Tingbogsreferat 20. juli 1666 Sunds Herreds tingbog (LAO)

Tingbogsreferat 20. juli 1666 Sunds Herreds tingbog (LAO)
Oversættelsen i moderniseret sprogbrug: Jacob Rasmussen på Lindskov lyser efter en liden forsølvet krone(?), som en af hans husbonds sønner har tabt i Hvidkilde Løkker, på "Odense Veyen" imellem Egense og Kirkeby igår (?) om nogen kan gøre ham videnskab derpå vil han deres umage  forskylde