Fra restaureringen 2006 - Egense kirke

Fra restaureringen 2006 - Egense kirke