Kirkeby Savværk

| | |

KirkebyskovenKirkebyskoven Kirkeby gl. stationKirkeby gl. station(Artikel fra ca. 1935)
Den rejsende, der med toget kører forbi Kirkeby Station, vil glæde sig over de store skove, der afbrudt af mosedrag strækker sig hen over højdedragene, men kun de færreste ved, at der helt op til 1880 lå heder og overdrev, klædt med lyng, bregninger og græs.

Tilplantningen af disse arealer med nåletræ foregik væsentligst i tiden fra 1860-75 og af den magre jord rejste sig prægtige skove.
Hvidkilde gods, dengang Baroniet Lehn, indkøbte og tilplantede efterhånden så megen jord i Kirkeby sogn, at disse arealer med godsets tilplantede udmarker i Egense sogn tilsidst udgjorde et stort samlet skovkompleks, der efterhånden ved hugsten afgav så meget materiale, at der blev basis for et savværk.
Kirkeby savværk - kedelhuset står endnuKirkeby savværk - kedelhuset står endnu Kirkeby savværk - kedelhuset - dampmaskinen er fjernetKirkeby savværk - kedelhuset - dampmaskinen er fjernet Kirkeby SavværkKirkeby SavværkDette blev startet i meget beskeden stil af savskærer Larsen på pladsen lige over for Kirkeby Station. Senere blev savværket overtaget af Hvidkilde Skovdistrikt, der først drev værket som forpagtning og efter 1912 med bestyrer sorterende under distriktets skovrider. Der fandt i tidens løb forskellige udvidelser sted, og i 1931 blev savværket ombygget, og driften fuldstændig omlagt. Der blev opført 7 store åbne lagerskure til lagring af tømmer som et forsøg på at give det fortrinlige tømmertræ den rette behandling til bygningsbrug. Den senere udvikling har godtgjort, at det skridt var rigtigt, idet det nu stilles som et ufravigeligt krav til alle savværker, at de skal have lagerskure for at fremskaffe en sælgelig vare. Savværkets opskæring med ramsav og tømmersav har i de senere år ligget mellem 5000 og 7000 kbm rundt træ, svarende til 100.000 til 140.000 cbf tømmer og brædder. Der beskæftiges normalt 12 mand.
Savværket ledtes fra 1931 af driftsbestyrer Abell, der er født den 15. oktober 1899. Han udnævntes 1. februar 1935 til skovrider på Hvidkilde Skovdistrikt men fortsatte med at beklæde ledelsen af savværket.