Folketingsvalg Kværndrupkredsen (fra 1/2 1901 Gudmekredsen).

| | | | | | |

Svendborg Amts 2. Valgkreds.
Omfattede sognene Gislev, Svindinge, Gudbjerg, Langå-Øksendrup, Hesselager, Gudme-Brudager, Oure-Vejstrup, Kværndrup, Stenstrup-Lunde og Ollerup-Kirkeby. 
 
 
Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)4.12. 1849
gårdfæster J.R. Jacobsen, Lundby,
V, valgt ved Kåring

4.8. 1852 (1997-525-26,3)
gårdfæster Jens Jensen, Trunderup, V................ 428
hmd. H.P. Larsen, Vejstrup.................................... 97

Gårdejer og rigsdagsmand Jens Jensen, TrunderupGårdejer og rigsdagsmand Jens Jensen, Trunderup26.2. 1853 (1997 - 625 - 31.3)
gårdfæster Jens Jensen, V ....................................407
fhv. depotforvalter C.C. Tronier, København......... 218
hmd., væver M. Hansen, Stenstrup tr. tilb.

 

 

 

 

Branddirketør Vilhelm C.J. TheillBranddirketør Vilhelm C.J. Theill27.5. 1853 (2050-452-22.0)
fuldmægtig V.C.J. Theil, Svendborg, V................ 339
hmd, væver M. Hansen, Stenstrup......................113
gdr. Niels Larsen, Frørup trådte tilbage
 

1.12. 1854
gårdfæster Jens Jensen, Trunderup, V................332
gdr. Niels Larsen, Frørup.....................................165

l4.6. 1855
gårdfæster Jens Jensen, V, valgt ved kåring

l4.6. 1858
gårdfæster Jens Jensen, V, valgt ved kåring

l4.6.1861 (2o87)
gårdfæster Jens Jensen, V, valgt ved kåring

valg til Rigsrådets folket. 5.3. 1864
gdr. Jens Jensen, V, valgt ved kåring

7.6. 1864
gdr. Jens Jensen, V, valgt ved kåring

valg til Rigsrådets folket. 3o.5 1865
gdr. Jens Jensen, V, valgt ved kåring

4.6. 1866
gdr. Jens Jensen, V, (Nej) ....................................220
gdr. Chr. Christophersen, Kværndrup ................. ..88

12.10. 1866
gdr. Jens Jensen, V, valgt ved kåring.

22.9. 1869 (2244)
gdr. Jens Jensen, V, valgt ved kåring
 
20.9. 1872 (2294)
gdr. Jens Jensen, V, valgt ved kåring

l4.11. 1873 (2376-1125-47.3)
gdr. Jens Jensen, V, ................................................834
forp. R. Christiansen, Brændrupgård, H,.................. 291
kaptajn C. Fr. Th. Zeilau, Vindinge og fotograf Koch, Svendborg trådte tilbage.

Friskolelærer Chr. Rasmussen Stenbæk (1839-1908)Friskolelærer Chr. Rasmussen Stenbæk (1839-1908)25.4. 1876 (2470-1055-42.7)
friskolelærer Kr. R. Stenbæk, Ormidslev, V,.............914
friskolelærer C. Appel, Ryslinge, H, ........................141

3.1. 1879 (2542-1097-43.2)
friskolelærer Kr.R. Stenbæk, V,..................................847
baron P.F. Bille-Brahe, Egeskov, H,...........................250

 

Lærer Jørgen Hansen (Ølstykke) (1837-1911)Lærer Jørgen Hansen (Ølstykke) (1837-1911)24.5. 1881 (2590-1284-49,6)
lærer J. Hansen, Ølstykke, V, ......................................651
friskolelærer  Kr.R. Stenbæk, Ormidslev, V, .................633

26.7. 1881 (26o1-1343-51,6)
lærer J. Hansen (Ølstykke), V, ................................1115
propr. R. Langkilde, Kroghenlund, H,........................ 199
bolsmand H.P. Knudsen, Hundtofte, V,...................... 29

25.6. 1884 (2652-1315-49.6)
lærer J. Hansen (Ølstykke), V, ...............................1084
propr. R. Langkilde, Kroghenlund, H, .................. ....231

28.1. 1887 (2700-1767- 65.4
lærer J. Hansen (Ølstykke) V, ....................................1453
gdr. R. Chr. Sørensen, Allesø, H,................................. 314
 

Folketingsmand Andreas RosagerFolketingsmand Andreas Rosager21.1. 1890 (2866-1832-63.9)
forpagter A.K. Rosager, Vejstrup, V,.........................779
lærer J. Hansen (Ølstykke)......................................... 682
 

20.4. 1892 (2842-1846-65.0)
gdr. A.K. Rosager, V, ............................................... 954
lærer J. Hansen(Ølstykke), FV, ................................. 892

9.4. 1895 (2943-2128-72,3)
gdr. A.K. Rosager, V,...................................................1095
gdr. Jens Jensen (Aadal), Trunderup, FV,....................1033

5.4. 1898 (2985-2115-70.9)
gdr. A.K. Rosager, V, ...................................................1139
gdr. Rasmus Pedersen, Gislev, FV, ....................... ........976

3.4. 1901 (3000-1933-15-64.4)
gdr. A.K. Rosager, V, ....................................................1131
gdr. Rasmus Pedersen, Gislev, FV,................................. 787

l6.6. 1903 (3019)
gdr. A.K. Rosager, V, valgt uden afstemning
 
29.5. 1906 (3026-21o4-16-69,5)
gdr. A.K. Rosager, V, .................................................1053
gdr. Chr. H. Ravn, Knudby, FV, ................................... 870
hmd. Simon Nielsen, Hjallese, S,............................ .....165

Gårdejer Christian H. Ravn (1844-1926)Gårdejer Christian H. Ravn (1844-1926)25.5. 1909 (3121-2300-15-73.7)
gdr. Chr. H. Ravn, Haraldsted, FV, ..........................1016
gdr. A.K. Rosager, Vejstrup, V, (c), ...........................882
postekspedient R.V.R. Lund, Holstebro, S,............. ..387

20.5. 1910 (3241-2335-7-72.1)
gdr. Chr. H. Ravn, V, ............................................................ 955
gdr. Chr. Westergaard, Kammerherregården ved Vallø, V,... 835
postekspedient R.V.R. Lund, Holstebro, S,............ ................538

 

Lærer Emil Petersen (Dame) (1860-1919)Lærer Emil Petersen (Dame) (1860-1919)20.5. 1913 (3303-2435-6-73.7)
lærer Emil Petersen, Store Dame, V, .......................1217
gdr. Chr. H. Ravn, Haraldsted .................................. 806
gdr. P. Knudsen, Vissenbjerg Møllegård, R, ......... ....406

7.5. 1915 (3317)
lærer Emil Petersen, V, valgt uden afstemning
 

Læs videre her om Jensen-Broby og Gudmekredsen

Læs også Redaktionssekretær Orlorff's erindringer 

Læs også Redaktør P.C. Jacobsen: Svendborg Avis 1863-1963