Øster Skerninge Kirke

| | | | | | |

Beskrivelse i Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Øster Skerninge sogn, s. 681 - læs mere om Øster Skerninge kirke her

Øster Skerninge KirkeØster Skerninge KirkeKirken (viet Skt. Morten) er en gotisk langhusbygning m. tårn i v., alt opf. af kamp nederst i bygn., i øvrigt tegl, men tykt overpudset m. cementrapning fra 1866-74, der helt skjuler alle gl. enkeltheder, ligesom tårnrummet, der er indrettet som våbenhus, er fra ombygningen.

Våbenhuset mod n. af ubest. alder har fladt loft og bruges som materialhus.Gl. altertavleGl. altertavleKirkerumKirkerumDen nye altertavleDen nye altertavleKirkerumKirkerum Nygotisk altertavle m. maleri 1869 af A. Dorph (Kristus vandrer på søen).

 En +altertavle "met Christi Opstandelsze paa" blev anskaffet 1599 (Jacob Madsen, ed. Idum. 213).DøbefontDøbefont Romansk granitfont, sydfynsk type m glat kumme (Mackeprang. D.114). PrædikestolPrædikestolPrædikestol i højrenæssance m. indskr. "Severinus Georgius ano 1594", stærkt rest. 1928-29. Jernbundet pengeblok. Orgel 1839. Klokke 1819, I.C. og H. Gamst. - Gravsten:Sognepræst Bagge Jacobsen Weyle (+1629)Sognepræst Bagge Jacobsen Weyle (+1629) 1) sgpr. Bagge jacobsen Weyle, +1629; Gravsten (1655) i Øster Skerninge Kirke over herredsfoged Lauritz Andersen, UllemoseGravsten (1655) i Øster Skerninge Kirke over herredsfoged Lauritz Andersen, Ullemose2) 1655, herredsf. Laur. Andersen. Mindetavle over en 1864 falden soldat.

Gårdejer Michael MichaelsenGårdejer Michael MichaelsenUddeler Frants BankeUddeler Frants BankeThomas JessenThomas JessenProvst BerggrenProvst BerggrenNiels JespersenNiels JespersenKnud JessenKnud JessenHans OvesenHans OvesenGårdejer Rasmus Jensen JuelGårdejer Rasmus Jensen JuelGårdejer Rasmus HansenGårdejer Rasmus HansenGårdejer Hans Rasmussen KjærgaardGårdejer Hans Rasmussen KjærgaardGårdejer Hans OvesenGårdejer Hans OvesenGårdejer Hans L.J. JuelGårdejer Hans L.J. JuelGårdejer Anders EriksenGårdejer Anders Eriksen