Gymnastikfesten i Svendborg 1878

| | |

 [Ifølge et samtidigt referat forløb begivenheden således:] Gymnastikfest i Svendborg 1878Gymnastikfest i Svendborg 1878I dag for 8 dage var atter den skønne og gæstfrie Svendborg by flagsmykket, og gjaldt det ikke denne gang at modtage fuldt så mange notable gæster som ved den nysafholdte landmandsforsamling, men repræsentanter for Danmarks ungdom, så var anledningen dog betydningsfuld nok, thi det var den første gymnastikfest her i landet, det kom an på at fejre, som det sig hør og bør.

Da skyttesagen i sin tid rejstes i Danmark, blev der derved givet stødet til en fyldigere udvikling af legemsøvelser end den i skolerne givne gymnastikundervisning af flere grunde kunne fremkalde. Skydning, legemsøvelser, foredrag og sang blev de midler, hvorved skyttesagens ivrige forkæmpere og venner ville bidrage til at udvikle en kraftig ungdom, hvis hjerte slår varmt for konge og fædreland. Vel kendte man herhjemme før året 1864 skytteforeninger, men disse arbejdede planløst og uden noget fælles mål for øje og det var først i det nævnte år, efter den sidste ulykkelige krig, at skyttesagen ret fandt indgang i folkebevidstheden og at man organiserede skytteforeninger trindt om i landet. Man begyndte med at indøve de unge mænd i skydning, og der gik et par år hen, inden man i Svendborg amt, hvor kaptajn E. Nielsen har virket for sagen med en udholdenhed og dygtighed, der fortjener den varmeste anerkendelse, ret tog fat på legemsøvelserne. Drenge kom med, også de oplærtes i våbenbrug, og sagen vandt snart så stor tilslutning, at der nu i Svendborg amt er bygget 11 øvelseshus, hvor der gymnasticeres om vinteren, mens sommertiden væsentlig anvendes til skydning og våbenbrug under åben himmel. Det er et glædeligt tidens tegn, at egnens befolkning på forskellig måde lægger sin interesse for disse øvelser for dagen.

Kaptajn Edvard NielsenKaptajn Edvard NielsenGymnastikforeningen i København havde i nogen tid ønsket et møde med foreningen i Svendborg, og på en generalforsamling blev det i foråret bestemt, at der skulle afholdes en gymnastikfest for hele landet. Randers, Thisted, Århus, Vejle, Holbæk og Sorø amtsskytteforeninger, Randers Gymnastikforening, samt drengeforeninger fra hovedstaden, Slagelse, Odense og Svendborg gav sidste søndag møde med ikke mindre end omtrent 800 aktive deltagere. Vi siger aktive deltagere, thi de øvrige amter var gennem afsendte delingsførere og skytter repræsenterede af passive deltagere. Københavns Gymnastikforening tog sig bedst ud, thi dens medlemmer var iførte en smuk, næsten koket dragt, bestående af hvide benklæder, hvid flonels skjorte, rødt skærv og hvid hue med rød kvast; efter hvad der siges, skal en velhavende københavnsk sportsmand have bekostet hele denne smagfulde uniformering.

Festen afholdtes på den under landmandsforsamlingen benyttede plads, og den store redskabsbygning var omdannet til en åben gymnastikhal. Med Nyborg brigademusik i spidsen rykkede de talrige deltagere afdelingsvis ind på pladsen. Efterat kaptajn Nielsen havde budt gæsterne velkommen og i et smukt foredrag fremhævet betydningen af legemsøvelser samt udbragt et med rungende hurraråb ledsaget leve for kongen, tog øvelserne deres begyndelse, først i våbenbrug og dernæst i legemsøvelser. Det var en fornøjelse at se det liv og den præcision, hvormed øvelserne blev udførte og det var ikke blot i det ydre, at hovedstaden optrådte på en værdig måde, thi københavnerne gjorde deres sager bedst, hvilket ikke er nogen ringe roes ved en gymnastikfest, hvor de brave Svendborg amts beboere og navnlig Ryslingekredsens ungdom optrådte så talrigt og så dygtigt som ved denne lejlighed.

Valgmenighedspræst Vilhelm Birkedal - RyslingeValgmenighedspræst Vilhelm Birkedal - RyslingeEfter disse øvelser holdt pastor Birkedal fra Ryslinge, efter afsyngelsen af en smuk sang af M. Rosing, et beåndet foredrag til de unge, et af det slags foredrag, hvori han er mester, men pladsen her tillader kun at nævne det og at meddele, at det blev modtaget med stort bifald og fulgt af et leve for taleren. En væddekamp i våbenbrug og i legemsøvelser mellem de dygtigste deltagere, hvor atter københavnerne gik af med sejren, end øvelsernes række. Festen afsluttedes med en uddeling af sølv- og bronzemedaljer; af de første blev der kun uddelt 5, nemlig til: kaptajn Nielsen, inspektør Dorph fra København, vekselerer Hansen fra København, lærer Lauritzen fra Odense og lærer Appel fra Ryslinge.

Festen var i enhver henseende vellykket, og såvel de mange deltagere som de talrige tilskuere ville uden tvivl have bragt et smukt minde om dagen hjem med sig, ligesom man tør håbe, at den afholdte gymnastikfest må blive den første i en lang række af lignende fester, der ville bringe kraftigere og kraftigere vidnesbyrd om, at det bestandig går op for flere og flere, at deltagelse i våbenbrug og legemsøvelser er gavnligt både for sjæl og legeme. [Samtidigt referat]

Læs mere her

BilagStørrelse
Indberetning 12.3. 1879 Svendborg Amts Skytteforening.pdf4.87 MB