Bystævnepladsen i Ollerup by

Bystævnepladsen i Ollerup by
"Stævnen" i Ollerup lå på det hjørne, hvor Nordgade støder til Svendborgvej. Pladsen blev definitivt nedlagt i 1905, og lagt ind til børnehjemmet "Brandts Minde".