Lærer og politiker Peder Jørgensen (1835-1914), Måbjerg

Lærer og politiker Peder Jørgensen (1835-1914), Måbjerg

Lærer Peder Jørgensen, Måbjerg "søgte efter opfordring valg til folketinget i Svendborg amts 3. valgkreds" i 1892, hvor han valgtes den 20. april. "Jeg hørte til den lille Bergske gruppe; vort lille partis fører var den nuværende konseilspræsident J.C. Christensen. Jeg genvalgtes i 1895, og jeg var efter dette valg med til dannelsen af Venstre-Reformpartiet. J.C. Christensen blev også dette partis af alle anerkendte fører. Vinteren før de nye folketingsvalg i 1898 led jeg af en ørelidelse, der gjorde, at jeg ikke søgte genvalg nævnte år".

Levnedsbeskrivelse i Ordenskapitlet, Amalienborg