Ansatte 1976 i Landboforeningen for Svendborg og Omegn

Ansatte 1976 i Landboforeningen for Svendborg og Omegn
Peder Bang, Hans Jensen, N.C. Roed, Jens Skov, Vagn Aaskov, A.S. Asmussen, Ejlif Johansen, Henry Møller, Albert Madsen, Aksel Pedersen, Lis B. Hansen, Anni Føns, Lene Svendsen, Yvonne Nielsen, Ester Boye, Birgit Christensen, Anne Marie Hansen, Inge Lise Odgaard, Linda Sørensen