Kildeløkken ved Stenstrup 1816

Kildeløkken ved Stenstrup 1816

Svendborg Amts Naturnavne. Sunds herred.(1970), Stenstrup sg., s. 130: 

Kildeløkken med Stenstrup kirke i baggrundenKildeløkken med Stenstrup kirke i baggrundenLøjtved - Kildelykken 1797 - rød plet markerer "Kilden"Løjtved - Kildelykken 1797 - rød plet markerer "Kilden"Kildeløkken. MK 1797 Kilde Lykken; I 1922 Trap Kildeløkken. Kilden, som giver løkken navn, er afsat på MK 1797. Den er omtalt som sundhedskilde af August F. Schmidt Danmarks Helligkilder p 128 og i I 1922 oplyses:/ Vandet kommer op gennem en Egerod. Syge mennesker søgte i gammel Tid helbredelse ved Kilden, hvis Navn ingen i Sognet kender/.

http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/29880

 

 

 

 

I 1982 undersøgte Sigfried Svane kilden. "På Løjtveds jorder i Stenstrup sogn findes en mark kaldet Kildeløkken.Sundshedskilden i Stenstrup -fhv præstegårdsforpagter Hans Rasmussen udpeger kildebrøndenSundshedskilden i Stenstrup -fhv præstegårdsforpagter Hans Rasmussen udpeger kildebrønden Her er senere af Sundhedskilden i Stenstrup - Fra kildebrønden ses hen o. Kildeløkken med Stenstrup kirke i baggrundenSundhedskilden i Stenstrup - Fra kildebrønden ses hen o. Kildeløkken med Stenstrup kirke i baggrundenpræstegårdsforpagter Hans Rasmussen bygget et stuehus, og i haven ved dette findes kilden omgivet af en stensætning." og Svane konkluderede: "Kilden har været en meget anset og besøgt sundhedskilde, men der savnes enkeltheder om besøgstider og skikke. Kilden ligger på gl. præstegårdsjord, og det må antages, den i den katolske tid har haft tilknytning til Stenstrup kirke, der havde altre for Sct. Laurentius og Jomfru Maria. Muligt har kilden haft navn efter en helgen" .(Siegfred Svane: Danske Helligkilder og Lægedomskilder (1984), s. 135).

Nu afdøde gårdejer Karl Hansen, Skovlunde har fortalt Hans Nørgaard, at der i begyndelsen af  1900-årene inde på Løjtveds mark umiddelbart før bebyggelsen begynder ved Stenstrup, altså i den mark som hedder Kildeløkken, et stykke inde på marken var en mindre grøn plet. Her sprang en kilde midt i marken med frodig græs lige omkring kildens udspring. En af hans erindringer fra hans daglige vandring til Stenstrup Skole fra hjemmet i Skovlund.

 

DFS 1993/025. Siegfred Svanes samling vedr. danske helligkilder. 16 ks, 1976-91.
Heri nogle tusinde billeder (negativer og positiver), ordnet topografisk. En mindre del er udtaget til billedarkivet (bnr. 11260-11396).