Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 - Ærøskøbing.

| | | |
Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871

Hjemstedsregister:

Hjemstedsregistret indeholder skibenes navne, ordnet efter rederiernes og skibenes
indbyrdes størrelse med angivelse af slags/takling, byggested og år (eventuelt ombygning)
byggematerialer, skibenes dybde (i fod), størrelse i registertons og oplysning om ejer
bes tyrende reder.

Ærøskøbing. (Havnens dybde 9 fod. 71 Fartøier med 2740 Reg. Tons.)

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177

Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.

Sideangivelsen henfører til den side i "Registret over skibenes Hjemsted", hvor skibet nærmere er omtalt.

Mindre fejl kan forekomme - den 15. april 2001 / Niels Haunsø

SKIBETSBygnings- Dybde Midt-Skibs (i fod)Register-TonsEier, Eller Bestyrende Reder
NavnSlags ell. taklingStedAarMate-Riale
Anna CatharinaSkonnert Veile69Eeg10134 H. N. Brandt 3 skibe med 346 Tons
Familie"Troense63" Circa 123
PanopeJagtgaleaseSvendborg41""  
"Ombygning I Sønderb56"9Circa 89
Lykkens HaabSkonnertbrigÆrøskjøbing36"11Circa 107H. Brandt's Enke
3 Skibe Med 283½ Tons.
VictoriaSkonnert Troense39 "1097½
Sophie CathrineJagtSønderborg56"Circa 79
Tre VennerSkonnert Faaborg40"1195½B. F. Erichsen 1532 Tons.
"Svendborg20 " 
Elise MarieGaleas     
"Ombygning I Assens55"7Circa 58
HenrietteJagt Cappels 46

J, M Jensen
148 Tons.

 Ombygning I svendborg 66Eeg9Circa 75
Sophie Marie Kirstine"Middelfart52
 Ombygning I Assens63""Circa 73
Anne MargretheGaleasFalslev 40H. Kock's Enke.
 Ombygning I Kiel61"Circa 94
JohanSkonnertFlensborg49"9Circa 90H. J Groth.*
Wagrien"Kiel52"87½L. P. Hansen.
Dania"Amerika57H. C. Binas.
 Ombygning I Marstal70""82½
Ida"Faaborg71"981½H. C. Petersen.*
EnighedenGaleasTroense39"1078½C. H. Brandt.
AnnaSkonnertÆrøskjøbing68"8271C. P. Goldmann.
MathildeSkkf.Grossefehn55"72Circa 71H. C. Jensen.
UnionSkonnertEckernførde38"9Circa 60N. M. Halberg.*
To BrødreSlup--"72½Circa 57N Hansen (Skaarupøer).
Aktiv Faabor13J. P. Lund.*
GaleasOmbygning I Marstal57"56
EmanuelJagtSvendborg39""44 H. N. Dreiøe.*
Caroline Lyders"Faaborg37""Circa 50 N. P. Troest.*
Ørnen"Korsør44""Circa 50S. G. Birkholm.*
De Tvendesødskende"Thurø1790

H. P. Kromann
(Marstal).

.Ombygning I Troense38"745½
Grev Ahlefeldt""31"Circa 45R. C. Boutrup (Ommel).
Salome Cathrine"Faaborg47"7Circa 44Ph. Weber.*
Else MarieGaleasOmbygning I Svendborg54"6Circa 40C. Svinding.*
De Syv SødskendeJagt Ombygning I Assens64"838 L. Kock.
De 4 Sødskende
Matania"Ombygning på Taasinge65"Circa 36P. H. Pedersen.*
Emma"Cappeln32"733C. C. L. Birkholm.*
EnighedenSlup--"631A. Tollisen.
Caroline MarieJagt

Lyksborg (Slesvig)

50"30½J. Peter Sen.
Haabet"Faaborg38 
Ombygning I Assens68"729J. L. Rise.*
Ane Marie"Sønderborg47"628 P. Madsen.*
Forældres Minde"Ulbølle50"27A. W. Gottlob.*
Anna"Cappeln27"625½C. L. Riise.*
Kathinka"Rudkjøbing65"Circa 25R. K. Jensen.
Nicolines Minde"Faaborg65"6Circa 24H. B. Schøsler.*
Det Gjenf~jdtehaab"Ærøskjøbing24""21K. J. Rise.*
Fredens Haag"--""20S. P. Larsen.*
Industrie"Sønderborg47"Circa 17P Jessen.*
De 3 Brødre"Ombygning I Søby23"Circa 16L.P Prandsen'senke.
De 2de SødskendeKv.Bornholm40"-12J. Jensen* (Søby).
Ane MarieJagtSøby1800"111 C. Knudsen* (").
Emanuel"Aastrup36""101 C. Madsen* (").