Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)

Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)