Missionshuset på Løgeskov

| | |

Købmand Inger Thornhøj og fabrikant Carl Sørensen Stelfabrikken i StenstrupKøbmand Inger Thornhøj og fabrikant Carl Sørensen Stelfabrikken i StenstrupLærer Møller Frederiksen ansøgning om at måtte benytte Løgeskov skole til gudelige møder 8.4. 1889Lærer Møller Frederiksen ansøgning om at måtte benytte Løgeskov skole til gudelige møder 8.4. 1889Af Inger Thornhøj

Materialet er venligst udlånt af Inger Thornhøj

Missionshuset blev bygget af det lille Indre Missions samfund, som dengang fandtes på Løgeskov. Hovedkræfterne var lærer Frederiksen ved Løgeskov Skole, anlagt 1882, og gårdejer Mads Christian Larsen, Bækgården, Krarup sogn.

Bækgården lå uden for Stenstrup sogns grænse, men venskab med lærer Frederiksen og andre i samfundet gjorde at de var med i samfundet der.
På Bækgården var et teglværk, og der blev alle stenene til huset lavet og temmelig sikkert givet gratis til byggeriet, ligesom det meste arbejde blev udført gratis.

 

Huset blev indviet af Indre Missions formand,Vilhelm BeckVilhelm Beck Vilhelm Beck i 1890, fik navnet Nazareth og blev tilskødet IM, da det var gældfrit.

I mange år blev huset flittigt brugt men efterhånden som de gamle i samfundet døde, og der manglede unge til at fortsætte, ebbede mødevirksomheden ud, og omkring 1920-40 var der kun et møde om måneden som sognets præst holdt. Da der var temmelig langt fra Stenstrup til Løgeskov, og derfor upraktisk at holde møderne der, blev det besluttet at sælge huset. Det blev solgt i 1942 til privatbeboelse.

Talerstol og bænke kom til Stenstrup præstegård, hvor det af og til blev brugt ved møder, men der er ikke meget tilbage i brugbar stand.

Mine forældre og bedsteforældre har alle tilhørt Indre Mission og har flittigt deltaget i møderne. Mine forældre købte bil i 1930, og havde derfor let ved at komme til møder og har ofte haft bilen fyldt både til møder og i kirke.

Jeg har gået i Lunde skole, der var to lærere, førstelærer Christensen tilhørte IM. Vi begyndte altid dagen med morgensang og morgenbøn, som sluttede med fadervor, og før vi gik hjem sang vi altid "altid frejdig når du går".

Pastor Carl Høyrup, StenstrupPastor Carl Høyrup, StenstrupTidl. børnehjem i LundeTidl. børnehjem i LundeDer var et privat børnehjem i Lunde, hvor der i nogle år blev holdt søndagsskole; der blev også omegnens børn inviteret. Jeg blev konfirmeret 1935, sognepræsten i Stenstrup og Lunde, Carl Høyerup, tilhørte IM, var meget grundig i konfirmationsundervisningen, mange skriftsteder og mange salmer skulle læres udenad. Når vi var konfirmeret kom mange af os til KFUK møder i præstegården. Fru Høyerup var formand for KFUK.

I nabobyen Kværndrup blev der også holdt møder, vi var nogle stykker, der ikke havde så langt dertil, så efter indbydelse fra andre unge kom vi meget der til ungdomsmøder, både M. og K.; der blev også holdt andre møder og missionsuger i en lille mødesal (i et lejet lokale). Leder var manufakturhandler E. Hasle-Hansen, Kværndrup.

Vi var nogle unge, der sammen med ham dannede et strengekor, vi spillede og sang vækkelsessange, når der var missionsuger.
Disse møder betød meget for os, og flere af os kom til personlig tro, og fandt virkelige gode troende kammerater der.

Vi svigtede dog ikke vores hjemlige KFUM og K. I 1941 fik vi en ny sognepræst i Stentrup-Lunde, A.G. Gettrup, der senere blev landsformand for KFUM og K i Danmark, han gjorde en del for ungdommen, der blev således i flere år holdt vinterlejre for M og K i præstegården.

Sommeren 1939 var jeg elev på Tommerup Højskole. 1946 blev jeg gift og flyttede til Stenstrup, min mand, købmand Carl Thornhøj Pedersen var formand for KFUM (jeg var dengang blevet formand for K). Min mand og hans far, købmand Johannes Pedersen var fælles om købmandsforretningen.

Min svigerfar var formand for IM`s samfund i Stenstrup og Lunde. Da han døde i 1952 var det min mand, der overtog arbejdet med møderne, så det blev efterhånden naturligt at holde flere af møderne fælles for både unge og ældre, vi var flere unge familier, der følte vi hørte hjemme begge steder, men det kneb med pladsen i de forskellige hjem, hvor møderne nu holdtes, vi kunne godt til sådan en mødeaften være en 40 stk.

Men tiden gik, de ældre i samfundet døde, der var ikke så megen tilgang af nye, nu er det og der var unge dengang der er blevet de ældre.

De få unge der er her i sognene tager nu til Svendborg til IMU, så her holdes ikke ungdomsmøder mere.

Min mand døde i 1979, så nu er det mig der prøver at få møderne til at fortsætte.

Vi har en bibelkreds her, vi er 12-13 stk, vores forrige sognepræst Arne V. Sørensen ledede mødet, vi samledes en gang om måneden, og i vinterhalvåret havde vi et møde en gang om måneden ofte med en missionær, som taler; også nogle gange møde om Ydre Mission, der kunne vi samles 16-20 stk.

Hvad mine forældre og bedsteforældre har fortalt.

Omkring år 1900 var der flere troende familier og dermed en del mødevirksomhed i Højes Dong i Lunde sogn (Lunde og Stenstrup er samme pastorat) og i Rårud og Dongshøjrup i Kirkeby sogn; der var ikke mange km mellem de tre steder, så det var ikke så vanskeligt at komme til hinanden selv om det var til fods, der blev holdt søndagsskole og møder, ofte ved en missionær og i private hjem.

Min mor var pige på en gård, hvor der ofte var møde, og hun har fortalt om en missionær. Jeg husker ikke hans navn, han kom gående og han sang og spillede på sin guitar mens han gik.

En anden taler jeg tit har hørt omtalt var missionær N.P. Madsen, min far har omtalt ham med begejstring, især et møde vistnok omkring 1903 hvor flere unge blev omvendt. Der var vist tit vækkelse ved hans møder.

Maskinfabrikant Mads Henriksen (1839-1910)Maskinfabrikant Mads Henriksen (1839-1910)Lederen af det lille samfund hed Mads med tilnavnet "Smed", han var smed, deraf kom navnet.

Han hed Mads Henriksen, grundlagde Lydda Smedien i Dongshøjrup 1866, ejede senere Kapersmedien i Lunde sogn og kort før sin død i 1910 var han flyttet til en smedie på Assensvej i Stenstrup

 

 

 

Lunde kirkeLunde kirkeDer blev holdt mange møder, somme tider også i Lunde kirke, eller i et lejet forsamlingshus med kendte personer som talere, der blev delt trykte indbydelser ud, - dem har jeg flere af endnu, - min far havde som barn og ung et lille håndtrykkeri, det blev brugt og ham og hans kammerater delte dem ud, på nogle af dem står der "møde for ungdomssagen".

 

 

 

Tommerup højskoleTommerup højskoleMin far, Laurits Markvardsen var elev på Tommerup højskole 1909-10.
Min mor og far blev gift i 1911.

I 1913 kom der en ny præst til Stenstrup og Lunde sogne, og det viste sig at være en IM`s præst, så det lille samfund glædede sig, møderne kom ind i faste rammer og der blev startet KFUM og K.
Der var også en DMS kreds i Lunde, og en ung sygeplejerske fra Stenstrup, Frederikke Bøj, meldte sig som ydremissionær, og blev udsendt i Mardan i Indien 1924.
Hun blev myrdet i Mardan af en indfødt i 1934. En mindetavle om hende hænger i Stenstrup kirke.

Læs også her om vækkelsen i Stenstrup og Lunde