Ollerup Kirke 1504-2004

| | | | | | | |
Jubilæumsskrift 2004 i anledning af kirkens indvielse og præsteskifte 1504

Ollerup Kirke m. våbenhus fra sydøstOllerup Kirke m. våbenhus fra sydøst Publiceres på fynhistorie.dk efter aftale med menighedsrådsformand Ingeborg Alslev

Kaldsbrev for Anders Ingvarsen 1504

Liber Copiarum 1565, s.182, Sunds Herreds Provsti (LAO)
 NB: Ifølge Thomas Riis (Familien Bircherods Odense Bispekrønike) kendes flere afskrifter af kaldsbrevet : "Det følgende brev om Anders Ingvarsens udnævnelse til præst i Ollerup 1504 gengiver korrekt modtagerens navn som Andre(as) Ingvari i 1093 II fol. 169 v., i 1913 p. 151 er det blevet til Andre(as) Ignari (!), medens 1423 p. 130 øjensynligt opgiver efternavnet og nøjes med Andre(as).Endelig er dateringen i 1093 II fol. 170 r. og 1913 p. 152: in vigilia beati Matthæi, men i 1423 p. 131: in vigilia beati Matthiæ". Derfor er der 2 forskellige dateringer af kaldsbrevet  24/2 og 20/9. (Kommentar v. Hans Nørgaard)
Gavebrev 22.6. 1516Gavebrev 22.6. 1516Nyt: En Anders Ingvarsen optræder flere gange som biskoppens højre hånd i Svendborg (official). Jeg har haft en klar formodning om, at han var identisk med Anders Ingvarsen i Ollerup. Formentlig har Anders Ingvarsen haft fast bopæl i Svendborg og betjent Ollerup menigheden ved hjælp af en kapellan, således som det var tilfældet med mester Ulrik Bild, der betjente Kirkeby og Lunde med en kapellan indtil sin død 1541. Et pergamentsbrev dateret 22.6. 1516, hvor "Borger i Svendborg Knud Jensen og hustru skænker deres iboende gård i Svendborg på Tullebrink til St. Anne Alter i Vor Frue kirke (Købmandskompagniet)", er besejlet af bl.a. Anders Ingvarsen, sognepræst til Ollerup kirke og Jørgen Pedersen (?) til Helligkorsalter i Vor Frue kirke. (Mon han er identisk med Anders Ingvarsens afløser i Ollerup 1536(?).

Kommentar

Transkribtion v. tidl. landsarkivar Anne Riising

Kaldsbrev for Anders Ingvarsen 1504Kaldsbrev for Anders Ingvarsen 1504Domini Episcopi Johannis Andreæ collatio in ecclesiam Olderup

Johannes Andree Dei et apostolice sedis gracia Episcopus

Otthonensis nobis dilecto Andree Inguari

nostre diocesis clerico paternum affectum in Domino

cum salute. Tuarum probitatis et virtutum merita

nos sollicitant inuitant et inducunt vt perseuerantiam

tuam speciali fauoris gracia prosequamur. Quapropter

ecclesiam parochialem beati Petri in Olderup nostre diocesis

per obitum cuiusdam domini Johannis Petri vltimi

et immediati possessoris ejusdem vacantem tibi

cum omnibus iuris plenitudinibus in nomine Domini conferimus

per presentes Teque per bireti nostri impositionem

inuestimus presentialiter ad eandem curam animarum

et administrationem spiritualium et temporalium

tibi in auctoritatem tuam plenius committimus. Volumus

etiam tibi de omnibus et singulis dicte ecclesie fructibus redditibus

iuribus et pertinentiis integre plene committi alterutro? quovis

modo et cum effectu responderi mandamus. Nihilominus

duobus sacerdotibus dicte ecclesie vicinioribus

qualibet presentibus requisiti te in predicte ecclesie

realem et corporalem possessionem introducamus.

In cuius collationis testimonium sigillum nostrum presentibus

inferius est appensum

Datum in Monasterio Dalum in vigilia beati Matthei apostoli

Anno Domini Mdiiii

Indhold

Hr. biskop Jens Andersens kaldsbrev til Ollerup kirke.
Jens Andersen af Guds og det apostolske sædes nåde biskop i Fyns stift faderlig kærlighed til os elskelige Anders Ingvarsen, gejstlig i vort stift, med hilsen i Herren.
Dine fortjenester i hæderlighed og dyd bevæger, opfordrer og tilskynder os til at belønne din vedholdenhed med en særlig gunst. Derfor overdrager vi ved dette brev Sct. Peters kirke i Ollerup sogn i vort stift, som er vakant efter at den sidste direkte besidder en vis hr. Jens Petersen er død, til dig i Herrens navn med alle dens lovlige rettigheder.
Og ved pålæggelsen af vor baret indvier vi dig personligt til den samme sjælesorg og overdrager forvaltningen af åndelige og verdslige sager til din fulde myndighed. Vi vil også at alle og enhver af den nævnte kirkes afgrøder, indtægter, rettigheder og tilliggende urørt og fuldstændigt på en hvilken som helst måde overdrages dig og fuldt ud skal svares til dig. Ligesåvel vil vi efter ønske i nærværelse af to nabopræster til nævnte kirke indsætte dig i den faktiske besiddelse af nævnte kirke .
Til bekræftelse af dette kaldsbrev er vort segl vedhængt nederst på dette brev.
Givet i Dalum Kloster dagen før dagen for den salige apostel Mathæus [20. sept.]. I det Herrens år 1504

 

Ollerup Kirke 1504-2004Ollerup Kirke 1504-2004 Ollerup Kirke 1504-2004 (2)Ollerup Kirke 1504-2004 (2) Ollerup Kirke 1504-2004 (3)Ollerup Kirke 1504-2004 (3) Ollerup Kirke 1504-2004 (4)Ollerup Kirke 1504-2004 (4) Ollerup Kirke 1504-2004 (5)Ollerup Kirke 1504-2004 (5) Ollerup Kirke 1504-2004 (6)Ollerup Kirke 1504-2004 (6)                                                                                            

Ollerup Kirke 1504-2004 (7)Ollerup Kirke 1504-2004 (7) Ollerup Kirke 1504-2004 (8)Ollerup Kirke 1504-2004 (8) Ollerup Kirke 1504-2004 (9)Ollerup Kirke 1504-2004 (9) Ollerup Kirke 1504-2004 (10)Ollerup Kirke 1504-2004 (10) Ollerup Kirke 1504-2004 (11)Ollerup Kirke 1504-2004 (11) Ollerup Kirke 1504-2004 (12)Ollerup Kirke 1504-2004 (12)                                                                                                

Ollerup Kirke 1504-2004 (13)Ollerup Kirke 1504-2004 (13) Ollerup Kirke 1504-2004 (14)Ollerup Kirke 1504-2004 (14)                    

Ollerup Kirke 1504-2004 (15)Ollerup Kirke 1504-2004 (15) Ollerup Kirke 1504-2004 (16)Ollerup Kirke 1504-2004 (16)

BilagStørrelse
Ollerup kirke 1504-2004.pdf2.14 MB