Den første danske motordagvogn (Illustration 1904)

Den første danske motordagvogn (Illustration 1904)
"Menneskeaandens Sejre" Opfindelsernes Historie i Omrids af Poul La Cour og Helge Holst. Det nordiske Forlag. 1904, s. 309