"I stabeser" og "Som folk æ flejst"

"I stabeser" og "Som folk æ flejst"