Ollerup sogn

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Ollerup sogn består af byerne: Ollerup (1372 Vldorp; udskiftet 1797) med kirke; præstegård; Stencero (opf. 1811); forsamlingshus; Ollerup brugsforening (opr. 1874, nu nedlagt, Østerbro brugsforening (opr. 1901); fri lærerskole (tidl. højskole), gymnastikhøjskole, håndværkerskole, nu musikefterskole; Bunkeren i Ollerup (Museum for 2. verdenskrig) børnehjemmet "Brandts Minde (opr. 1874, opf. 1906) nu kollegium f. Den fri lærerskole; Stågerup, delvis i Stenstrup sogn. (1469 Stubbedorpe, 1538 Stoggeroppe; udskiftet 1798)

Samlinger af gårde og huse i Ollerup sogn: Knarrebjerg Huse; Skovmark; Hendrup Huse (1572 Hemmedrup); Åkilde m. andelsmejeri; Fasanhuse.

Gårde: hovedgård Nielstrup (1372 Nielstorp) under Hvidkilde; Bejerholm (1372* Beyerholm); Skovsgård (1610 Schouffsgaard). Ortemølle (1372 Woltemølle) vandmølle.

1682 omtales i sognet den øde Bierregaar. Ved Syltemade å lå Ågårdsmølle (1372 Agardsmøllestadh). En anden mølle, der o. 1600 skrives Podtze Mølle, lå rimeligvis ved Ollerup sø.

Fredede oldtidsminder: I Folehaven 3 spinkle stenkister, der antagelig har hørt til sa langdysse, samt en høj. Sløjfet: Vest for Knarrebjerg Huse en dysse, under Stågerup muligvis en høj.

På Nielstrups jorder nær grænsen til Egense sogn er 1946 rejst en meget stor natursten med indskr: Lennart Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, f. 4/5 1916, faldt for Danmarks Frihed 28/3 1945.

Genforeningssten ved gymnastikhøjskolen 1921

Jens Sophus Brandt i Ollerup-Kirkeby 1838-98.

Litt: Annekteringer af Stenstrup, Lunde, Ollerup og Kirkeby. KirkehistSaml. 4. Rk. III. 1893-95. 154-70. Ollerup Jorders Udskiftning i 1797. 1888. Om friskolen: A. Ankerstrøm. Friskolen gennem 100 Aar. III. 1949. 52-53.