Voldstedet i Mændenes Skovløkke

| | |

Beskrivelse i Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Ollerup sogn, side 685

VoldstedVoldstedI Skoven Mændenes Løkke ligger et betydeligt Voldsted, formodentlig det tidl. Skjoldemoses Plads. Voldstedet bestaaer af en stor, lav, nærmest cirkulær Borgplads (ca 70 m. i Diam.)  omgivet af en Grav, der nu er tør.

Om den opr. har været tør, er vanskeligt at afgøre. Til den ene Side ses Spor af en Ydervold. Mod N. og V. skiller Graven Borgpladsen fra et Terræn, der ligger i Højde med denne, medens der er Mose til de andre Sider. I NV. er Graven opfyldt, saa der dannes en Overgang. Paa den ikke ganske plane Borgplads ses spredt en Del store Kampesten, ligesom der i Skraaningen ud mod Graven sidder Kampesten, navnlig synlige i Nærheden af Overgangen.

Voldsted i Mændenes SkovløkkeVoldsted i Mændenes Skovløkke Vand fra kilde i Mændenes SkovløkkeVand fra kilde i Mændenes Skovløkke                          

Note: Kulturarvsstyrelsen har registreret kilden i Mændenes Skovløkke som helligkilde.

Voldstedet ligger ved Øhavsstien fra Egebjerg Bakker til Knarrebjerg

 

Læs også En gruppe voldsteder i Ollerup og Egense sogne

Læs også Bidrag til Skjoldemoses historie

Læs også Skjoldemose hovedgård (Traps beskrivelse)