Hundstrup Kirkebog del 1. 2.5.1765-31.12.1779

| | |
Hundstrup Kirkebog - 1 - 2.5.1765-07.10.1814: kronologisk transcription
 

Anno 1765 den 28. Aprilis Dom Jubilate behagede Den allervise Gud at hiemsøge mig med en heftig påkommende Ildebrand, som fortærede ikke allene min gandske Præstegaards Bygning, men endog næsten alt det, jeg ejede, og deriblandt Øster Schierninge og Hundstrup Sogns Kirkebog, i hvis sted jeg har bekostet denne autoriseret af Hans højædle Højærværdighed, nuværende Biskop Jacob Ramus og hvorudi nu i Jesu Nafn skal antegnes de siden den tid i bemeldte Sogne fødte, døde, copulerede etc. af mig.

Øster Schierninge den 5. Juni 1765 sign. H. Struck.

I Jesu Navn 1765

Maj d. 2 1765 hjemmedøbte jeg et drengebarn for Peder Nielsen i Gundestrup, som blev kaldet Niels. Samme barns dåb blev confirmeret søndagen derefter den 5. ejus Dom. 4te P. Pasch, og blev båret af en kone fra Vester Åby. Fadderne vare Hans Knudsen, Jørgen Møller, Niels Hansen, Lars Larsens kone og Johanne Christensd.

Maj 12. 1765 dom 3. p. Pasch døbte et drengebarn for Anders Rasmussen i Mynderup kaldet Niels og båret af Lars Jensens kone. Faddere: Morten Marcussen, Niels Jensen, Rasmus Rasmussen, Oluf Jørgensens kone, og Niels Jensens 2de stifdøtre.

Juni 9. 1765 Indlod Peder Nielsens kone af Gundestrup

ditto dato kast jord på Christian Bolds datter Kirsten, gl. 12 år.

ditto dato kast jord på Niels Jensens søn i Mynderup Jens gl. 3 fierde år

Juni 24. 1765 indlod Anders Rasmussens kone af Mynderup

Juli 11.1765 kast jord på Rasmus Nielsens datter Apolone af Hundstrup gl. 1 år

ditto dato kast jord på Jens smeds datter Maren gl. 1/2 år

Oktober 6.1765 trolovet Cort Jacobsen af Hundstrup og Karen Hansd. ibid., hvis forlovere var Peder Busch og Peder Ebbesen.

Oktober 25.1765 trolovet Peder Jespersen og Maren Andersd. af Hundstrup, hvis forlovere var Peder Ebbesen og Anders Rasmussen.

November 2.1765 trolovet Jeppe Jørgensen og Maria Hansd. af Gundestrup, hvis forlovere var Rasmus Andersen af Gundestrup og Peder Jørgensen af Mynderup.

November 10.1765 dom 23. p.t. døbte et pigebarn for Niels Jensen i Mynderup kaldet Anna, båret af Jens Henriksens kone af Ollerup. Faddere: Lars Jensen, Oluf Knudsen, Anders Rasmussen, og Rasmus Rasmussens kone.

November 22.1765 copuleret Cort Jacobsen og Karen Hansd.

December 6.1765 copuleret Jeppe Jørgensen af Gundestrup og Maria Hansd.

December 15.1765 døbt et drengebarn for Hans Nielsen i Elleskov Mølle kaldet Peiter, båret af Peder Ebbesens kone i Gammelgaard, Faddere: Peder Ebbesen, Anders Rasmussen, Peder Larsen af Teglhuset, Rasmus Rasmussens kone og Peder Jespersens kierste.

ditto dato indlod Niels Jensens kone af Mynderup

December 19.1765 copuleret Peder Jespersen og Maren Andersd.

1766

Januar 26.1766 indlod Hans Møllers kone af Elleskov Mølle

Februar 16.1766 døbt et drengebarn for Jeppe Krog i Hundstrup, kaldet Lars. Båret af Anna Rasmusd. Ravn af Øster Skerninge. Faddere: Hans Krog, Jens Krog, Niels Jensen, Jens smeds og Rasmus Nielsens koner.

Marts 23.1766 introduceret Jeppe Larsens kone.

April 6.1766 konfirmeret i Øster Skerninge kirke af Hundstrup sogn: Rasmus Andersen - Anders Rasmussens søn Rasmus - Jens Larsens søn Marcus - Niels Marcussens søn Jørgen Mortensen af Eskebjerg Lars Pedersen - Peder Buschs søn

April 13. 1766 døbt et drengebarn for Peder Johansen, Hundstrup, kaldet Anders, båret af Niels Jensens kone. Faddere: Christian Bald, Peder Paasche, smedens, Rasmus Nielsens og Mads Nielsens koner.

April 20. 1766 døbt et drengebarn for Cort Jacobsen, kaldet Jacob. Båret af Maria Peitersd. Faddere: Anders Rasmussen, Hans Møller, Peder Ebbesen, Peter Buschs og Anders Marcussens koner.

Maj 4.1766 døbt et pigebarn for Mogens Rasmussen i Hundstrup kaldet Catrina Maria. Båret af Apolone Hansd. Dynd. Faddere: Simon Ditlevsen, Anders Rasmussen, Peder Hansen, Peder Ebbesens og Rasmus Rasmussens koner.

Maj 2.1766 kast jord på Rasmus Jensen, husmand Hundstrup gl. 47 år.

2. pinsedag 1766 indlod Peder Johansens kone af Hundstrup

Juni 1.1766 introduceret Cort Jacobsens kone af Hundstrup

Juni 8.1766 confirmeret husmand Jeppe Jørgensen i Gundestrup hans drengebarns dåb, søndagen tilforn den 1. juni hjemmedøbt af mig formedelst svaghed. Samme barn blev båren af Hans Møllers kone i Elleskov Mølle og fadderne dertil vare: Niels Hansen, Rasmus An- dersen, Peder Nielsen og Giertrud Andersd. alle af Gundestrup.

samme søndag introduceret Mogens Rasmussens kone.

Juni 8.1766 kast jord på bem. Jeppe Jørgensens pigebarn en tvilling Sidsel kaldet, 8 dage gl.

Juni 15.1766 døbt et drengebarn for Rasmus Rasmussen i Mynderup kaldet Niels. Båret af Niels Jensens kone. Faddere: Anders Rasmussen, Morten Marcussen, Oluf Jørgensen, Lars Jensens og Peder Jørgensens koner.

Juni 16.1766 copuleret Simon Ditlevsen og Catrine Marie Hansd.

Juni 23.1766 døbt et pigebarn for Rasmus Andersen i Gundestrup kaldet Maren. Båret af Hans Møllers kone i Elleskov Mølle. Faddere: Niels Hansen, Hans Knudsen, Peder Nielsen, Lars Larsens og Peder Buschs koner.

Juni 29 1766 kast jord på Anders Rasmussens hjemmedøbte barn kaldet Peiter.

Juli 20.1766 indlod Rasmus Andersens kone i Gundestrup og indlod Rasmus Rasmussens kone af Mynderup.

Juli 27.1766 døbt et drengebarn for Morten Marcusen i Mynderup kaldet Morten. Båret af Niels Jensens kone. Faddere:Oluf Jørgensen, Rasmus Rasmussen, Peder Jørgensen, Anders Rasmussens kone og søster Maren Povelsd.

August 2.1766 kast jord på Jørgen Mortensen, Eskebjerg, gl. 16 år.

August 3.1766 indlod Anders Rasmussens kone i Hundstrup.

August 3.1766 døbt et uægte drengebarn, hvis moder Anna Ipsd. og faderen Jeppe Jørgensen, hus- mand i Gundestrup. Samme barn blev kaldet Jørgen og båret af Niels Jensens kone. Faddere: Niels Rafn, Simon Ditlevsen, Maren Hyrdens, Maren Povelsd. og Maria Pedersd.

August 3.1766 kast jord på Rasmus Andersens pigebarn Maren, 7 uger.

August 12.1766 public absolveret Jeppe Jørgensen af Gundestrup for begået lejermål med Anna Ipsd.

August 24.1766 døbt et drengebarn for Peter Hansen i Hundstrup kaldet Hans. Båret af Barbara Ras- musd. Faddere: Anders Rasmussen, Anders Bøemand, Peder Jespersen, Christiane Rasmusd., Mette Kirstine Altenhoff.

August 24.1766 kast jord på Niels Hyllebech, 36 år.

August 24.1766 public absolveret Anna Ipsd. for begangen synd mod det 6. bud.

August 31.1766 døbt et pigebarn for Peder Jespersen i Hundstrup kaldet Karen. Båret af Else Nielses i Stågerup. Faddere: Anders Rasmussen, Niels Rafn, Jens smed, Dorthe Rasmusd. og Cathrine Andersd.

August 31.1766 introduceret Morten Marcussens kone.

September 28.1766 indlod Peder Hansens kone.

festo Michaelis introduceret Peder Jespersens kone.

Oktober 5.1766 døbt et pigebarn for Oluf Jørgensen af Mynderup kaldet Karen. Båret af Peder Jørgen- sens kone i Ollerup. Faddere: Morten Marcussen, Niels Jensen, Lars Jensen, Peder Jør- gensens kone, Lars Jensens stifdatter, alle af Mynderup.

Oktober 26.1766 døbt et pigebarn for Simon Ditlevsen i Hundstrup kaldet Ellen. Båret af madame Stehr på Flintholm. Faddere: Jens smed, Hans møller i Elleskov Mølle, Rasmus Ditlevsen i Ollerup, Peder Ebbesens kone og datter Maria Pedersd.

November 9.1766 døbt 2 drengebørn i Hundstrup kirke. Det ene for Jens smed i Hundstrup kaldet Peder. Båret af Peder Buschs kone. Det andet for Lars Jensen i Mynderup kaldet Jens. Båret af Peder Jørgensens kone i Ollerup. Faddere for begge børn: Peder Busch, Simon Ditlevsen, Anders Rasmussen, Peder Jørgensen og Maria Pedersd.

November 9.1766 døbte ligeleds, et uægte pigebarn kaldet Maren. Båret af Anders Rasmussens kone. hvis moder var Niels Rafns steddatter Anna Nielsd. og fader til barnet Rasmus Svend- sen landsoldat.

November 16.1766 indlod Oluf Jørgensens kone af Mynderup.

December 7.1766 indlod Jens smeds og Simon Ditlevsens koner.

December 15.1766 indlod Lars Jensens kone i Mynderup.

December 26.1766 kast jord på Rasmus Rasmussens drengebarn i Hundstrup Peder Rasmussen, 3 1/2 år.

December 27.1766 kast jord på Niels Rafns steddatters pigebarn Maren, gl. 7 uger.

I afvigte år 1766 i Hundstrup sogn var fødte 18. døde 8, viet 1 par.

1767

Januar 1.1767 kast jord på Cort Jacobsens søn af Hundstrup Jacob, 1/2 år.

Januar 10.1767 trolovet landsoldat Rasmus Svendsen og Anna Nielsd. af Hundstrup.

Januar 28.1767 kast jord på Thomas Jørgensen, bødker af Mynderup, gl. 70 år.

Februar 1.1767 døbt 2 børn, begge drenge: en søn for Anders Rasmussen i Mynderup kaldet Jørgen, båret af faderens søster Maren Rasmusd. det andet for Jacob Ketzler i Teglgården kaldet Johannes, båret af møllerens kone i Hørup Mølle. Faddere: (ingen navne skrevet).

Februar 18.1767 trolovet Jeppe Rasmussen, husmand af Gundestrup til Maren Rasmusd. tjenende Lars Larsen ibid. Deres forlovere var Hans Knudsen og Lars Larsen.

Marts 1. 1767 indlod Jacob Ketzlers kone.

Marts 8. 1767 indlod Anders Rasmussens kone i Mynderup.

April 5. 1767 kast jord på husmanden Christian Hansens kone i Mynderup, Johanne Christophersd., gl. 83 år.

April 13. 1767 copuleret Jeppe Rasmussen og Maren Rasmusd.

April 26. 1767 var til konfirmation af Hundstrup sogn: Morten Rasmussens datter Maren Mortensd. Johanna Maria Hansd. af Elleskov Mølle. Lisbeth Rasmusd. - kirkemandens datter af Hundstrup Karen Jensd. - Jens Larsens datter ibid Mette Kirstine Larsd. - til Rasmus Rasmussen ibid Anna Rasmusd. - hos samme mand.

Maj 3.1767 døbt et pigebarn for gårdmanden Jens Larsen i Hundstrup Anna Dorthe, båret af Hans Møller(s kone) i Elleskov Mølle. Faddere: Peder Ebbesen i Gammelgaard, Peder Jespersen, Mads Nielsen, Jens smeds kone og Maren Povelsd.

Maj 24.1767 trolovet enkemanden Christian Hansen i Mynderup til Maren Rasmusd., Niels Degns tjenestepige i Gundestrup, hvis forlovere var Lars Jensen og Oluf Jørgensen i Mynderup.

Juni 1.1767 kast jord på Anna Rasmusd., Jens Larsens kone i Hundstrup, 46 1/2 år

Juni 10. 1767 døbt et pigebarn for husmand Jeppe Rasmussen i Gundestrup. Karen. Båret af Karen Peitersd. Hans møllers kone i Elleskov Mølle. Faddere: Niels Hansen, Hans Knudsen, Rasmus Andersen, Lars Larsens kone, alle i Gundestrup og Karen Raasmusd. i Øster Skerninge.

Juli 1.1767 kast jord på Hans Dynds kone i Hundstrup Anna Hansd., 66 år

Juli 3.1767 copuleret enkemand Christian Hansen og Maren Rasmusd.

Juli 11.1767 kast jord på Hans Rasmussen Dynd, gl. 66 år

Juli 12.1767 døbt et pigebarn for Peder Nielsen i Gundestrup kaldet Anna Catharina. Båret af Jørgen møllers kone ibid. Fadere: Niels Hansen, Gundestrup, Rasmus Nielsen og Pe- der Nielsen i Hundstrup, Karen Mortensd. og Anna Sørensd.

Juli 12.1767 kast jord på Jeppe Rasmussens kone i Gundestrup, 25 år.

Juli 26.1767 kast jord på Rasmus Rasmussens pigebarn i Hundstrup Johanne Cathrine Rasmusd. gl. 2 1/2 år.

August 2.1767 døbt et pigebarn for Peder Jørgensen i Mynderup kaldet Johanne Maria. Båret af Lars Jensens kone ibid. Faddere: Anders Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Jørgen i Bremerhus, Morten Marcussens og Oluf Jørgensens koner.

August 9.1767 kast jord på Jeppe Rasmussen husmands pigebarn i Gundestrup Karen 9 uger.

August 9.1767 introduceret Peder Nielsens kone i Gundestrup

August 17.1767 trolovet den unge karl af Hundstrup Hans Rasmussen og pigen Apelone Hansd. Dynd hvis forlovere var Marcus Madsen af Lunde og Anders Pedersen, Vester Skerninge.

August 30.1767 indlod Peder Jørgensens kone af Mynderup.

September 11.1767 kast jord på Anders Nielsen af Piilshus, gl. 44 år

September 20.1767 døbt et pigebarn for Rasmus Andersen i Gundestrup kaldet Maren. Båret af Anders Rasmussens kone i Hundstrup. Faddere: Peder Ebbesen i Gammelgaard, Niels Degn, Peder Nielsen, og Karen Christensd. i møllen, endnu Peder Busch.

Oktober 5.1767 trolovet Niels Christensen fra Brendegaard til enken Maren Olufsd. i Piilshus, hvis forlovere var Peder Nielsen i Nyboe og Peter Busch i Galtehuset.

Oktober 7.1767 kast jord på den unge karl af Hundstrup Hans Hansen Dynd, 20 år 4 mdr.

Oktober 10.1767 kast jord på Anna Blommens, gl. 73 år

Oktober 13.1767 trolovet Anders Hansen Degn og Bodil Christophersd., hvis forlovere var Anders Graa og Peder Ebbesen.

Oktober 15.1767 trolovet Jens Larsen og Maren Mortensd. af Eskebjerg, hvis forlovere var Peder Andersen smed i Katterød og Jørgen Greve af Vester Åby.

Oktober 18.1767 døbt et drengebarn for Hans Rasmussen, husmand af Hundstrup. Christen. Båret af degnekonen ibid. Faddere: Anders Rasmussen, Rasmus Nielsen, Rasmus Andersen, Anna Gammelgaards og Dorthe Rasmusd.

Oktober 25.1767 indlod Rasmus Andersens kone i Gundestrup.

November 22.1767 indlod Hans Rasmussens kone i Hundstrup

November 29.1767døbt 2 børn, det ene et drengebarn for Cort Jacobsen i Hundstrup Jacob. Båret af Peder Nielsens kone ibid. og et pigebarn for Niels Jensen i Mynderup Johanna, båret af Jens Henrichsens kone i Ollerup. Faddere for begge børn: Peder Ebbesen, Anders Rasmussen, Simon Ditlevsen, Rasmus Rasmussen, Peder Jørgensen, Christen Hansen, Lars Jensens og Anders Rasmussens koner i Mynderup og Maren Pedersd. Friis og Mette Kirstine Al- tenhoff.

December 2.1767 copuleret Hans Rasmussen og Apelone Hansd. Dynd

December 3.1767 sammenviet Niels Christensen og enken Maren Olufsd. af Pilshuse

December 11.1767 copuleret Jens Larsen og Maren Mortensd. af Eskebjerg.

December 22.1767 trolovet enkemanden Jens Larsen af Hundstrup til Anders Christensens enke af Tylle kro, nafnlig Anne Catharina Andersd., hvis forlovere var Peder Busch og Hans Møller i Elleskov Mølle.

December 26.1767introduceret Niels Jensens af Mynderup og Cort Jacobsens af Hundstrup, deres koner.

Udi Hundstrup sogn er i afvigte år født 10, døde 12, viet 5 par.

1768

Januar 8.1768 copuleret Anders Hansen Degn og Bodil Christophersd.

Februar 14.1768 døbt et drengebarn for Peder Jespersen i Hundstrup, Jesper, båret af Hans Pedersens kone i Rudme. Faddere: Peder Ebbesen, Anders Rasmussen, Hans møller, Jens smeds kone og Lisbeth Hansd.

Februar 17.1768 døbt et drengebarn for Hans møller i Elleskovs Mølle Niels, båret af broderens kone i Nakkebølle Mølle. Faddere: Peder Ebbesen, Anders Rasmussen, Peder Busch, Jens smeds kone og Johanne Marie Hansd.

Februar 17.1768 kastet jord på Anders Boemands kone Anna Mortensd., 50 år.

Marts 2. 1768 kast jord på Lars Jensens hjemmedøbte pigebarn i Mynderup.

Marts 9. 1768 kast jord på Jacob Ketzler fra Teglhus hans drengebarn Johannes, et år gl.

Marts 18.1768 copuleret Jens Larsen af Hundstrup og enken Anna Catrine Andersd.

Marts 20.1768 døbt et drengebarn for Christian Hansen husmand i Mynderup, Hans, båret af Oluf Jørgensens kone ibid. Faddere: Oluf Jørgensen, Anders Rasmussen, Lars Jensen, Morten Marcussens kone, alle af Mynderup.

Marts. 20.1768 introduceret Peder Jespersens kone af Hundstrup.

Marts 23.1768 introduceret Hans Møllers kone i Elleskov Mølle

Marts 31.1768 introduceret Lars Jensens kone i Mynderup.

Marts 1768 dom. qvasimodogenti til confirmation: Mads Knudsen af Mynderup Maren Hansd. Basse Maren Pedersd. af Ringe

April 17. 1768 indlod Christian Hansens kone i Mynderup

April 22. 1768 trolovet Anders Rasmussen Bøemann af Hundstrup til Maren Jørgensd. af Bremerhus. Forloverne var Jens Jensen af Stågerup og Peder Jørgensen af Mynderup

Maj 8.1768 døbt et pigebarn for Peder Johansen i Hundstrup, Anna, båret af Anders Rasmussens kone. Faddere: Rasmus Nielsen, Simon Ditlevsen, Niels Jensen og Jens smeds kone.

Maj 8.1768 kastet jord på Maren Kræmmers, gl. 77 år.

Maj 15.1768 kast jord på Philip Svendsens datter Karen Philipsd., 11 år.

Juni 5.1768 kast jord på Anna Nielsd., Niels Jensens moder af Mynderup, 74 år.

Juni 5.1768 indlod Peder Johansens kone af Hundstrup

Juli 1.1768 viet Anders Bøemand og Maren Jørgensd. af Bremerhus

Juli 3.1768 døbt et pigebarn for Simon Ditlevsen, Mette Sophia, båret af Rasmus Marcussens kone i Ollerup. Faddere: Peder Ebbesen, Anders Rasmussen, Hans møller, Cort Jacob- sens kone og Barbara Rasmusd.

Juli 24.1768 kast jord på Niels Jensens moder, gl. 74 år

Juli 30.1768 indlod Simon Ditlevsens kone.

August 14.1768 kast jord på Mads Nielsen af Hundstrup, gl. 40 år.

August 14.1768 døbt et drengebarn for Anders Hansens Degn kaldet Hans, båret af Peder Ebbesens kone. Faddere: Peder Ebbesen, Peder Busch, Hans møller i Elleskov Mølle og Peder Jespersens kone.

August 28.1768 døbte jeg et drengebarn for Niels Christensen i Piilshus, Anders, båret af Peder Buschs kone i Galtehuset. Faddere: Jens Sørensen i Eskebjerg, Jørgen møller, Hans Olufsen, Peder Nielsens kone og Maren Mortensd. alle 4 af Gundestrup.

September 11.1768 blev Anders Degns kone af Hundstrup introduceret.

Oktober 2.1768 indlod Niels Christensens kone af Piilshus.

Oktober 30.1768 kast jord på Rasmus Larsen af Hundstrup, gl. 75 år.

November 27.1768 døbt et pigebarn for Rasmus Rasmussen i Hundstrup, Johanna Catharina, båret af Peder Nielsens kone. Faddere: Peder Ebbesen, Anders Rasmussen, Peder Dynd, Rasmus Nielsens kone, og Maren Rasmusd.

December 18.1768 blev døbt et drengebarn for husmanden Peder Pedersen, Hundstrup, Niels, båret af Peder Nielsens kone Mette Pedersd. Faddere: Rasmus Rasmussen, Anders Bøemand, smedens kone, Rasmus Nielsens kone og Johanne Nielsd.

December 26.1768 blev døbt for Morten Larsen i Hundstrup et drengebarn kaldet Christen, båret af Peder Nielsens kone. Faddere: Anders Bøemand, Hans Mortensen, Morten Bøemand og Christiane Rasmusd.

December 27. 1768 blev jordet Jens Larsens søn af Hundstrup nafnlig Anders, gl. 6 år.

Udi Hundstrup sogn er i afvigte år født 10, døde 10, viet 3 par.

1769

Januar 1.1769 introduceret Rasmus Rasmussens kone i Hundstrup.

Januar 4.1769 døbt et drengebarn for velærværdige hr. Friedrich Bjørn, som nogle år har været præst på Grønland, men nu som en solecitant opholder sig med sin kone i Hundstrup degne- bolig hos sine svigerforældre, da barnet i dåben blev kaldet Jesper Altenhoff, frembåren af skipper Hans Ommels kone i Fåborg, som barnets moster Mette Kirstine Altenhoff gik hos, de øvrige vidner var: Sn. Christian Høchel, chorsdegn i Fåborg, Hans Ommel ibid, og Peder Busch i Galtehuset.

Januar 8.1769 døbt et pigebarn for Morten Marcussen i Mynderup, Karen, båret af Christian Hansens kone ibid. Faddere: Oluf Jørgensen, Rasmus Rasmussen, Anders Jørgensen, Anders Rasmussen og Lars Jensens kone alle af Mynderup.

Januar 15.1769 kast jord på Oluf Jørgensens dødfødte barn i Mynderup.

Januar 22.1769 introduceret Peder Pedersens kone i Hundstrup

Ferbuar 2.1769 døbt et pigebarn for Jeppe Jørgensen i Gundestrup, Sidsel, frembåret af Rasmus An- dersens kone. Faddere: Niels Hansen Degn, Peder Nielsen, Hans Knudsens søn Hans Hansen, Lars Larsens kone og Hans møllers kone i Elleskov Mølle.

Februar 10.1769 trolovet Peder Nielsen, snedkersvend af Svendborg til sal. Mads Nielsens enke af Hundstrup, hvis forlovere var Niels Rafn og Jens smed ibid.

Ferbuar 12.1769 døbt et drengebarn for Peter Busch i Galtehuset, Peter Friis, frembåret af Hans møllers kone i Elleskov Mølle. Faddere: Peder Ebbesen, Christen Hansen, Anders Ras- mussens søn Rasmus i Gammelgaard, Rasmus Andersens kone i Gundestrup og Jens smeds kone i Hundstrup.

ditto dato introduceret Oluf Jørgensens kone i Mynderup.

Februar 19.1769 indlod hr. Bjørns kone.

Marts 5. 1769 døbt et pigebarn for Peder Nielsen af Gundestrup kaldet Else, båret af Margrethe Christensd. i Gundestrup Mølle. Faddere: Niels Hansen, Lars Larsen, Hans Hansen og Karen Christensd.

Marts 8. 1769 blev døbt et barn for Lars Jensen i Mynderup, Anna, båret af Oluf Jørgensens kone. Fadderen var Morten Marcussens kone, Anders Rasmussen, Rasmus Rasmussen og Lars Jensen.

Marts 12.1769 introduceret Jeppe Jørgensens kone i Gundestrup

Marts 18.1769 kast jord på Margrethe Jensd. af Hundstrup, 84 år.

Marts 18.1769 kast jord på Lars Jensens pigebarn Anna af Mynderup, 14 dage

Marts 19.1769 introduceret Peter Buschs kone.

April 2.1769 introduceret Lars Jensens kone i Mynderup

April 2.1769 dom qvasimog. vare til konfirmation Rasmus Jensen smed Jens Rasmussen Mette Hansd. Anna Rasmusd. Anna Margrethe Mortensd. Kirsten Jensd. Bøemand Johanna Christiansd. Bold Sidsel Hansd.

April 9.1769 introduceret Peder Nielsens kone i Gundestrup

April 21. 1769 kast jord på Morten Marcussens lille pigebarn Karen, 13 uger

April 26. 1769 sammenviet Peder Nielsen snedker og Mads Nielsens enke Anna Andersd.

Maj 7.1769 blev 2de tvillinger for Rasmus Rasmussen i Mynderup, som for svagheds skyld var hjemmedøbte af degnen, deres dåb confirmeret. En dreng kaldet Jørgen båret af Lars Jensens kone, det andet en pige kaldet Maren båret af Oluf Jørgensens kone. Fadderne: Anders Rasmussen, Niels Jensen, Oluf Jørgensen, Jørgen Bremerhus, Anders Jørgensen, Jens Tangemands søn Lars, Peder Jørgensens, Morten Marcussens og Christian Hansens koner.

Juni 18.1769 introduceret Rasmus Rasmussens kone af Mynderup.

Juli 9.1769 kast jord på gl. Johanna Jespersd. af Eskebjerg, 55 år.

August 6.1769 døbt et drengebarn for Niels Jensen i Hundstrup, Lars, båret af Peder Nielsens kone. Faddere: Peder Jespersen, Peter Busch, Hans møller i Elleskov Mølle, Peder Ebbesen og Anders Rasmussens kone.

September 7.1769 kast jord på Christian Hansens drengebarn Hans af Mynderup, 1 år.

September 10.1769 indlod Niels Jensens kone af Hundstrup

September 24.1769 døbt et pigebarn for Anders Hansen Degn i Hundstrup, Anna Maria, båret af Hans møllers kone i Elleskov Mølle. Faddere: Anders Rasmussen, Peder Jespersen, Peter Busch, Rasmus Rasmussens kone og Maria Petersd. Friis.

Oktober 8.1769 døbt et drengebarn for Peder Jespersen i Hundstrup, Anders, båret af Rasmus Dit- levsens kone i Ollerup. Faddere: Hans møller i Elleskovs Mølle, Anders Rasmussen, Peter Busch, Rasmus Rasmussens kone og Maria Petersd. Friis.

Oktober 29.1769 introduceret Anders Degns kone.

November 8.1769 døbt et drengebarn for Peder Jørgensen i Mynderup, Rasmus, båret af Lars Jensens kone. Faddere: Anders Rasmussen, Oluf Jørgensen, Niels Jensen, Rasmus Rasmussens og Morten Marcussens koner.

November 8.1769 kast jord på Hans Stephansens kone Elisabeth Hansd., 73 år.

November 12.1769 døbt et pigebarn for Anders Rasmussen i Mynderup, Kirsten, båret af Lars Jensens kone. Faddere: Lars Jensen, Niels Jensen, Oluf Jørgensen, Morten Marcussens kone og Catharina Jensd.

November 12.1769 indlod Peder Jespersens kone af Hundstrup.

November 17.1769 copuleret Peder Hansen og Anna Margrethe Mortensd. af Eskebjerg.

November 19.1769 kast jord på Anders Rasmussens datter Kirsten, 14 dage af Mynderup.

December 10.1769 introduceret Peder Jørgensens kone af Mynderup

December 10.1769 døbt et pigebarn for Niels Jensen i Mynderup, Maria, båret af Jens Henrichsens kone i Ollerup. Faddere: Rasmus Rasmussen, Anders Rasmussen, Morten Marcussen, Lars Jensen og Jørgen Ulebergs kone.

December 20.1769 døbt et pigebarn for Rasmus Andersen i Gundestrup, Birthe, båret af Margrethe Chri- stensd. Faddere: Peter Busch, Hans Møller, Jens Eskebjerg, Peder Nielsens kone og Maren Mortensd.

1770

Januar 7.1770 indlod Niels Jensens kone af Mynderup

Januar 14.1770 døbt et pigebarn for Christian Hansen, husmand i Mynderup, Johanna, båret af Lars Jensens kone ibid. Fadere: Morten Marcussen, Anders Rsmussen, Niels Jensen, Peder Jørgensens kone og Catharina Jensd.

Januar 21.1770 indlod Rasmus Andersens kone i Gundestrup

Februar 18.1770 indlod Christian Hansens kone i Mynderup

Marts 18.1770 døbt 2 drengebørn, det ene for Hans Nielsen møller i Elleskov Mølle, Laurits, båret af min ældste datter Johanna Margrethe Struch. Det andet for Jeppe Larsen Krog i Hundstrup, Anders, båret af Rasmus Rasmussen gårdmands kone. Faddere for begge børn: Peder Larsen teglbrænder, Peder Ebbesen, Anders Rasmussen, Hans Krog, Jens Krog, Rasmus Nielsen, Peter Buschs og Jens smeds koner, Maria Petersd. Friis.

Marts 28.1770 trolovet Rasmus Rasmussen, snedkersvend af Vejstrup til Else Jespersd. Altenhoff af Hundstrup, hvis forlovere var velærværdige hr. Biørn og mons. Støechel.

April 7.1770 kast jord på Else Christensd. Rasmus Nielsens moder af Hundstrup, 80 år.

April 8.1770 døbt et drengebarn for Oluf Jørgensen i Mynderup, Hans, båret af Hans Hansens kone af Dongshøjrup. Faddere: Hans Knudsen, Gundestrup, Hans Hansen Dongshøjrup, Anders Rasmussen, Mynderup, Niels Jensens og Christian Hansens koner ibid.

2. påskedag 1770 indlod Jeppe Krogs kone af Hundstrup.

April 23. 1770 copuleret snedkersvenden Rasmus Rasmussen af Vejstrup og Else Jespersd. Alten- hoff.

April 22. 1770 var til konfirmation Hans Christensen møller af Gundestrup Mølle Hans Hansen hos Niels Jensen i Mynderup Else Kirstine Mortensd. hos Morten Marcussen ibid Inger Knudsd. hos Lars Jensen ibid

April 29. 1770 indlod Hans møllers kone af Elleskov Mølle.

Maj 13. 1770 indlod Oluf Jørgensens kone i Mynderup

Maj 13.1770 kast jord på Maria Rygters, 81 år

Juni 1.1770 kast jord på madame Larsen på Flintholm, 65 år

Juni 6.1770 kast jord på Morten Rasmussens kone af Gundestrup, 65 år.

Juli 2.1770 døbt et drengebarn for Niels Christensen, Piilshus, Ole, båret af Margrethe Christensd. fra Gundestrup Mølle. Faddere: Niels Degn, Morten Rasmussen, Hans Olesen, Rasmus Andersens og Hans møllers koner.

Juli 29.1770 døbt et drengebarn for Anders Ladefoged på Flintholm Jørgen, båret af Maria Petersd. Friis af Gammelgaard. Faddere: Peder Ebbesen, Anders Rasmussen, Niels Rafn, sme- dens og kirkemandens koner.

August 9.1770 blev sammenviet i Gundestrup Mølle med kongel. allernådigste dispensation den unge karl Elias Christiansen af Diernisse sogn og pigen Margrethe Christensd. Jørgen møllers steddatter, hvis forlovere var sn. Oluf Troensen og Niels Krag af Fåborg.

August 12.1770 indlod Niels Christensens kone af Piilshus.

August 26.1770 indlod Anders Ladefogeds kone.

September 16.1770 døbt Lars Jensens drengebarn af Mynderup Jørgen, båret af Oluf Jørgensens

kone ibid. Faddere: Niels Jensen, Hans Jensen, Anders Jørgensen, Morten Marcussens kone og Hans Jensens datter af Skovsbo.

Oktober 14.1770 indlod Lars Jensens kone af Mynderup

December 29.1770 døbt et pigebarn for Cort Jacobsen Johanna, båret af Lars Skyttes kone. Faddere: Hans møller i Elleskovs Mølle, Christen Hansen, Simon Ditlevsen, Jens smed og Johanna Maria Hansd.

1771

Januar 4.1771 trolovet Peder Hansen og Dorthe Rasmusd. hos Anders Rasmussen i Hundstrup, hvis forlovere var bem. Anders Rasmussen og Hans Krog.

Januar 27.1771 indlod Cort Jacobsens kone.

Marts 14.1771 kast jord på Niels Nielsen Rafn af Hundstrup, 54 år

Marts 16.1771 kast jord på Peder Nielsen af Hundstrup, 45 år

Marts 22.1771 copuleret Peder Hansen og Dorthe Rasmusd. af Hundstrup

Marts 27.1771 kast jord på Niel Rafns enke Karen Pedersd., 69 år

Marts 27.1771 kast jord på inds. Hans Mortensen, 62 år

April 2.1771 døbt et pigebarn for Peder Hansen i Hundstrup, Anna, båret af Peder Jespersens kone. Faddere: Philip Svendsen, Anders Rasmussen, Rasmus husmand, Anders Degns og Hans Øboes koner.

April 7.1771 var til konfirmation Rasmus Andersen Hans Jensen hos Ole Jørgensen i Mynderup Maria Larsd. i Teglgård Maren Mogensd. Anna Cathrine Christensd. i Gundestrup Karen Hansd. Basse Mette Cathrine Larsd. skytte

April 19. 1771 trolovet Niels Nielsen Rafn og Karen Povelsd., hvis forlovere var Peder Ebbesen og Anders Rasmussen af Hundstrup.

April 28. 1771 døbt et uægte pigebarn Frederica, båret af Niels Jensens kone. Moderen til barnet er Lars skyttes datter ved navn Vibeke Maria Larsd. og til barne- fader blev udlagt en forpagtersøn fra Holsten ved navn Christian Frederiksen. Faddere: Niels Jensen og 2de sønner og Cort Jacobsens kone.

Maj 5.1771 kast jord på Peder Andersens kone i Skovhuset, 54 år

Maj 9.1771 døbt et pigebarn for Simon Ditlevsen i Hundstrup, Maria. Faddere: Hans Møller, Peter Busch, Jens Ditlevsen og Peder Ebbesens kone.

Maj 10.1771 trolovet Marqvar Nielsen og enken Mette Rasmusd.

Maj 12.1771 indlod Peder Hansens kone af Hundstrup

Maj 21.1771 kast jord på Mogens Rasmussen af Hundstrup, 54 år.

Maj 26.1771 døbt et pigebarn for Rasmus Rasmussen Mynderup, Maria, båret af Oluf Jørgensens kone ibid. Faddere: Anders Rasmussen, Morten Marcussen, Christian Hansen, Hans Bremerhuses og Peder Jørgensens koner.

Juni 2.1771 kast jord på denne Rasmus Rasmussens datter Maria

Juni 9.1771 kast jord på Peder Jørgensens søn af Mynderup Rasmus 1 1/2 år

Juni 1771 introduceret Simon Ditlevsens kone af Hundstrup

Juni 23.1771 indlod Rasmus Rasmussens kone i Mynderup

Juni 28.1771 en fredag copuleret i Gundestrup Mølle med kongl. allernådigste dispensation Rasmus Larsen af Ulbølle Strandhuse til Karen Christensd. møller.

Juli 1.1771 kast jord på Jørgen Hansen i Bremerhus, 59 år.

Juli 5.1771 blev sammenviet den unge karl Marqvar Nielsen og Peder Nielsens enke af Hundstrup Mette Cathrine Rasmusd.

Juli 12.1771 blev sammenviet Niels Nielsen Rafn og Maren Povelsd.

Juli 21.1771 døbt et pigebarn for Philip Svendsen af Hundstrup, Karen, båret af Lars Skyttes kone. Faddere: Anders Rasmussen, Hans Svendsen, Rasmus Andersen og Simons kone.

August 4.1771 kast jord på Carl skrædders søn Christopher, 15 år.

August 11.1771 døbt et drengebarn for Peder Nielsen i Gundestrup, Hans, båret af Hans Nielsen møllers kone. Faddere: Niels Degn, Hans Knudsen, Lars Larsen, Rasmus Andersens og Peter Buschs koner.

August 18.1771 indlod Philip Svendsens kone

September 10.1771 kast jord på Christen Hansens kone af Hundstrup, 67 år

September 15.1771indlod Peder Nielsens kone af Gundestrup

Oktober 27.1771 døbt et pigebarn for Anders Rasmussen i Mynderup, Kirsten, båret af Niels Rafns kone i Hundstrup. Faddere: Niels Jensen, Christian Hansen, Hans Jørgensen i Bremer- hus, Oluf Jørgensens og Morten Marcussens koner.

Oktober 27.1771 kast jord på Axel Olesen, 65 år.

December 8.1771 indlod Anders Rasmussens kone i Mynderup

December 26.1771 christnet Morten Larsens pigebarn af Hundstrup, Kisten, båret af Marqvar Nielsens kone. Faddere: Anders Bøemand, Morten Bøemand, Jens Hansen Bald og Anders Ladefogeds kone.

1772

Januar 19.1772 kast jord på Morten Larsens pigebarn Kisten, 4 uger

Februar 2.1772 introduceret Morten Larsens kone

Februar 12.1772 christnet Niels Jensens pigebarn af Mynderup, Johanna, båret af barnets moster Smits kone på Holme..nd. Faddere: Lars Jensen, Morten Marcussen, Christian Hansen, Oluf Jørgensens og Anders Rasmussens koner.

Februar 23.1772 christnet Christian Hansens drengebarn af Mynderup, Rasmus, båret af Lars Jensens stifdatter. Faddere: Niels Jensen, Morten Marcussen, Hans Jørgensen, Lars Jensens og Peder Jørgensens koner.

Marts 15.1772 indlod Niels Jensens kone af Mynderup

Marts 24.1772 indlod Christian Hansens kone af Mynderup

April 8.1772 christnet Peder Hansens pigebarn Anna Catharina, båret at moderens søster tjenende i Gundestrup Mølle. Faddere: Peder snedker, Peder Pedersen, smedens kone og Anna Catrine Andersd.

April 17. 1772 trolovet Rasmus Eilersen og Maren Rasmusd.

April 26. 1772 dom qvasimog. var til confirmation Anna Catrine Jacobsd. Anna Catrine Andreasd.

April 26. 1772 blev døbt 2de drengebørn. Et for Rasmus Rasmussen gårdmand i Hundstrup, Peder, båret af moderens søster fra Espe. Og et for Peder Jespersen af bem. bye, Hans, båret af Niels Mortensens kone fra Stågerup. Faddere til disse børn var: Matthias skytte, Anders Bøemand, Marqvar Niel- sen, Peter Busch, Hans Møller, Anders Rasmussen, ladefogedens kone på Flintholm, Maren Ravns, Christiana Rasmusd. og Maren Rasmusd.

Maj 3.1772 døbt et pigebarn for Peder Andersen i Skovhuset, Maren, båret af skovfogdens pige på Skjoldemose. Faddere: Peter Larsen i Teglhuset, Jens smeds datter, Knud møllers søster i Hørup Mølle.

Maj 6.1772 kast jord på Rasmus Andersens datter af Gundestrup, Birthe, 2 1/2 år.

Maj 9.1772 trolovet Anders Jørgensen af Mynderup og Karen Mortensd. af Gundestrup.

Maj 10.1772 døbt et pigebarn for Rasmus Andersen i Gundstrup, Birthe, båret af Lars Larsens kone ibid. Faddere: Niels Degn, Jens Eskebjerg, Hans Knudsen og Peder Nielsens kone.

Maj 10.1772 introduceret Peder Øeboes kone.

Maj 22.1772 døbt et pigebarn for Lars Jensen i Mynderup, Anna Maria, båret af Niels Jensens kone ibid. Faddere: Niels Jensen, Rasmus Rasmussen, Ole Knudsen, Anders Rasmussens og Morten Marcussens koner.

Maj 22.1772 kast jord på Lars Jensens kone af Mynderup, som døde straks efter barnefødslen, 35 år.

Maj 31.1772 indlod Peder Jespersens kone af Hundstrup og Peder Andersens af Skovhuset, deres koner.

Juni 8.1772 døbt et drengebarn for Niels Pedersen på Schousgård, Hans, båret af Niels Marcussens kone. Faddere: Peder Dynd, Christen Hansen fra Rødkilde, Johanna Nielsd. og Lisbeth Hansd.

Juni 8.1772 introduceret Rasmus Andersens kone af Gundestrup

Juni 12.1772 trolovet den unge karl Søren Rasmussen af Stågerup og enken Maria Hansd.

Juni 28.1772 døbt et drengebarn for Anders Hansen Degn af Hundstrup, Christopher, båret af en kone fra Vester Skerninge. Faddere: Peter Busch, Anders Rasmussen, Hans Møller, Peder Jespersens og Marqvar Nielsens koner.

Juli 5.1772 døbt et drengebarn for Matthias Skytte i Hundstrup, Morten, båret af jomfru Kastrup fra Lykkesholm. Faddere: hr. Oluf Lange, landmåler sn. Jochum Frederich Lytken, begge fra Rødkilde, studiosus Lorentz Lytken fra Ollerup Præstegård og min datter Johanna Margretha Struch.

Juli 8.1772 copuleret Anders Jørgensen og Karen Mortensd. af Gundestrup.

Juli 10.1772 trolovet den unge karl Niels Henrichsen af Vester Åby til pigen Karen Rasmusd. af Gundestrup Mølle.

August 2.1772 introduceret Anders Degns kone.

August 9.1772 indlod Matthias Skyttes kone

September 6.1772 kast jord på Knud Hansens dødf. barn i Hundstrup.

Oktober 1.1772 indlod Knud Hansens kone af Hundstrup

Oktober 5.1772 trolovet Jens Hansen Krog til Anna Catrine Hansd.

Oktober 14.1772 sammenviet Søren Rasmussen og Maria Hansd.

Oktober 18.1772 indlod Ole Jørgensens kone af Mynderup.

Oktober 25.1772 døbte jeg tvillinger, 2de børn for Peder Jørgensen i Mynderup, Rasmus, båret af Hans Knudsens kone i Dongshøjrup, og Anna Margrethe, båret af Niels Jensens kone i Mynderup. Faddere: Niels Jensen, Ole Jørgensen, Anders Rasmussen, Rasmus Ras- mussen, Morten Marcussen, Lars Jensen, Christian Hansens og Hans Bremerhuses koner.

November 11.1772 sammenviet Niels Henrich Henrichsen Wilhelm og Karen Rasmusd.

November 18.1772 sammenviet enkemanden Rasmus Eilersen af Ulbølle og enken Maren Rasmusd. af Bremerhus.

November 27.1772 introduceret Peder Jørgensens kone af Mynderup.

November 30.1772 copuleret Jens Hansen Krog og Anna Catharina Andersd.

December 13.1772 christnet et drengebarn for Niels Christensen i Piilshus, Christen, båret af Anders Jørgensens kone i Gundestrup. Faddere: Peter Busch, Hans møller i Elleskov Mølle, Hans Olsen, Peder Nielsens kone og Maren Mortensd.

December 20.1772 kast jord på Peder Jørgensens tvillingedreng, 9 uger.

December 27.1772 kast jord på Niels Christensens søn Christen, 3 uger

I afvigte år 1772 født 14, døde 8, copulerede 5 par.

1773

Januar 17.1773 indlod Niels Christensens kone i Piilshus.

Januar 20.1773 kast jord på Rasmus Jensen Kirkemand, gl. 63 år

Januar 27.1773 kast jord på selvejer Peder Ebbesen, Gammelgaard, gl. 55 år

Januar 31.1773 døbte et drengebarn for Jeppe Jørgensen, husmand i Gundstrup, Christian, båret af Jørgen møllers ældste stifdatter hjemkommen fra København. Faddere: Niels Degn, Hans Knudsen, Anders Jørgensen, Rasmus Andersens og Peder Nielsens koner.

Februar 4.1773 kast jord på Ole Jørgensen af Mynderup, gl. 42 1/2 år.

Februar 14.1773 christnet Jens Hansen Krogs drengebarn af Hundstrup, Anders, båret af Rasmus Ras- mussens kone. Faddere: Peder Jespersen, Anders Rasmussen, Morten Bøemand , An- ders Ladefogeds kone og Catharina Jensd.

Februar 21.1773 introduceret Jeppe Jørgensens kone af Gundestrup

Februar 21.1773 kast jord på bem. mands drengebarn nafnlig Jørgen, 7 år, ligesom

Ferbuar 21.1773 kast jord på Hans Jørgensens dødfødte barn af Bremerhus.

Februar 24.1773 døbte 2de pigebørn, tvillinger, for Hans Svendsen i Stehrehuset, Mette, båret af Peder Jespersens kone i Hundstrup, og Eva, båret af Christopher Svendsens kone. Faddere: Anders Rasmussen og hans karl Jens, Philip Svendsen, Simon Ditlevsen, Søren Ras- mussen, Anders Marcussen og Johanne Maria Hansd.

Februar 24.1773 kast jord på gl. Maren Rasmusses, gl. 88 år.

Februar 24.1773 kast jord på Jeppe Jørgensens lille drengebarn af Gundestrup, gl. 5 uger

Marts 3.1773 kast jord på Lars Jensen af Mynderup, gl. 45 år

Marts 12.1773 trolovet den unge karl Lars Nielsen af Tvede sogn og enken Anne Hansd., sal. Ole Jørgensens efterladte.

Marts 14.1773 kast jord på sal. Lars Jensen af Mynderup hans lille datter, som døde strax efter hjemmedåben.

Marts 21.1773 døbt et pigebarn for Niels Nielsen Ravn i Hundstrup, Karen, båret af Hans Povelsens kone i Stågerup. Faddere: Peder Jespersen, Hans møller, Jens smed, Knud Hansens og Peder snedkers koner.

Marts 21.1773 indlod Hans Bremerhuses kone.

Marts 25.1773 indlod Hans Krogs kone af Hundstrup

April 4.1773 døbt et pigebarn for Hans Nielsen møller i Elleskov Mølle, Karen, båret af Peder Nielsens kone i Gundestrup. Faddere: Hans Knudsen, Lars Larsen, Niels Degn, Ras- mus Andersens og Anders Jørgensens koner.

April 4.1773 indlod Hans Svendsens kone.

April 8.1773 introduceret sal. Lars Jensens enke af Mynderup

April 9.1773 kast jord på Rasmus Nielsens kone af Hundstrup, gl. 52 år.

April 18. 1773 kast jord på Karen Pedersd. Friis, Hans møllers kone af Elleskov Mølle, gl. 31 år.

April 14. 1773 kast jord på Rasmus Rasmussen af Hundstrup, 58 år.

April 18. 1773 var til konfirmation i Hundstrup Kirke af sognet: Jens Pedersen Hyrde Niels Jensen Tangaamand Jens Rasmussen Kirkemand Rasmus Rasmussens søn af Mynderup: Rasmus Rasmus Andersen Bøemand Karen Jacobsd. Ravn Johanne Jensd. Tangaamand Anne Christensd. Bold Karen Mogensd.

April 18. 1773 samme søndag blev confirmerede af Vester Skerninge sogn: Anders Jensen Lars Nielsen Jacob Jespersen Rasmus Hansen Rasmus Rasmussen Lisbeth Madsd. Anne Hansd. Margrethe Hansd. Karen Jørgensd. Mette Jespersd. Maren Rasmusd.

April 18. 1773 kast jord på Niels Jensens kone af Hundstrup, 49 år.

April 24. 1773 trolovet den unge karl Henrich Madsen af Egense sogn til Lars Jensens enke af Myn- derup, Mette Maria Nielsd.

April 25. 1773 indlod Niels Ravns kone

April 24. 1773 kast jord på Philip Svendsen, gl. 49 år

April 27. 1773 kast jord på Lisbeth Axels, gl. 53 år

April 27. 1773 copuleret Lars Nielsen og enken Anne Hansd. af Mynderup.

Maj 2.1773 døbt et pigebarn for Morten Marcussen i Mynderup, Karen, båret af Jens Povlsens kone i Vester Skerninge. Faddere: Lars Nielsen, Henrich Madsen, Anders Rasmussen, Rasmus Rasmussens og Hans Bremerhuses koner

Maj 3.1773 kast jord på sal. Rasmus Rasmussens enke Karen Andersd. af Hundstrup, gl. 41 år.

Maj 5.1773 trolovet Ole Pedersen kudsk fra Hvidkilde til Niels Jensens enke af Mynderup Mette Pedersd., hvis forlovere var Jonas Ladefoged på Hvidkilde og Henrich Madsen af Mynderup.

Maj 20.1773 trolovet den unge karl Jens Christensen til pigen Ellen Nielsd., som skal bo i Philip Svendsens hus, og deres forlovere var Peder Christensen af Vester Skerninge og Pe- der snedker af Hundstrup.

Maj 20.1773 kast jord på Christian Hansens pigebarn, gl. 3 1/2

Maj 20.1773 kast jord på Hans møllers datter af Elleskov Mølle, 7 uger

Maj 27.1773 kast jord på Rasmus Skrædder af Hundstrup, gl. 71 år.

Maj 27.1773 kast jord på Lars Nielsen af Mynderup, gl. 38 år

Maj 27.1773 kast jord på Morten Marcussens mindste pigebarn Karen, 3 uger.

Maj 31.1773 indlod Morten Marcussens kone

Maj 31.1773 kast jord på Peder Jespersen, Hundstrup, gl. (ingen alder angivet)

Maj 29.1773 kast jord på Niels Marcussen af Hundstrup, gl. 79 år

Maj 29.1773 kast jord på Peder Jespersen af Hundstrup, gl. 40 år

Juni 8.1773 kast jord på Henrich Madsens stifsøn Jørgen Larsen, 3 år

Juni 11.1773 copuleret Henrich Madsen til enken Mette Marie Nielsd.

Juni 11.1773 trolovet Niels Jensen af Mynderup til pigen Maren Larsd.

Juni 23.1773 copuleret Ole Pedersen Krag og enken Mette Nielsd. af Mynderup

Juni 28.1773 trolovet Henrich Larsen Brun til enken Anne Hansd. af Mynderup

Juni 30.1773 trolovet Hans møller af Elleskov Mølle til Niels Marcussens enke af Hundstrup, Mar- grethe Rasmusd.

Juni 30.1773 døbt et drengebarn for Simon Ditlevsen af Hundstrup, Ditlef, båret af Marie Petersd. Friis af Gammelgaard. Faddere: Peter Busch, Rasmus Ditlevsen, Jens Ditlevsen, Jens smeds og Cort Jacobsens koner.

Juni 28.1773 trolovet Henrich Larsen Bruun til enken Anne Hansd. af Mynderup.

Juli 2.1773 med kongl. allernådigste dispensation, uden foregående trolovelse, blev sammenviet Christopher Hansen Langkilde og Maria Petersd. Friis.

Juli 25.1773 indlod Simon Ditlevsens kone

Juli 25.1773 kast jord på Maren Mogensd. uægte drengebarn, som var hjemmedøbt.

Juli 27.1773 trolovet Anders Bøemand til Maria Hansd. af Gundestrup, hvis forlovere var Anders Ladefoged og Marqvar Nielsen.

August 4.1773 sammenviet enkemanden Hans Nielsen møller og Niels Marcussens enke Margrethe Rasmusd.

August 5.1773 trolovet Peder Hansen Dynd til pigen Johanne Nielsd., hvis forlovere var Anders Rasmussen og Rasmus Nielsen.

Oktober 4.1773 trolovet Christen Hansen fra Rødkilde til enken Maren Andersd. af Hundstrup, hvis forlovere var mons. Christian Lange og landmåler Lytken.

Oktober 16.1773 sammenviet Anders Bøemand og Maria Hansd.

Oktober 17.1773 døbt et drengebarn for degnen Terchel Schmiæt i Hundstrup, Nicolaj Peder, båret af Mathias skyttes kone ibid. Faddere: Peter Busch, Marqvar Nielsen, Christopher Gammelgaards og Hans møllers koner.

Oktober 29.1773 copuleret Peder Hansen Dynd og Johanna Nielsd.

November 3.1773 copuleret Henrich Larsen Brun og enken Anna Hansd.

November 7.1773 døbt et drengebarn for Peder Hansen Dynd, kaldet Hans, båret af Marqvar Nielsens kone. Faddere: Hans møller, Marqvar Nielsen, Rasmus Hansen, Maria Olufsd. og en pige fra Vester Åby, moderens mosterdatter.

November 19.1773 sammenviet Christen Hansen og enken Maren Andersd.

November 21.1773 indlod degnens kone.

November 28.1773 blev public absolveret Søren Hansen, ungkarl, for altergangsforsømmelse.

November 29.1773 sammenviet Jens Christensen bødker og Ellen Nielsd.

December 1.1773 kast jord på Christian Hansens drengebarn af Mynderup, gl. 1 1/2 år.

December 3.1773 sammenviet Niels Jensen og Maren Larsd.

December 5.1773 døbt sal. Lars Nielsens drengebarn af Mynderup, Ole, båret af Peder Jørgensens kone i Ollerup. Faddere: Ole Krag, Morten Marcussen, Anders Rasmussen, Henrich Madsens og Hans Jørgensens koner.

December 5.1773 introduceret Peder Hansen Dynds kone.

December 26.1773 kast jord på Christen Hansen i Hundstrup, gl. 75 år.

December 26.1773 kast jord på Jens Larsens søn Lars Jensen, 15 år.

I afvigte år 1773: født 11, døde 28, copuleret 11 par.

1774

Januar 1.1774 indlod Henrich Bruns kone af Mynderup

Januar 23.1774 blev Peder Nielsen af Gundestrup hans hjemmedøbte drengs dåb confirmeret, Mads, båret af (intet navn skrevet). Faddere: Jørgen møller, Hans møller, Niels Degn, Jep Jørgensens og Niels Christensens koner.

Februar 16.1774 kas jord på Lars Larsen af Gundestrup, gl. 68 år.

Februar 23.1774 blev Jens Christensen bødkers pigebarns dåb confirmeret, Anna Margrethe, båret af degnens kone. Faddere: Anders Rasmussen, Peder Christensen af Vester Skerninge, Christopher Langkild, Anders Degns og Simon Ditlevsens koner.

Februar 27.1774 indlod Peder Nielsens kone af Gundstrup.

Marts 6.1774 kast jord på Jeppe Rasmussens moder af Gundestrup, gl. 68 år.

Marts 9. 1774 døbt et pigebarn for Jens Hansen Krog, Karen, båret af Christen Hansens kone. Fad- dere: Christen Hansen, Jeppe Krog og Jacob Andersen, Anders Degns og Jens smeds koner.

Marts 27.1774 døbt et drengebarn for Ole Pedersen Krag af Mynderup, Niels, båret af moderens søster på Holmelund. Faddere: Anders Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Hans Jørgensen i Bremerhus, Henrich Bruuns og Morten Marcussens koner.

Marts 31.1774 indlod Jens Christensens kone.

April 7.1774 kast jord på enken Karen Jørgensd., Anders Rasmussens moder af Hundstrup, gl. 85 år.

April 10. 1774 qvasimod. blev confirmerede: Povel Hansen Søren Rasmussen Sidsel Rasmusd. Anne Andersd. Bøemand Anna Maria Jørgensd. møller Johanna Madsd. Johanna Pedersd. bødker Johanna Pedersd. hyrde

April 10. 1774 samme søndag døbte jeg 2de børn: et drengebarn for Peder Hansen Bal af Hundstrup, Hans, båret af Hans Øeboes kone. et pigebarn for Christopher Hansen i Gammelgaard, Anna, båret af sn. Hans Clausens datter i Svendborg. Fadderne til disse børn var: Hans Langkild, Rasmus Hansen i Høje, Peter Busch, Anders Rasmussen, Hans møller, Peder Larsen, Simon Ditlevsens kone og smedens kone og datter.

April 10. 1774 indlod Jens Krogs kone.

April 24. 1774 døbt et drengebarn for Anders Jørgensen i Gundestrup, Jørgen, båret af Peder Jørgen- sens kone i Ollerup. Faddere: Niels Degn, Rasmus Andersen, Jørgen Jørgensen, Peder Nielsens og Jep Jørgensens koner.

April 24. 1774 introduceret Ole Krags kone af Mynderup

April 29. 1774 døbt et pigebarn for Anders Ladefoged i Hundstrup, Johanna, båret af Mathias skyttes kone. Faddere: Anders Rasmussen, Christen Hansen, Anders Degn og Peder Dynds kone.

Maj 8.1774 døbte jeg 2 børn i Hundstrup kirke: et drengebarn for Christian Hansen i Mynderup, Hans, båret af Henrich Bruuns kone, og et pigebarn for Peder Andersen i Skovhuset, Mette, båret af Christen møllers datter i Hørup Mølle. Faddere til begge børn var: Henrich Bruun, Henrich Madsen, Peder Lar- sen, Morten Marcussen, Ole Krag, Rasmus Rasmussen, Peder Jørgensens kone og Ma- ren Rasmusd.

Maj 8.1774 indlod Christopher Langkilds kone.

Maj 24.1774 indlod Peder Bals kone af Hundstrup

Maj 29.1774 indlod Anders Jørgensens kone af Gundestrup

Juni 5.1774 indlod Anders Ladefogeds, Christian Hansen husmands og Peder Andersens koner.

Juni 17.1774 trolovet Jørgen Jørgensen, ungkarl, og Lars Larsens enke af Gundestrup, Birthe Ma- ria Hansd., hvis forlovere var Niels Degn og Hans Knudsen.

Juli 17.1774 døbt et drengebarn for Jeppe Jørgensen, husmand i Gundestrup, Jørgen, båret af Pe- der Nielsens kone i byen. Faddere: Niels Degn, Jep Rasmussen, Rasmus Hansen skræd- der, Johanne Marie Hansd. og Lisbeth Rasmusd.

Juli 29.1774 sammenviet Jørgen Jørgensen af Gundestrup og enken Birthe Marie Hansd.

Juli 31.1774 christnet en søn for Henrich Madsen i Mynderup, Lars, båret af konens søster, stue- pige på Hvidkilde. Faddere: Anders Rasmussen, Peder Jørgensen, Christian Hansen, Morten Marcussens og Henrich Bruuns koner.

August 5.1774 trolovet Peder Nielsen Degn af Gundestrup og pigen Anna Hansd. af Korshavn. For- lovere var Jørgen Møller og Hans Knudsen.

August 14.1774 blev et drengebarns dåb confirmeret i Hundstrup kirke, som var ladefogden Rasmusses på Rødkilde, Rasmus, båret af husholdersken på meldte Rødkilde. Faddere: Peder snedker, Marqvar Nielsen, Hans møller, Maren Rasmusd. og Christen Balds datter.

August 14.1774 indlod Jep Jørgensens kone af Gundestrup

August 21.1774 kast jord på Henrich Madsens drengebarn af Mynderup, gl. 4 uger.

August 28.1774 kast jord på Rasmus Ladefogeds drengebarn på Rødkilde, 3 uger

September 4.1774 introduceret Henrich Madsens kone af Mynderup

September 11.1774 indlod Rasmus Ladefogeds kone.

September 23.1774 copuleret Peder Nielsen Degn og Anne Hansd. Juel.

Oktober 9.1774 kast jord på Karen Andersd. af Skovhuset, gl. 62 år

November 13.1774 confirmeret Niels Christensen af Piilshus, hans hjemmedøbte drengebarns dåb, Chri- sten, båret af Peter Buschs kone. Faddere: Niels Degn, Hans Knudsen, Peter Busch, Peder Nielsen og Rasmus Andersens kone.

November 27.1774 kast jord på Rasmus Nielsens dødfødte pigebarn

November 27.1774 public absolveret Henrich Madsen og kone af Mynderup, som havde lagt deres dren- gebarn ihjel.

December 4.1774 blev Anders Bøemands hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, Jacob, båret af Marqvar Nielsens kone. Faddere: Anders Rasmussen, Christopher Gammelgaard, Peder Nielsen Degn, Anders Ladefogeds kone og Johanne Marie Hansd.

December 8.1774 blev Christen Hansen af Hundstrup hans hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, Peder, båret af Anders Rasmussens kone. Faddere: Niels Ravn, Peter Busch, Hans møller, Jens Krogs og Jens smeds koner.

December 26.1774 blev Niels Nielsen Ravns hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, Niels, båret af Rasmus Povlsens kone i Ulbølle Strandhuse. Faddere: Anders Rasmusen, Anders Degn Simon Ditlevsen, Hans møllers og Jens smeds koner.

I afvigte år 1774 var født 17, døde 7, copuleret 2 par.

1775

Januar 1.1775 indlod Rasmus Nielsens kone

Januar 4.1775 kast jord på Peder Nielsen af Gundestrup, gl. 48 år 6 mdr.

Januar 8.1775 indlod Rasmus Nielsens kone af Hundstrup

Januar 22.1775 indlod Christen Hansens kone af Hundstrup

Januar 29.1775 indlod Niels Ravns kone

Februar 6.1775 trolovede den unge karl Niels Rasmussen af Slæbæk til Peder Nielsens enke af Gunde- strup Karen Hansd., hvis forlovere var Niels Degn og Hans Knudsen.

Marts 5. 1775 blev Matthias skyttes hjemmedøbte pigebarns hjemmedåb confirmeret, Anna Cathari- na, båret af jomfru Pape (?Rabe) på Rødkilde, som jomfru Næve og fra Rødkilde gik hos, der fra var og de øvrige vidner, nemlig justitsråd Langes begge sønner Ole og Christian Lange, samt mons. Worsøe.

Marts 29.1775 døbt et drengebarn for Peder Michelsen, værende hos Jens Sørensen i Escheberg, Michel, båret af Rasmus Nielsens kone i Hundstrup. Faddere: Jens Escheberg, Ras- mus Andersen, Rasmus Nielsen og Jeppe Jørgensens kone af Gundestrup.

April 10. 1775 copuleret Niels Rasmussen og enken Karen Hansd.

April 13. 1775 indlod Matthis skyttes kone.

April 14. 1775 kast jord på Rasmus Rasmussens dødfødte barn af Mynderup.

April 23. 1775 dom qvasimog, blev konfirmeret Hans Rasmussen hos Anders Ladefoged Anne Malene Hansd. Høy Birthe Ipsd. Dorthe Pedersd. Busch Anne Margrethe Rasmusd. Mette Knudsd.

April 23. 1775 døbt et barn for Anders Degn i Hundstrup, Anna Maria, båret af en kone fra Vester Skerninge sc. Rasmus Kiergaards kone. Faddere: Anders Rasmussen, Hans møller, Simon Ditlevsen, Knud Hansen og smedens kone.

April 23. 1775 indlod Peder Michelsens kone

Maj 3.1775 kast jord på Anders Hansen Degns kone af Hundstrup Bodil Christophersd., gl. 36 år.

Maj 14.1775 indlod Rasmus Rasmussens kone af Mynderup

Maj 22.1775 kast jord på Anne Marie Jørgensd. af Gundestrup Mølle, gl. 16 år 7 måneder.

Juni 5.1775 kast jord på Anders Degns søn Hans, gl. 8te år

Juni 16.1775 trolovet Rasmus Hansen og Maren Mogensd., hvis forlovere var Rasmus Pedersen af Espe og Hans Hansen af Salling.

Juni 25.1775 Kast jord på Jens Krogs søn, gl. 4 år

Juli 2.1775 kast jord på Hans Øeboers søn Christen, æt. 8 år.

Juli 8.1775 trolovet enkemanden Anders Hansen Degn til pigen Karen Rasmusd. af Hundstrup, hvis forlovere var Rasmus Kiergaard af Vester Skerninge og Anders Rasmussen af Hundstrup

Juli 9.1775 blev Jens Christensen bødkers hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, Karen, båret af Mads Andersens datter i Vester Skerninge. Faddere: Peder Christensen, Peder sned- ker, Xstopher Hansen, Anders Rasmussens og Christen Hansens koner.

Juli 12.1775 kast jord på Anders Bøemands kone Maria Hansd., æt 32 år.

August 3.1775 trolovet Morten Michelsen og Karen Mortensd. af Eschebeg, hvis forlovere var man- den i Kragegaard og Rasmus Andersen af Hundstrup

August. 6.1775 døbt en søn for Peder Nielsen Degn i Gundestrup, Hans, båret af Niels Rasmussens ko- ne ibid. Faddere: Hans Knudsen, Jørgen møller, Jørgen Jørgensen, Rasmus Andersens og Anders Jørgensens koner.

August 6.1775 kast jord på samme mands (Peder Nielsen Degn) dødfødte drengebarn.

August 13.1775 indlod Jens bødkers kone

August 27.1775 Rasmus Hansen, trolovet med Maren Mogensd. i Hundstrup, hans hjemmedøbte pige- barns dåb confirmeret, kaldet Maren, båret af Rasmus Pedersens kone i Espe. Faddere: Anders Rasmussen, Anders Ladefoged, ungkarl Rasmus Hansen, Marqvar Nielsens kone og Maria Olufsd.

September 4.1775 indlod Peder Nielsens kone af Gundestrup

September 10.1775 døbt et drengebarn for Henric Madsen i Mynderup, kaldet Mads, båret (blank). Faddere: Morten Marcussen, Ole Krag, Anders Rasmussen, Rasmus Rasmussens og Henrich Bruns koner.

Oktober 1.1775 christnet et pigebarn for Simon Ditlevsen, Apollone, båret af Matthias skyttes kone. Faddere: Anders Rasmussen Xstopher Hansen Langkilde, Anders Degn, Jens smeds og Hans møllers koner.

Oktober 8.1775 christnet et pigebarn for Morten Michelsen i Escheberg, Anne Kirstine, båret af mada- me Schmidt, degnens kone. Faddere: Hans Møller, Peter Busch, Jens Sørensen, Niels Piils og Rasmus Andersens hustruer.

Oktober 8.1775 kast jord på Rasmus Hansens liden datter Maren

Oktober 15.1775 indlod Henric Madsens kone af Mynderup

oktober 17.1775 copuleret Anders Hansen Degn og Karen Rasmusd. af Hundstrup

Oktober 27.1775 trolovet Jens Jørgen Povelsen og Maren Hansd. Basse, hvis forlovere var Niels Jensen og Marqvar Nielsen.

November 3.1775 copuleret Rasmus Hansen landsoldat og Maren Mogensd. konen blev samme dag introduceret.

November 5.1775 indlod Simon Ditlevsens kone af Hundstrup

November 17.1775 døbt et drengebarn for Rasmus Nielsen i Hundstrup, Mads, båret af konen i Kragegård. Faddere: Peder snedker, Hans møller, manden i Kragegård og Morten Bøemand.

November 17.1775 kast jord på Hans Svendsens dødfødte barn.

November 26.1775 indlod Morten Michelsens kone

December 1.1775 copuleret Jens Jørgen Povelsen og Maren Hansd.

December 4.1775 blev sammenviet Morten Michelsen og Karen Mortensd. af Escheberg

December 14.1775 kast jord på Karen Mortensd., Anders Jørgensens kone af Gundestrup, æt 33 1/2 år

December 17.1775 indlod Hans Svendsens og Rasmus Nielsens koner.

December 25.1775 kast jord på Jens Xtensen bødkers datter, 1/2 år

December 31.1775 døbt et pigebarn for Rasmus Nielsen i Teglhuset, Kirsten, båret af Hans møllers kone i Elleskov Mølle. Faddere: Knud møller i Høyrups Mølle, Anders pottemager, Peder Olesen, Jeppe Krogs hustru og Morten Larsens i Ellehuset.

I afvigte år er født 14, døde 10, copuleret 5 par.

1776

Februar 4.1776 indlod Rasmu Nielsens kone i Teglhuset.

Februar 8.1776 kast jord på Anders Rasmussens kone i Gundestrup, ætat 77 år

Februar 18.1776 blev Ole Pedersen Krag af Mynderup hans hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, Karen, båre af Hans møllers kone i Elleskov Mølle. Faddere: Anders Rasmussen, Mor- ten Marcussen, Henric Bruun, Henric Madsens og Peder Jørgensens koner alle af Myn- derup.

Februar 21.1776 døbt et drengebarn for Christopher Hansen i Gammelgaard, Peder Ebbesen, båret af Hans Clausens datter i Svendborg Maria. Faddere: Anders Rasmusen, Anders Lade- foged, Hans Møller, Simon Ditlevsens kone og Peter Buschs datter Dorte Petersd.

Marts 17.1776 indlod Ole Pedersens kone

Marts 17.1776 kast jord på Jens Jørgen Povelsens dødfødte barn

Marts 20.1776 kast jord på Morten Rasmussen af Gundestrup, gl. 65 år 9 mdr.

Marts 24.1776 indlod Christopher Gammelgaards kone

Marts 31.1776 blev Peder Hansen Dynds pigebarn, der var hjemmedøbt, dåb confirmeret, Karen, båret af Marqvar Nielsens kone. Faddere: Hans møller, Christian Bald, Rasmus Ander- sen Bøemand, Maia Olufsd. og Karen Christiansd.

Marts 31.1776 kast jord på et barn hos Peder snedker, gl. 11 uger

April 5.1776 christnet et drengebarn for Jens Hansen Krog, Anders, båret af moderens søster Christen Hansens kone. Faddere: Peter Busch, Christen Hansen, Jens Rasmussen Kirkemand, Hans møllers kone og Lisbeth Hansd.

April 14. 1776 confirmeret Hans Mortensen af Mynderup Jesper Rasmussen Christian Jensen i Gundestrup Dorthe Rasmusd. Johanne Rasmusd. Maren Larsd.

April 21. 1776 indlod Jens Jørgen Povelsens kone

Maj 5.1776 indlod Peder Hansen Dynds kone

Maj 12.1776 indlod Jens Krogs kone af Hundstrup

Maj 19.1776 blev et uægte drengebarn christnet i Hundstrup kirke, kaldet Jørgen, båret af Matthias skyttes kone. Moderen til barnet var Kirsten Michelsd., som har tjent på Flintholm, men er værendes hos Peder snedker, og fader: Rasmus Ladefoged på Flintholm. Vidner til barnets dåb var ellers: Anders Rasmussen, Anders Ladefoged, Peder snedker, Rasmus Nielsens kone og Giertrud Nielsd. på den nye gård.

Maj 27.1776 blev Christian Hansen i Mynderup, hans af mig hjemmedøbte drengebarns dåb confir- meret, Rasmus, båret af Rasmus Rasmussens kone. Faddere: Morten Marcussen, Hen- rich Bruun, Anders Rasmussen, Ole Krag og Henrich Madsens kone.

Juni 23.1776 indlod Christian Hansens kone af Mynderup

August 1.1766 kast jord på Simon Ditlevsens søn af Hundstrup, æt. 3 år

August 30.1766 kast jord på Niels Pedersen af Espe, som døde i Mynderup hos sin svoger Ole Peder- sen Krag, gl. 41 år.

September 3.1766 kast jord på Christopher Gammelgaards søn Peder Ebbesen, gl. 1/2 år

September 16.1776 kast jord på Matthias skytte, som den 12. faldt af hesten på jagt og slog sig ihjel, æt. 40 år.

September 22.1776 døbt et drengebarn for Anders Degn, Rasmus, som blev båret af degnens kone. Fad- dere: Christen Hansen, Anders Rasmussen, Jens smed og Rasmus Nielsens kone.

Oktober 20.1776 indlod Anders Degns kone

Oktober 27.1776 kast jord på Marie Olufsd. uægte drengebarn, som var dødfødt.

November 10.1776 blev Anders Nielsen Ladefogeds hjemmedøbte drengebarns dåb, som var hjemmedøbt af mig dom 22. p. trin., confirmeret, Niels, båret af Marqvar Nielsens kone. Faddere: Anders Rasmussen, Christopher Gammelgaard, Christen Hansen, smedens og Peder Hansens koner.

November 17.1776 kast jord på Anders Degns drengebarn Rasmus, ætæt 9 uger.

December 15.1776 indlod Anders Ladefogeds kone

I afvigte år var født 8, døde 10, copulerede ingen.

1777

Februar 9.1777 døbt et drengebarn for Jens Christensen bødker i Hundstrup, Christen, båret af Jo- hanne Anderses. Faddere: Anders Rasmussen, Christopher Gammelgaard, Peder sned- ker Niels Jensens kone og Maren Rasmusd.

Marts 9. 1777 kast jord på Johanne Hansd., Jens Larsens svigermor, gl. 84 år

Marts 19.1777 blev Niels Christensen i Piilshuus, hans hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, Jo- hanna, båret af Peter Buschs kone. Faddere: Niels Dengn, Hans Knudsen, Jens Esche- berg, Jørgen Jørgensens og Rasmus Andersens koner.

Marts 19.1777 kast jord på hans hjemmedøbte søn Morten, en tvillingebroder til datteren, hvis dåb blev confirmeret.

Marts 23.1777 indlod Jens Christensen bødkers kone.

Marts 27.1777 kast jord på Niels Christensens pigebarn, en tvilling, 12 dage.

April 6.1777 var til confirmation Anders Rasmussen Jørgen Nielsen Henrich Jensen Giertrud Andersd. Johanne Jensd.

April 9.1777 kast jord på Jens Pedersen smed, ætat. 68 1/2 år

April 13. 1777 blev Hans Svendsens hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, Svend, båret af Christen Hansens kone i Hundstrup. Faddere: Anders Rasmussen, Anders Marcussen, Niels Rasmussen, Jens bødkers og Søren Rasmussens koner.

April 25. 1777 indlod Niels Christensens kone af Piilshus

Maj 11.1777 indlod Hans Svendsens kone

Maj 19.1777 døbt et uægte barn, som Karen Jensd. var moder til, og fader Hans Jacobsen på Lange- skov. Lars, båret af Kirsten Michelsd. på mældte gård. Faddere: Rasmus Rasmussen, Niels Jensen, Jens Jørgen Povelsen, Johanne Jensd. og Johanne Madsd.

Maj 25.1777 blev Anders Jørgensen af Gundestrup hans pigebarns dåb confirmeret, Karen, båret af Peder Jørgensens kone af Ollerup. Faddere: Niels Degn, Hans Knudsen, Jørgen Jørgen- sen, Niels Piils og Rasmus Andersens koner.

Juni 1.1777 christnet et pigebarn for Peder Jørgensen i Mynderup, Maren, båret af Anne Margrethe Knudsd. Faddere: Anders Rasmussen, Henrich Bruun, Hans Jørgensen i Bremerhus, Rasmus Rasmussens og Christian Hansens koner.

Juni 13.1777 trolovet Knud Nielsen og Anne Cathrine Rasmusd. på den nye gård.

Juni 15.1777 blev Knud Nielsen, tjenende på den nye gård, hans hjemmedøbte pigebarns dåb con- firmeret, Birthe, båret af Kirsten Michelsd. ibid. Faddere: Rasmus Nielsen, Jacob Ketz- ler, Knud møller, Simon Ditlevsen og Hans Øboes kone.

Juni 22.1777 indlod Peder Jørgensens og Anders Jørgensens koner.

Juni 29.1777 kast jord på Christopher Gammelgaards dødfødte drengebarn

Juli 20.1777 indlod Knud Nielsens kierste på den nye gård.

Juli 27.1777 indlod Christopher Gammelgaards kone.

August 7.1777 kast jord på Henrich Larsen Bruns dødfødte barn

August 17.1777 kast jord på Karen Jensd. uægte drengebarn Lars, 3 måneder.

August 24.1777 blev Jens Jørgen Povelsens hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, Karen, båret af fasteren Morten Pedersens kone i Krarup. Faddere: Christian Bald, Anders Bøemand, Niels Jensen, Rasmus Nielsens kone og Johanne Madsd.

August 24.1777 trolovet Rasmus Jensen og Maria Olufsd.

September 7.1777 indlod Henrich Bruuns kone.

September 21.1777 indlod Jens Jørgen Povelsens kone.

Oktober 12.1777 blev Henrich Madsen af Mynderup hans hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, Niels, båret af sin moster skytten på Hvidkilde Steenfeldts kone. Faddere: Morten Mar- cussen, Ole Krag, Henric Bruun, Hans Jørgensen i Bremerhus, og Rasmus Rasmussens kone.

November 9.1777 indlod Henrich Madsens kone

November 14.1777 blev Rasmus Jensen og Maria Olufsd. copulerede.

December 5.1777 blev Knud Nielsen og Anne Cathrine Rasmusd. copulerede

December 7.1777 blev Anders Hansen Degns hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret, Hans, båret af degnen Terchel Schmidts kone. Faddere: Anders Rasmussen, Christen Hansen, Rasmus Nielsen, Peder Dynds kone og Johanne Madsd.

December 14.1777 blev Jens Hansen Krogs drengebarn, som var hjemmedøbt af mig, dåb confirmeret, Rasmus, båret af Christen Hansens kone. Faddere: Anders Rasmussen, Anders Degn, Hans møllers og Jeppe Krogs koner.

December 26.1777 blev Karen Knudsd. uægte drengebarns dåb confirmeret, Knud, båret af Hans Jørgen- sens kone i Bremerhus. Faddere: Anders Rasmussen, Knud Hansen, Mads Knudsen, Henric Bruuns og Morten Marcussens koner. En ved Prins Jørgens regiment værende .. resten er ulæseligt, står i margin.

I året 1777 var Hundstrup sogn født 13, døde 7, copuleret 2 par.

1778

Januar 11.1778 blev Niels Nielsen Ravns hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, Mette, båret af Anne Malene Hansd., Faddere: Anders Rasmussen, Christen Hansen, Hans møller, Maren Rasmusd. og Anne Catrine Jensd.

Januar 11.1778 indlod Anders Degns kone

Januar 11.1778 kast jord på Anders Degns drengebarn Hans, gl. 6 uger

Januar 18.1778 døbte jeg et pigebarn for Peter Busch, Anna, båret af Christopher Gammelgaards kone. Faddere: Anders Rasmussen, Christopher Gammelgaard, Christen Hansen, Simon Dit- levsens og Anders Nielsens koner.

Januar 18.1778 indlod Jens Krogs kone

Februar 13.1778 kast jord på Marqvar Nielsens kone, æt. 73 år

Februar 16.1778 christnet Ramus Nielsens datter af Hundstrup, Anna, båret af Jørgen Greves kone i Vester Åby. Faddere: Jens Jørgen Povelsen, Peder snedker, Rasmus Rasmussen, man- den i Kragegaard, Jens smeds datter Catrine Jensd. og Mette Michelsd.

Februar 16.1778 indlod Niels Ravns kone.

Februar 22.1778 indlod Peter Buschs kone

Marts 18.1778 døbt et drengebarn for Rasmus Jensen i Hundstrup, Anders, båret af Rasmussens kone i Mynderup. Faddere: Anders Rasmussen, Hans møller, Peder snedker, Anders Ladefogeds kone og Giertrud Andersd.

Marts 22.1778 indlod Rasmus Nielsens kone

April 20. 1778 indlod Rasmus Jensens kone

April 20. 1778 kast jord på Jens bødkers hjemmedøbte drengebarn

April 26. 1778 var til confirmation Niels Madsen Niels Pedersen Hyrde Maren Olufsd. Mette Rasmusd. Lisbeth Jacobsd. Ketzler

Maj 3.1778 kast jord på Christian Hansens drengebarn Hans Xstiansen, ætat 2 år

Maj 8.1778 kast jord på Hans Nielsen i Gundestrup, ætat 82 år

Maj 11.1778 trolovet Rasmus Rasmussen smed og Jens smeds datter Catrine Jensd., hvis forlovere var Anders Rasmussen og Christopher Gammelgaard.

Maj 31.1778 indlod Jens Christensen bødkers kone

Juli 3.1778 copuleret Rasmus Rasmussen smed og Catrine Jensd.

Juli 12.1778 trolovet snedkersvenden på Rødkilde Anders Sørensen Lund til Matthias Larsen skyt- tes enke i Hundstrup, Anne Cathrine Mortensd., hvis forlovere var urtegårdsmanden på Rødkilde Casper Ulrich Juul og fabriqveruen ibid Hermann Adolph Baadt.

Juli 19.1778 kast jord på Jørgen Blomes enke i Gundestrup, ærat 79 år

Juli 28.1778 blev jordet Anna Nielsd., sal. Peder Ebbesens enke af Gammelgaard, æt. 71 år

August 2.1778 døbt et pigebarn for Christopher Hansen Gammelgaard, Karen, bået af Peder Høys kone i Rudme. Faddere: Anders Rasmussen, hans søn Rasmus Andersen i Vester Sker- ninge, Niels Ladefoged på Flintholm, Hans møllers kone af Elleskov Mølle og Marqvar Nielsens kiærste.

September 6.1778 indlod Christopher Gammelgaards kone

September 13.1778 blev Jeppe Jørgensen, husmand af Gundestrup, hans tvillingers dåb confirmeret. Det ene var en dreng Hans, båret af Niels Rasmussens kone. Det andet et pigebarn, Anna Maria, båret af Maren Rasmusd. Kirkemands. Faddere: Niels Degn, Niels Ras- mussen, Hans Knudsens karl, Peder Jørgensen, Jørgen Jørgensens og Rasmus An- dersens og Anders Jørgensens koner og Maren Mortensd.

September 21.1778 blev Christen Carlsen og Johanne Jensd. trolovede, hvis forlovere var Søren Hansen og Hans Bechmann af Stågerup.

September 27.1778 blev christnet Henric Bruuns drengebarn af Mynderup, Lars, båret af Lars

Bruuns kone her af byen. Faddere: Morten Marcussen, Anders Rasmussen, Henric Madsen, Hans Jørgensens og Peder Jørgensens koner.

Oktober 8.1778 trolovet Hans Hansen Holmdrup og Maren Mortensd. af Gundestrup, hvis forlovere var Hans Nielsen af Elleskov Mølle og Jørgen Jørgensen af Gundestrup.

Oktober 11.1778 indlod Jep Jørgensens kone

Oktober 30.1778 sammenviet snedkersvend Anders Sørensen Lund af Rødkilde og Matthias skyttes enke af Hundstrup Anne Catharina Mortensd.

November 1.1778 introduceret Henric Larsens kone af Mynderup

November 9.1778 sammenviet Hans Hansen og Maren Mortensd.

November 13.1778 copuleret Christen Carlsen og Johanne Jensd.

November 16.1778 blev Peder Nielsen Degns hjemmedøbte pigebarns dåb confirmeret, Maren, båret af Niels Rasmussens kone. Faddere: Jørgen møller, Jens Escheberg, Niels Christensen i Piilshuus, Jørgen Jørgensens kone og Johanna Maria Hansd.

November 21.1778 kast jord på Jeppe Jørgensens pigebarn Anna Maria, gl. 10 uger.

December 5.1778 kast jord på Rasmus Andersen af Gundestrup, æt. 46 år

December 13.1778 kast jord på Hans Andersen Basse, ætat. 78

December 13.1778 indlod Peder Degns kone

December 26.1778 blev christnet Peder Hansen Dynds pigebarn, Anna Maria, båret af Marqvar Nielsens kone. Faddere: Hans møller, Anders Bøemand, Rasmus smed, Anders Ladefogeds og Rasmus Nielsens koner.

I året 1778 er i Hundstrup sogn født 10, døde 10, copuleret 4 par.

1779

Januar 6.1779 blev jordet Jørgen møllers kone af Gundestrup Mølle, Johanne Johansd., ætat 64 år.

Januar 31.1779 kast jord på Johanne Christensd., ætat 27 år

Februar 7.1779 indlod Peder Hansen Dynds kone

Februar 8.1779 trolovet Hans Olsen og enken Mette Sørensd., hvis forlovere var Niels Degn og Hans møller i Elleskov Mølle.

Februar 14.1779 døbt et pigebarn for Jeppe Krog kaldet Lisbeth, båret af degnekonen. Faddere Jens Krog, Maren Rasmusd., Malene Hansd., Kirsten Jensd. og Johanne Jensd.

Februar 14.1779 kast jord på Anders Degns moder, ætat 88 år.

Februar 28.1779 kast jord på Niels Ravns datter, ætat 1 år

Februar 28.1779 døbte jeg et uægte drengebarn, hvis moder er Karen Mogensd. og fader Mads Ibsen tjenende på Nachebølle, som blev udlagt ved dåbens forretning. Barnet blev bået af Maria Gammelgaards og kaldet Mogens. Faddere: Peder Boe, Rasmus smed, Rasmus Jensen, Marqvar Nielsens kone og Kirsten Jensd.

Marts 7.1779 døbte jeg et pigebarn for Anders Jørgensen i Gundestrup, Maren, båret af Jørgen Niel- sens kone i Stågerup. Faddere: Jørgen møller, Hans møller, Jens Escheberg, Jørgen Jør- gensens og Niels Rasmussens koner.

Marts 21.1779 kast jord på Rasmus smeds dødfødte barn

Marts 25.1779 kast jord på Rasmus smeds kone Carina Jensd., æt. 31 år

Marts 26.1779 kast jord på Hans Knudsen af Gundestrup, æt. 55 år

Marts 28.1779 indlod Jeppe Krogs kone

April 11. 1779 var til konfirmation: Rasmus Andersens Anders af Gundestrup Tønnes Hansen, ibid Hans Hansen Høy af Mynderup Christiane Jørgensd. og Maren Hansd. Øeboe af Gundestrup Anna Hansd, af Elleskov Mølle Anna Catrine Madsd.: teglbrænderens stifdatter

Maj 2.1779 døbte jeg et drengebarn for Cort Jacobsen i Hundstrup, kaldet Hans, båret af en pige Karen Ibsd. fra Ejneborg. Faddere: Anders Rasmussen, Peter Busch, Rasmus Jensen i Gammelgaard, Marqvar Nielsens kone og Anna Hansd. i Elleskov Mølle.

Juni 6.1779 indlod Cort Jacobsens kone

Juni 13.1779 døbte jeg et drengebarn for Niels Christensen i Piilshuus, kaldet Rasmus, båret af degnens kone. Faddere: Jens Sørensen, Jørgen og Hans møller, Rasmus Andersens og Niels Rasmussens koner.

Juni 30. kast jord på Niels Jensens søn Lars, gl. 9 år

Juli 4.1779 døbt jeg et drengebarn for Anders Ladefoged, Hundstrup, kaldet Christopher, båret af en pige fra Gielskov Mølle Johanne Hansd. Faddere: Anders Rasmussen, Christopher Gammelgaard, Hans møller i Elleskov Mølle, Peder Dynds og Marqvar Nielsens koner.

Juli 4.1779 kast jord på Niels Piils søn Rasmus, 3 uger

Juli 18.1779 indlod Niels Piils kone

Juli 25.1779 blev Jens Rasmussen Schades i det nye hus udi Mølleskoven, hans hjemmedøbte dren- gebarns dåb confirmeret. Barnet blev kaldet Lars, båret af Anders Bøemands datter Anna Andersd.. Faddere: Christen Hansen, Anders Rasmussen i Mynderup, Peder Andersens kone i Skovhuset, Morten Larsen Basses kone i Aagrønhuset og Dorthe Petersd. i Høyrup Mølle.

August 1.1779 indlod Anders Ladefogeds kone.

August 11.1779 kast jord på Anders Rasmussen Bøemand, ætat. 57 år

August 15.1779 indlod Jens Schades kone

August 22.1779 kast jord på Henrich Madsens stifdatter Anna Maria Larsd., 7 år

September 5.1779 kast jord på Anders Ladefogeds søn Niels, ætat 2 1/2 år

September 14.1779 kast jord på Jens bødkers pigebarn, ætat 5 1/2 år

September 19.1779 blev christnet Anders Degns pigebarn, kaldet Bodil, båret af Rasmus smeds kone. Faddere: Christen Hansen, Marqvar Nielsen, Niels Degn, Anders Rasmussens og Hans møllers koner.

Oktober 10.1779 indlod Anders Degns kone

Oktober 10. 1779 kast jord på hans lille datter Bodil, 6 uger

Oktober 11.1779 trolovet Mads Jeppesen og Karen Mogensd., hvis forlovere var Bertel smed og Ras- mus Andersen af Åstrup.

November 15.1779 kast jord på Niels Ravns datter, 6 år

November 15.1779 kast jord på Jeppe Krogs datter, 1/2 år

November 15.1779 kast jord på Jens bødkers dødfødte pigebarn

November 18.1779 trolovet landsoldat Peder Nielsen, tjenende Niels Degn i Gundestrup til Anders Jør- gensens tjenestepige ibid, Maren Rasmusd., hvis forlovere var Peder Degn og Hans Mortensen.

November 28.1779 kast jord på Anders Jørgensens datter i Gundstrup, 3 fierde år gl.

December 3.1779 trolovet Christopher Hansen fra Rødkilde og pigen af FlintholmAnne Rasmusd., hvis forlovere var Christen Hansen og Anders Ladefoged.

December 10.1779 copuleret Mads Jeppesen og Karen Mogensd.

December 12.1779 blev christnet Marqvar Nielsens drengebarn, ved dåben kaldet Niels, båret af degnen Therchel Smidts kone. Faddere: Niels Trold, ladefoged på Flintholm, Hans møller, Anders Rasmussen, Peder Dynds kone og Sidsel Rasmusd.

December 17.17779 blevs sammenviet Peder Nielsen og Maren Rasmusd.

December 19.1779 indlod Jens Christensen bødkers kone

December 30.1779 kast jord på Marqvar Nielsens kone, 29 år

I året 1779 var i Hundstrup sogn: fødte 9, døde 18, copuleret 2 par.