Lunde Gymnastikforening

| |


Lunde Gymnastikforenings officielle stiftelsesår er 1949. Foreningen havde i 1955 ikke helt styr på tiden forud. Det vides dog, at gymnastikken begyndte allerede i den gamle skytteforening, som i starten var sammensluttet med skytteforeningen i Stenstrup. I 1908 blev den en selvstændig kreds med mejeribestyrer H.P. Nielsen som formand, medens Niels Espelund som delingsfører havde den daglige ledelse af den fra starten stærkt blomstrende gymnastikafdeling. Marquard Jensen, mejeribestyrer Andersen og lærer Poulsen var andre kendte ledere fra de første år.

Medvirkende til adskillelsen fra den gamle Stenstrupkreds var den kendsgerning, at der i 1908 blev opført et forsamlingshus i Lunde, hvor gymnasterne fik udmærkede arbejdsvilkår.

Denne første, gamle skytte- og gymnastikforening var i virksomhed i mange år, og den satte også sving i håndboldspillet. Man ved således fra amtsforeningens statistikker, at Lunde så sent som i 1943 har haft et velspillende damehold, idet pigerne da blev amtsvindere i a-rækken.

Men foreningen sygnede hen, og efter en række gymnastik- og idrætsløse år, indkaldte man til en genstiftende generalforsamling den 15. juni 1949, og her blev postbud Ejnar Rasmussen formand.

Lunde sogneråd har stillet stadion til foreningens rådighed til både håndbold- og foldboldspil.

Efter Ejnar Rasmussen som den første formand fulgte O. Jensen, der blev afløst af proprietær H.C Broxgaard.

Efter optegnelser fra 1955