Lydhistorisk arkiv fra Sydfyn

| | | |
Båndoptagelser
For at kunne lytte til optagelserne skal din PC have lydkort. Bemærk, at det tager tid at downloade lydfiler


Lydoptagelserne i Sydfyns Lydhistorie ligger i øjeblikket i formatet RealAudio. For at kunne afspille lyden på computeren er det nødvendigt at installere et af de tilhørende programmer til afspilning (plug-ins). Programmet RealPlayer er gratis og kan hentes hjem fra RealAudio's hjemmeside.Klik på links herunder for at downloade RealPlayer:
http://www.realaudio.com/products/player/realplayer_download.html

RealAudio afspiller lydfilen mens den hentes. Det betyder meget kort ventetid fra man vælger lyden til man begynder at høre den. Til gengæld er kvaliteten ikke altid så god. Det skyldes at filen deles i små 'pakker', der sendes afsted uden at det sikres at de når frem. Således tabes nogle af disse 'pakker' undervejs, og tabes mere end ca. 10 procent bliver lyden for utydelig. Tabet er større jo længere filen sendes, så hentes lyden i Danmark, er kvaliteten for det meste tålelig.
Samtale med ægteparret Peder og Mary Svendsen: Hans Nørgaard i samtale med ægteparret Peder og Mary Svendsen List, Pavegyden, Lunde sogn, under lydoptagelserSamtale med ægteparret Peder og Mary Svendsen: Hans Nørgaard i samtale med ægteparret Peder og Mary Svendsen List, Pavegyden, Lunde sogn, under lydoptagelser

Indholdsfortegnelse m. Link til lydfilerne.

Anonym, Kirkeby sogn
Meddelersken er født omkring 1869 og formentlig opvokset i Pilehuset på Kirkevej i Kirkeby. Forældrene arbejdede på Stenstrupegnens ældste teglværk.

Abrahamsen, Alfred, lokalhistoriker, Lunde sogn
Lunde sogns lokalhistoriker. Hans efterladte optegnelser findes på Egebjerg lokalhistoriske Arkiv i Vester Skerninge.

Alsing, Ingeborg, friskolelærerinde, Egebjerg, Kirkeby sogn
Ingeborg Alsing, født 1890 i Høve, Ods Herred på Sjælland med ungpigenavn Mortensen, blev 1921 gift med friskolelærer Johannes Alsing. I årene fra 1923-1951 virkede ægteparret ved Egebjerg Friskole, Kirkeby sogn.

Foged, Holger, gårdejer, Rårud, Kirkeby sogn
Holger Foged, gårdejer, slægtsforsker, lokalhistoriker m.m., med udgangspunkt i den gamle familiegård i Rårud, som Holger Foged drev en årrække sammen med broderen Gunnar Foged.  http://www.fynhistorie.dk/node/137

Foged, Johs, gårdejer og sognerådsformand, Lunde sogn
Johannes Foged, født 1900 på Fogedgården i Rårud, Kirkeby sogn. http://www.fynhistorie.dk/node/7455

Foged, Niels, gårdejer, Rårud, Kirkeby sogn
Niels Foged, født 1898 på Fogedgården i Rårud, Kirkeby sogn. Drev en årrække en mindre gård i Rårud, der var udstykket fra fødegården. Lydfil 4Mb Naturnavne i Rårud ved Niels Foged og Holger Foged http://www.fynhistorie.dk/node/137

Grubbe, Kirstine, lærerinde, Rårud, Kirkeby sogn
Kirstine Grubbe,født 1885, døbt Krog og opvokset i Brændeskov, Gudbjerg sogn, hvor faderen var ansat som lærer. I 1909 blev Kirstine og Joakim Grubbe ansat ved Rårud Skole i Kirkeby sogn, hvor de virkede en lang årrække.

Hansen, Karen, Stationsvej, Stenstrup by og sogn
Karen Hansen, døbt Juul og opvokset på Løgeskov, Stenstrup sogn

Hundstrup, Hans Jørgen, arbejdsmand, Kirkeby sogn
Hans Jørgen Hundstrup, født 1882 i Kirkeby sogn. Arbejdede ved landbrug, skovbrug og teglværk, og var i 1912 initiativtager til oprettelsen af Træindustriarbejderforbundets afdeling i Kirkeby sogn.

Husman, Georgine, købmand, Egebjerg, Kirkeby sogn
Georgine Husman, født 1896, døbt Pedersen og opvokset i Søllinge på Midtfyn. Sammen med manden Hans Husman drev hun en købmandsforretning i Egebjerg, Kirkeby sogn fra 1930 til 1971.

Jensen, Jens Peter, gårdejer og sognerådsformand, Lumby, Nr. Lyndelse
Jens Peter Jensen, født 1878 i Nørre Lyndelse sogn. Ivrig gymnast, formand for delingsførerforeningen og 1929 medstifter af De danske Gymnastikforeninger. På sine ældre dage medvirkede han i en TV-udsendelse om komponisten Carl Nielsen.  http://www.fynhistorie.dk/node/137

Knudsen, Helga, "Solbakken", Kirkeby by og sogn
Helga Knudsen, født i Sønder Højrup sogn på Midtfyn. Moderens forældre ejede "Gamle Oles Hus", Skovmarken, Ollerup sogn. Har stort kendskab til visetraditionen på Egebjergegnen. Gift med snedker Thorvald Knudsen.

Larsen, Hans, hønseriejer, Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn
Lokalhistoriker og slægtsforsker med indgående kendskab til det anspændte forhold mellem gårdmændene i Dømmestrup og godsejeren på Søbysøgård. Har skrevet om Nr. Lyndelse Friskole.

Larsen, Karoline, husejerske, Hårslev sogn
Forældrene etablerede sig med eget landbrug i 1884 i Skovsgårde på Nordfyn. Faderen, der stammede fra Als, var undveget til Danmark for at undgå tysk soldatertjeneste. Moderen var uddannet mejerske i Trunderup på Midtfyn og hjalp i årene før andelsmejeriernes oprettelse, nabokonerne med hjemmefremstilling af smør og ost.

Larsen, Nina, født i Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn
Nina Larsen, døbt Jørgensen og datter af skomager og senere brugsuddeler Frederik Jørgensen, Dømmestrup. Opvokset ved sine bedsteforældre, boende ved Tøjstrup, Ryslinge sogn. Nina Larsen gift med hønseriejer Hans Larsen, Dømmestrup.
Lebæk, Svend,gårdejer, Strandhuse, Ulbølle sogn
Svend Lebæk, søn af skolemanden og landmanden Jens Peter Lebæk, der i 1870 overtog Dalum Højskole efter Christen Kolds død. Svend Lebæk var søn af andet ægteskab.

List, Mary, Pavegyden, Lunde sogn
Mary List, døbt Hansen, og datter af en tømrermester i Egebjerg, Kirkeby sogn. Gift med teglværksarbejder P. Svendsen List.

List, P. Svendsen, teglværksarbejder, Lunde sogn
P. Svendsen List voksede op ved sine bedsteforældre på Egebjerg Bakker. 1926 ansat på Kirkeby Teglværk, hvor han arbejdede i mange år, ved siden af at han og hustruen Mary Svendsen List drev en lille landejendom i Pavegyden, Lunde sogn.

Madsen, Christian J., elværksbestyrer og sognerådsformand, Vester Skerninge
Chr. J. Madsen stammede fra den gamle landsbysmedje i Ulbølle, som nu befinder sig i Den fynske Landsby. 1917 ansat som bestyrer ved Vester Skerninge Elektricitetsværk. http://www.fynhistorie.dk/node/3742

Madsen, Vilhelm, husmand, Egebjerg
Vilhelm Madsen, født 1899 på Jerntvedgård i Ulbølle sogn. Helt fra sine unge år ivrig lokalhistoriker. Meddeler til H.C. Frydendals "Fynsk Hjemstavn". Lydfil på 3,6Mb, Sagn ved Vilhelm Madsen Vise fremført af Holger Foged. http://www.fynhistorie.dk/node/860

Møllegaard, Petrea, gårdejer, Højbjerg, Kirkeby sogn
Petrea Møllegård, født 1883 og ugift. Drev sammen med broderen Thorvald Møllegaard, Højbjerggård efter forældrenes død. http://www.fynhistorie.dk/node/1839

Nørregaard, Niels, gårdejer, Dongshøjrup, Kirkeby sogn
Niels Nørregaard født på gammel slægtsgård i Dongshøjrup, som han siden selv overtog. Den gamle henretterplads for Sunds-Gudme herred var på Nørregårds jorder.  http://www.fynhistorie.dk/node/137

Pedersen, Christian, Hesselager
Født og opvokset i Kirkeby sogn. Født i Kirkeby 1892, fulgte faderen som barn på arbejde ved Fromms teglværk, konfirmeret fra Buchgården i Kirkeby, arbejdede på forskellige af egnens teglværker. http://www.fynhistorie.dk/node/188

Petersen, Karen Marie, husejerske, Øster Skerninge
Karen Marie Petersen, døbt Madsen og født i Birkum Kohave ved Odense, hvor forældrene drev et mindre landbrug.

Rask, Rasmus, gårdejer, Hønsehaven, Lunde sogn
Rasmus Rask i slægt med den berømte danske sprogforsker Rasmus Rask. Drev i mange år sit fødehjem i Hønsehaven, Lunde sogn. http://www.fynhistorie.dk/node/821

Rasmussen, Ferdinand, savværksarbejder,Egebjerg, Kirkeby sogn
Ferdinand Rasmussen, født i Ollerup sogn. Arbejdede i mange år på Kirkeby Savværk. Lydfil 5,2 Mb Ferdinand Rasmussen om opvæksten i Ollerup som barn fra en indsidderfamilie

Rasmussen, Kirstine, Egebjerg, Kirkeby sogn
Kirstine Rasmussen, født 1890 og opvokset hos bedsteforældrene i Egebjerg. Gift med savværksarbejder Ferdinand Rasmussen. http://www.fynhistorie.dk/node/956 

Rasmussen, Rasmus "Jeppe", gårdejer, Rødme, Stenstrup sogn
Rasmus Rasmussen, født 1884 på Skyttegården i Rødme. http://www.fynhistorie.dk/node/938, http://www.fynhistorie.dk/node/137

Skov, Marie, tidligere gårdejerske, Ringsbjerg, Ollerup sogn
Marie Skov, født 1886 som datter af præstegårdsforpagter Morten Madsen, Hvidkilde Bondegård i Ollerup. Gift med gårdejer Peder Skov, der døde i ung alder, hvorefter Marie Skov drev Ringsbjerg videre med bestyrer. http://www.fynhistorie.dk/node/1075

Voldstrup, Jens, teglværksarbejder, Kirkeby sogn
Jens Voldstrup, født 1882 i Kirkeby sogn. Arbejdede i mange år ved landbrug, skovbrug og teglværk.
Statsbibliotekets hjemmeside
Send en e-mail til Dansk Lydhistorie

BilagStørrelse
Ferdinand-Rasmussen.wav5.04 MB
Naturnavne.wav3.9 MB
sagn.wav3.51 MB

Fynske dialekter

Se Jens Dukats vise optegnet af Niels Rasmussen Søkilde http://www.fynhistorie.dk/node/4804 

Se Kristjan Pedersens vise Røjdet fra Egebjerg ca 1890 http://www.fynhistorie.dk/node/16216