Mejeri- og kvægbrug i Kirkeby sogn.

| | | | |

Studier af Hans Nørgaard, Egebjerg, februar 2004

  Kirkeby AndelsmejeriKirkeby Andelsmejeri Kirkeby AndelsmejeriKirkeby Andelsmejeri 1889-1986. Frem til lukningen i 2000 var mejeriet en tid privatejet, siden med i Kløver Mælk, MD-Foods og sidst Arla.   Andelsmejerierne skød op som paddehatte i hele Danmark, da bønderne havde haft et par år til at iagttage, hvordan det gik for landets første andelsmejeri, der blev startet 1882 i Hjedding i Vestjylland.  Egebjerg Fællesmejeri 1882-93Egebjerg Fællesmejeri 1882-93

 

 

 

 

 Jens Knudsen og Mine Lundsgaard med det nye stuehus opf. 1890 - Lindely i EgebjergJens Knudsen og Mine Lundsgaard med det nye stuehus opf. 1890 - Lindely i EgebjergEn forløber for andelsmejerierne var de privatejede fællesmejerier, der opkøbte mælken på nabogårdene. Fra midten af 1870èrne oprettedes en del fællesmejerier i det sydlige og sydvestlige Fyn. Den væsentligste tilskyndelse for landmændene til at satse på mejeribruget var de pæne prisstigninger på især smør sammenholdt med de vigende indtægter på korneksporten. Omkring på gårdene stod mælken på hylder i køkkenet og bar fløde. Så skummedes den af og blev kærnet med stangkærne, og smørret blev solgt på Svendborg torv eller til købmand Waitløw i Bergs Gård. Der var steder, hvor konen var særlig dygtig, og hvor indtægten derfor blev ret stor. Hvis man ikke havde faste kunder i byen, blev smørret sat i dritler og solgt om efteråret. Men der var meget arbejde ved dette at kærne to gange daglig om sommeren og én om vinteren, og ikke alle var lige dygtige - for ikke at tale om, hvis mælken blev forgjort og ikke ville give smør. Derfor var det en lettelse, da der var driftige mænd, som begyndte at købe mælk og under noget større forhold kærnede smør og lavede ost. I Lunde sogn oprettedes fællesmejerier på Hegnsøgård og Skovbjerggård i slutningen af 1870erne. Omkring 1880 fulgte Rødmegård i Stenstrup sogn og endelig i 1882 kom Jens Knudsen i Egebjerg også med. Sidstnævnte fortsatte til 1893, de sidste år som margarinefabrik, men da det ikke faldt heldigt ud afhændedes hele inventaret til Margarinefabriken "Fyen" i Hesselager. Mælken indsamledes på en stor fjedervogn, hvorpå der stod 4 tønder, hvoraf den største rummede 80 kd. Bønderne kom så med deres spande. Mælkekusken havde så en stor spand, der vejede 10 pund, og en stor bismer. Mælken blev hældt i spanden og vejet og derfra over i tønderne. Prisen var typisk 9-10 øre pr. kd. Og det syntes folk jo var mange penge. Man var jo endnu ikke vant til de rede penge.  

Høje AndelsmejeriHøje AndelsmejeriI 1889 oprettedes andelsmejerier i Stenstrup-Lunde, Høje og Kirkeby. I Kirkeby skete det på initiativ af Niels Mortensen i Dongshøjrup, og som mejeribestyrer antoges Rasmus Nielsen, der bl.a. havde stået i lære hos Jens Knudsen i Egebjerg. Den stiftende generalforsamling afholdtes 9. februar i Kirkeby Skole, hvor man vedtog love og nyvalgte en bestyrelse med Niels Mortensen som formand. At rejse et mejeri var en teknisk kompliceret sag, så ikke overraskende havde flere af de valgte bestyrelsesmedlemmer en vis teknisk indsigt, Jens og Mads Larsen var sønner afRødmesmedens børn med ægtefæller 1876Rødmesmedens børn med ægtefæller 1876 maskinfabrikant Lars Madsen, Rødme og deres bror Hans Frederik drev et maskinværksted i Nr. Søby. Hos sidstnævnte hentede man en færdig plan til opførelsen af et mejeri med anbefaling af hvilket firma, de skulle kontakte. 

 

 

 

 

    Personalet på Kirkeby A/MPersonalet på Kirkeby A/MDe ansatte på Kirkeby A/M med bestyrer Rasmus Nielsen siddende i forgrunden.    I årene som andelsmejeri fra 1889 til 1986 har der været 3 mejeribestyrere: 1) Rasmus Nielsen (1889-1919) var en dygtig mejerist, der udviklede Danbo-osten, som er den mest solgte ost i  Mejerister på Kirkeby Andelsmejeri 1952Mejerister på Kirkeby Andelsmejeri 1952Danmark i dag. (I årene 1899-1919 forpagtede Rasmus Nielsen mejeriet)  2) Thorvald Rasmussen (1919-1947) holdt stilen og havde især stor succes med produktion af Danablu. En Danablu ost fra Kirkeby fremstillet af jerseymælk blev forøvrigt i 1992 kåret som verdens bedste ost i konkurrence med 700 oste fra hele verden.  3) Aage Rasmussen (1947-1986) begyndte som den første mejerist i Danmark sidst i 1950erne at producere FETA-ost, som i en lang årrække var Dansk mejeribrugs største eksportartikel.  Kirkeby Andelsmejeri var i mange år et af Danmarks absolut bedste ostemejerier! 

Mælken til de fynske mejerier kom næsten udelukkende fra de røde fynske køer, og de formentlig første bønder i Kirkeby sogn, som gik aktivt ind i avlsarbejdet med deres køer var     

Elitekøer på Dongsås 1930Elitekøer på Dongsås 19309 elitekøer på Dongsås i 1930 med en gns. ydelse på 264 kg smør

   gårdejer Knud Rasmussen, "Dongsås" i Dongshøjrup, som begyndte med en kvie tillagt 1876 på "Sølyst" i Sørup og denne kvie blev RDM-DongsåsRDM-Dongsås RDM-DongsåsRDM-Dongsåsstammoder til en væsentlig del af gårdens besætning. I 1930 omtales to andre kofamilier, som stammede henholdsvis fra Knud Rasmussens enke i Bellinge og fra Højagergård i Ryslinge.  I 1906 blev gården bortforpagtet til sønnen Rasmus Chr. Rasmussen, som anlagde en familiestambog over besætningen i 1909. I årene fra 1912 til 1948 udstillede han 416 dyr på dyrskuet i Svendborg - herforuden udstillede han gentagne gange ved dyrskuerne i Ringe og Odense. Over årene blev mange dyr optaget i stambogen, 202 tyre solgtes til avl samt en del kvier til alle egne af landet, endog enkelte til eksport til Rusland.     Præmiekøer på Stenshøj 1930Præmiekøer på Stenshøj 1930 Hæderspris til kvægavlerHæderspris til kvægavlerEjeren Hans Chr. Christoffersen, "Stenshøj" i Dongshøjrup med et par elitekøer 1930. Koen (th.) havde en ydelse på 333 kg smør    Og hos naboen Niels Christoffersen på "Stenshøj" ligeledes i Dongshøjrup ved skellet ind til Lunde sogn delte man også tidligt interessen for avlen med de røde køer. Det begyndte da Niels Christoffersen ved en tilfældighed i 1892 købte en god ko på landevejen af en trækker. RDM-StenshøjRDM-Stenshøj RDM-StenshøjRDM-StenshøjAf stambogen fremgår at denne ko var tillagt hos Hans Chr. Rask i Hønsehaven, Lunde sogn. Afkommet fra denne ko blev stambogsført. I 1918 overtog sønnen Hans Chr. Christoffersen ejendommen. Han fortsatte avlsarbejdet og gennem en årrække solgte han over 80 tyre til avlsbrug. I 1962 blev han af Landboforeningen for Svendborg og Omegn hædret med et sølvbæger for sit dygtige kvægavlsarbejde.  Ejnar Hansen med en "fløj" på dyrskueEjnar Hansen med en "fløj" på dyrskueI 1906 købte mejeriforpagter Rasmus Nielsen den 127 tdr. ld store Slæbækgård, hvor han i 1920 begyndte et dygtigt avlsarbejde, som fortsatte helt op imod nutiden af sønnerne Erling Nielsen, Trunderup Møllegård og Aage Slæbæk, der videreførte Slæbækgård.  I 1898 oprettedes Kirkeby og Omegns Kontrolforening og 1900 kom Kirkeby Kvægavlsforening til. 

Medlemmer af Kirkeby og Omegns Kontrolforening 1905/06 med bopæl i Kirkeby sogn:

Medlemmer af Kirkeby og Omegns Kontrolforening 1905/06 med bopæl i Kirkeby sogn:

Besætningernes ydelse
 
Besætningens ejerantal køer i 365 dagemælk pdfedt pCtsmør pd
Lars Foged, Fogedgården, Rårud12.08620 (=4310 kg)3.40325 (=162,5 kg)
Knud Rasmussen, Dongsås, Dongshøjrup10.08323 (=4161,5 kg)3.39314 (=157 kg)
Jens Knudsen, Lindely, Egebjerg12.07866 (=3933 kg)3.29287 (=143,5 kg)
Niels Christoffersen, Stenshøj, Dongshøjrup5.87833 (=3916,5 kg)3.61315 (=157,5 kg)
Hans Hansen, Rårud4.47643 (=3821,5 kg)3.25276 (=138 kg)
Chr. Petersen, Kirkeby4.07540 (=3770 kg)3.54297 (=148,5 kg)
Niels Hansen, Bakkelundgård, Egebjerg8.07500 (=3750 kg)3.24270 (=135 kg)
Niels Hansen, Rårud8.56819 (=3409,5 kg)3.28248 (=124 kg)
Nicolaj Fromm, Skovgård, Egebjerg13.66046 (=3023 kg)3.45232 (=116 kg)
Hans Petersen, Rårudgård14.05769 (=2884,5 kg)3.34214 (=107 kg)
 
Et udsnit af besætninger i Kirkeby sogn 1948
 
Besætningens ejerAntal køermælk kgfedt pCtsmør kg
Marius Jensen, Slæbæk647764,46239
Jørgen Strandhave, Højbjerg1249244,12227
Rasmus Chr. Rasmussen, Dongsås, Dongshøjrup1646354,23220
Slæbækgård3543824,48218
Chr. Egeskov, Dongshøjrup949623,92218
Niels Lyder Hansen, Slæbæk741354,59213
Kristen Nielsen, Egebjerg554254,61281
Hans Chr. Hansen, Rårudgård1645064,15209
Helga Nielsen, Egebjerg541984,34204
Niels Peder Klaris, Åbo, Dongshøjrup1243164,16201
Laurits Krog Rasmussen, Åvang, Dongshøjrup1641044,28196
I 2003 er der mindre end én håndfuld besætninger tilbage i Kirkeby sogn
 
Nøgletal for danske malkeracer 2001
 
 mælk kgfedt pCtsmørfedt kg
RDM7.0894,25302
SDM7.7694.16323
Jersey5.2286.07327
Kilde: KVÆGETS AVL. Red.: P.H. Petersen. 9. udgave. 2001.
 
 
         
BilagStørrelse
Johs.-Foged Part 1 of 3.wav4.18 MB
Johs-Foged Part 2 of 3.wav4.18 MB
Johs.-Foged Part 3 of 3.wav4.18 MB