Lunde sogn

| | | | | | |

Lunde byLunde byDamgårdDamgårdKærsgård i Lunde byKærsgård i Lunde byLundegårdLundegård

Lunde skole og sognegård (nu kursuscenter)Lunde skole og sognegård (nu kursuscenter)Udsmykningen ved Lunde skoleUdsmykningen ved Lunde skoleSkydebane i GammelhøjSkydebane i Gammelhøj       

I Lunde sogn er byerne: Lunde (1429 Lundæ; udskiftet 1796) med kirke - friskole 1873-ca1890; Høje (1531 Høyæ szogn, 1542 Høye; udskiftet 1796);m. andelsmejeri 1889-1948; Bobjerg (1531 Bobierg; udskiftet 1796)

Samlinger af gårde og huse i Lunde sogn: Højslunde; med skole og forsamlingshus (opf. 1908); Højes Dong; Højes Ris; Hønsehave; Bøllemose Huse; Høje Mark.

Gårde: Langkildegård (*1497 Langkell); Kokkenborg (1591 Kockenborg); Lundegård; Kærsgård; Sundsgård;- Ellehavehus (1497 Eylæhawe); Vandmosehus (1682 Woen Mands Hues, 1688 Wandmosze Huus). - Sundshøj Mølle. På Sundsmarken syd for Lunde minder marknavnet 1682 Taarup Agre om en forsvunden landsby Tårup.

Fredede oldtidsminder: På marken sydøst for Langkildegård en høj, der kaldes "Herregården"; på toppen står en tilhugget sten, der har været brugt som gravsten. Sløjfet: På samme mark som "Herregården" har der været flere høje. Fra en mose ved Høje stammer 5 armringe fra yngre bronzealder.

Genforeningssten ved landevejen over for skolen 1921.

Om Stovestenen på Højes Dong se August F. Schmidt. DK. 202-03 og Fynsk Hjemstavn. II 1929. 3.

Lunde sogn, der i 1500tallet kaldtes Høje sogn, var tidligere anneks til Kirkeby, men lagdes 1637 sammen med Stenstrup, mens Kirkeby blev anneks til Ollerup.

Litt: Byskrå 1800 og 1823, Vider og vedtægter III. 1913-20. 222-26. Fynsk Hjemstavn. II 1929. 67-74. Om Lundegård, se Svendborg Avis 6. og 8. februar 1956.