Kirken set fra nordøst - Egense kirke

Kirken set fra nordøst - Egense kirke