hansens kone

September 8.1784 kast jord på Anders Jørgensens kone i Gundestrup, 32 1/2 år

September 8.1784 kast jord på Rasmus Jensens dødf. drengebarn

September 26.1784 indlod Jens Hundstrups kone

Oktober 1.1784 trolovet enkemanden Knud Christensen, møller i Høyrup Mølle i Stenstrup sogn og pigen Anna Hansd. i Elleskov Mølle. Forloverne var Christopher Berg i Egeskov Møl- le og Lars Tegl, skræder i Svendborg.

Oktober 10.1784 indlod Rasmus Jensens kone

Oktober 23.1784 kast jord på Peder Hansen Dynd, 43 år

Oktober 29.1784 copuleret Knud Christensen, møller i Høyrup Mølle og pigen Anna Hansd. i Elleskov Mølle.

Oktober 31.1784 blev døbt et uægte pigebarn i Hundstrup Kirke kaldet Anna Catharina. Moderen til dette barn var en som tjente på Flintholm ved navn Karen Hansd., nu værende hos husmand Niels Larsen i Hundstrup. Barnet blev båret af Niels hjulmands kone i Hund- strup. Fadderne var ellers Niels Larsen, Jørgen Nielsen, Rasmus Bøemand, hans kone og Sophie Hansd.

November 14.1784 kast jord på dette pigebarn Anna Cathrine, 14 dage

November 19.1784 trolovet Philip Luvigsen fra Rødkilde og Maren Pedersd. tjenende på Flintholm, hvis forlovere var Hans møller i Elleskov Mølle og Hans Nielsen, gårdmand i V. Åby.

December 19.1784 blev christnet Niels møllers i Gundestrup Mølle hans pigebarn kaldet Johanne Cathari- na, båret af jomfru Bager, degnens datter i Ulbølle. Faddere var: Niels Degn, Hans Ge- mahl, Niels Pedersen, Christen Hansens og Anders Jørgensens koner.

December 20.1784 copuleret Philip Ludvigsen og Maren Pedersd.

I afvigte år 1784 var født 6, døde 10, copuleret 4 par.

1785

Januar 23.1785 indlod Niels møllers kone

Januar 30.1785 døbte jeg Peder Hansen Dynds søn kaldet Peder, båret af Johanne Cathrine Mogensd. Faddere: Rasmus Nielsen, Rasmus smed, Hans Mogensen, Rasmus Bøemands kone og Karen Christensd.

Februar 14.1785 blev christnet Philip Ludvigsens pigeban kaldet Anna Margaretha, båret af en pige på Flintholm ved navn Anna Lisbeth. Fadderne var: Christopher Gammelgaard, Ras- mus smed, Jens bødker, Peder snedker og Simon Ditlevsens kone.

Februar 14.1785 kast jord på Jens Eschebergs kone, 83 år.

Marts 6. 1785 indlod Peder Dynds enke

Marts 13.1785 blev Hans Andreæsens hjemmedøbte pigebrns dåb confirmeret og kaldet Johanna, båret af faderens søster pigen Mette Andread. tjenende i Schousbo. Faddere: Chri- stopher Gammelgaard, Rasmus smed, Rasmus Bøemand, Marqvars og Hans Øeboes koner.

Marts 16.1785 kast jord på Hans Andreæsens pigebarn Johanna, 16 dage

Marts 20.1785 indlod Philip Ludvigsens kone

April 3.1785 var til konfirmation: Anders Hyrde Niels møller Anna Dorthe Jensd. Else Pedersd. Sidsel Jeppesd.

April 10. 1785 introduceret Hans Andreæsens kone

April 10. 1785 kast jord på den dumme Mette Rasmusd., 68 år

April 17. 1785 blev christnet et pigebarn, Anders Ladefogeds kaldet Kirsten, båret af Johanna An- dersd. Faddere: Christopher Gammelgaard, Anders Rasmussen, Rasmus smed, Rasmus Nielsen og Anders Degn.

April 17. 1785 blev jordet Rasmus skræders enke, 87 år.

April 24. 1785 blev kastet jord på Morten Basses pigebarn, 8 år

Maj 8.1785 blev kast jord på Morten Basse, 38 år

Maj 16.1785 blev Anders Hansen Degns hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, kaldet Hans, båret af unge Anders Rasmussens kone. Faddere: Hans møller, Rasmus smed, Niels Pedersen i Gundestrup, Christen Hansens og Jens Hundstrups koner.

Maj 16.1785 indlod Anders Ladefogeds kone

Juni 5.1785 blev Christopher Hansen Gammelgaard, hans hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, kaldet Maren, båret af hans broders kone i Heden. Faddere: Knud møller, Hans møl- ler, Anders Rasmussen, Jens Hundstrups kone og Anne Marie Andersd.

Juni 8.1785 trolovet enkemanden Jens Sørensen og pigen Maren Rasmusd., hvis forlovere var Hans møller og Jørgen Jørgensen.

Juni 26.1785 blev Henric Madsen i Mynderups hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret og kaldet Hans, båret af moderens søster Steenfelds kone. Faddere: Ole Krag, Anders Rasmussen Morten Marcussen, Henrich Bruuns og Christian Hansens koner.

Juni 26.1785 indlod Christopher Gammelgaards kone.

Juli 3.1785 indlod Anders Degns kone

Juli 8.1785 sammenviet Jens Sørensen og Maren Rasmusd.

Juli 10.1785 blev Rasmus smed i Hundstrup, hans hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, og kaldet Lars, båret af Mette Kirstine Rasmusd. tjenende i Egebjerg. Faddere: Anders Rasmussen, Jens Larsen, Rasmus Boemand, Marqvars og Peder snedkers koner.

Juli 10.1785 samme dag blev Rasmus Svendsens pigebarn døbt kaldet Maren, båret af Christop- her Gammelgaards kone. Faddere: Hans Hansen Holmdrup, Jens bødker, Peder Ras- mussen Schade og Simon Ditlevsens kone.

Juli 24.1785 indlod Henrich Madsens kone

Juli 31.1785 introduceret Rasmus smeds og Rasmus Svendsens koner.

August 7.1785 kast jord på Rasmus smeds drengebarn Lars, 6 uger.

September 11.1785 blev Anders Jørgensen i Gundestrup hans hjemmedøbte pigebørns, tvillingers, dåb confirmeret. Den ene blev kaldet Dorthe, båret af Jørgen Jørgensens kone, det andet Catharina, båret af Niels Trolds kone. Faddere: Niels Degn, Hans Gemahl, Jørgen møl- ler, Hans møller, Jens Escheberg, Anders Rasmussen i Mynderup, Rasmus Jensen i Gammelgaard, Hans Olsens, Peter Buschs og Niels Rasmussens koner.

September 11.1785 blev et uægte drengebarns dåb confirmeret, som et qvindemenneske ved navn Anne Pedersd., værende hos boelsmand Hans Andreæsen i Hundstrup, var moder til og ud- lagde til barnefader en ved navn Jens Pedersen. Barnet frembåren af Hans Andreæsens kone og kaldet Hans. Faddere: Rasmus smed, Peder snedker, Hans Andreæsen, Søren Rasmussens og Peder snedkers koner.

September 25.1785 kast jord på Anders Jørgensens ene tvilling Catharina, 4 uger

Oktober 16.1785 blev Anders Jørgensens kone introduceret

November 6.1785 blev Hans Hansen Gemahls hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, kaldet An- ders, båret af Hans Andersens kone i Ollerup. Faddere: Hans møller, Niels møller, Anders Jørgensen, Hans Olesens og Peter Buschs koner.

November 11.1785 blev trolovede Jørgen Rasmussen Ravn og enken Johanna Nielsd., Peder Dynds enke. Forlovere Christopher Gammelgaard og Marqvar Nielsen.

December 4.1785 indlod Hans Gemahls kone.

December 4.1785 kast jord på Anders Jørgensens anden tvilling Dorthe.

December 9.1785 sammenviet Jørgen Rasmussen Ravn og enken Johanna Nielsd.

December 27.1785 kast jord på Maren Olufsd., 23 år

I afvigte år 1785 født 14, døde 18, copuleret 2 par.

1786

Februar 26.1786 blev Rasmus Philipsens hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret og blev kaldt Philip, båret af Rasmus Svendsens kone. Faddere: Anders Rasmussen, Niels Søren- sen, Rasmus Rasmussen husmand, Peder Bøe, Jørgen Philipsen og Hans Øboes kone.

Marts 5. 1786 kast jord på Anders Degns søn Hans, næsten år gammel.

Marts 12.1786 blev trolovede ungkarl Peder Rasmussen Schade og pigen Barbara Cathrina Ras- musd. Deres forlovere var Jens Sørensen i Escheberg og Rasmus Jensen i Hundstrup.

April 2.1786 indlod Rasmus Philipsens kone.

April 21. 1786 blev copulerede Peder Rasmussen Schade og Barbara Catharina Rasmusd.

April 23. 1786 blev konfirmerede: Henric Hansen Anne Pedersd. Hyrde Karen Hansd. Gemahl Johanne Nielsd. Ole Krags steddatter Johanne Sophie Pedersd. hos Rasmus smed

April 23. 1786 blev trolovede Mogens Koch og Maren Øboers, hvis forlovere var Hans Gemahl og Niels Larsen.

Maj 14.1786 blev døbt Anders Rasmussen Krogs drengebarn kaldet Rasmus. Båret af Rasmus Ei- lersens kone i Ulbølle. Faddere: Hans møller, Niels møller, Hans Rasmussen, Anders Degns og Jens Hundstrups koner.

Tirsdagen den 16. maj 1786 visiterede 1. gang Øster Skerninge og Hundstrup Menigheder i Øster Skerninge Kirke, med menigheden og deres ungdom var vel fornøjet.

Moderens navn bør lige så vel som faderens efterdags antegnes ved barnedåben. sign. (biskop Ramus)

Maj 25.1786 blev jordet husmand Hans Rasmussen Øboe af Hundstrup, 64 år.

Juni 2.1786 blev jordet gårdmand Rasmus Rasmussen af Mynderup, gl. 64 år 8 måneder.

Juni 18. 1786 blev Christen Hansens og Anna Rasmusd. hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, kaldet Maria, båret af Karen Pedersd. på Rødkilde. Faddere: Hans møller, Anders La- defoged, Niels Rasmussen, Anders Degns kone og Kirstine Jensd.

Juni 18.1786 introduceret Anders Krogs kone

Juni 23.1786 sammenviet Mogens Rasmussen Kok og Maren Øboers

Juni 23.1786 kast jord på Christen Hansens pigebarn Maria, 5 uger

Juli 16.1786 indlod Christen Hansens kone

August 17.1786 jordet Peder Paasches stedsøn Rasmus, 10 1/2 år

August 27.1786 jordet Anders Degns søn Rasmus, 6 år

September 13.1786 jordet Anders Krogs drengebarn Rasmus, 17 uger

Oktober 29.1786 blev Rasmus Andersen Bøemands og Johanne Madsd. deres hjemmedøbte drenge- barns dåb confirmeret, det var en tvilling kaldet Mads, båret af Rasmus Nielsens kone. Faddere: Rasmus smed, Niels Madsen, Hans Bøemand, Jørgen Ravns kone og Maren Rasmusd. i Gammelgaard.

Oktober 29.1786 blev kast jord på bemeldte ægtefolks anden tvilling, en datter.

December 26.1786 indlod Rasmus Boemands kone

I afvigte år 1786: født 5, døde 7, copuleret 2 par.

1787

Januar 14.1787 jordet Rasmus Jeppesens kone, 38 år

Januar 21.1787 blev døbt Anders Hansen Degn og Karen Rasmusd.s barn kaldet Bodil, båret af Hans møllers kone.

Januar 21.1787 samme dag blev Jens Sørensens og Maren Rasmusd. deres drengebarns dåb confirme- ret, kaldet Søren, båret af pigen Dorthe Rasmusd. på Flintholm. Fadderne var: Hans Gemahl, Jørgen Jørgensen, Niels Piil, Peder snedker, Christen Han- sen, Anders Krog, Niels hjulmands, Rasmus smeds, Hans Gemahls og Peter Buschs hustruer.

Januar 22.1787 jordet Knud Hansen i Hundstrup, 59 år.

Februar 4.1787 blev Niels møller i Gundestrup Mølle og Christiane Jørgensd. deres hjemmedøbte dren- gebarns dåb confirmeret, kaldet Jørgen, båret af madame Pilegaard i Vester Åby. Fad- dere: mons. Øxenbäch og Rosenbeck på Brahetrolleborg, Hans Gemahl og Niels Peder- sen af Gundestrup samt Jep Rasmussens kone af Gundestrup.

Februar 4.1787 kast jord på Jens Eschebergs søn Søren, 14 dage.

Februar 9.1787 kast jord på Hans Nielsens enke i Gundestrup, 93 år.

Februar 11.1787 blev jordet Anders Jørgensens dødfødte drengebarn.

Februar 11.1787 blev Jens Rasmussen Hundstrup og Mette Kirstine Nielsds. pigebarn døbt, kaldet Anne Kirstine, båret af Anders Rasmussen Krogs kone. Faddere: Christopher Gam- melgaard, Hans Nielsen møller, faderens brødre Hans Rasmussen og Rasmus Nielsen og Rasmus Bøemand.

Februar 18.1787 indlod Jens Sørensens kone i Escheberg.

Februar 25.1787 indlod Anders Degns kone

Marts 4. 1787 blev Lars Mortensen og Anna Sørensd. hjemmedøbte pigebrns dåb confirmeret, kaldet Kirsten, båret af Barbara Christiana Rasmusd. Faddere: Hans Andresen, Peter Schade, Rasmus Hansen, Rasmus Jensen og Rasmus Svendsens kone.

Marts 11.1787 introduceret Anders Jørgensens kone i Gundestrup

Marts 18.1787 introduceret Niels møllers og Jens Hundstrups koner.

April 1.1787 indlod Lars Mortensens kone

April 15. 1787 blev konfirmerede: Ole Nielsen Piil Morten Jensen Escheberg Lars Hansen møller Jørgen Andersen: Anders Ladefogeds søn Hans Olesen og Jørgen Rasmussen af Mynderup Karen Philipsd. Maren Rasmusd. og Kirsten Andersd. Høy af Mynderup

Maj 6.1787 kast jord på Rasmus Jensens dødfødte pigebarn

Maj 13.1787 blev Peder Nielsen Degns hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, som blev kaldet Niels, båret af Hans Gemahls kone. Faddere: Niels møller, Hans møller, Jørgen Jørgen- sen, Apollone Busch og Else Pedersd.

Maj 28.1787 blev introduceret Peder Degns kone af Gundestrup

Juni 10.1787 blev introduceret Rasmus Jensens kone

Juni 23.1787 blev Rasmus Rasmussen og Maren Rasmusd. hjemmedøbte pigebrns dåb confirmeret, kaldet Anne Kirstine, båret af moderens søster Johanne Rasmusd. Faddere: Christop- her Gammelgaard, Anders Rasmussen, Peder Hansen, Karen Simonsd. og Anne Maria Andersd.

Juli 8.1787 kast jord på Rasmus Rasmussens og Maren Rasmusd. datter Anne Kirstine, 3 uger

Juli 8.1787 kast jord på Lars Nielsen og Anna Catharina Christiansd. dødfødte pigebarn.

Juli 22.1787 blev døbt Lars Rasmussens og Johanna Christiana Hansd. af Mynderup deres pige- barn kaldet Karen, båret af en pige fra Sørup Johanna Henrichsd. Faddere: Ole Krag, Anders Rasmussen, Morten Marcussen, Mette Bremerhus og Karen Olesd.

Juli 22.1787 blev introduceret Rasmus Rasmussens kone

August 5.1787 blev introduceret Lars Rasmussens kone.

August 19.1787 blev Rasmus smeds og Maria Larsd. hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, kaldet Morten, båret af Anna Kirstina Jensd. og Rasmus Svendsens og Agnete Hansd. hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, kal- det Johanna Catharina, båret af Hans Hansen smeds kone i Vester Skerninge. Faddere: Christopher Gammelgaard, Anders Rasmussen, Hans møller, Jens bødker, Hans Andresen, Rasmus Bøemand, Hans Holmdrups, Jens Hundstrups, Peter Bøes og Hans Andreasens koner.

September 9.1787 indlod Rasmus smeds kone

September 16.1787 blev introduceret Rasmus Svendsens kone

Oktober 27.1787 blev trolovede Niels Madsen og Maren Rasmusd. i Gammelgaard, hvis forlovere var Hans møller i Elleskov Mølle og Rasmus Pedersen i Vester Skerninge.

Oktober 31.1787 blev trolovede Mouritz Hansen og Dorthe Rasmusd., hvis forlovere var Hans møller i Elleskov Mølle og Jens Sørensen i Escheberg

November 4.1787 blev Niels Hansen Bøghs og Martha Martinsd. pigebarn døbt og kaldet Anne, båret af Anna Catharina Christensd. Faddere: Anders Rasmussen, Rasmus Jensen, Peder Paa- sche, Balthazar Nicolajsens og Niels Sørensens koner.

November 11.1787blev jordet Morten Larsen, 64 år

November 11.1787 blev introduceret Peder Paasches kone.

November 23.1787 blev sammenviet Niels Madsen og Maren Rasmusd.

November 26.1787 kast jord på Niels møllers datter i Gundestrup Johanna Catharina Nielsd., 3 år

December 3.1787 kast jord på Jens Eschebergs kone, 39 år

December 7.1787 blev sammenviet Mourits Hansen og Dorthe Rasmusd.

December 9.1787 indlod Niels Hansen Bøghs kone

I afvigte år 1787 var født 11, døde 11, copuleret 2 par.

1788

Januar 8.1788 kast jord på Jens Sørensen i Escheberg, 61 år

Januar 9.1788 kast jord på Peder Degns søn Hans Pedersen, 12 år

Januar 11.1788 jordet Anders Jørgensens søn i Gundestrup Christopher Andersen, 7 år

Januar 13.1788 blev christnet Mourits Hansens og Dorthe Rasmusd. drengebarn kaldet Rasmus, båret af en pige på Skovgården Kirsten Jensd. Faddere: Hans Holmdrup, Anders Rasmussen og broder Rasmus Rasmussen, Rasmus smed og Maren Rasmusd.

Januar 13.1788 blev Niels Madsens og Maren Rasmusd. hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, kaldet Anna Maria, båret af Maria Gammelgaards. Faddere: Chrisopher Gammelgaard, Rasmus Nielsen, Anders Madsen, Anders Ladefoged og Rasmus Bøemands kone.

Januar 20.1788 blev Rasmus Jepsen teglbrænders og Maria Nielsd. hjemmedøbte drengebarns dåb con- firmeret, kaldet Niels, båret af jomfru Bentz på Løjtved. Faddere: den velbårne ved Løjtved mons. Ludvigsen, mons. Böers på Flintholm, Jørgen Andresen, Bang i Ollerup Præstegaard, Ole Krag i Mynderup og datter Johanna Nielsd.

Januar 27.1788 blev Anders Rasmussen Krogs og Johanna Jensd. deres hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, kaldet Rasmus, båret af Hans Jensens kone i Brende Lydinge. Fad- dere: Hans møller, Christen Hansen, Hans Rasmussen, Peter Buschs og Jens Hund- strups koner.

Februar 3.1788 kast jord på Niels Madsens pigebarn Anna Maria, 6 uger

Februar 3.1788 introduceret Niels Madsens kone

Februar 10.1788 blev Christen Hansens og Anna Rasmusd. pigebarn døbt, kaldet Anna Maria, båret af Hans møllers kone som smedens kone gik hos. Faddere: Anders Ladefoged, Anders Degn, Anders Krog og Peter Hansen møller.

Februar 10.1788 introduceret Mouritz Hansens kone.

Februar 24.1788 introduceret Anders Krogs og Rasmus Jeppesens koner

Februar 24.1788 kast jord på Anders Krogs søn Rasmus, 6 uger

Marts 20.1788 indlod Christen Hansens kone

Marts 30.1788 var til konfirmation: Niels Pedersen, murmester Anders Jeppesen Krog Anna Maria Simonsd. Anna Pedersd. Boe Johanna Maria Hansd. af Ster-huset Anna Catharina Ludvigsd.

April 2.1788 blev jordet Peder Jørgensens kone af Gundestrup, 49 år

April 6.1788 kast jord på Anders Jørgensens dødfødte barn

Maj 4.1788 blev Niels Sørensens og Elsebeth Madsd. pigebarn døbt kaldet Maren, båret af Mar- cus Nielsens kone Johanna Rasmusd. Faddere: Rasmus smed i Ollerup, Lars Bech- mann og Ditlev Nielsen i Stågerup, Jens Rasmussens og Rasmus Jensens koner i Hundstrup

Maj 4.1788 indlod Anders Jørgensens kone

Juni 1.1788 blev Niels Sørensens kone introduceret

Juni 7.1788 kast jord på Niels møllers kone i Gundestrup, Christiana Jørgensd., 24 år

Juni 19.1788 blev jordet Peder Rasmussen Paasche, 66 år

Juli 17.1788 blev jordet gårdmand Anders Rasmussen af Hundstrup, 72 år

Oktober 26.1788 blev christnet og døbt Baltazar Nicolajsens og Karen Hansd. drengebarn kaldet Chri- stian, båret af Johanna Catharina Mogensd. Faddere: Niels Jensen, Marcus Nielsen, Søren Rasmussen og Niels Sørensens kone.

November 30.1788 blev Jens Hundstrups og Mette Nielsd. hjemmedøbte tvillingers dåb confirmeret, beg- ge pigebørn. Karen, båret af pigen Karen Hansd. tjener på Flintholm, og Christiana, båret af Karen Hintz Peter og tjenende på Flintholm. Faddere: Anders Degn, Christen Hansen, Rasmus Nielsen, Anders Krog, Rasmus Bøemand, Hans Rasmussen, Rasmus Nielsen, Peter Hansen møller, Rasmus smeds og Rasmus Svendsens koner.

December 7.1788 hr. Johan Langes og Anna Margaretha Næves drengebarns dåb comfirmeret, som var og blev kaldet Ole Christian (Lange), båret af jomfru Berg fra Skovsboe, som jomfru Kalager fra Rødkilde gik hos. Faddere: var ellers justitsråd Berg fra Skovsboe, hr. Fog i Stenstrup og mons. Vilsbech fra Rødkilde.

December 14.1788 blev et uægte barn døbt, hvis moder er Kirsten Pedersd. og Enoch Hansen blev ud- lagt til barnefader. Det var et pigebarn, som blev frembåren af Mouritz Hansens kone kaldet Anna Catharina. Faddere: Rasmus Nielsen, Hans Holmdrup, Niels Pedersen, Niels Larsens og Peder Bøes koner.

December 14.1788 introduceret Balthazar Nielsens kone.

I året 1788: fødte 11, døde 9, ingen copulerede.

1789

Januar 4.1789 introduceret Jens Hundsrups kone.

Januar 4.1789 kast jord på Christiania, deres ene tvilling, 6 uger

Januar 7.1789 kast jord på Rasmus Rasmussen husmands kone Maren Rasmusd., 29 år.

Januar 12.1789 kast jord på Rasmus Rasmussen husmands hjemmedøbte søn Rasmus, 14 dage.

Januar 21.1789 blev jordet Niels Madsen, husmand, 28 år

Februar 15.1789 blev jordet Peder Pedersen, husmand, 64 år

Februar 21.1789 blev jordet gårdmand Jens Larsen, 65 år

Marts 1. 1789 blev trolovet enkemanden Niels Jensen Krog og enken Karen Larsd. i Mølleskov- huset, trolovere Niels Bøgh og Jens Stub i Skovgården.

Marts. 29.1789 døbt et drengebarn, hvis fader var Anders Hansen Degn og moder Karen Rasmusd. Barnet blev kaldt Rasmus, båret af moderens søster Maren Rasmusd.. Faddere: Hans møller, Hans Gemahl, Anders Krog, Christen Hansen og Hans Rasmussen.

April 1.1789 blev trolovet ungkarl Niels Jensen og Anders Rasmussens enke Johanna Petersd. Friis, hvis forlovere var Hans møller og Christopher Hansen Gammelgaard.

April 1.1789 blev jordet Lars Rasmussens kone i Mynderup, Johanna Christiana Hansd. 34 år.

April 6.1789 blev sammenviet enkemanden Niels Jensen Krog og enken Karen Larsd. i Skovhuset

April 13.1789 blev Rasmus Andersen Bøemands og Johanna Madsd. pigebarn døbt, kaldet Johan- na, båret af Maria Gammelgaard. Faddere: Christopher Gammelgard, Rasmus smed, Hans Holmdrup, Niels Madsens enke og Jens Hundstrups kone.

April 13. 1789 kast jord på Johanna Pedersd. Hyrde, 36 år.

April 19. 1789 blev konfirmerede: Hans Pedersen, Christen Hansens stedsøn Mads Pedersen og broderen Hans Pedersen Christopher Andersen Degn Dideric Nielsen Anna Christophersd. i Gammelgaard Johanna Nielsd. Birthe Rasmusd.

April 26. 1789 blev Anders Jørgensens og Kirsten Jensd. af Gundestrup deres hjemmedøbte drenge- barns dåb confirmeret, kaldet Christopher, båret af Niels møllers kone i Gundestrup. Faddere: Jørgen Jørgensen, Niels Piil, Niels Pedersen, Hans Olesens og Peder Degns koner.

Maj 3.1789 indlod Anders Degns kone

Maj 17.1789 blev christnet et pigebarn for Lars Mortensen og Anna Sørensd., husfolk i Hundstrup, kaldet Karen, båret af Hans Andresens kone. Faddere: Søren Larsen i Ulbølle, Jens bødker, Lars Jepsen, Jens Hundstrups kone og Giertrud Andersd.

Maj 17.1789 indlod Rasmus Bøemands kone

Maj 21.1789 blev Hans Hansen Gemahls og Bodil Larsd. af Gundestrup deres hjemmedøbte pige- barns dåb confirmeret, kaldet Anna Margrethe, båret af Niels møllers kone. Faddere: Niels Degn, Jørgen Jørgensen, Niels Piil, Niels Pedersen og Peder Degns kone.

Maj 29.1789 blev trolovede ungkarl Christen Christensen af Sørup sogn og Niels Madsens enke i Hundstrup Maren Rasmusd., hvis forlovere var Hans møller i Elleskov Mølle og Rasmus Bøemand.

Juni 7.1789 indlod Anders Jørgensens kone i Gundestrup

Juni 12.1789 blev sammenviede gårdmand Niels Jensen i Hundstrup og Anders Rasmussens enke Johanna Pedersd. Friis.

Tirsdag den 16. juni 1789 visitered 2den gang Øster Skerninge og Hundstrup Menigheder i annexet Hundstrup, med menighederne og deres ungdom overmåde vel fornøjet. sig. .....

Juni 21.1789 blev trolovede enkemanden Lars Rasmussen af Mynderup og pigen Anna Kirstina Jensd., hvis forlovere vare Henric Madsen af Mynderup og Lars Juel i Sørup.

September 7.1789 blev jordet Jens Krogs kone, 45 år.

Oktober 4.1789 blev trolovede enkemanden Hans Jørgensen af Holmdrup og pigen Karen Chri- stensd. af Mynderup, hvis forlovere var Rasmus Diderichsen fra Heldagergård og Johannes Larsen i Holmdrup.

Oktober 4.1789 blev trolovede Niels Pedersen og Giertrud Andersd., hvis forlovere var Hans møller og Anders Ladefoged.

Oktober 8.1789 blev Henric Madsens og Mette Marie Nielsd. af Mynderup deres af mig hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, kaldet Jesper, båret af moderens søster Steenfeldts kone ved Hvidkilde. Faddere: Ole Krag, Henric Bruun, Lars Rasmussen, Morten Mar- cussens og Anders Rasmussens koner.

November 6.1789 blev sammenviet Christen Christensen og Maren Rasmusd.

November 9.1789 copulerede Niels Pedersen og Giertrud Andersd.

November 20.1789 blev sammenviede Hans Jørgensen af Holmdrup og Karen Christensd. af Hundstrup sogn.

November 27.1789 blev copulerede Lars Rasmussen og Anne Kirstine Jensd.

November 29.1789 indlod Henric Madsens kone.

December 20.1789 blev Rasmus Svendsens og Agnete Hansd. hjemmedøbte drengebarns dåb confirme- ret, blev kaldet Knud, båret af ?ammen? på Flintholm Maren Sofie Hansd. Faddere: Hans møller, Hans Holmdrup, Hans Andresen, Niels Rasmussen og Lars Mortensens kone.

I afvigte år 1789: fødte 7, døde 9, copulerede 6 par.

1790

Januar 31.1790 blev teglbrænderen Jens Jacobsens og Maren Jeppesd. hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, det blev kaldet Rasmus. Båret af en pige på Langeskov nafnlig Maria Larsd. Faddere: Ladefogden på Flintholm, Hans Jacobsen, Rasmus Hansen, Peder snedker, Christian Knudsen og Niels Pedersens kone.

Januar 31.1790 introduceret Rasmus Svendsens kone

Februar 7.1790 blev Niels Pedersen Hyrdes og Giertrud Andersd. hjemmedøbte pigebarns dåb con- firmeret, det blev kaldet Johanna. Båret af faderens søster Mette Pedersd. Faddere: Jens Pedersen, Johan Pedersen, Anders Pedersen, Lars Mortensens kone og Anna Pedersd.

Februar 28.1790 blev Mouritz Hansens og Dorthe Rasmusd. drengebarn døbt kaldet Jens. Båret af moderens søster Maren Rasmusd. Faddere: Hans Holmdrup, Søren Rasmussen, An- deres Rasmussen, og Rasmus Bøemands kone.

Februar 28.1790 indlod Jens teglbrænders kone.

Marts 7. 1790 indlod Niels Pedersens kone

Marts 7. 1790 kast jord på Rasmus Rasmussens hjemmedøbte pigebarn, 4 dage.

Marts 14.1790 blev Anders Rasmussen Krogs og Johanna Jensd. hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, som var og blev kaldet Jens. Båret af moderens søster Kirsten Jensd. Faddere:Rasmus Nielsen, Christen Hansen, Rasmus smed, Marqvar Nielsens kone og Mariane Busch.

Marts 16.1790 blev Niels Hansen Degn jordet, ætate 78 år

Marts 17.1790 blev Niels Nielsen møller i Gundestrup og Martine Marie Krag deres søn døbt, kaldet Hans Krag. Båret af faderens søster Mads Høys kone i Svendborg. Faddere: Hans Krag, Jørgen Kiellegaard, Lars Biørnøe, disse 3 fra Faaborg, Hans Gemahls og Hans Olufsens koner af Gundestrup.

April 2.1790 blev introduceret Mouritz Hansens kone.

April 5.1790 indlod Rasmus Rasmussens kone i Hundstrup

April 8.1790 kast jord på Morten Jensen Bøemand, ætat. 45 år

April 11. 1790 var til konfirmation: Jørgen Hansen møllebygger Ole Larsen Bruun Niels Olsen Krag Karen Olesd. Krag Anna Margrethe Pedersd. Nyemand Apelone Simonsd. Eva Hansd.

April 18. 1790 indlod Anders Krogs kone.

April 25. 1790 havde Christen Hansen og Anna Rasmusd. en søn til dåben, blev kaldet Rasmus. Båret af Rasmus smeds kone. Faddere: Christopher Gammelgaard, Hans møller, Rasmus smed, Jens Hundstrups og Rasmus Bøemands koner.

April 25. 1790 indlod Niels møllers kone

Maj 10.1790 blev jordet Maren Olufsd., ætat. 73 år

Maj 21.1790 blev jordet Jens Krogs datter Karen Jensd., ætat. 16 år.

Maj 24.1790 introduceret Christen Hansens kone.

Maj 24.1790 samme dag blev deres lille søn Rasmus jordet.

Maj 30.1790 blev Lars Rasmussen og Anna Kirstine Jensd. af Mynderup deres drengebarn døbt og kaldet Jens. Båret af faderens søster fra Seerup Anne Margrethe Rasmusd. Faddere: Ole Krag, Morten Marcussen, Anders Rasmussen og Henrich Madsens kone.

Juni 20.1790 introduceret Lars Rasmussens kone af Mynderup.

August 23.1790 blev trolovet ungkarl Peder Hansen og pigen Anna Jensd. boende i Clostergården på skoven, hvis forlovere var Niels Jensen, gårdmand i Hundstrup og Niels Rasmussen i Ulbølle

August 27.1790 blev trolovede ungkarl Hans Mogensen og pigen Johanna Hansd. på een af skovgår- dene, hvis forlovere vare Hans møller og Christopher Gammelgaard.

September 1.1790 blev sn. Schübelers, forvalter på Rødkilde og Anne Marie Leopold deres drengebarns dåb confirmeret, kaldet Gregers Friedrich. Båret af madame Lange på Rødkilde, som jomfru Friis fra Rødkilde gik hos. Faddere: hr. Johan Lange, mons. Kongsted og Knud- sen, alle fra Rødkilde.

Oktober 17.1790 havde Christopher Larsen og Maren Nielsd., boende ved Langeskov, en datter i Hund- strup kirke, som var hjemmedøbt, hvis dåb blev confirmeret. Kaldet Anna Maria. Båret af hollænderens kone på Langeskov. Faddere: hr. Albrecht på Langeskov, Jens Jacob- sen teglbrænder, Anders Madsen og Mouritz Hansens kone.

Oktober 29.1790 blev sammenviede Jens Hansen Krog og Anna Cathrine Nielsd. Krag/Krog.

November 7.1790 blev introduceret Christopher Larsens kone ved Horshaugen.

November 12.1790 blev enkemanden Rasmus Hansen Hytteballe af Vester Skerninge trolovet til pigen Johanna Jensd. af Hundstrup, hvis forlovere var Rasmus Graae i Vester Skerninge og Hans Nielsen Klingenberg af Ulbølle Strandhuse.

November 14.1790 blev ungkarl Morten Rasmussen trolovet til pigen Kirsten Jensd. begge på en af skovgårdene, hvis forlovere vare Simon Jensen og Michel Jensen

November 15.1790 blev sammenviede Hans Mogensen og Johanne Jensd.

November 19.1790 blev copulerede Peder Hansen og Anna Jensd.

December 19.1790 blev sammenviet Rasmus Hansen Hytteballe og Johanna Jensd.

December 22.1790 blev copulerede Morten Rasmussen og Kirsten Jensd.

I afvigte år 1790: var fødte 9 - døde 6 - copulerede 5 par.

1791

Januar 9.1791 blev Jens Rasmussens og Mette Nielsd. hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, kaldet Niels. Båret af Christopher Gammelgaards kone. Faddere: Hans møller, Anders Krog og Hans Rasmussen, Anders Degns og Bøemands koner.

Januar 23.1791 jordet Hans Svendsen, ætat 60 år.

Februar 6.1791 blev introduceret Jens Hundstrups kone.

Februar 21.1791 kast jord på Jens Hansen Bald, ætat 61 år

Marts 5. 1791 blev jordet Peder snedkers kone, ætat 68 år

Marts 16.17911 kast jord på Anders Jørgensens dødfødte pigebarn

Marts 30.1791 blev trolovede Peder Nielsen snedker og Karen Knudsd., hvis forlovere vare Hans møller og Christopher Gammelgaard.

April 17. 1791 indlod Anders Jørgensens kone i Gundestrup

April 27. 1791 blev ungkarl Niels Rasmussen og enken Anna Knudsd. trolovede, hvis forlovere vare Rasmus Nielsen og Hans møller.

Maj 1.1791 blev confirmerede: Peder Jensen teglbrænder Lars Nielsen hjulmand Christen Nielsen Piil Jørgen Jeppesen Jørgen Andersen Anna Cathrina Øeboer Mette Hansd. tvilling Christiana Rasmusd. fra Volstrup

Maj 5.1791 blev jordet Henrich Bruuns stedsøn Hans Olesen, ætat 21 år

Maj 25.1791 blev sammenviet Peder Nielsen snedker og Karen Knudsd.

Maj 29.1791 blev christnet Lars Mortensens og Anna Sørensd. pigebarn kaldet Anna Dorthe. Båret af Rasmus smeds kone. Faddere: Søren Larsen af Ulbølle, Hans Rasmussen, Peder Nielsen træskomand, Rasmus Svendsens og Rasmus Bøemands koner.

Juni 3.1791 blev sammenviet Niels Rasmussen og enken Anna Knudsd.

Juni 13.1791 blev Anders Rasmussen Krogs og Johanne Jensd. drengebarn døbt kaldet Rasmus. Båret af moderens søster Kirsten Jensd. Faddere: Rasmus Ravn og Niels Rasmussen af Ulbølle, Hans møller, Peter Busch og Jens Rasmussens koner.

Juni 13.1791 blev Anders Hansen Degns og Karen Rasmusd. hjemmedøbte drengebarns dåb confir- meret, kaldet Hans. Båret af Mette Pedersd. Hyrde. Faddere: Hans møller, Rasmus smed, Peder snedker, Peter Buschs og Jens Hundstrups koner.

Juni 19.1791 blev Niels Nielsen møllers og Martine Marie Krags af Gundestrup Mølle, deres af mig hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret og kaldet Christian. Båret af madame Mi- chelsen på Brendegaard, faddere: Peder Degn, Niels Pedersen, Anders Jørgensen, Hans Olesens og Peter Buschs koner.

Juni 24.1791 blev trolovede enkemanden Mads Larsen, gårdmand i Vester Åby og pigen Karen Nielsd. af Gundestrup Mølle, hvis forlovere var Jens Olsen og Christen Nielsen.

Juni 26.1791 blev introduceret Lars Mortensens kone.

Juli 3.1791 blev jordet Jens Krogs dødfødte barn

Juli 10.1791 blev introduceret Anders Krogs kone.

Juli 15.1791 blev sammenviet Mads Larsen og Karen Nielsd.

Juli 17. 1791 blev introduceret Niels Trolds og Anders Degns koner.

Juli 24.1791 blev introduceret Jens Krogs kone.

Juli 29.1791 blev jordet Hans Gemahls svoger Hans Larsen, ætat 33 år.

Juli 31.1791 blev Peder Hansen og Anna Jensd. hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, kaldet Hans. Båret af moderens stedmoder fra Brænde-Lydinge. Faddere: Hans Mogensen, Morten Rasmussen, Niels Nielsen, Christopher Gammelgaard og Rasmus kone.

August 21.1791 indlod Peter Hansens kone i Skovgården

September 11.1791 blev et pigebarn, Hans Rasmussens og Anna Catrine Nielsd.s døbt og kaldet Karen. Båret af faderens søster Apelone Rasmusd. af Vester Skerninge. Faddere: Frands Christophersen Kiergaard, Jørgen Madsen og Rasmus Jørgensen Nørregaard, Rasmus smeds og Jens bødkers koner.

Oktober 4.1791 introduceret ovenmeldte Hans Rasmussens kone

Oktober 9.1791 blev jordet gl. Karen Banchens, ætat. 88 år

Oktober 23.1791 blev Marcus Nielsens og Johanna Rasmusd. hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, var og blev kaldet Lisbeth. Båret af Rasmus smeds kone. Fadere: Christopher Gammel- gaard, Niels Jensen gårdmand, Christen Hansen, Jens Hundstrups kone og Catrine Marie Mogensd.

Oktober 30.1791 kast jord på Peder Dynds søn Niels, 9 1/2 år.

November 13.1791 blev Christen Hansens og Anna Rasmusd. datter døbt, kaldet Maren. Båret af Lars Rasmussens kone i Mynderup. Faddere: Christopher Gammelgaard, Rasmus smed, Niels Jensen, Rasmus Nielsen og Jens Hundstrups kone.

November 20.1791 blev Marqvar Nielsens kone introduceret.

November 27.1791 blev jordet Rasmus Jensens kone, ætat 47 år.

December 4.1791 blev Rasmus Rasmussens og Johanna Rasmusd. drengebarn døbt, kaldet Rasmus. Båret af Han Andresens kone. Faddere: Anders Krog, Jens Hundstrup, Lars Hansen møller, Maria Andersd. og Anna Pedersd. Boe.

December 11.1791 blev et uægte hjemmedøbt drengebarns: moderen til barnet er Anna Pedersd. Hyrde, dåb confirmeret kaldet Rasmus. Båret af Hans Olesens steddatter Maren Rasmusd., som udlagde til barnefader en person ved navn Niels men intet videre. Fadere: Johan og broder Niels Pedersen, Jesper Pedersen, Anders Jørgensens kone og Anne Gam- melgaard.

December 18.1791 introduceret Christen Hansens kone.

I afvigte år var i Hundstrup fødte 10 - døde 9 - copulerede 3 par.

1792

Januar 8.1792 blev introduceret Rasmus husmands kone

Januar 8.1792 blev jordet Anna Pedersd. uægte barn

Januar 22.1792 blev Hans Hansen Gemahls og Bodil Larsd. pigebarn døbt, kaldet Kirsten. Båret af Peder Buchs kone i Rårud. Faddere: Henric Madsen i Mynderup, Niels møller, Niels Pedersen, Anders Jørgensens og Peter Buschs koner.

Januar 22.1792 blev jordet Peter Hansens og Anna Jensd. drengebarn, 22 uger

Februar 5.1792 blev Rasmus Rasmussens og Anna Knudsd. pigebarn døbt og kaldet Maria. Båret af moderens søster Bodil Knudsd. Faddere: Ole Krag, Morten Marcussen, Henric Bruun og Henrich Madsens og Christen Hansens koner.

Februar 26.1792 blev introduceret Hans Gemahls kone.

Marts 4. 1792 blev Rasmus Svendsens og Agnete Hansd. hjemmedøbte pigebarns dåb confirme- ret, kaldet Anna. Båret af Agnete Marcusd. Faddere: Rasmus Jensen, Hans Rasmus- sen, Jens Hundstrup, Lars Mortensen og Hans Andresen.

Marts 4. 1792 blev introduceret Rasmus Rasmussens kone i Mynderup

April 1.1792 blev teglbrænderens Jens Jacobsen Goldbechs og Maren Jeppesd. hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, kaldet Christian. Båret af Knud møllers kone i Høyrup Mølle. Faddere: Mouritz Hansen, Christopher Larsen, Hans Jacobsen Goldbech, Ras- mus Jeppesen teglbrænder og Rasmus Hansens kone fra .....

(marts) 30.1792 blev trolovede enkemanden Peder Rasmussen af Vester Skerninge og pigen Karen Olesd. i Mynderup i Hundstrup sogn. Forloverne vare Rasmus Hansen Hytteballe og Simon Jensen af Vester Skerninge sogn.

April 9.1792 blev jordet Christian Hansen af Mynderup, 62 år.

April 6.1792 blev jordet Rasmus Hansen Kirkemand, 58 år

April 9.1792 blev introduceret Rasmus Svendsens kone

April 15. 1792 blev confirmerede: Peter Christensen: Christen Hansens søn Hans Christian Christiansen af Mynderup Karen Pedersd. Dynd Anne Petersd. Busch Karen Pedersd. Nymand Anna Dorthea Jensd. Goldbech Anna Maria Andersd. Degn

April 22. 1792 blev Morten Rasmussens og Kirstens Jensd. datter døbt, kaldet Anne Kirstine. Båret af faderens søster fra Rødme. Faddere: Hans Mogensen, Peder Hansen, Chri- stopher Gammelgaard, Marcus Nielsens og Rasmus Bøemands koner.

April 29.1792 blev et uægte pigebarns dåb confirmeret. Moderen til barnet var Mette Pedersd. Hyr- de, som da barnet blev hjemmedøbt udlagde til barnefader Petter Hansen, møllersvend i Elleskov Mølle. Barnet var og kaldet Karen af moderens søster Anne Pedersd. Fad- dere: Hans Holmdrup, Johan og Anders Hyrde, Christopher Hansens og Niels Hyrdes koner.

Maj 6.1792 blev introduceret Jens teglbrænders kone

Maj 6.1792 kast jord på Morten Rasmussens pigebarn Anne Kirstine. 16 uger

Maj 23.1792 kast jord på Søren Rasmussen af Gundestrup, 36 år 6 mdr.

Maj 28.1792 blev introduceret Morten Rasmussens kone på skoven.

Maj 30.1792 kast jord på Jørgen Hansen møller af Gundestrup, 72 år 3 mdr.

Juni 1.1792 blev sammenviet Peder Rasmussen af Vester Skerninge og Karen Olesd. af Hund- strup.

Juni 6.1792 blev sn. Friderich Christian Schübelers og Anne Marie Leopolds drengebarns hjem- medøbte dåb confirmeret, kaldet Laurits, båret af madame Knudsen fra Stenstrup Præstegård, som jomfru Breinholm fra Stenstrup gik hos. Faddere: hr. renteskriver Muus fra København, forpagter Nyholm og forvalter Hansen, begge fra Løjtved.

Løverdagen den 9. juni 1792 visiterede 3. gang Øster Skerning og Hundstrup menigheder i Øster Sker-

ninge Kirke, med menighederne og deres ungdom meget vel fornøjet. sign .....

Juli 1.1792 blev kast jord på Jeppe Krogs kone, 53 år

Juli 14.1792 blev trolovede ungkarl Henrich Hansen og Christian Hansens enke i Mynderup, Ma- ren Rasmusd., hvis forlovere vare Anders Rasmussen Høy og Henric Bruun.

Juli 28.1792 blev christnet Mouritz Hansens og Dorthe Rasmusd. søn, kaldet Hans. Båret af mo- derens søster Maren Rasmusd. Faddere: Christopher Larsen, Peder snedker, Anders Rasmussen, Jens Goldbechs og Morten Hansens koner.

Juli 28.1792 blev Niels Nielsens og Marie Martine Krags af Gundestrup Mølle deres hjemmedøbte datters dåb confirmeret, som var og blev kaldet Anna. Båret af moderens søster fra Fåborg. Faddere: hr. Cornelius Ploug, fuldmægtig Plesner og skipper Brünniche alle fra Fåborg, og Hans Gemahls og Peter Buschs koner.

August 26.1792 introduceret Niels Trolds og Mouritz Hansens koner.

September 9.1792 blev Anders Hansen Degns og Karen Rasmusd. hjemmedøbte drengebarns dåb con- firmeret, blev kaldet Anders. Båret af Rasmus smeds kone i Hundstrup. Faddere: Hans møller, Niels Pedersen, Hans Rasmussen, Hans Gemahls og Peter Buschs koner.

September 30.1792 blev et uægte drengebarns dåb confirmeret. Moderen til barnet er Anne Catrine Hansd. Hans Svendsens datter i Stehrhuset, og ved hjemmedåben blev udlagt til barnefader en jæger ved jægerkorpset i Ekkenførde, nafn. Carsten Povelsen (evt.Posen). I kirken frem- båret af en pige fra Ulbølle Maria Rasmusd. Barnet blev kaldet ?Hans Jørgen. Faddere: Rasmus Nielsen, Anders og Johan Hyrde, moderens 2de søstre Eva og Mette Hansd.

Oktober 7.1792 introduceret Anders Degns kone.

Oktober 14.1792 Rasmus Andersen Bøemands og Johanne Madsd. drengebarn christnet, kaldet Jacob. Båret af Christopher Gammelgaards datter Anna Christophersd. Faddere: Christopher Gammelgaard, Christopher Hansen, Hans Rasmussen, og Lars Mortensens kone.

Oktober 22.1792 blev Henrich Jensen og Maren Frandsd. trolovede, hvis forlovere vare: Niels Jensen og Lars Rasmussen i Mynderup.

Oktober 26.1792 blev sammenviet Henrich Hansen og Maren Rasmusd.

Oktober 28.1792 blev Peder Hansens og Anne Jensd. hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret og kaldet Hans. Båret af jomfru Rømer i Ulbølle. Faddere: Christopher Gammelgaard, Morten Rasmussen, Jens Hundstrup, Rasmus Ravn fra Ulbølle og Anders Krogs kone.

November 18.1792 blev indladt Rasmus Bøemands kone.

November 23.1792 blev sammenviet Henrich Jensen og Maren Frandsd.

December 2.1792 blev Peder Hansens kone introduceret.

December 3.1792 blev Christopher Larsens og Maren Nielsd. drengebarn døbt, kaldet Ditlev. Båret af gårdmand Jens Povelsens hustru i Stenstrup. Faddere: Jens teglbrænder, Morten Han- sen, Lars Krog og Mouritz Hansens kone.

I afvigte år 1792 er i Hundstrup sogn født 15 - døde 9 - sammenviet 3 par.

1793

Januar 6.1793 blev Rasmus Jensens og Agnete Marcusd. hjemmedøbte drengebarns dåb confirme- ret, kaldet Jens. Båret af Lars Rasmussens kone i Mynderup. Faddere: Christopher Gammelgaard, Anders ladefoged, Hans Goldbech, Christen Hansens og Rasmus smeds koner.

Januar 27.1793 blev Christopher Larsens kone på Horshaugen introduceret.

Januar 27.1793 blev jordet Rasmus Bøemands søn, 14 uger.

Februar 10.1793 blev Rasmus Jensens kone introduceret.

Februar 17.1793 blev Jens Rasmussen Hundstrups og Mette Nielsd. hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, var og blev kaldet Lars Christian. Båret af Anders Degns kone. Faddere: Rasmus Nielsen, Aders Krog, Lars Hansen, Christopher Gammelgaards og Rasmus Svendsens koner.

Marts 20.1793 blev Peter Busch jordet, noget over 93 år.

Marts 24.1793 blev Niels Jensens og Karen Larsd. i Mølleskovhuset, deres søns dåb confirmeret, kaldet Rasmus. Båret af Anne Cathrine Bald. Faddere: Jens Krog, Jens og broder Diderik Nielsen, og Rasmus Bøemands kone.

Marts 24.1793 blev Jens Hundstrups kone introduceret.

April 7.1793 blev confirmerede: Niel Ravns søn Niels Hans Jeppesen Peder skyttes datter Mette Marie Pedersd.

April 10. 1793 blev Jørgen Jørgensen jordet, 50 år

April 14. 1793 blev kast jord på ungkarl Mads Rasmussen, som døde hos sin broder Morten Ras- mussen i Løjtveds gård på Hundstrup skov, ætate 32 år.

April 21. 1793 blev introduceret Niels Krogs kone

April 26. 1793 blev Henrich Jensens og Maren Frandsd. drengebarn døbt, kaldet Jens. Båret af Rasmus smeds kone. Faddere: Christopher Gammelgaard, Anders ladefoged, Jørgen Frandsen, Søren Andersen Ravn og Rasmus Jensens kone.

Maj 2.1793 blev jordet Peter murmesters kone, ætate 63 år

Juni 2.1793 blev Henrich Jensens kone introduceret.

Juni 8.1793 kast jord på Peter Larsens søn Rasmus, hos Hans Olsen, 13 år.

Juni 9.1793 blev Jens Hansen Krogs og Anne Cathrine Nielsd. hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, var og blev kaldet Hans. Båret af Anne Kirstine Rasmusd. på skoven. Faddere: Lars Gudsen, konens brødre Jens og Didrich Nielsen, Niels hjulmands og Rasmus Jensens koner.

Juli 7.1793 blev Mads Jørgensen og Margrethe Jespersd. pigebarn døbt, kaldet Mette Marie. Båret af moderens søster Anne Jespersd. Faddere: Anders Høy, Ole Krag, Morten Mortensen, Rasmus Jespersen og Henric Madsens kone.

Juli 14.1793 blev Jens Krogs kone introduceret

Juli 28.1793 blev Mads Dyreborgs kone introduceret

August 4.1793 blev Rasmus Rasmussen i Mynderup og Anne Knudsd. hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret og blev kaldet Anna. Båret af moderens søster Bodil Knudsd. Faddere: Ole Krag, Lars Rasmussen, Mads Jørgensen, Morten Mortensen og¨ Henrich Madsens kone.

August 4.1793 blev Morten Rasmussen på Skovgården og Kirsten Jensd søn døbt, kaldet Jens. Båret af Christopher Gammelgaards datter. Faddere: Niels Jensen, Rasmus smed, Hans Mogensen, Hans Holmdrup og Peter Hansens kone.

August 11.1793 blev Lars Mortensens og Anna Sørensd. pigebarn døbt og kaldet Anna. Båret af madame Schübeler. Faddere: Hans møller, Rasmus Svendsen, Peder Nielsen, Ras- mus smeds og Rasmus Jensens koner.

September 1.1793 blev Jørgen Philipsens og Anna Andersd. hjemmedøbte pigebarns dåb confirme- ret, kaldet Lisbeth Kirstine. Båret af en pige fra Giestelev. Faddere: Niels Ravn, Anders ladefoged, Anders Krog, Rasmus smeds og Rasmus Jensens koner.

September 1.1793 blev introduceret Morten Rasmussens på skoven og Rasmus Rasmussens i Myn- derup introducerede.

September 8.1793 blev Lars Mortensens kone introduceret.

September 22.1793 blev Jørgen Philipsens kone introduceret.

November 2.1793 blev Peter Hansen og Maren Hansd. på Langeskov trolovede, hvis forlovere vare forvalter Hald og forpagter Nyeholm.

November 3.1793 blev Niels Nielsen møller i Gundestrup Mølle og Martine Marie Krags drengebarn døbt kaldet Rasmus. Båret af Rasmus smeds kone i Hundstrup. Faddere: Christopher Gammelgaard, Hans møller i Elleskov Mølle, Peder Degn, Niels Pedersen og Hans Gemahls kone.

November 22.1793 blev Christopher Gammelgaards datter Karen jordet, 14 år

December 8.1793 blev Mariane Buschs drengebarn, som Hans Rasmussen kudsk (!) var fader til, døbt og kaldet Rasmus. Båret af Anders Krogs kone. Faddere: Christopher Gammelgaard, Jens Hundstrup, Niels Piil, Søren Escheberg og Anders Degns kone.

December 15.1793 blev Henrich Hansens og Maria Rasmusd. i Stehrhuset deres datter døbt Dorthe. Båret af en pige fra Ulbølle. Faddere: Rasmus Nielsen, Hans berider, Niels bødker, Niels Rasmussens kone og Eva Hansd.

December 15.1793 blev Niels Trolds kone introduceret

December 29.1793 blev Hans Andersen kudsks (!) og Mariane Busches drengebarn jordet, 4 uger.

I afvigte år 1793 var født 13 - døde 9 - ingen sammenviede.

1794

Januar 4.1794 blev jordet Christian Balds kone, ætate 81 år

Februar 10.1794 blev sammenviede Peter Hansen og Maren Hansd., værende på Langeskov.

Marts 19.1794 blev Henrich Hansens i Stehrhuset hans kone indladt.

Onsdagen den 26. marts 1794 visiterede menigheden i Hundstrup i Hundstrup kirke, og forefandt

alting vel. sign. (?) Bachmannd

April 6.1794 blev Rasmus Svendsens og Agnete Hansd, drengebarn, hjemmedåb confirmeret, blev kaldet Hans. Båret af Anne Christophers i Gammelgaard. Faddere: Christopher Gammelgard, Jens Hundstrup, Lars Mortensen, Hans Holmdrup og Rasmus smeds kone.

April 6.1794 blev jordet Hans Gemahls pigebarn, 2 år gammel.

April 8.1794 blev jordet Rasmus Rasmussen, Jørgen Sallings kones broder, gl. 47 år.

April 9.1794 blev et uægte drengebarn døbt, hvis moder var Birthe Hansd. fra Leutved og udlagt til barnefader jæger Friedrich Erenreich, samme steds. Barnet blev kaldet Christian. Båret af jomfru Maren Berg fra bemeldte Leutved. Faddere: gartner Müller, Hans Jep- pesen, Christen ladefoged, Karen Olsdatter, alle fra Leutved og Mouritz Hansens kone i Horshaugen.

April 13. 1794 blev Peter Hansens på skoven og Anne Jensd. deres drengebarn døbt og kaldet Jens. Båret af Rasmus Eilersens kone i Ulbølle. Faddere: Christopher Gammelgaard, Hans møller, Rasmus smed, Morten Rasmussens og Hans Mogensens koner.

Maj 4.1794 blev Peder Hansens kone på skoven introduceret.

Maj 11.1794 blev Rasmus Svendsens kone introduceret.

Maj 23.1794 blev Anders Jørgensen i Gundestrup, hans kone, jordet, 37 år.

Maj 23.1794 blev deres dødfødte barn jordet.

April 27. 1794 blev confirmeret drenge: Hans Cortsen piger: Anne Rasmusd. Christen Jensen Maren Pedersd. Christopher Andersen Maren Pedersd. Degn Mads Rasmussen Anne Marie Pedersd. Niels Henrichsen Lars Henrichsen Anders Rasmussen Berthel Sørensen Lars Hansen Gemahl Svend Hansen Rasmus Pedersen Lars Henrichsen Bruun Knud Jørgensen

Juni 27.1794 blev Peder Frandsen og Anne Dorthe Jensd. trolovede. Deres forlovere var Søren Escheberg og gårdmand Niels Jensen.

Juni 29.1794 blev Rasmus Jensens og Agnete Marcusd. deres søn døbt og kaldet Marcus. Båret af Lars Rasmussens kone i Mynderup. Faddere: Christopher Gammelgaard, Rasmus smed, Jens Hundstrup, Henrich Jensens og Lars ...(udtværet) koner.

August 3.1794 introduceret Rasmus Jensens kone.

August 24.1794 blev Anders Hansen Degs og Karen Rasmusd. pigebarn døbt og kaldet Maren. Båret af Hans Gemahls kone. Faddere: Niels Pedersen, Christen Hansen, Lars Hansen møller, Rasmus smeds kone og Anna Gammelgaard.

September 3.1794 blev Lars Mortensen pigebarn jordet, 3 år 14 dage

September 28.1794 blev Jørgen Pedersen Sallings og Anne Rasmusd. hjemmedøbte pigebarns dåb con- firmeret, som var og blev kaldet Cathrine Marie. Båret af pigen Johanne Nielsd. fra Piilshus. Faddere: Peder Degn, Niels Rasmussen, Hans Gemahl, Anders Degn og Søren Escheberg.

Oktober 3.1794 blev Lars Hansen og Anne Christophersd. trolovede, hvis forlovere vare Jensen i Vester Mølle og Knud møller i Høyrup Mølle.

Oktober 5.1794 blev Anders Degns kone introduceret

Oktober 5.1794 samme dag kast jord på deres barn, 6 uger gammel.

Oktober 17.1794 blev Peder Frandsen og Anne Dorthe Jensd. copulerede.

Oktober 19.1794 blev Jørgen Pedersen Sallings kone introduceret.

November 7.1794 blev Lars Hansen møller og Anne Christophersd. sammenviede.

November 30.1794 Kirsten, født og hjemmedøbt den 23. Dåben confirmeret den 30. Faderen Christen Hansen, moderen Anne Rasmusd. (?Paasche) Båret af Anders Degns kone. Faddere: Christopher Gammelgaard, Rasmus smed, Niels Jensen, Lars møller, og ungkarl Anders Pedersen, alle af Hundstrup.

December 9.1794 blev enkemand Anders Jørgensen af Hundstrup sogn og pigen Marie Jørgensd. af Egense sogn trolovede, hvis forlovere var Rasmus Hytteballe af Vester Skerninge og Anders Rasmussen Krog af Hundstrup sogn.

December 26.1794 Karen, født den 20., hjemmedøbt den 21., dåben confirmert den 26. Faderen Niels Nielsen Trolle, moderen Marie Martine Krag. Båret af Lars møllers kone i Elleskov Mølle. Faddere: Christopher Gammelgaard, Peder Degn, Niels Pedersen, Jens Hundstrups og Rasmus smeds koner, alle af Hundstrup sogn.

December 28.1794 Anne Cathrine, født den 24., hjemmedøbt den 25., dåben confirmeret den 28. Faderen: Henrich Jensen, moderen Maren Frandsd. Båret af Anders Christensens kone fra Hundtofte. Faddere: Christen Hansen, Rasmus smed, Rasmus Nielsen, Rasmus Jensens kone og Peder Degns pige, alle af Hundstrup sogn.

Sammenviede 3 par - fødte 10 - døde 7.