Sagn og overtro fortalt af Maren Andersen

| |


enke efter murersvend A.M. Andersen, Egebjerg Hede, Kirkeby sogn.
Optegnet ca 1975 af Hans Nørgaard, Egebjerg

Ligtog.
"Senderpigerne" i Egebjerg skal engang have mødt et ligtog ved  Egebjerg Smedje. Det kom videre forbi deres hus.

"Svenskestalden" i Egebjerg by, Kirkeby sogn"Svenskestalden" i Egebjerg by, Kirkeby sognSvenskerstalden i Egebjerg
Huset i den lille gyde i Egebjerg, som kaldes Tarmen skal være bygget af svenskerne.

 

 

 

Kildeløkken med Stenstrup kirke i baggrundenKildeløkken med Stenstrup kirke i baggrundenStenstrup Kirke
Klokkerne i Stenstrup kirke skal engang have gået igang med at ringe, da en ung kvinde var i færd med på kirkegården at begrave et barn, som hun havde født i dølgsmål og siden ombragt.

Heks i Høje, Lunde sogn
En kone i Høje havde engang set sig vred på en nabokone, så for at skade hende, lagde hun et kors, men til alt uheld for hende, gik hendes egen datter over korset, hvilket medførte datterens sygdom og død.

Kloge Søren på Egebjerg Hede
Kloge Søren i Frørup blev engang hidkaldt til Teglværksgården på Egebjerg Hede, hvor besætningen var angrebet af kalvekastning. Kloge Søren skal have lagt "en heksering" om gården for at blive sygdommen kvit. - På samme gård skal der iøvrigt ifølge Maren Andersen have været en hel del spøgeri