Kendte fynboer - Aa - a

| | | | | | |
Dansk Biografisk Håndleksikon I-III (1920)

Aagaard, Carl Frederik, (1833-95), landskabsmaler, f. i Odense

Aarsleff, Carl, (1852-1918), billedhugger, f. i Nyborg

Abel (ca 1218-1252), konge

Aggerholm, Svend (1875-), teaterdirektør

Ahlefeldt, Carl (1670-1722), greve

Ahlefeldt, Frederik (1627-1672), officer

Ahlefeldt, Frederik (1623-86), storkansler

Ahlefeldt, Hans (1624-94), officer

Ahlefeldt-Laurvig(en), Christian (1844-1917), lensgreve

Ahlefeldt-Laurvig(en), Carl William (1860-), greve, udenrigsminister

Allerup, Mathias Peter (1799-1858), jernstøber, maskinfabrikant 

Ammentorp, Johan Ludvig (1860- ), læge, f. på  Hvedholm

Andersen, Anders Christian (1821-1917), biavler

Andersen, Anders Nielsen (1851-1900), landøkonom

Andersen, Anton (1856-1911), forfatter

Andersen, Cilius (1865-1913), Maler

Andersen, Dines (1861- ), orientalist

Andersen, Edmond (1871- ), idrætsmand, boldspilpædagog

Andersen, Hans Christian (1805-1875), forfatter

Andersen, J.B.H. (1820-92), landmand

Andersen, Jens (1857- ), politiker

Andersen, Niels (1826-1907), politiker

Andersen, Rasmus (1854- ), snedkermester, bankdirektør

Andersen Beldenak (= Skaldenakke), Jens (d. 1537), biskop

Andersen-Rosendal, Johan Frederik (1839-1906), landmand agrarpolitiker

Anker Larsen, Johannes (1874- ), forfatter

Appel, Hans (1856- ), landbrugslærer

Arendrup, Albert (1852- ), officer

Arrebo, Anders Christensen (1587-1637), digter

BilagStørrelse
ANDERSEN-Martin-Krak blå bog Musikkons 100126.pdf71.59 kB