Kirkeby sogn

| | | | | | | | |

I Kirkeby sogn er byerne: Kirkeby (*1348 Kirkeby; udskiftet 1813); med kirke; skoleforsamlingshus, købmand (opr. 1858); brugsforening (oph. (?);kommunehus (tidl. fattighus);  Dongshøjrup (1394 Høthorp, 1469 Høroppe, *1552 Dungis Hørup; udskiftet 1802);m. maskinfabrik (oph. (?); Rårud (1469 Radertudhe; udskiftet 1784); brugsforening, (oph. (?) skole (oph. (?);  Slæbæk (*1374 Slæthebek; udskiftet 1813); med tidlige teglværker, (Fromms og Slæbæk teglværker (oph. (?) og maskinfabrik 1874-1884)),  andelsmejeri (opr. 1889, oph. (?)); Egebjerg (1394 Eghebier; udskiftet 1813 (?). m. friskole, forsamlingshus; m. smedie; Stenstrup Syd. (Ny Stenstrup, Egebjerg Hede) m. Egebjerg og Langhøj teglværker  (oph. (?)og trinbræt.

Samlinger af gårde og huse i Kirkeby sogn: Kirkeby Sand;syd herfor savværk (opr. 1896, oph. (?); Egebjerg Bakker; m. mølle (opr. 1856, oph. (?); Slæbæk Mark; Jernskovs Hjørne.

Gårde: Slæbækgård

På Kirkeby kirkegård er begravet friskolelærer Jørgen Pedersen, +1921.

I Kirkeby lå tidl. Hedegård (1572 Hegaars Tofft) og Kirkebygård (1552 Kirckebye Gaard og Gods).

Fredede oldtidsminder: I Rårud skov en mindre høj. - Sløjfet Nordøst for Egebjerg en trekamret langdysse; øst for Kirkeby gl. Skole en stengrav. Fra Dongshøjrup stammer en ansigtsurne fra yngre bronzealder.

På en mark i Egebjerg fandtes 1863 en pengesum på 787 mønter fra Erik Mændveds og Christoffer II.s tid, nedlagt ca. 1325.

Kirkeby var tidl. et pastorat med Lunde til anneks.

I Kirkeby påvises endnu det tidligere tingsted og rettersted for Sunds og Gudme herreder.

I Egebjerg fødtes 1860 journalisten H.R. Egebjerg

Litt: (om friskolen i Egebjerg) A. Ankerstrøm. Friskolen gennem 100 Aar. III. 1949. 48-49.