Kløver Mælk -

| | | | | | |
Informationsfolder til bl.a. selskabets nye andelshavere "Frisk fra naturen" 1990'erne

Kløver-mælkKløver-mælk Hjedding AndelsmejeriHjedding Andelsmejeri                                                                                        Publiceres på fynhistorie.dk efter aftale med ARLA's kommunationsafdeling    

 Læs også Peter Larson: History of Danish Dairy farming and Danish Jersey (World Jersey Journal 2008)

 Læs også Det lokale andelsmejeri lukker og slukker                       

 Læs også om fusionen mellem MD og Kløver Mælk i 1999  

og Arla Foods nyhedsbrev 28-6. 2000 "Sidste ostning på Kirkeby og Nordenskov"                                

Kløver Mælk`s historie går på en måde mere end 100 år tilbage i tiden.
Det første andelsmejeri i Danmark blev startet i 1882 og lagde dermed grunden til en rivende udvikling som medførte, at der omkring årtusinde-skiftet var omkring 1900 andelsmejerier.
Siden da har udviklingen i samfundet og i landbrugserhvervet medført en voldsom ændring i dette antal - i dag er der kun ca. 25 andelsmejerier tilbage. De har til gengæld en størrelse som langt overgår hvad de 1900 mejerier tilsammen kunne opvise.
I Kløver Mælk står vi historisk set "på skuldrene" af en lang række af disse mejerier - præcis hvor mange lader sig ikke opgøre.
Mejeri efter mejeri sluttede sig sammen for at klare udfordringerne.
I begyndelsen af 1970èrne besluttede 21 af disse mejerier at indgå et markedsføringssamarbejde under navnet Kløver Mælk. Hermed begyndte det moderne Kløver Mælk vi kender i dag at tage form.
Der var imidlertid stadig brug for yderligere samling for at styrke sig i konkurrencen.
De største begivenheder i Kløver Mælk`s nyere historie kom derfor til at se således ud:
 

1971 
 
 Mejerierne i Vejle, Kolding og Fredericia fusioneres under navnet Vekofa.
 
 1979
 Produktionen samles i Fredericia
 1984
 Fusion med Haderslev Mælkecentral
 1985
 Fusion med Mejeriselskabet Herning
 1986
 Fusion med Mejeriselskabet Esbjerg.
 1988
 Fusion med Grænseegnens Mejeriselskab i Sønderborg
 1989 Fusion med Arinco i Videbæk.
Salgsselskaberne Kløver Mælk og Kløver Ost overtages.
Køb af Kirkeby Mejeri A/S
 1990
 Administrationen samles i Fredericia Navneforandring fra Vekofa til Kløver Mælk 

  
 
Kløver-mælkKløver-mælk Kløver-mælkKløver-mælk  Kløver-mælkKløver-mælk

Kløver-informationKløver-information Kløver-information (2)Kløver-information (2) Kløver-information (3)Kløver-information (3) Kløver-information (4)Kløver-information (4) Kløver-information (5)Kløver-information (5)                                                                               

Kløver-information (6)Kløver-information (6) Kløver-information (7)Kløver-information (7) Kløver-information (8)Kløver-information (8) Kløver-information (9)Kløver-information (9) Kløver-information (10)Kløver-information (10)                                                                               

Kløver-information (11)Kløver-information (11) Kløver-information (12)Kløver-information (12) Kløver-information (13)Kløver-information (13) Kløver-information (14)Kløver-information (14) Kløver-information (15)Kløver-information (15)                                                                                   

Kløver-information (16)Kløver-information (16) Kløver-information (17)Kløver-information (17) Kløver-information (18)Kløver-information (18) Kløver-information (19)Kløver-information (19) Kløver-information (20)Kløver-information (20)