Afsløringen af Greve Brockenhuus Schacks statue i 1904

| |

 Amtmand, greve Brockenhuus-SchackAmtmand, greve Brockenhuus-SchackAmtmand Ludvig F.H. Brockenhuus Schack (1825-1906)Amtmand Ludvig F.H. Brockenhuus Schack (1825-1906)Afsløringen af amtmand Brockenhuus Schack's statue i Svendborg 1904Afsløringen af amtmand Brockenhuus Schack's statue i Svendborg 1904I søndags, den 12. juni 1904 afsløredes i Svendborg en statue af amtmand Greve Brockenhuus Schack.


Denne sjældne ære, der af folk i levende live i reglen kun times kejsere og konger, er altså falden i Grev Schacks lod, og man kan da skønne, han har gjort sig særlig fortjent. Statuen rejstes i anledning af grevens 50årige embedsjubilæum og 36årige amtmandsvirksomhed i Svendborg Amt, og i dette lange tidsrum har greven i en sjælden grad forstået at gøre sig afholdt af alle for sin jævnhed, retfærdighed og godgørenhed. Festen i søndags bar da også vidne om det sjældne forhold, hvori han står til alle, og den ærbødighed, man nærer for ham, idet den havde fået en ualmindelig tilslutning fra hele amtet. I den herlige sommernat og i de smukke omgivelser tog illuminationen af skibene og et lampetog, som ledsagede greven hjem, sig dejligt ud.
Statuen, der er modelleret af Rasmus Andersen og kendt fra sidste forårsudstilling, er rejst af samtlige kommuner i amtet.