Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871

| |
På følgende sider findes et register over samtlige handelsflåder i Danmark anno 1871. Vi beder dem have tålmodighed, da visse af siderne er store og kan tage nogen tid at indlæse.

Vi har efterfølgende valgt at lægge de enkelte sider ud som billedfiler. Med samtlige de indscannede sider af skibsregistret. Nåes her http://fynhistorie.dk/image/tid/177

Filer med dh-1871-rxxx er sider angivet med romertal og filerne dh-1871-sxxx er sider angivet med arabertal.

Der optræder blanke sider som i originalen. http://fynhistorie.dk/image/tid/177

Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871

Total skibsregister:

Består af det samlede indhold i det Alifatiske Register og Hjemstedsregistret. Indeholdet pt. kun: Assens, Fåborg, Rudkøbing og Svendborg men det totale register kan ses i billedformat her.

Alfabetisk skibsregister:

Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.

Hjemstedsregister:

Hjemstedsregistret indeholder skibenes navne, ordnet efter rederiernes og skibenes indbyrdes størrelse med angivelse af slags/takling, byggested og år (eventuelt ombygning) byggematerialer, skibenes dybde (i fod), størrelse i registertons og oplysning om ejer bestyrende reder.

Mindre fejl kan forekomme i nedenstående renskrevne materiale - den 15. april 2001 / Niels Haunsø

BilagStørrelse
Hjemmehørende_skibe_i_fynske_købstæder_1823.pdf9.39 MB