Kustode Ove Skytte Christiansen ombord på "Viking"

Kustode Ove Skytte Christiansen ombord på "Viking"