Den fynske biskops syn på forsamlingshusene

| |

Hundstrup og Øster Skerninge Forsamlingshuse. Bispevisitats - Øster Skerninge- Hundstrup 1896. 

 


Hundstrup KroHundstrup Kro Øster Skerninge ForsamlingshusØster Skerninge ForsamlingshusBefolkningen (c. 1250 i begge Sogne, flest i Hundstrup) er velvillig, men Politik svækker dog Tillidsforholdet til Præsten (Embedsmanden). Der er Forsamlingshuse baade i Øster Skerninge (styres ordentligt) og Hundstrup (daarligt, da det drives af Købmanden, som har Udsalg i samme Hus som Forsamlingslokalet). - Kirkegangen er meget ringe i Øster Skerninge, endeel bedre i Hundstrup; derimod florerer Forsamlingsvæsenet stærkt i Ollerup, Nabopastorat, hvor her er en stor Højskole, og Mange fra Øster Skerninge går kun til "Forsamling" og "Foredrag". Sektvæsen findes.