Dagli' Brugsen i Stenstrup 1901-2001 - kolofon jubilæumsskrift

Dagli' Brugsen i Stenstrup 1901-2001 - kolofon jubilæumsskrift