Den nye høker måtte ikke ligge for nær købstaden

| | | | | |
Avisartikel af Hans Nørgaard 1974

Rosenlund Brugsforening, Rårud, Kirkeby sogn 

Fortalt af gårdejer Johannes Foged, Pavegyden, Lunde
 
Johannes Foged bekræfter formodningen om, at husmand Peder Nielsen oprindeligt havde planer om at etablere en høkerforretning. "Men han kunne nok se, at der var gehør mellem bønderne" for en brugsforening, "og det var mere sikkert for ham at blive uddeler frem for privatkøbmand". Johannes Foged mener også, at Brugsen måske var ulovlig ifølge "Købstadsloven" dvs. næringsloven.


Initiativtagere var vel Johannes Dinesen, forpagter på Ravnegård i Rårud og gårdejer Lars Foged, Fogedgården. "De var jo i nabogårdene" til Peder Nielsens ejendom, hvor brugsforeningen oprettedes.
Claudine og Peter Brus, var rare at komme ind til for vi børn. De havde en stor dåse med blandede bolsjer, den fik gerne et slag på siden af os børn, som fik lov at tage et stykke. Så kunne vi jo godt lide at "gå i bru’si", som vi sagde. De havde et stort ægsalg dengang, alle der omkring leverede deres æg til brugsen. Der var en pige ansat, som ikke bestilte andet end pakke æg i hakkelse. Det skulle de dengang. Jeg kan huske, at de ude fra Hans Pedersen, han blev senere min svigerfar, at 2 piger kom gående med 3 stopfulde kurve med æg. Claudine var meget omhyggelig med alt. Vægten skulle passe så nøjagtig, at hvis der var lidt for meget hugget sukker, så brækkede hun et stykke over, for at det kunne komme til at passe. Så der gik ikke så meget til svind. De sagde også, at hun i marken klippede tidslerne over med broderesaks.
Peter Brus havde tidligere været kørekarl ude i Landbogården i Svendborg. Han havde engang mistet 1½ finger på den ene hånd. Peter Brugs var ikke som sin far og brødre uddannet skomager.

Rosenlund Brugs
Brandforsikring, Rårud Kirkeby sogn.


År 1923 den 9. maj har undertegnede sognevurderingsmænd foretaget en beskrivelse og vurdering til indtegning i den almindelige Brandforsikring for Landbygninger af de på matr. nr. 4 af Rårud, Kirkeby sogn værende bygninger - Rosenlund Brugsforening.

a, beboelse og butik. 1 etage, 18,1 m. lang, 8,5 m. dyb, 2,8 m høj, grundmur, med tegltag. Indrettet til beboelse med 3 værelser, køkken, spisekammer, gang og kontor. Desuden butik med 2 store spejlglasruder. I kælder på 27 m2 cementgulv, bræddegulv og gibsede lofter overalt. På loftet 2 værelser med gibsede vægge og loft. Huset er bygget med stor kvist og 0,60 m muret trempel. 2 skorstene på 23,5x23,5 cm. Vurderes nu til 17.000 kr. = ca. 110 kr. pr. m2.
Nybygning

b, baghus, 1 etage, 8,6 m. lang, 6,3 m. dyb, 2,8 m. høj, grundmur og tegltag. Indrettet til bagbutik, gennem kørselsport, kulrum og lagerrum. Bræddegulv i bagbutik eller cementgulv og bræddeloft overalt. Vurderes nu til 4.000 kr. = ca. 75 kr. pr. m2.

c, vaskehus, brændehus, 1 etage, 8,4 m. langt, 3,2 m. dyb, 2,5 m. høj, grundmur og pandeplader, halvtag. Indrettet til vaskehus, brændehus, hønsehus, V.C. og 1 hestestald. Cementgulv overalt. 1 skorsten på 23,5x23,5 cm. Vurderes til 1000 kr. = ca. 37 kr. pr. m2

Alt uden fundamenter

Den samlede forsikringssum bliver således         22.000 kr.
Elektricitet installeret i 1923 af Egel Svendborg.

Nyvurdering 15. februar 1924. matr. nr. 4e.

a, beboelse og butik. Heri elektriske ledninger, lamper, kroner og lysmåler.

b, bagbutik, heri elektriske ledninger og lamper.

c, hestestald, vaske og brændehus, heri elektriske ledninger og lamper.

Den samlede forsikringssum       22.700 kr.
 
 

 

Rosenlund BrugsforeningRosenlund Brugsforening Rosenlund Brugsforening (2)Rosenlund Brugsforening (2) Rosenlund Brugsforening (3)Rosenlund Brugsforening (3)