Trædukken på Egeskov Slot

| | |

Dyrlæge P. Jensen, KværndrupDyrlæge P. Jensen, KværndrupDyrlæge Peder Jensen har i et af Evald Tang Kristensen's værker om Danske Sagn (1900)givet sin version af sagnet: 
 Trædukken på Egeskov SlotTrædukken på Egeskov SlotEgeskovEgeskovOppe på det øverste loft på Egeskov ligger der en lille figur af træ, udskåret som en mand. Om denne fortalte gamle Ras Kusk i Egeskov, at han i sin tid hver lille juleaften måtte bære rent halm op til den at ligge på. Grunden til, at dette skulle gøres, var den, at man derved forhindrede, at gården sank juleaften, hvad der var sagt om den, at den ville.

Nogle har også ment, at den lille træmand skulle have rent halm til sit leje hver jul for at forebygge spøgeri på gården.

Sagnet beretter også fortæller dyrlæge Jensen, at de gamle herskaber aldrig opholdt sig på Egeskov i julen, fordi de frygtede for at gården skulle synke netop i den periode.

Dyrlæge Jensen har en fodnote, hvori han fortæller, at trædukken muligvis har hørt sammen med andre træfigurer, der før udsmykkede en af salene på Egeskov. En del af disse træfigurer forestillende "riddere o.l." fandtes på dyrlæge Jensens tid "spredte her på egnen".

 

H.C. Hansen-Jeppesen, Refsvindinge fortæller sammesteds som dyrlæge Jensen, at "på Egeskov skal der hver nat gøres rent i det øverste af tårnet og strøes ny halm, ellers vil gården synke. Denne er nemlig bygget på pæle i et morads". Et arbejde som påhvilede "vægteren".

Egeskov er en vandborg og den eneste bev. bygning her i landet, hvor murene løfter sig direkte op af søen; den er bygget på nedrammede egepæle, hvorover der er lagt et dobbelt lag af svære bjælker; traditionen vil vide, at en hel egeskov skulle være gået med hertil.