Egense Kirke

| | | | | | |

Beskrivelse fra Trap Danmark, 5. udgave, Svendborg Amt (1957), Egense sogn, side 676 - Læs mere om Egense kirke her

Kirken set fra nordøstKirken set fra nordøstDen højtliggende kirke består af romansk skib, gotisk langhuskor og v. tårn samt en lille udbygning mod n. kirken set fra sydkirken set fra sydHele bygn. er 1861-62 overpudset m. hvidtet cement og forsynet m. nygotiske vinduer og stræbepiller formet som sprængbuer. Fra restaureringen 2006Fra restaureringen 2006

 

 

 

 

 

Ingen opr. enkeltheder kan skelnes, og bygningshistorien lader sig ikke nøjere udforske ud over at der formodentlig samtidig m. langhuskorets opførelse indsattes krydshvælv i hele kirken. På sydvæggenPå sydvæggen

Spor af syddørSpor af syddørDetalje i murværketDetalje i murværketSpor af romansk vindueSpor af romansk vindueDetalje i murværketDetalje i murværketDetalje i murværketDetalje i murværket 

 

 

 

 

Om ombygninger og skalmuringer i nyere tid vidner jernankre med årst. og initialer: 1743; S(ofie) A(malie) R(antzau) L(ehn) 1822; O.D.R(osenørn) L(ehn) 1862. Tårnrummet er indrettet som våbenhus. Bygn. er hovedrest. 1951.

KirkerumKirkerum- Altertavlen er et snitværk i højrenæssance 1617, givet af Anne Hardenberg, g.m. Joh. Rud, m. korsfæstelsesmaleri (rest. 1956) og AltertavleAltertavlenyere billede fra 1880erne "Kristus ml. romerske soldater" af Aug. Jerndorff. Alterstager o. 1600 m. Erik Hardenbergs og Anne Rønnows initialer.

 

 

 

 

DøbefontDøbefontRomansk granitfont m. kors og liljer over rankedek. samt reliefhugget runeinskr., sandsynligvis mestersignatur: "Astred, "Ikkrei" søn (Mackeprang. D. 177; DRun. nr. 185).

 

 

 

 PrædikestolPrædikestolPrædikestolen er et godt renæssancearb. o. 1600, ligesom altertavlen en gave fra Erik Hardenberg og Anne Rønnow. Klokke 1839. L. Mortensen, Kerteminde.-KirkeskibKirkeskibGrevelogeGrevelogeMindekrans for Erik Rosenørn-LehnMindekrans for Erik Rosenørn-LehnMindekrans for Fritz Ahlefeldt Laurvig LehnMindekrans for Fritz Ahlefeldt Laurvig Lehn

 

 

 

 


 

Top-1707-Egense-aTop-1707-Egense-aTop-1707-Egense-bTop-1707-Egense-bGravsten: Eiler Rønnow og hustruEiler Rønnow og hustru1) 1556, Eiler Rønnow, +1565, og Anne Rønnow (Krabbe), + 1543, smuk, velbev. figursten m. signaturen AS (CAJensen. Gr. nr. 273);Bent Norby og hustruBent Norby og hustru 2) Bent Norby, +1565 i Sverige - ikke begr. her - og fru Kirsten, +1572; figurstenen er samlet af mange fragmenter og opsat 1923 (CAJensen. Gr. nr. 581). If. Jac. Madsen (ed. Idum. 212) lå også "Onde Erik Norby vnder denne Sten; men hans naffn inthet her paa".

 

 

Ved ø.gavlen gravsten over sgpr. Erich Monrath, +1802, og iMindetavle i Egense Kirke over sognets faldne i de slesvigske krige 1848-64Mindetavle i Egense Kirke over sognets faldne i de slesvigske krige 1848-64Mindetavle over 2 frihedskæmpere i sognetMindetavle over 2 frihedskæmpere i sognet våbenhuset mindetavle over sognets faldne i de slesvigske krige og over to frihedskæmpere fra so. Åbne begravelser under kirken m. ejere af Hvidkilde og Lehnskov (bl.a. Eiler Rønnow til Hvidkilde, +1565) blev tilkastet 1811, og af ligene blev nogle nedgravet (bl.a. Jørgen Kaas til Hastrup, +1657), andre overflyttet til Sørup kirke.

 

 

 

Matz Lorenzen forpagtede Hvidkilde Hvgd 1845Matz Lorenzen forpagtede Hvidkilde Hvgd 1845Skolelærer og kirkesanger J. PetersenSkolelærer og kirkesanger J. PetersenHmd. Niels PedersenHmd. Niels Pedersen


link til "kirker i det sydfynske"