Kendte fynboer - B

| | | | | | |
Dansk Biografisk Håndleksikon I-III (1920)

Baden, Gustav Ludvig (1764-1840), historiker, jurist

Bager, Oluf Nielsen (ca 1522-1602), handelsmand

Bagger, Carl (1807-46), forfatter

Baggesen, Jens (1764-1826) forfatter

Balslev, Carl Frederik (1805-95), biskop

Bang, Frederik Siegfred (1810-89), kunstsamler

Bang, Sophus (1866- ), læge

Bang, Thomas (1600-61), filolog

Banke, Jørgen (1877- ), biblioteks- og skolemand

Bardenfleth, Frederik (1846- ) søofficer

Barfod, Niels Lauritsen (1650-1730) søofficer

Bay, Jens Christian (1872- ) bibliograf

Beck, Niels (1865- ) forsøgsleder

Beenfeldt, Frederik Ludvig Christian (1741-1801) godsejer

Bendz, Carl Ludvig (1797-1843) officer, matematiker

Bendz, Henrik Carl Bang (1806-82) anatom

Bendz, Jacob Christian (1802-58), læge

Bendz, Vilhelm (1804-32), maler

Bennike, Valdemar (1849- ), højskolelærer

Bentzon, Lars Larsen (1833-93) landinspektør, ingeniør

Berg, Claus (d. ca 1535), billedskærer

Berg Nielsen, Birgitte (1861- ) skolekøkkenlærerinde

Berntsen, Klaus (1844- ), politiker, skolemand

Bierfreund, Theodor (1855-1906), kunsthistoriker, forfatter

Bille, Steen Andersen (1751-1833), søofficer

Birch, August (1862- ) politiker, forretningsmand

Bircherod, Jens (1658-1708) antikvar, dagbogsforfatter

Bircherod, Thomas Broder (1661-1731) antikvar

Birkedal, Uffe (1852- f) præst

Birkedal, Vilhelm (1809-92), præst

Birkholm, Jens (1869-1915) maler

Blicher, Niels Henrik (1853-1919) havneingeniør

Blixen-Finecke, Carl (1822-73), politiker

Bloch, Jakob Christian Demant (1859- ) søofficer

Bloch, Jørgen Victor (1812-92), præst

Bloch, Søren (1772-1862) skolemand

Blom, Andreas Ludvig (1837-1915) landbrugsmaskinfabrikant

Blumensaadt, N.N. (1804-71) sæbefabrikant

Bondesen, Ingvor (1844-1911) skolemand, forfatter

Borring, L.S. (1798-1884) sproglærer

Brahe, Karen (1657-1736) lærd adelsdame

Brandstrup, Ludvig (1861- ) billedhugger

Brandt, Carl Joachim (1817-89) teolog litteraturhistoriker

Brandt, Lars (Lauritz) (1807-90) opfinder

Bratli, Carl (1871- ) sproglig og historisk forfatter

Bredsdorff, Johan Ulrik (1845- ) maler

Bredsdorff, Jacob Hornemann (1790-1841), naturvidenskabelig forfatter, sprogforsker

Bredsdorff, Thomas (1868- ) højskoleforstander

Bredsted, Hans Christian (1829-95) handelsgartner

Brendekilde, Hans Andersen (1857- ) figurmaler

Breum, Sophie (1870- ) forfatterinde

Brockenhuus, Frands (1518-69) rigsmarsk

Brummer, Carl (1864- ) arkitekt

Brun, Frederik (1852- ), operasanger

Brun, Johan Nordal (1857-1906) operasanger

Bryske, Lisbet (1585-1674) adelsdame

Buchholtz, Johannes (1882- ) forfatter

Bukh, Niels (1880- ) gymnastiklærer

Bülow, Johan v. (1751-1828) hofmand, mæcen