Ollerup Kirke

| | | | | | |

Beskrivelse i Trap Danmark, 5. udgave, Svendborg Amt (1957), Ollerup sogn, 682 - læs mere om Ollerup kirke her

Kirke m. våbenhus fra sydøstKirke m. våbenhus fra sydøstKirke og StenseroKirke og StenseroKirken (if. dokument af 24/2 1504 viet Skt. Peter, men if. Pont. Atlas viet Skt Oluf) er en vistnok sengotisk langhusbygning m. tårn i v., ombygget 1891-92, og ubest. våbenhus i s.

Den gotiske bygn. af kamp og tegl er ved en hovedrep. 1869-70 blevet helt dækket af cementrapning, Spor af romansk vindueSpor af romansk vindueder skjuler alle spor af bygningshistorien. Hele kirken er overhvælvet m. fem fag otteribbede hvælv.

 - Maria m. barnetMaria m. barnetAltertavlen er et maleri af Bertha Dorph, "Maria med barnet", i ramme skåret af provstinde Ingeborg Clausen ligesom præstestolen, orgelfacaden og DørfløjDørfløjdørfløjen ml. skib og våbenhus.

 

 

 

 

 

 I tårnrummet hænger et ældre altermaleri, "Bebudelsen" skænket kirken senest 1839 (Udført af Ingemanns hustru, Lucia Mandix)"Bebudelsen" skænket kirken senest 1839 (Udført af Ingemanns hustru, Lucia Mandix)bebudelsen, "Nadveren" måske (?) udført af N.P. Fogh"Nadveren" måske (?) udført af N.P. Foghaf N.P. Fogh 1817 og et endnu ældre, KorsfæstelsenKorsfæstelsenkorsfæstelsen, skænket af Ditlev v. Qualen 1606, som s.å. også har givet Prædikestol fra 1606Prædikestol fra 1606højrenæssance-prædikestolen.

 

 

 

Den katolske +altertavle var if. Jacob Madsen (ed. Idum 209) en "Skarns Taffle med nogle Aposteler og 1 stor Compan paa". DøbefontDøbefontRomansk granitfont med lille kumme, højt skaft og tærningfod m. hjørnehoveder (Mackeprang. D. 114-15). Sydty. fad o. 1575 m. syndefaldet og graverede våben og initialer for Iver Lunge (+1587) og hans anden hustru Karen Bryske (+1624).

 

 

 

PengeblokPengeblokJernbeslået pengeblok. Klokke 1863, B.S. Løw. En omstøbt +klokke var af Jens Hansen 1606. -

Tilføjelse: Sidst i 1970erne fjernedes "cementrapningen", så kirken igen i 1979 stod hvidkalket. I 1993/94 blev kirken endelig total-renoveret indvendig med bl.a. installering af el-varme

I tårnrummet har tidl. været gravkapel for Nielstrups ejere, og i kælderen, nu indrettet til fyrrum, er der 1926 fundet kalkmalerier fra renæssancetiden, evangelisterne. I våbenhuset gravsten: Gravsten for Johan Bjørn og hustruGravsten for Johan Bjørn og hustru1) Johan Bjørnsen Bjørn til Nielstrup, +1534, og hustru Gertrud Parsberg, +1560, figursten (CAJensen, Gr. nr. 549); Gravsten for Iver Lunge og hustruGravsten for Iver Lunge og hustru2) Iver Lunge, +1587, og Maren Bjørnsdatter, +1561, figursten (CAJensen, Gr. nr. 494). Gravsten for Thomas Christensen +1632Gravsten for Thomas Christensen +1632Gravsten for Peder Andersen (1635-49)Gravsten for Peder Andersen (1635-49)Desuden er der to små børnegravsten. Af andre begravelser i k. nævnes Else Krabbe, Eiler Høegs til Dallund, +1655, oberst Ditlev Buchwald, +1735, Jørgen Ernst v. Hobe, +1749, og hans første hustru Anne Cathr. Nielsdatter, +1713.

På kgd. er begr.Forfatter Anton NielsenForfatter Anton Nielsen forf. Anton Nielsen, +1897, Landstingsmand Niels JohansenLandstingsmand Niels Johansenpolitikeren Niels Johansen, +1915,Forstander J.P. Kristensen-RandersForstander J.P. Kristensen-RandersNanna Kristensen-RandersNanna Kristensen-RandersGunild Kristensen-RandersGunild Kristensen-Randers højskolemanden J.P. Kristensen-Randers, +1926, og hans hustru Nanna, f. Berg, +1908, gymnastikpædagogen J. Brydegaard, +1943, Forstander Niels BukhForstander Niels Bukhforst. Niels Bukh, +1950, Friskolelærer Anton MikkelsenFriskolelærer Anton Mikkelsenfriskolelærer Anton Mikkelsen, +1953, Bygmester Daniel RasmussenBygmester Daniel RasmussenThyra RasmussenThyra Rasmussenbygmester Daniel Rasmussen, +1955.

Organist Aksel Dencker JensenOrganist Aksel Dencker JensenSkomager H. JeppesenSkomager H. JeppesenBaron Schaffalitzky de Muckadell SkjoldemoseBaron Schaffalitzky de Muckadell SkjoldemosePastor Viggo Clausen og hustru Ingeborg ClausenPastor Viggo Clausen og hustru Ingeborg ClausenPastor Niels HansenPastor Niels HansenPastor Erik StormPastor Erik StormOlga MichaelsenOlga MichaelsenGårdejer Morten Jensen BernkildeGårdejer Morten Jensen BernkildeMøller Johan Frederik AndersenMøller Johan Frederik AndersenMarie IlumMarie IlumLærerinde Anna MouritsenLærerinde Anna MouritsenLæge Vilhelm BrandtLæge Vilhelm BrandtKøbmand Poul LehrmannKøbmand Poul LehrmannKildegårds familiegravstedKildegårds familiegravstedInspektør Alfred JørgensenInspektør Alfred JørgensenHøjskolelærer Peder M. BukhHøjskolelærer Peder M. BukhHjulmand Johannes Peter RasmussenHjulmand Johannes Peter RasmussenGårdejer Peder SkovGårdejer Peder SkovGårdejer Morten MadsenGårdejer Morten MadsenGårdejer Mads MortensenGårdejer Mads MortensenFriskolelærer Peder MouritsenFriskolelærer Peder MouritsenForstander Lars BækhøjForstander Lars BækhøjFabrikant Carl Møller JensenFabrikant Carl Møller JensenForstander Ejnar MindedalForstander Ejnar MindedalAmtsvejmand Poul KareckiAmtsvejmand Poul Karecki


Link til "Kirker i det sydfynske"