Ryslinge Øvelseshus

| | | | |

Ryslinge ØvelseshusRyslinge Øvelseshus Brev 12.3. 1879 fra Edvard NielsenBrev 12.3. 1879 fra Edvard NielsenRyslinge ØvelseshusRyslinge ØvelseshusSvendborg Amts Skytteforening besluttede på deres generalforsamling den 28. marts 1877: "Forsamlingen bevilgede Udgifterne til Fotografering af et af Foreningens Øvelseshuse samt til denne Fotograferings mangfoldiggjørelse ved Træsnit". [Ryslinge Øvelseshus ]

Se også Ryslinge Forsamlingshus

Se også Egebjerg Øvelseshus

Skyttesagen i Danmark i 50 år, s. 221: " En sag, der var nøje knyttet til gymnastikken, var opførelsen af øvelseshuse. Gymnastik, der udførtes på den bare mark eller i en lo eller lade, kunne kun vanskeligt blive til nogen særlig værdifuld øvelse, og det var i begyndelsen, da gymnastikken optoges som uddannelsesfag, kun undtagelsesvis, at en kreds havde adgang til et ordentligt lokale. På dette område var det atter Svendborg Amts Skytteforening, der førte an. Den havde i 1878 ialt 11 øvelseshuse, af hvilket det i Ryslinge opførte var det ældste.

De andre foreninger kom dog, efterhånden som gymnastikken optoges, også med, og landet over ses nu det ene øvelseshus vokse op efter det andet. Som regel blev de fornødne midler til opførelsen bragt til veje ved gaver; en velynder skænkede mangen gang grunden, ofte foranstaltedes basarer eller andre fester, hvis overskud gik til øvelseshuset; kunne hele beløbet, der som regel drejede sig om 2000-4000 kr. ikke skaffes til veje, optoges prioriteter. Renterne hertil ligesom også vedligeholdelsessummen skaffedes til veje ved at tage et mindre beløb i entre ved gymnastikopvisninger. Andre steder var det enkeltmand eller et aktieselskab, der uafhængigt af skyttekredsen opførte huset og lejede det ud.

For at støtte kredsenes initiativ til opførelse af øvelseshuse foresloges i 1882 af Svendborg Amts Skytteforening, at overbestyrelsen skulle udvirke, at staten ydede et tilskud til omkostningerne. Det var navnlig landkredsene, der manglede sådanne huse, på Langeland havde kaptajn Edvard Nielsen set saltomortaler øvet på møddingen. Meningen med forslaget var hjælp til selvhjælp, idet staten, når et vist beløb var skaffet til veje, f.eks. 2000 kr., skulle overtage en prioritet i huset, der iøvrigt skulle være kredsens ejendom, dog måske med forpligtelse til at overlade det til benyttelse af skoleungdommen. - Hele spørgsmålet sluttede med en henvendelse til indenrigsministeren.

For ved opførelsen af øvelseshuse at spare kredsene for udgifter til tegninger og overslag, formåede overbestyrelsen et af sine medlemmer, bygmester, lærer Andreas Bentsen af Vallekilde, der på dette område sad inde med betydelig erfaring, at udarbejde både tegninger og overslag til et øvelseshus for en skyttekreds med 40-50 på samme tid gymnastiserende medlemmer. Tegningerne og overslaget udgik til foreningerne som et tillæg til årsberetningen 1885.