Ulbølle sogn

| | | | | | | | | |

I Ulbølle sogn er følgende byer: Ulbølle (*1404 Ulbølle; udskiftet 1785) med kirke;m. skole; forsamlingshus; bystævne;  m. mølle; m. smedie (nu i Den fynske Landsby) maskin- og møllebyggeri opr. 1910-oph.(?) maskinværksted på Fjellebrosvej; Strandhuse (1682 Strand Husene; udskiftet 1838)

Samlinger af gårde og huse i Ulbølle sogn: Lillemark; Præstemose; Assenshøj;  Spånehøj; Birkeshøj; Højtved; Dyrehavekrog; Langemark; Mørkebjerg.

Gårde: hovedgård Rødkilde (*1314 Rødkielde) m. vandmølle; Margrethesminde; Ringsgård; Ellehøj; Bilkeris; Galdbjerggård; Orehus (1664 Ormmer orre, 1688 Olmer oure, 1844 Ourehuset); Nr. Hannemose; Marieborg.

På Ulbølle kirkegård er begravet godsejer Jens Lange til Rødkilde, +1790, folkekomponisten Hans Hansen, +1878 (portrætmedaljon)

Voldstedet af det tidligere Rødkilde skal have ligget nordvest for gården, hvor der dog ikke nu er spor af noget jordværk. Der er derimod på stedet lejlighedsvis fundet teglstensbrokker i jorden.

Ringsgården var oprindelig en fæstegård under Rødkilde, som Johan Lange (ejer af Rødkilde) 1817 ombyggede, og hvis tilliggende i 1820erne blev øget til 105 tdr. land ved Støttegårds nedlæggelse. Den blev længe drevet som forpagtergård under Rødkilde, hvis ejer Ludvig Sophus Vilh. baron Schaffalitzky de Muckadell 1920 solgte Ringsgård til den hidtidige forpagter Rasmus Ringsgård; dennes fader havde fra 1864 haft gården i forpagtning. 1927 købtes Ringsgård af sen. hofjægermester Hans Henrik Juel (af Hverringe-slægten), som 1939 ved købet af Lundsgård v. Kerteminde solgte den til G. Friis. 1955 købtes den af J. Søndergaard Nielsen for 525.000 kr.

Litt: DLandbr. III. 1930. 242.

Som den eneste stråtækte bygning, der overlevede branden på Rødkilde 1948 ligger vandmøllen for sig selv ved afløbet fra søen, hvori undersøiske kilder holder vandstanden konstant, hvad enten møllen bruges eller ej. Overfaldshjulet er Danmarks største i drift.

1610 nævnes Østergaard, 1682 Stougaard, der lå under Rødkilde grund. Strandhuse kaldtes tidligere også Oure.

Fredede oldtidsminder. Ved Strandhuse en langhøj og to mindre høje. Sløjfet: 3 stengrave og 9 høje, alle nær kysten. Ved Ulbølle er fundet en bronzealders guldarmring.

På det gl.bystævne i Ulbølle rejstes 1920 en genforeningssten (jf. Fynsk Hjemstavn II. 121-23). 1938 en sten for stavnsbåndets løsning. Befrielsessten ved forsamlingshuset 1945.

I Ulbølle sogn fødtes 1857 redaktør P.H. Nygaard.