Hundstrup sogn

| | | | | | | | |

Hundstrup sogn består af byerne: Hundstrup (*1348 Hwnstorpe, her?, *1416 Hunstorp); udskiftet 1777 (?); m. kirke;m. skole (i gl. skole (Filippa-æblet hjemsted)) kro (tidl. købm. m. sal) Stavnsbåndspladsen med sten rejst i 1938;.stævneplads v. kirken?; Gundestrup (1465 Gunnerstrop; udskiftet 1792); med vandmølle og andelsmejeri (opr. 1888); Mynderup (*1517 Møndrup, 1420 Mondrop; udskiftet 1802).

I sognet er der følgende samlinger af gårde og huse: Mynderup Hestehave; Sibirien; Sterreby (udskiftet 1783);med Sterregård og mindesten (for Mads Hansen); Ellehuse; Pilshuse.

Af gårde: hovedgård Langeskov; hovedgård Flintholm (1496 Flyntholm); Eskebjerggård (*1498 Esckebierg); Galtehus (1610 Store-, Lille Galtebierg, 1682 Galtebierg Huus); Ågård; Gammelgård (1496 Gamlegaard). Elleskov mølle (1572 Elskoffs Mølle).

Hundstrup kirkegård er begravet forfatteren Mads Hansen, + 1880.

Sydvest for Hundstrup ligger ved Hørup å en gl. vandmølle, Elleskov mølle, som  (1957) stadig bruges med eet overfaldshjul. I mølledammen er mange okkerholdige væld.

I Mynderup Hestehave nord for Mynderup ligger et voldsted, Fløjtrup el. Herregården, en uregelmæssig firkantet flad og lav banke omgivet af grave (ca. 50x50). På sydvest siden synes en dæmning af have ført over graven.
I Flintholms Have er fundet murbrokker, formodentlig fra et ældre Flintholm.

Bøhoved voldsted, der ligger lige ved vejen fra Hundstrup til Krarup er pga mange års overpløjning nu så udjævnet, at dets karakter vanskeligt lader sig fastslå med bestemthed.

Fløjtrup (1682 Fløydrup Lycke, Fløyterup hafuer) nu navn på voldstedet i Mynderup Hestehave, var tidligere en landsby. Et hus Kaa Huuse(d)t nævnes i sognet 1682.

Der er ingen (1957) fredede oldtidsminder i sognet; der har været en høj ved Hundstrup.

Fra 1. januar 2007 hører Hundstrup sogn til Svendborg Kommune.