Ekstrakt Tåsinge Godsarkiv - Skifteprotokol 1642-1660

| |
Tåsinge Godsarkiv - Skifteprotokol 1642-1660

 

Matrikler 1664-1701 BregningeMatrikler 1664-1701 Landet sogn - Matrikler 1664-1701 Bjerreby sogn

 

Tåsinge skifter 1642-52Tåsinge skifter 1642-52Jeg har foretaget en del rettelser og tilføjet en hel det mere ved en bedre sammenligning med Landet-Bregninge kirkebog (ikke helt så god en sammenligning med Bjerreby kirkebog - det må komme engang ud i fremtiden).

Se også Gunnar Kjær Mortensen: Tåsinge's bomærker (1977)

1
Skifte den 11. oktober 1642 efter
Rasmus Hansen – i _____
Enke: Mariane Sørensdatter
Laugværge: ægtemand Christopher Nielsen

Barn: Karen Rasmusdatter
Formynder: Jep Skarø i Bjernemark
 
Vurderingsmænd: Lauritz Hansen I Knudsbølle
  Jørgen Hansen i Gesinge
  Morten Hansen i Troense
  Laurits Stær
  Hans Christensen i Søby

2
Skifte den 26. april 1643 efter
Niels Jørgensen – i Vindeby
Enke: Maren (Nielses)
Laugværge: ægtemand Jep Pedersen


Børn: Rasmus Nielsen
 Hans Nielsen
 Christen Nielsen
 Kirsten Nielsdatter
 Anna Nielsdatter
Formynder: farbroder Anders Rasmussen I Vindeby

Vurderingsmænd: Osben Jepsen I Vindeby
  Esben Hansen i Troense
  Christen Hansen i Nyby
  Rasmus Andersen i Nyby 

3
Skifte den 20. marts 1644 efter
Jens Nielsen – i Gesinge
Enke: Anna (Jenses)
Laugværge: Jens Nielsen – fæster gården

Børn: Rasmus Jensen
 Jens Jensen
 Anna Jensdatter
 Bodil Jensdatter – på Lolland
 Kirsten Jensdatter
 Johanne Jensdatter
 Maren Jensdatter
 Karen Jensdatter
 Helle Jensdatter

Vurderingsmænd: Rasmus Hansen i Lundby
  Jens Jensen i Gesinge
  Jens Lauridsen i Gesinge
  Albert Nielsen i Bjerreby

 

 

 


4
Skifte den 18. august 1644 efter
Jep Rasmussen – i Bjerreby
Enke: Karen (Jeppes)

Arvinger – afdødes søskende:
 Peder Rasmussen  - borger I Svendborg
 Anne Rasmusdatter på Hjortø
 Gye Rasmusdatter
 Johanne Rasmusdatter

Vurderingsmænd: Niels Bunde i Bjerreby
  Niels Christensen i Bjerreby
  Christen Rasmussen i Bjerreby
  Michel Rasmussen i Bjerreby

5
Skifte den 30. oktober 1644 efter
Christen Nielsen – i Nyby
Enke: Inger (Christens)
Laugværge: fæstemand Hans Andersen

Barn: Christen Christensen

Vurderingsmænd: Niels Rasmussen i Strammelse
  Anders Jensen i Strammelse
  Hans Andersen i Lundby
  Rasmus Andersen i Nyby

Inger blev gift med Hans Andersen
Inger blev begravet den 2. februar 1653

6
Skifte den 29. september 1644 efter
Christen Hansen – i Nyby
Enke: Maren (Christens)
Laugværge: Jørgen Rasmussen [Lund]

Arvinger – afdødes søskende:
 Hans Hansen og hans søskendebørn i Lolland (Hans Hansen, Jens Hansen)
 Jens Skræders børn i Skindballe (Jørgen, Rasmus, Hans & Maren)
 Hans Nielsens barn i Fyn (Maren Hansdatter)
 Hans Jensen i Strammelse

Vurderingsmænd: Jep Rasmussen i Bjernemark – på enkens vegne
  Rasmus Mickelsen i Strammelse – på arvingernes vegne
  Rasmus Andersen i Nyby – på arvingernes vegne

Se også skifte # 36

Maren blev gift 1. gang med Morten Salomonsen
Maren bev gift 2. gang med Christen Hansen
Maren blev gift 3. gang ca. 1644 med Jørgen Rasmussen Lund
Maren blev begravet den 18. april 1649, 58 år gl.
Jørgen blev begravet den 27. maj 1649

 

 

 

7
Skifte den 9. januar 1645 efter
Karen (Hans Rasmussens) – i Varø
Enkemand: Hans Rasmussen

Børn: Maren Hansdatter
 Gertrud Hansdatter

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø – på Hans Rasmussens vegne
  Jens Hansen i Varø  – på Hans Rasmussens vegne
  Jep Christensen i Varø  – på børnenes vegne
  Michel Andersen i Varø  – på børnenes vegne

8
Skifte den 31. januar 1645 efter
Karen (Esbens) –   [Troense]
Enkemand: Esben Hansen

Afdødes børn: Anders Hansen i Vindeby
 Rasmus Hansen i Bjernemark
 Niels Hansen (død) i Vindeby
  Anne Nielsdatter – gift med Peder i Bjernemark
 Maren Hansdatter i H…gaarden

Vurderingsmænd: Christen Hansen i Troense
  Rasmus Hansen i Troensegaard
  Lauritz Hansen i Bjernemark
  Anders Nielsen i Bjernemark

9
Skifte den 10. februar 1645 efter
Anders Mathiasen Skomager – i Lundby
Enke: Appolonia (Anders’)

Børn: Mathias Andersen
 Peder Andersen
 Niels Andersen (død) - børn

Vurderingsmænd: Hans Andersen i Lundby
  Mickel Andersen i Lundby
  Hans Sørensen i Lundby
  Rasmus Hansen i Lundby

10
Skifte den 21. marts 1645 og tillæg 22. marts 1645 efter
Maren (Rasmus’s) [Jensdatter] – i Vindeby
Enkemand: Rasmus Thomesen

Medarvinger [søskende]:
 Jep Jensen i Strammelse
 afdøde Hans Jensens datter Karen Hansdatter
 Anna Jensdatters børn på Lolland
 Afdøde Jørgen Jensens børn
  Jens Jørgensen i Strammelse
  Jep Jørgensen i Strammelse
  Peder Jørgensen i Strammelse

Vurderingsmænd: Anders Mortensen Skytte
  Osben Jepsen i Vindeby
  Niels Rasmussen i Strammelse
  Rasmus Michelsen i Strammelse

11
Skifte den 11. juli1645 efter
Maren (Christen Lauritzen’s) – i Strammelse
Enkemand: Christen Lauritzen

Børn: Kirsten Lauritzdatter
 Maren Lauritzdatter
Formynder: Lauritz Madsen Krog i Strammelse

Afdødes barn: Karen Nielsdatter

Vurderingsmænd: Anders Jensen i Strammelse
  Niels Rasmussen i Strammelse
  Mickel Andersen i Lundby

12
Skifte den 19. august 1645 efter
Maren (Niels’s) – i Knudsbølle
Enkemand: Niels Michelsen

Afdødes børn af første ægteskab:
 Hans Andersen
 Rasmus Andersen
 Jørgen Andersen
 Christen Andersen
 Anne Andersdatter
Formynder: Hans Nielsen

Vurderingsmænd: Søren Jensen i Bjernemark
  Lauritz Hansen i Bjernemark
  Jørgen Mortensen i Bjernemark
  Jens Pedersen i Knudsbølle

Se også skifte # 91

13
Skifte den 22. september 1645 efter
Peder Nielsen – husmand i Strammelse
Enke: Anne (Peder’s)

Arvinger: Morten Nielsen på (Skarø?)
 Jens Jørgensen på (Skarø?)
 Maren Nielsdatter

Vurderingsmænd: Anders Jepsen i Gesinge – på enkens vegne
  Peder Rasmussen i Strammelse på enkens vegne
  Anders Hansen i Lundsballe – på arvingernes vegne
  Niels Jensen i Strammelse – på arvingernes vegne

 

 

 

 

 


14
Skifte den 8. oktober 1645 efter
Hans Andersen – i Lundby
Enke: Maren (Hans’s)

Afdødes barn af første ægteskab med Johanne (Hans Andersens)
 Rasmus Hansen (arv efter moderen – Tåsinge Ting den 17. december 1635)

Børn: Maren Hansdatter
 Anne Hansdatter
 Johanne Hansdatter
 Ellen Hansdatter
 Anders Hansen
Formyndere: Hans Pedersen i Lundby
 Michel Andersen i Lundby
 Niels Andersen i …..

Vurderingsmænd: Niels Rasmussen i Strammelse – på enkens vegne
  Lauritz Drost i Lundby – på enkens vegne
  Peder Ladefoged i Strammelse – på børnenes vegne
  Peder Jepsen i Varø – på børnenes vegne

15
Skifte den 13. oktober 1645 efter
Hans Hansen – i Bjerreby
Enke: Kirsten (Hans’s)

Børn: Rasmus Hansen
 Hans Hansen
 Lauritz Hansen
 Anders Hansen
 Margrete Hansdatter
Formynder: Rasmus Rasmussen i Varø

Vurderingsmænd: Jens Hansen i Varø
  Jep Christensen i Varø
  Rasmus Jørgensen i Bjerreby
  Michel Rasmussen i Bjerreby

16
Skifte den 21. oktober 1645 efter
Niels Christensen – i Bjerreby
Enke: Karen (Niels’s)

Børn: Rasmus Nielsen
 Margrete Nielsdatter
Formynder: Simon Christensen i Gesinge

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
  Michel Rasmussen i Bjerreby
  Jep Clausen i Bjerreby
  Albert Nielsen i Bjerreby

 

 

 

 

 

17
Skifte den 10. februar 1646 efter
Anne (Jens Hansens) – i Stjøvl
Enkemand: Jens Hansen

Afdødes børn af første ægteskab med Hans Jepsen i Stjøvl:  (Tåsinge Ting den 18. marts 1630)
 Jep Hansen
 Anders Hansen
 Hans Hansen
 Mette Hansdatter
 Karen Hansdatter

Børn: Hans Jensen
 Rasmus Jensen

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
  Christen Hansen i Stjøvl
  Hans Rasmussen i Stjøvl
  Espen Hansen i Stjøvl

18
Skifte den 13. marts 1646 efter
Jørgen Rasmussen & Anne (Jørgen Rasmussen’s) – i Bjernemark

Børn: Peder Jørgensen
 Rasmus Jørgensen
 Kirsten Jørgensdatter
 Bodil Jørgensdatter
 Karen Jørgensdatter

Vurderingsmænd: Anders Rasmussen i Bjernemark
  Lauritz Hansen i Bjernemark
  Jørgen Mortensen i Bjernemark
  Rasmus Hansen i Bjernemark

19
Skifte den 14. marts 1646 efter
Christen Hansen – i Nyby

20
Skifte den 16. august 1646 efter
Stephan Lauritzen – i Knudsbølle
Enke: Johanne (Stephan’s)

Børn: Inger Stephansdatter – gift med Jørgen Mortensen i Bjernemark
 Anne Stephansdatter
 Kirsten Stephansdatter – gift med Anders Hansen

På Ingers vegne: Jørgen Mortensen
På Johannes vegne: Jørgen Mortensen
På Annes vegne: Anders Hansen

Vurderingsmænd: Jens Pedersen i Knudsbølle
  Hans Nielsen i Skovgaard
  Anders Nielsen i Bjernemark
  Rasmus Hansen i Bjernemark

Stephan blev begravet den 23. april 1646

 


21
Skifte den 6. oktober 1646 efter
Rasmus Michelsen  – i Strammelse
Enke: Bodil (Rasmus’s) [Jensdatter]

Børn: Hans Rasmussen
 Jørgen Rasmussen
 Michel Rasmussen
 Jens Rasmussen
 Peder Rasmussen
 Bodil Rasmusdatter
 Margrete Rasmusdatter
Formynder: morbroder Anders Jensen

Vurderingsmænd: Jørgen Hansen i Gesinge
  Anders Olesen i Strammelse
  Niels Rasmussen i Strammelse
  Niels Hansen i Strammelse

Peder Jørgensen fæster gården [og ægter enken 3.1.1647]

Se også skifte # 153

Rasmus Michelsen blev begravet den 25. april 1646

22
Skifte den 7. januar 1747 efter
Hans Christensen  – i Vindeby

Vurderingsmænd: Anders Mortensen Skytte
  Jens Christensen i Vindeby
  
23
Skifte den 6. februar 1647 efter
Jørgen Hansen Bødker  – i Bjernemark
Enke: Kirsten (Jørgen Hansens)

Mads Jepsen i L….gaard på Mads Rasmussens vegne (tjenende i Sjælland) – (søn af Jørgen Hansens søster)

Vurderingsmænd: Jep Rasmussen – i Bjernemark
  Lauritz Hansen – i Bjernemark
  Erich Ottesen – i Bjernemark
  Rasmus Hansen – i Bjernemark

Hans Christensen fæster gaarden

Jørgen blev begravet den 27. december 1646 

 

 

 

 

 

 

24
Skifte den 31. april 1647 efter
Morten Jensen  – i Bjerreby
Enke: Bodil (Morten’s)

Børn: Karen Mortensdatter
 Magdalene Mortensdatter
 Anne Mortensdatter
 Kirsten Mortensdatter
 Maren Mortensdatter

Vurderingsmænd: Rasmus Jørgensen i Varø
  Jens Hansen i Varø
  Hans Sørensen i Bjerreby
  Jens Lauritzen i Varø
  Michel Rasmussen i Bjerreby

Rasmus Pedersen fæster gården

25
Skifte den 11. maj 1647 efter
Jep Andersen  – i Vindeby
Enke: Maren (Jep Andersens)

Hans Clemmensen på sin hustru, Bodil Strangesdatters vegne på Strynø

Vurderingsmænd: Anders Mortensen i Gesinge
  Jens Christensen i Vindeby
  Anders Hansen i Vindeby
  Rasmus Christensen i Vindeby

Jep blev begravet den 1. marts 1647 

26
Skifte den 4. juni 1647 efter
Maren (Hans Hansen’s) [Jepsdatter]  – i Strammelse
Enkemand: Hans Hansen [Slagter]

Afdødes børn efter første ægteskab med Peder Kimer
: Jep Pedersen
 Anne Pedersdatter 

Vurderingsmænd: Hans Nielsen  i Strammelse på  børnenes vegne
  Niels Rasmussen i Strammelse på børnenes vegne
  Peder Hansen i Strammelse
  Jep Smed i Strammelse

Se også skifte #  49 & # 67

Maren blev begravet den 23. maj 1647
Hans blev gift 28. november 1647 med Ellen Ospensdatter
Hans døde ca 1659 [begravelse ikke indført i KB]
Ellen blev gift den 4. september 1659 med Jens Jørgensen (Slagter)
Ellen blev begravet den 6. oktober 1693
Jens Jørgensen Slagter blev begravet den 1. december 1696, 68 år gl.

 

 


27
Skifte den 4. juni 1647 efter
Niels Hansen  – i Bjerreby
Enke: Maren (Niels Hansens)

Børn: Hans Nielsen
 Rasmus Nielsen
 Søren Nielsen
 Anne Nielsdatter
Formynder: Peder Jepsen i Varø

Vurderingsmænd: Jens Lauritzen i Varø på  børnenes vegne
  Hans Skomager i Bjerreby på børnenes vegne
  Hans Sørensen i Bjerreby
  Rasmus Hansen Smed i Bjerreby

28
Skifte den 20. september 1647 efter
Kirsten (Hans Rasmussen’s) [Jespersdatter]  – i Skindballe
Enkemand: Hans Rasmussen

Afdødes børn af tidligere ægteskaber [(1) Iver _____ (2) Peder Andersen]:
 Jesper Iversen
 Maren Iversdatter – gift med Rasmus Espensen i Strammelse 
 Iver Pedersen – Mads Andersen i Strammelse er værge

Børn: Margrete Hansdatter
 Anne Hansdatter
Formynder: fader

Vurderingsmænd: Peder Hansen i Strammelse
  Jens (Jepsen) Jørgensen i Strammelse
  Jep Pedersen i Strammelse
  Knud Hansen i Strammelse
  Lauritz Drost i Lundby

Se også skifte # 30, # 43 & # 73

Kirsten blev begravet den 11. november 1647
Hans Rasmussen blev gift den 25. april 1647 med Agnete Andersdatter
Hans Rasmussen blev begravet den 14. april 1666
Agnete blev begravet den 30. oktober 1684, 58 år gl.
Agnete blev gift den 6. oktober 1667 med Jep Haar

29
Skifte den 18. oktober 1647 efter
Else Christensdatter  – i Vindeby

Arvinger – søskende:
 Jens Christensen i Vindeby
 Mads Christensen i Vindeby
 Rasmus Christensen i Vindeby
 Anne Christensdatter
 Maren Christensdatter
 Mette Christensdatter
 Kirsten Christensdatter
 Margrete Christensdatter
 Karen Christensdatter (afdød) – Hans Rasmussens afg. Hustru i Varø
  Hendes døtre 
 
Vurderingsmænd: Anders Mortensen i Vindeby
  Anders Hansen i Vindeby

30
Skifte den 11. december 1647 efter
Kirsten (Hans Rasmussens)  – i Skindballe
Enkemand: Hans Rasmussen


Se også skifte # 28

31
Skifte den 6. januar 1648 efter
Johanne (Rasmus Skomagers)  – i Bjerreby
Enkemand: Rasmus Skomager

Børn: Hans Rasmussen
 Peder Rasmussen

Afdødes børn af første ægteskab [med Peder Rasmussen]:
 Jens Pedersen
 Kirsten Pedersdatter
Formynder: farbroder Hans Rasmussen

Vurderingsmænd: Hans Pedersen i Bjerreby
  Peder Jepsen i Varø
  Hans Sørensen i Bjerreby
  Hans Hansen Smed i Bjerreby

32
Skifte den 20. marts 1648 efter
Jørgen Rasmussen [Bunde] -   [tjente Laurits Hansen i Knudsbølle ]

Broder: Christen  Rasmussen

Vurderingsmænd: Lauritz Hansen i Knudsbølle
  Jacob Bundemand i Nyby
  Jacob Ericjsen i Nyby
  Jørgen Lund i Nyby

Jørgen blev begravet den 5. marts 1648

33
Skifte den 2. maj 1648 efter
Jørgen Rasmussen [Snedker]  – i Strammelse
Enke: Anne Rasmusdatter  [Pedersdatter iht. kirkebogen]
Laugværge: hendes fæstemand Peder Michelsen (Stær) [gift 28. maj]

Børn: Karen Jørgensdatter
 Rasmus Jørgensen
Formynder: morfader Rasmus Christophersen i Melby

Vurderingsmænd: Jens Pedersen
  Anders Hansen
  Jørgen Nielsen i Knudsbølle
  Lauritz Jepsen Krog i Strammelse

Se også skifte # 71,  # 120 & # 121

Jørgen blev gift med Anne Rasmusdatter
Jørgen blev begravet mellem 18. og 24. januar [dato ikke angivet] 1648
Anne blev gift den 28. maj 1648 med Peder Mikkelsen Stær
Peder blev begravet den 15. december 1651 
Anne døde ca. 1655 i Gesinge sogn


34
Skifte den 21. februar 1649 efter
Erich Hansen  – i Bjernemark
Enke: Anne (Erick’s)
Laugværge: Jep Rasmussen i Bjernemark

Børn – [må være afdødes stedbørn]:
 Rasmus Andersen
 Mette Andersdatter
 Johanne Andersdatter
 Kirsten Andersdatter
Formynder for de tre piger: Hans [Hansen] Slagter i Strammelse

Vurderingsmænd: Søren Jensen i Stougaard
  Hans Nielsen i Stougaard
  Niels Michelsen i Knudsbølle
  Rasmus Hansen i Bjernemark

Erik blev begravet den 11. december 1648

35
Skifte den 26. februar & 16. marts 1649 efter
gamle Hans Christensen  – i Søby

Børn: Christen Hansen
 Rasmus Hansen
 Hans Hansen – i Søby
 Birgitte Hansdatter
 Kirsten Hansdatter

Vurderingsmænd: Lauritz Rasmussen i Melby
  Christopher Nielsen i Gesinge
  Rasmus Christensen i Skovbølle
  Christen Michelsen i Skovbølle

36
Skifte den 5. maj 1649 efter
Maren Smeds  – i Nyby
Enkemand: Jørgen Rasmussen Lund  [se næste skifte # 37]

Afdødes børn fra første ægteskab med Morten Salomonsen: 
 Christen Mortensen
 Maren Mortensdatter 
 Dorte Mortensdatter
Formyndere: Rasmus Hansen Bundemand i Nyby
 Mads Pedersen i Nyby

Vurderingsmænd: Jens Jørgensen i Strammelse
  Jacob Erichsen i Nyby
  Jep Rasmussen i Bjernemark
  Rasmus Andersen i Nyby

Se også skifte # 6

Maren blev gift 1. gang med Morten Salomonsen
Maren bev gift 2. gang med Christen Hansen
Maren blev gift 3. gang ca. 1644 med Jørgen Rasmussen Lund
Maren blev begravet den 18. april 1649, 58 år gl.
Jørgen blev begravet den 27. maj 1649

 


37
Skifte den 30. maj 1649 efter
Jørgen Rasmussen Lund – i Nyby  [se også skifte # 36]

Arving broder Rasmus Rasmussen (overtager fæstet af gården)

Jørgen blev begravet den 27. maj 1649

38
Skifte den 3. juni 1649 efter
Jep Hansen – i Nyby
Enke: Kirsten (Jeppe’s) 

Børn Hans Jepsen -  i Nyby
 Inger Jepsdatter

På enkens og datterens vegne – Niels Pedersen i  _______, Fyn

Se også skifte # 59

Kirsten blev begravet den 17. april 1651 [hun kaldes i kirkebogen ”Maren Jeppes, Hans Jepsens moder”]
Kirsten er rimeligvis det rigtige, da Hans Jepsens datter, født 1649, kaldes Kirsten

39
Skifte den 24. juli 1649 efter
Christen Rasmussen Lund  – i Nyby
Enke: Mette (Christen Rasmussen’s)

Børn: Rasmus Christensen
 Bodil Christensdatter
 Anne Christensdatter

Vurderingsmænd: Christen Hansen i Troense
  Osben Jepsen i Vindeby
  Peder Hansen i Strammelse
  Anders Jensen i Strammelse

Christen blev begravet den 10. juni 1649
Mette blev gift den 19. august 1640 med Jep Rasmussen
Jep Rasmussen blev begravet den 20. maj 1662
Mette blev begravet den 12. april 1663
  
40
Skifte den 12. september 1649 efter
Birgitte (Rasmus Sørensen’s)  – i Bjerreby
Enkemand: Rasmus Sørensen

Barn: Søren Rasmussen
 Lauritz Rasmussen
 Rasmus Rasmussen
 Jens Rasmussen
 Gertrud Rasmusdatter
 Johanne Rasmusdatter

Vurderingsmænd: Michel Rasmussen i Bjerreby
  Hans Rasmussen Skomager i Bjerreby
  Mads …..

 

 

41
Skifte den 9. oktober 1649 efter
Kirsten (Peder Hansen’s) [Rasmusdatter]  – i Strammelse
Enkemand: Peder Hansen [Drost]

Barn: Anne Pedersdatter
Formyndere: morfader Rasmus Mogensen i Ærøskøbing
 morbroder  Christen Rasmussen i Ærøskøbing

Vurderingsmænd: Niels Rasmussen i Strammelse
  Anders (Rasmussen) Jensen Vigs i Strammelse

Se også skifte # 102 samt  # 8 (1696-1715)

Peder Hansen Drost blev gift med Kirsten Rasmusdatter
Kirsten døde ca 1649
Peder blev gift ca 1649 med Karen Lauritzdatter
Peder blev begravet den 29. juni 1653, 49 år gl.
Karen blev gift den 19. februar 1654 med Hans Rasmussen (Drost)
Hans blev begravet den 25. april 1687, 73 år gl.
Karen blev gift  den 27.  juni 1690 med enkemanden Rasmus Andersen Trane
Rasmus blev begravet den 23. juni 1695, 67 år gl.
Karen blev gift den 1. december 1695 med Mads Navnesen
Karen blev begravet den 1. november (blev lagt i kirken), 75 år gl.
Mads blev gift den 6. marts 1690 med Maren Christensdatter (datter af Christen Pedersen
Mads blev begravet den ?. december 1727, 63 år gl
Mads blev døbt den 20. september 1663 i Bjerreby sgn, søn af Navne Madsen

42
Skifte den 31. oktober 1649 efter
Hans Nielsen  – i Stjøvl
Enke: Johanne (Hans’s)

Børn: Niels Hansen Kimer – i Lundby
 Espen Hansen
 Hans Hansen
 Christen Hansen
 Jørgen Hansen – i Støvl
 Anne Anders’s
 Karen Anders’s
 Margrete Rasmus Osbensens børn
 Kirsten Hansdatter

På enkens vegne: Esben Hansen i Stjøvl
  Hans Hansen i Stjøvl
På Kirsten Hansdatters vegne:
  Niels Rasmussen i Strammelse
  Peder Jepsen i Varø
På arvingernes vegne: Rasmus Smed i Bjerreby
  Lauritz Drost i Lundby

 

 

 

 

 

43
Skifte den 31. oktober 1649 efter
Iver Pedersen  – i Strammelse

Arvinger – hans søskende:
 Jesper Iversen
 Maren Iversdatter [gift med Rasmus Espensen i Strammelse]
 Hans Rasmussens [Skindballe] børn:
  Margrete Hansdatter
  Anne Hansdatter

Vurderingsmænd: Hans Nielsen i Strammelse
  Niels Rasmussen i Strammelse
  Anders Olesen i Strammelse
  Anders Jensen i Strammelse

Iver Pedersen var søn af afdøde Peder Andersen i Skindballe [Tåsinge Birketing 5. maj 1642]
Hans moder var Kirsten Jespersdatter (Hans Rasmussen’s) – (skifte den 20. september 1647)

Se også  skifte # 28 # & 73

Iver blev begravet den 12. August  1649 [Hans Rasmussens stedsøn i Skindballe]

44
Skifte den 28. december 1649 efter
Maren (Christen Nielsen’s) [Maren Hansdatter] – i Lundby 
Enkemand: Christen Nielsen [Hemming]

Afdødes barn af første ægteskab med Michel Andersen:
 Anders Michelsen
Formynder: morbroder Jens Hansen i Lundby

Deres barn: Niels Christensen

Vurderingsmænd: Lauritz Drost i Lundby
  Hans Sørensen i Lundby
  Lauritz Navnesen i Melby
  Jens Hansen i Lundby – på Anders Michelsens vegne

Christen blev gift før 1648 med Maren Hansdatter
Maren blev begravet den 17. september 1649
Christen blev gift den 2. december 1649 med Anne Espensdatter
Christen blev begravet den 9. februar 1662

45
Skifte den 29. december 1649 efter
Lauritz Christensen – i Knudsbølle

Søn af afdøde Christen Nielsen i Knudsbølle [søn af afdøde Niels Jørgensen i Knudsbølle]
Stedfader var Lauritz Hansen i Knudsbølle

Arvinger – afdødes søskende:
 Peder Christensen
 Hans Christensen
 Christen Christensen
 Anders Christensen
 Margrete Christensdatter
Formyndere: farbroder Morten Nielsen i Strammelse
 farbroder Jørgen Nielsen i Strammelse
 farbroder Peder Nielsen i Knudsbølle

Peder Nielsen på broderen Frants Nielsens vegne iht. skrivelse dateret den 9. januar 1649

Lauritz blev begravet den 23. marts 1648


46
Skifte den 3. januar 1650 efter
Maren Madsdatter – i Knudsbølle

Tjente hos Basse Mortensen

Vurderingsmænd: Anders Nielsen i Bjernemark
  Niels Michelsen i Knudsbølle
  Lauritz Andersen i Knudsbølle
  Hans Nielsen i Skovgaard

Maren blev begravet den 24. december 1649

47
Skifte den 8. januar 1650 efter
Anne (Anders Skræder’s) – i Vindeby
Enkemand: Anders Skræder

Afdødes børn af tidligere ægteskaber:
 Peder Madsen
 Erich Madsen
 Hans Madsen
 Claus Madsen
 Mads Pedersen
 Anne Pedersdatter 

Anne blev begravet den 21. december 1649
Anders blev begravet den 20. august 1652 

48
Skifte den 8. februar 1650 efter
Erich Rasmussen Husmand – i Vindeby
Enke: Bodil (Erich’s)
Laugværge: Jørgen Smed i Nyby

Afdødes børn af tidligere ægteskab:
 Anne Erichsdatter – i Lolland
Formynder: Rasmus Andersen i Nyby

Vurderingsmænd: Anders Hansen i Vindeby
  Mads Christensen i Vindeby

Erich blev begravet den 27. januar 1650

 

 

 

 

 

 

 

49
Skifte den 18. marts 1650 efter
Anne Pedersdatter – i Strammelse

Arvinger: broder Jep Pedersen Slagter i Strammelse
 afdøde broder, Lauritz Pedersens børn:
  Hans Lauritzen
  Mette Lauritzdatter
 broders søn:
  Rasmus Rasmussen

Vurderingsmænd: Niels Vogn i Strammelse
  Hans Hansen Slagter i Strammelse
  Jens Jespersen i Strammelse
  Anders Jensen i Strammelse

Given værge Anders Knudsen i Lundby på afdøde Lauritz Pedersen’s børns vegne

Se også skifte # 26

Anne blev begravet den 28. februar 1650

50
Skifte den 1. april 1650 efter
Christen Stophersen [Christophersen] – i Lundby

Arvinger - søskende:
 Albert Stophersen [Christophersen]
 Lauritz Stophersen [Christophersen]
 Gertrud Stophersdatter [Christophersdatter]
 Maren Stophersdatter [Christophersdatter]
 Karen Stophersdatter [Christophersdatter]

Vurderingsmænd: Lauritz Drost i Lundby
  Jens Jørgensen i Strammelse

Christen blev begravet den 24. marts 1650

51
Skifte den 3. juli 1650 efter
Jep Rasmussen – i Bjernemark
Enke: Margrete (Jeppe’s)

Arvinger: enken
 Rasmus Jørgensen i Kogtved
 Peder Jørgensen i Kogtved
 Kirsten Jørgensdatter i Varø
 Bodil Jørgensdatter
 Karen Jørgensdatter
 Maren Rasmusdatters børn
 Karen Rasmusdatters børn
 Erich Rasmussen børn af Egense

Vurderingsmænd: Lauritz Hansen i Bjernemark – på enkens vegne
  Rasmus Hansen i Bjernemark – på enkens vegne

Anne (Hans’s) i Strammelse er enkens søster

Jep blev begravet den 26. april 1650

 


52
Skifte den 14. oktober 1650 efter
Niels Bunde  – i Bjerreby
Enke: Birgitte (Niels’s)
Laugværge: Peder Jepsen i Varø

Afdødes børn af tidligere ægteskab
: Albert Nielsen
 Anne Nielsdatter
 Karen Nielsdatter

Vurderingsmænd: Hans Sørensen i Bjerreby – på enkens vegne
  Christen Rasmussen i Bjerreby – på enkens vegne
  Jens Hansen Møller i Helløv – på arvingernes vegne
  Michel Rasmussen i Bjerreby – på arvingernes vegne

53
Skifte den 18. februar 1651 efter
Rasmus Jensen  – boede of døde i Bregninge

Vurderingsmænd: Anders Jensen i Strammelse
  Niels Rasmussen i Strammelse
  Anders Jepsen i Bregninge
  Niels Jensen i Bregninge

Gamle Rasmus Skrædder blev begravet den 26. april 1650

54
Skifte den 21. februar 1651 efter
Christen Jepsen  – boede og døde i Bjernemark
Enke: Anne (Christen Jepsen’s) [Jørgensdatter]

Arvinger – afdødes søskende:
 Lauritz Jepsen i Vindeby
 Maren Jepsdatter – gift med Peder Jensen på Skarø

Lauritz Jepsen på egne og svogerens vegne
Joseph Jørgensen på enkens vegne

Vurderingsmænd: Anders Nielsen – på enkens vegne
  Jep Rasmussen – på enkens vegne
  Niels Michelsen i Knudsbølle
  Rasmus Hansen i Bjernemark

Se også skifte # 9, # 43 & 115 (1696-1715)

Christens begravelse ikke indført i KB 
Anne blev gift den 13. april 1651 med Joseph Jørgensen
Anne Jørgensdatter blev begravet den 29. april 1682
Joseph blev gift den 16. juli 1682 med enken Anne Rasmusdatter
Joseph blev begravet den 11. september 1797, 78 år gl.
Anne blev gift den 21. oktober 1697 med Hans Hansen [Espensen]
Hans blev begravet den 21. juni 1702, 39 år gl.
Anne blev gift den 10. december 1702 med Hans Andersen
Anne Rasmusdatter blev begravet den 24. marts 1715, 63 år gl.
Hans Andersen blev begravet den 23. august 1716, 50 år gl.
 

 

 


55
Skifte den 4. marts 1651 efter
Jens Nielsen Væver  – boede og døde i Vindeby
Enke: Anne Hellis

Afdødes søster:
 Maren Nielsdatter – tjenende på Lolland
Formynder: Mads Thusen
 
Vurderingsmænd: Ospen Jepsen i Vindeby
  Anders Hansen i Vindeby

Jens blev begravet den 9. februar 1651

56
Skifte den 22. marts 1651 efter
Hans Nielsen & Christen Nielsen  – i Nyby

Arv efter deres afdøde far Niels Christensen – dateret 16. april 1635

Arvinger – efterlevende moder og søskende (7 søsterparter)
 Moderen – ved Rasmus Andersen
 Maren Nielsdatter – gift med Rasmus Pedersen
 Kirsten Nielsdatter – morbroder Anders Nielsen i Gesinge
  
Vurderingsmænd: Niels Andersen i Nyby
  Jep Rasmussen i Nyby

57
Skifte den 24. marts 1651 efter
Jens Jepsen Krog  – boede og døde i Nyby
Enke: Kirsten (Jens’s) [Christensdatter]
Laugværge: hendes fæstemand Niels Pedersen [Krog]

Barn: Christen Jensen
Formynder: Hans Jepsen (Krog) i Lundby
  
Vurderingsmænd: Hans Rasmussen i Stjøvl – på enkens vegne
  Simon Hansen i Lundby – på enkens vegne
  Lauritz Navnesen i Melby – på barnets vegne
  Lauritz Drost i Lundby – på barnets vegne

Vedr. Kirsten – se skifte # 108

Jens blev begravet den 20. februar 1651
Kirsten blev gift ca. 1651 med Niels Pedersen
Kirsten blev begravet den 24. januar 1689
Niels blev begravet 25. oktober 1680

 

 

 

 

 

 

58
Skifte den 18. april 1651 efter
Hans Jensen  – boede og døde i Lundby
Enke: Karen (Hans Jensen’s)
Laugværge: Hans Hansen i Svenderup

Barn: Jens Hansen
  
Vurderingsmænd: Lauritz Drost i Lundby
  Niels Hansen i Lundby
  Peder Drost i Strammelse
  Jens Jensen i Gesinge

Mathias Andersen Skomager i Lundby på sin hustru, Kirsten Rasmusdatters vegne – tingsvidne dateret Tåsinge Birketing den 12. oktober 1620 og den 13. juni 1639 efter sin fader Rasmus Andersen.

Hans blev begravet den 3. marts 1651

59
Skifte den 6. juni 1651 efter
Kirsten (Jep Hansen’s) – i Nyby

Børn: Hans Jepsen
 Inger Jepsdatter
  
Vurderingsmænd: Lauritz Hansen i Knudsbølle – på Hans Jepsens Vegne
  Christen Hansen i Knudsbølle – på Hans Jepsens vegne
  Anders Nielsen i Bjernemark – på Inger Jepsdatters vegne
  Rasmus Piil i Nyby – på Inger Jepsdatters vegne

Se også skifte # 38

60
Skifte den 9. juni 1651 efter
Jens Hansen – boede og døde i Varø
Enke: Karen (Jens’s)
Laugværge: Lauritz Hansen – der har gaarden

Børn: Søren Jensen
 Hans Jensen
 Rasmus Jensen
 Kirsten Jensdatter
 Anne Jensdatter
 ____ Jensdatter
Formynder: Simon Hansen i Lundby
  
Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
  Jens Lauritsen i Varø
  Hans Rasmussen i Varø
  Rasmus Rasmussen i Varø

61
Skifte den 11. juni 1651 efter
Anders Lauritzen – i Melby

Vurderingsmænd: Lauritz Rasmussen i Melby
  Hans Nielsen i Melby
  Anders Sørensen i Melby
  Hans Hansen i Melby

 


62
Skifte den 13. juni 1651 efter
Peder Nielsen Lundballe  – boede og døde i Strammelse
Enke: Anne (Peder Nielsen’s) [Nielsdatter]

Afdødes søskende:
 Kirsten Nielsdatter
 Johanne Nielsdatter
 Appelone Nielsdatter

Vurderingsmnænd: Lauritz Hansen i Knudsbølle
  Anders Rasmussen i Bjernemark
  Peder (Hansen) Drost i Strammelse
  Jens Jespersen i Strammelse

Tingsvidne dateret Tåsinge Birketing 3. februar 1642 vedrørende børnepenge til
Jens Nielsen, Peder Nielsen og Johanne Nielsdatter efter deres afdøde fader Niels Jensen i Strammelse

Se også skifte # 63 & # 88

Peder blev begravet den 6. maj 1651
Anne blev gift den 26. oktober 1651 med Hans Knudsen
Anne blev gift den 26. juni 1653 med Anders Lauritzen _____mose  

63
Skifte den 14. juni 1651 efter
Peder Nielsen
Enke: Anne (Peder Nielsen’s) [Nielsdatter]

Afdødes søskende:
 Jens Nielsen
 Hans Nielsen
 Johanne Nielsdatter
 
Se også skifte # 62

64
Skifte den 9. juli 1651 efter
Jep Rasmussen – i Varø
Enke: Karen (Jep Rasmussen’s)
Laugværge: hendes fæstemand Christen Rasmussen – har fæstet gården

Børn: Rasmus Jepsen
 Kirsten Jepsdatter
 Maren Jepsdatter
Formynder: Rasmus Christensen i Skovballe

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
  Jens Lauritzen i Varø
  Rasmus Rasmussen i Varø
  Anders Hansen i Søby

 

 

 

 


65
Skifte den 15. september 1651 efter
Hans Sørensen – boede og døde i Lundby
Enke: Bodil (Hans’s)
Laugværge: Jens Nielsen i Gesinge

Arvinger - søskende:
 Anders Sørensen
 Niels Sørensens børn (forordnet værge Lauritz Drost)
 Anne (Sørensdatter) – Henrich Hansens hustru
 Anne Jensdatter – på Langeland

Formynder: Rasmus Christensen i Skovballe

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
  Jep Mortensen i Gesinge
  Lauritz Navnesen i Melby
  Hans Nielsen i Melby

Hans blev begravet den 4. august 1651

Se også skifte # 119

66
Skifte den 24. september 1651 efter
Anders Mortensen Skytte – boede og døde i Vindeby
Enke: Karen (Anders Mortensen’s) [Pedersdatter]
Laugværge: fæstemand Lauritz Hansen – har fæstet gården

Barn: Karen Andersdatter

Vurderingsmænd: Christen Svendsen i Troense
  Rasmus Hansen i Troense
  Ospen Jepsen i Vindeby
  Anders Hansen i Vindeby

Enkens broder Søren Pedersen nævnes

Se også skifte # 124

Anders blev begravet den 14. februar 1651
Karen blev gift den 23. november 1651 med Lauritz Hansen
Lauritz blev begravet den 29. januar 1656, 35 år gl.
Karen blev gift den 8. februar 1657 med Knud Jørgensen Skytte
Knud blev begravet den 14. september 1684, 63 år gl.
Karen blev begravet den 3. januar 1689, 74 år gl.

 

 

 

 

 

 

 

67
Skifte den 11. oktober 1651 efter
Jep Pedersen Slagter – boede og døde i Strammelse
Enke: Maren Christophersdatter
Laugværge: fæstemand Hans Nielsen [Nørregaard] – har fæstet gården [gift 12. oktober 1651]

Børn: Rasmus Jepsen
 Anne Jepsdatter
Formynder: stedfader Hans Nielsen

Vurderingsmænd: Niels Rasmussen i Strammelse
  Peder Hansen i Strammelse
  Jens Jespersen i Strammelse
  Anders Rasmussen i Bjernemark

Krav iht. tingsvidner – Tåsinge
Jens Jørgensen – børnepenge – anpart i gården – dateret 15. juni 1643 – 67½ Sletdaler
Rasmus Rasmussen Slagter – tjenende på Lolland – børnepenge eft. Enkens angivelse – 28 Sletdaler
Hans Lauritzen & Mette Lauritzdatter – efter deres faders morbroder, faders moder og søster
  Dateret 4. juli 1650 – 44 Sletdaler

Se også skifte # 26, # 49 & # 75

Datter Maren døbt 12-11-1648
Datter Maren begravet 30-4-1649
Datter Karen begravet 5-9-1649
Jep’s søster Anne Pedersdatter begravet 29-2-1650
Søn Rasmus døbt 17-3-1650
Jep blev begravet ?? (ses ikke indført i KB)
Maren blev gift den 12. oktober 1651 med Hans Nielsen Nørregaard
Maren blev begravet den 17. februar 1679, 63 år gl.
Hans blev begravet den 20. februar 1682, 59 år gl.

68
Skifte den 3. oktober 1651 efter
Michel Rasmussen  – boede og døde i Bjerreby
Enke: Mette (Michel Rasmussen’s)
Laugværge: hendes fæstemand Navne Hansen – har fæstet gården

Børn: Rasmus Michelsen
 Jep Michelsen
Formynder: stedfader Navne Hansen

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
  Rasmus Hansen Smed i Bjerreby
  Lauritz Drost i Lundby
  Mads Hansen Ungemand i Strammelse

69
Skifte den 22. oktober 1651 efter
Michel Hansen Savmand  – boede og døde i Lundby
Enke: [navn ikke angivet]
Laugværge: Lauritz Navnesen

Børn: Mette Michelsdatter
 Gertrud Michelsdatter
 Kirsten Michelsdatter

Vurderingsmænd: Rasmus Lauritzen i Lundby
  Albert Skrædder i Lundby
  


70
Skifte den 17. november 1651 efter
Lauritz Madsen Krog  – boede og døde i Lundby
Enke: [navn ikke angivet]
Laugværge: Laurits Navnesen

Børn: Helle Lauritzdatter
 Maren Lauritzdatter
 Kirsten Lauritzdatter

Vurderingsmænd: Lauritz Drost i Lundby
  Jens Andersen Viig
  Erich Pedersen i Lundby
  Niels Clausen i Lundby

Hans Pedersen har fæstet gården
Hans Pedersen blev gift den 11. marts 1649 med (datteren) Helle Lauritzdatter

71
Skifte den 15. december 1651 efter
Peder Michelsen Stær  – i Strammelse
Enke: Anne (Peder’s) [Rasmusdatter] [kaldet Pedersdatter i KB]
Laugværge: Niels Michelsen i Knudsbølle

Barn: Anne Pedersdatter
Formynder: Christen Michelsen i Skovballe

Vurderingsmænd: Jep Jørgensen
  Morten Olesen Smed

Se også skifte # 33, 120 & # 121

Jørgen blev gift med Anne Rasmusdatter
Jørgen blev begravet mellem 18. og 24. januar [dato ikke angivet] 1648
Anne blev gift den 28. maj 1648 med Peder Mikkelsen Stær
Peder blev begravet den 15. december 1651 
Anne døde ca. 1655 i Gesinge sogn
  
72
Skifte den 7. januar 1652 efter
Karen (Jep Jørgensen’s) [Rasmusdatter] – i Strammelse
Enkemand: Jep Jørgensen [Smed)

Afdødes børn fra første ægteskab med Jens Jensen:
 Jens Jensen
 Espen Jensen
 Maren Jensdatter – Formynder - morbroder Hans Rasmussen i Skindballe

Deres børn: Rasmus Jepsen
 Jørgen Jepsen
 Jens Jepsen
 Margrete Jepsdatter
 Sidsel Jepsdatter
 Hans Jepsen (døde)

Vurderingsmænd: Peder Hansen i Strammelse
  Niels Rasmussen i Strammelse
  Lauritz Drost i Lundby
  Anders Jensen i Strammelse

Karen blev begravet den 13. december 1651
Jep blev gift ca 1653 med ??
Jep blev begravet den 18. april 1665 

73
Skifte den 8. januar 1652 efter
Bodil (Hans Nielsen’s) – i Strammelse
Enkemand: Hans Nielsen 

Afdødes børn fra første ægteskab med Jesper ____  :
 Gregers Jespersen – i Norge
 Jens Jespersen i Strammelse
 afdøde Kirsten Jespersdatters (Iver’s) børn i Skindballe
  Jesper Iversen
  Maren Iversdatter
  Margrete Hansdatter
  Anne Hansdatter 
 Maren Jespersdatter

Vurderingsmænd: Peder Hansen Drost i Strammelse – på Hans Nielsens side
  Anders Rasmussen i Bjernemark – på Hans Nielsens side
  Niels Rasmussen i 1652 med Strammelse – på arvingernes vegne
  Jens Nielsen i Langkilde, Fyn – på arvingernes vegne

Se også skifte # 28, # 43 & # 161

Bodil blev begravet den 23. december 1651
Hans blev gift ca 1652 med Gertrud Nielsdatter
Hans blev begravet 1660 – ikke indført i KB
Gertrud blev gift den 1. 1pril 1660 med Morten Madsen
Gertrud blev begravet den 4. marts 1695, 68 år gl.
Morten blev begravet den 2. februar 1708, 86 år gl.

74
Skifte den 19. januar 1652 efter
Karen (Peder Rasmussen’s) & Peder Rasmussen – boede og døde i Bregninge [I KB – Peder Hansen!!]

Hendes børn fra første ægteskab:
 Rasmus Jensen – på egne vegne
 Hans Jensen – på egne vegne
 Anne Jensdatter – gift med Jens Rasmussen i Bjerreby

Deres børn: Rasmus Pedersen – formynder Rasmus Jørgensen i Bjernemark
 Gertrud Pedersdatter – Hans Poulsens fæstemø – har fæstet gården

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
  Rasmus Smed i Bjerreby
  Rasmus Hansen i Bjernemark
  Hans Hansen i Svenderup

Karen (Peder Hansens) blev begravet den 6. januar 1652
Peder Hansen blev begravet den 15. januar 1652

75
Den 25. februar 1652 - om rigtighed af regnskabet i skiftet efter
Jep Pedersen – i Strammelse

Dannemænd:  Peder Hansen Drost
  Michel Andersen i Varø
  Rasmus Lauritzen i Lundby
  Anders Jensen i Strammelse

Regnskabet efter salige Lauritz Pedersens børn efter deres fader, moder, broder, farmoder og faster
Tingsvidne dateret 4. juli 1650

Faster = Maren (Jep Pedersen’s)’s faster

Se skifte # 67

76
Skifte den 9. marts 1652 efter
Jens Lauritzen – boede og døde i Varø
Enke: [navn ikke nævnt]

Brødre(?): Navne Lauritzen – i Søby – tingsvidne juli 1629
 Hans Lauritzen
 Mads Lauritzen – i Gesinge
 Rasmus Lauritzen – i Varø
 afdøde Morten Lauritzen

Vurderingsmænd: Lauritz Navnesen i Melby – på arvingernes vegne
  Anders Sørensen i Gesinge – på arvingernes vegne
  Peder Jepsen i Varø –  på enkens vegne
  Rasmus Rasmussen i Varø på enkens vegne
  
77
Skifte den 9. marts 1652 efter
Hans Christensen Husmand – boede og døde i Varø
Enke: Kirsten (Hans Christensen’s)

Børn: Christen Hansen
 Maren Hansdatter

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
  Hans Sørensen i Bjerreby
  Rasmus Hansen Smed i Bjerreby – på enkens vegne

78
Skifte den 17. marts 1652 efter
Jens Olufsen – boede og døde i Bjerreby
Enke: Johanne (Jens Olufsen’s)

Børn: Peder Jensen
 Lauritz Jensen
 Christen Jensen
 Karen Jensdatter

Afdødes børn af tidligere ægteskab:
 Niels Jensen
 Bodil Jensdatter

Vurderingsmænd: Lauritz Drost i Lundby – på enkens vegne
  Rasmus Rasmussen i Varø – på enkens vegne
  Rasmus Hansen i Varø – på børnenes vegne
  Niels Andersen i Varø – på børnenes vegne

 

 

 

 

 

 

 

79
Skifte den 31. maj 1652 efter
Christen Michelsen – møller i Perskov Mølle
Enke: Maren (Christen’s) [Pedersdatter]

Børn: Rasmus Christensen
 Hans Christensen
 Morten Christensen
 Michel Christensen
 Maren Christensdatter
 Appelone Christensdatter
 Kirsten Christensdatter
 Sidsel Christensdatter – Niels Jensen i Bregninge er værge

Vurderingsmænd: Christen Hansen i Troense
  Niels Andersen i Nyby
  Rasmus Hansen i Nyby
  Hans Knudsen i Lundballe i Strammelse

Christen blev begravet den 5. maj 1652
Maren blev gift den 12. december 1652 med Anders Lauritzen
Maren blev begravet den 26. august 1677
Anders blev begravet den 12. april 1690, 64 år gl.
Anders blev gift med Maren Jørgensdatter den 10. juni 1677
Maren Jørgensdatter blev gift den 30. november 1690 (trolovet den 10. august 1690) med Lauritz Andersen Drost (søn af Anders Drost) 

80
Skifte den 20. juli 1652 efter
Mads Jensen – i Gesinge
Enke: Maren (Mads Jensen’s)
Laugværge: hendes fæstemand Christopher Rasmussen

Børn: Karen Madsdatter
 Johanne Madsdatter
 Anne Madsdatter
 Kirsten Madsdatter
Formynder: stedfader Christopher Rasmussen

Vurderingsmænd: Hans Nielsen i Melby
  Anders Sørensen i Gesinge
  Hans Andersen i Gesinge
  Christopher Nielsen i Gesinge

81
Skifte den 20. juli 1652 efter
Anders Rasmussen – boede og døde i Skovballe
Enke: Karen (Anders Rasmussen’s)

Afdødes børn fra første ægteskab – tingsvidne dateret 9. juni 1942:
 Anne Andersdatter
 Birgitte Andersdatter
 Maren Andersdatter
 
Deres barn: Johanne Andersdatter

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
  Anders Olesen i Strammelse
  Lauritz Drost i Lundby
  Rasmus Rasmussen i Varø


82
Skifte den 22. oktober 1652 efter
Karen (Peder Rasmussen’s) – i Knudsbølle
Enkemand: Peder Rasmussen

Arvinger: Johanne ______ - gift med Staffen i Knudsbølle
 Maren Jepsdatter – i Lolland
 
Vurderingsmænd: Jens Pedersen i Knudsbølle
  Niels Michelsen i Knudsbølle
  Jep Rasmussen i Knudsbølle
  Lauritz Hansen i Knudsbølle

Se også skifte # 150

Peder Rasmussen blev gift den 11. december 1853 med Margrete Eriksdatter

83
Skifte den 24. oktober 1652 efter
Anders Rasmussen  –  (afgangne)

Børn – deres mødrene arv:
 _____ - gift med Rasmus Knudsen
 _____ - trolovet med Christen Simonsen
 Maren Andersdatter – Hans Rasmussen på hendes vegne
 Karen Andersdatter – Jens Hansen i Gesinge på hendes vegne
 
Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
  Rasmus Rasmussen i Varø

84
Skifte den 26. oktober 1652 efter
Jep Clausen – boede og døde i Bjerreby
Enke: Maren (Jep Clausen’s)
Laugværge(?): Fæstemand (?) Hans Hellesen  [nævnes som drengenes stedfader]

Børn: Jep Clausen Jepsen
 Jens Jepsen
Formynder: farbroder Albert Clausen i Skovballe

Afdødes stedbørn(?): 
 Bodil Jensdatter
 Karen Jensdatter
Værge: Rasmus Pedersen i Bregninge
 
Vurderingsmænd: Lauritz Drost i Lundby
  Peder Jepsen i Varø
  Rasmus Jørgensen i Varø
  

 

 

 

 

 


85
Skifte den 19. november 1652 efter
Hans Michelsen Stær – i Troense [Hansdatter]
Enke: Maren (Hans Michelsen’s) [Hansdatter]
Laugværge: fæstemand Peder Hansen – har fæstet gården

Børn: Jørgen Hansen
 Maren Hansdatter
Formynder: Christen Michelsen i Skovballe

Arvekrav efter tingsvidne dateret Tåsinge Birketing den 11. juli 1644 – efter deres fader:
 Anne Jørgensdatter
 Maren Jørgensdatter 

Arvekrav: Jørgen Hansen efter sin afdøde søster Maren Jørgensdatter
 Anne (Hans Jensen’s) efter sin afdøde mand
 
Vurderingsmænd: Jens Pedersen i Knudsbølle – på børnenes vegne
  Anders Skarø i Bjernemark – på børnenes vegne
  Christen Svendsen – på enkens side
  Peder  B_____ – på enkens side

Se også skifte # 106

Hans blev begravet den 14. oktober 1652
Maren blev gift den 1. januar 1653 med Peder Hansen
 
86
Skifte den 29. november(?) 1652 efter
Christen Andersen – i Lundby
Enke: Kirsten (Christen Andersen’s)

Børn: Kirsten Christensdatter
 Johanne Christensdatter

Vurderingsmænd: Lauritz Drost i Lundby
  Niels Hansen Clausen i Lundby
  Hans Nielsen i Melby

Christen blev gift den 24. oktober 1647 med Kirsten Pedersdatter
Christen blev begravet den 25. marts 1652
Kirsten blev gift den 30. januar 1653 med Henrik Vessel
Henrik blev begravet den 3. januar 169, 80 år gl.
Kirsten blev begravet den 17. maj 1692
   
87
Skifte den __ december 1652 efter
Peder Michelsen Væver – i Bjernemark
Enke: Anne (Peder’s)
Laugværge: Anders Rasmussen i Vindeby

Afdødes børn: Michel Pedersen
 Maren Michelsdatter – formynder hendes broder Michel Pedersen i Strammelse
         [må være Pedersdatter !!]

Vurderingsmænd: Peder Drost i Strammelse – på børnenes side
  Anders Olesen i Strammelse – på børnenes side
  Anders Skarø i Bjernemark – på enkens side
  Jep Skarø i Bjernemark – på enkens side

Peder blev begravet den 1. December 1652


88
Skifte den 8. marts 1653 efter
Hans Knudsen – boede og døde i Lundballe, Strammelse
Enke: Anne (Niels’s) Nielsdatter [Anne’s første mand hed Niels]
 Hun blev gift 4. gang den 26. juni 1653 med Anders Lauritzen ____mose

Arvinger – afdødes brødre;
 Rasmus Knudsen i Strammelse
 Mads Knudsen i Lundby
 Morten Knudsen i Strammelse

Krav: Johanne Nielsdatter’s fædrene arv – på hendes vegne Morten Nielsen - 76 Sdl, 2 sk
 Jens Nielsen - 76½ Sdl.

Vurderingsmænd: Peder Hanen Drost i Strammelse
  Lauritz Hansen Drost i Lundby
  Anders Jensen Viig i Strammelse
  Jens Jespersen i Strammelse

Se også skifte # 62 & 63

Peder blev begravet den 6. maj 1651
Anne blev gift den 26. oktober 1651 med Hans Knudsen
Hans blev begravet den 30. december 1652
Anne blev gift den 26. juni 1653 med Anders Lauritzen _____mose, 25 år gl.
Anders blev begravet den 20. september 1653
Anne blev gift 5. gang den 11. december 1653 med Anders Lauritsen
Anne blev begravet den 26. marts 1674 

89
Skifte ______ 1653 [begyndelsen mangler]

Der nævnes

Johan Hansen på hustruens vegne
Claus Josephsen og medarvinger
Claus Josephsen på Bodil Andersdatters vegne

90
Skifte den 15. april 1653 efter
Søren Rasmussen – boede og døde i Bjerreby
Enke: Birte(Søren’s)
Laugværge: Jørgen Hansen på sin fæstekvindes vegne – har fæstet gården

Arvinger – afdødes søskende:
 Jens Rasmussen i Bjerreby
 Rasmus Rasmussen i Bjerreby
 Anders Rasmussen i Lundby
 Gertrud Rasmusdatter – gift med Claus Pedersen i Lundby
 Johanne Rasmusdatter – Jens Rasmussen på søsterens vegne

Vurderingsmænd: Lauritz [Hansen] Drost i Lundby
  Christen Rasmussen i Bjerreby
  Hans Sørensen i Bjerreby
  Hans Nielsen i Melby

 

 

 

91
Skifte den 18. april 1653 efter
Niels Michelsen [Stær] – boede og døde i Knudsbølle

Vurderingsmænd: Morten Nielsen i Strammelse
  Anders Skarø i Bjernemark
  Laurs Hansen i Knudsbølle
  Anders Sørensen i Gesinge

Niels blev begravet den 13. januar 1653

Se også skifte # 12 &  # 106 – i sidstnævnte nævnes Niels Michelsens børn Morten og Karen


92
Skifte den 11. maj 1653 efter
Sophie Normansdatter – i Lundby
Enkemand: Søren Pedersen [Smed]

Vurderingsmænd: Lauritz Jepsen – birkefoged
  Laurits Drost i Lundby
  Jens Jørgensen i Strammelse
  Claud Hansen i Strammelse

Sophie blev begravet den 12. maj 1653
Søren giftede sig den 12. september 1653 med Maren Stephansdatter

93
Skifte den 11. juni 1653 efter
Kirsten Rasmusdatter – i Troensegård, Troense
Enkemand: Rasmus Hansen

Børn: K___ Rasmusdatter
 Lauritz Rasmussen (afdød)
 Hans Rasmussen

Vurderingsmænd: Lauritz Hansen i Knudsbølle
  Rasmus Jepsen i Troense
  Thomas Lauritzen i Troense
  Morten Nielsen i Strammelse

Overværende – drengens morbrødre Peder Rasmussen og Mads Rasmussen på L..ø

Kirsten blev begravet den 13. marts 1653
Rasmus blev gift den 19. juni 1653 med Margrete Christensdatter
Rasmus blev begravet den 7. januar 1674. 70 år gl.
Margrete blev begravet den 1. april 1698, 72 år gl.
  

94
Skifte den 14. juni 1653 efter
Rasmus Jørgensen – boede og døde i Bjernemark

Vurderingsmænd: Niels Vogn i Strammelse
  Jep Rasmussen i Bjernemark
  Anders Rasmussen i Bjernemark
  Rasmus Hansen i Bjernemark

Rasmus blev begravet den 28. marts 1653, 80 år gl.

 


95
Skifte den 30. april 1653 efter
Jens Lauritzen – i Gesinge

Vurderingsmænd: Hans Andersen i Gesinge
  Jens Jensen i Gesinge
  Anders Sørensen i Gesinge
  Jens Hansen i Gesinge

96
Skifte den 17. juni 1653 efter
Anders Jensen Viig – boede og døde i Strammelse
Enke: Maren (Anders’s)

Børn: Michel Andersen
 Jørgen Andersen – [gift den 9. maj 1658 med Maren Hansdatter]
 Anne Andersdatter – [gift den 9. april 1654 med Christopher Nielsen]
 Bodil Andersdatter – [gift den 1. august 1658 med Peder Jørgensen]
 Agnete Andersdatter – [gift den 31. oktober 1647 med Hans Rasmussen Skindballe]

Vurderingsmænd: Peder Hansen Drost i Strammelse
  Peder Jørgensen i Strammelse
  Niels Rasmussen Vogn i Strammelse
  Anders Olesen i Strammelse

Anders blev begravet den 10. maj 1653
Maren blev begravet den 1. januar 1661

97
Skifte den 12. oktober 1653 efter
Jørgen Hansen – boede og døde i Gesinge

Børn: Rasmus Jørgensen
 Christen Jørgensen
 Jens Jørgensen
 Lauritz Jørgensen
 Hans Jørgensen
 Karen Jørgensdatter

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
  Michel Andersen i Varø
  Niels Vogn i Strammelse
  Jørgen Pedersen i Melby

98
Skifte den 17. oktober 1653 efter
Jørgen Nielsen (Skrædder) – boede og døde i Strammelse
Enke: Else (Jørgen’s) [Hansdatter]
Laugværge: Jens Jørgensen – fæster stedet

Børn: Niels Jørgensen
 Hans Jørgensen
 Anne Jørgensdatter
Formynder: farbroder Morten Nielsen i Strammelse

Vurderingsmænd: Niels Vogn i Strammelse
  Anders Olesen i Strammelse
  Peder Jørgensen i Strammelse
  Niels Jensen i Strammelse

Jørgen blev begravet den 10. maj 1653
Else blev gift den 16. oktober 1653 med Jens Jørgensen 
Jens blev begravet den 5. december 1666 

99
Skifte den 21. oktober 1653 efter
Lauritz Navnesen – boede og døde i Melby
Enke: Bodil (Lauritz’s)

Børn: Bodil Lauritzdatter [gift med Jens Hansen den 11. oktober 1646]
 Anne Lauritzdatter  [gift den 16. januar 1653 med Jørgen Pedersen]
 Maren Lauritzdatter
 Margrete Lauritzdatter

Vurderingsmænd: Niels Vogn i Strammelse
  Lauritz Drost i Strammelse
  Niels Hansen i Strammelse
  Hans Nielsen i Melby

Jens Hansen i Lundby på sin hustrus vegne
Jørgen Pedersen på sin hustrus vegne
For de 2 piger Maren og Margrete Lauritzdatters vegne var Rasmus Knudsen i Strammelse forordnet værge
Rasmus Jørgensen i Bjerreby på Bodil Lauritzdatters vegne

Lauritz blev begravet den 11. april 1652

100
Skifte den 25. november 1653 efter
Mads Hansen Rogen (Tingskriver) – boede og døde i Strammelse
Enke: Margrete (Mads’s)

Børn: Hans Madsen
 Karen Madsdatter

Vurderingsmænd: Niels Vogn i Strammelse
  Morten Nielsen i Strammelse
  Niels Bunde
  Anders Lauritzen

Mads blev begravet den __ februar 1653, 47 år gl.
Margrete blev begravet den 25. maj 1681, 70 år gl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101
Skifte den 29. november 1653 efter
Kirsten (Anders’s) – boede og døde i Strammelse
Enkemand: Anders Olesen [Møller]

Afdødes børn af tidligere ægteskab:
 Niels Nielsen
 Maren Nielsdatter [gift med Lauritz Hansen I Bjernemark]
 Karen Nielsdatter
 Gertrud Nielsdatter  [gift med Hans Nielsen  og gift den 1. april 1660 men Morten Madsen]
 Bodil Nielsdatter

Vurderingsmænd: Hans Kuld i Strammelse
  Peder Jørgensen i Strammelse
  Anders Rasmussen i Bjernemark
  Hans [Hansen] Slagter

Hans Nielsen på sin hustrus vegne [se skifte # 73 & # 161]
Lauritz Hansen i Bjernemark på sin hustrus vegne og på Karen Nielsdatters vegne [se skifte # 140]
Anders Olesen på Bodil Nielsdatters vegne

Kirsten blev begravet den 22. oktober 1653
Anders Olesen blev gift den 22. januar 1654 med Anne Nielsdatter
Anders blev begravet den 27. april 1674, 69 aar gammel
Anne Nielsdatter blev gift den 29. januar 1675 med Niels Mikkelsen
Niels Mikkelsen Møller blev begravet den 15. september 1685, 48 år gl.
Anne Nielsdatter blev begravet den 18. november 1702, 71 år gl.  

102
Skifte den 29. november 1653 efter
Peder Hansen (Drost) – boede og døde i Strammelse
Enke: Karen (Peder Hansen’s) (Lauritzdatter)
Laugværge: Hans Rasmussen (Drost) – gift med Karen den 19. februar 1654

Afdødes barn fra første ægteskab [med Kirsten Rasmusdatter]:
 Anne Pedersdatter
Formynder:  morbroder Christen Rasmussen på Ærø (i Ærøskøbing)

Deres børn: Sophie Pedersdatter
 Hans Pedersen
Formynder: farbroder Lauritz Hansen (Drost)

Vurderingsmænd: Ditlev Jepsen i Ollerup
  Rasmus Knudsen _____
  Lauritz Andersen i Vemmenæs
  Hans Rasmussen

Hans Rasmussen fæster garden

Se også skifte # 41 samt # 8 (1696-1715) 

Peder Hansen Drost blev gift med Kirsten Rasmusdatter
Kirsten døde ca 1649
Peder blev gift ca 1649 med Karen Lauritzdatter
Peder blev begravet den 29. juni 1653, 49 år gl.
Karen blev gift den 19. februar 1654 med Hans Rasmussen (Drost)
Hans blev begravet den 25. april 1687, 73 år gl.
Karen blev gift  den 27.  juni 1690 med enkemanden Rasmus Andersen Trane
Rasmus blev begravet den 23. juni 1695, 67 år gl.
Karen blev gift den 1. december 1695 med Mads Navnesen
Karen blev begravet den 1. november (blev lagt i kirken), 75 år gl.
Mads blev gift den 6. marts 1690 med Maren Christensdatter (datter af Christen Pedersen
Mads blev begravet den ?. december 1727, 63 år gl
Mads blev døbt den 20. september 1663 i Bjerreby sgn, søn af Navne Madsen

103
Skifte den 10. februar 1654 efter
Claus Hansen Smed – boede og døde i Strammelse
Enke: Mette (Claus Smed’s)

Børn: Hans Clausen
 Peder Clausen
 Kirsten Clausdatter

Vurderingsmænd: Niels Vogn
  Jens Jespersen
  Lauritz Drost i Lundby
  Jens Pedersen i Knudsbølle

Afdødes broder Christopher (Hansen) Smed fæster stedet [gift med Bodil Christensdatter den 15. jan. 1654]

Nævnes – Jens Jørgensen er værge for Hans Lauritzen, søn af afg. Laurits Pedersen

Claus og Mette blev gift før 1646
Claus blev begravet den 19. januar 1654
Mette blev begravet den 10. juli 1675 

104
Skifte den 17. februar 1654 efter
Helene (Osben’s) – boede og døde i Vindeby - [Helene/Ellen Lauritzdatter]
Enkemand: Osben Jepsen

Afdødes børn fra første ægteskab med Rasmus Christensen:
 Christen Rasmussen [gift med Maren Rasmusdatter 1649 – dato ej nævnt]
 Lauritz Rasmussen

Deres børn:   Karen Osbensdatter
 Rasmus Osbensen
 Morten Osbensen

Vurderingsmænd: Lauritz Drost i Lundby
 Lauritz Hansen i Vindeby
 Mads Christensen i Vindeby
 Hans [Hansen] Slagter i Strammelse

Også nævnt:
Maren Osbensdatter sin resterende mødrene arv og samme efter sin sl. søster Bodil Hansdatter
Jep Osbensen for resterende mødrene arv

Se også skifte # 117

Osben og Helene blev gift ca 1640
Helene blev begravet den 5. september 1653, 53 år gl 

 

 

 

 

 

105
Skifte den 25. februar 1654 efter
Rasmus Rasmussen – boede og døde i Søby
Enke: Maren (Rasmus’s)
Laugværge: Rasmus Pedersen i Søby

Børn: Rasmus Rasmussen
 Morten Rasmussen
 Hans Rasmussen
 Anne Rasmusdatter – gift med Rasmus Andersen i Stjøvl

Vurderingsmænd: Anders Skarø i Bjernemark
 Rasmus Pedersen i Søby
 Anders Hansen i Søby
 Peder Sørensen i Søby

106
Skifte den 25. 1. marts 1654 efter
Morten Michelsen – ungkarl i Skovballe

Arvinger - søskende: 
 Christen Michelsen
 Anders Michelsen
 Margrete Michelsdatter
 Kirsten Michelsdatter
 afdøde Niels Michelsens børn:
  Morten Nielsen
  Karen Nielsdatter
 afdøde Hans Michelsens børn:
  Jørgen Hansen
  Maren Hansdatter
   - farbroder Christen Michelsen på deres vegne
 afdøde Anne Michelsdatter (Jens Lauritzen’s)’s børn:
  Lauritz Jensen
  Jens Jensen
  Morten Jensen
  Anne Jensdatter
- Mads Lauritzen i Gesinge på deres vegne
 afdøde Peder Michelsens barn:
  Anne Pedersdatter
- farbroder Christen Michelsen på hendes vegne
 Maren Michelsdatter – gift med Lauritz Jepsen Krog i Lundby

Vurderingsmænd: Niels Hansen i Skovballe
 Rasmus Pedersen i Søby
 Søren Rasmussen i Skovballe
 Søren Hansen i Skovballe

Se også skifte # 71, 85, 91 & 120

 

 

 

 

107
Skifte den 13. marts 1654 efter
Maren (Christopher’s) – i Gesinge
Enkemand: Christopher Nielsen

Afdødes barn: Karen Rasmusdatter
Formynder: Jep Skarø

Deres barn: Søren Christophersen

Vurderingsmænd: Anders Skarø i Bjernemark
 Poul Christensen i Gesinge
 Hans Rasmussen i Skovballe
 Jens Madsen i Gesinge

108
Skifte den 25. april 1654 efter
Jep Rasmussen – boede og døde i S____
Enke: Karen (Jeppe’s)

Arvinger: Søren Rasmussen – i Skovballe
 Hans Rasmussen – i Støvl
 afdøde Christen Rasmussens børn i Stjøvl:
  Kirsten Christensdatter -  gift med Niels Pedersen i Lundby [se skifte # 57]
  Inger Christensdatter -  Hans Hansen i Støvl er værge
  Maren Christensdatter -  Hans Hansen i Støvl er værge
  Johannes Christensen -  Hans Hansen i Støvl er værge
  Rasmus Christensen -  Hans Hansen i Støvl er værge
  Hans Christensen -  Hans Hansen i Støvl er værge
 _____ – gift med Jens Rasmussen i Bjerreby
 _____ – gift med Anders Madsen i Bjerreby
 Rasmus Iversen i Bjerreby
 Lauritz Iversen i Gesinge
 Christen Jørgensen i Gesinge
 Jens Jørgensen i Gesinge
 [Karen] ___ - gift med Navne Madsen
 _____ – gift med Rasmus Rasmussen i Nyby
 Mette Christensdatter – ovennævne Rasmus Rasmussen på hendes vegne

Vurderingsmænd: Erich Pedersen i Søby
 Anders Hansen i Søby
 Peder Sørensen i Søby
 Hans Hansen i Søby

109
Skifte den 3. maj 1654 efter
Hans Jørgensen – boede og døde i Bjerreby
Enke: Karen (Hans’s)

Børn: Niels Hansen
 Hans Hansen
Formyndere: farbroder Rasmus Jørgensen i Bjerreby
 Rasmus Rasmussen i Varø

Krav: Rasmus Nielsen og Margrete Nielsdatter – deres fædrene arv fra boet
 Deres farbroder var Simon Christensen i Gesinge

Hans Jensen fæster gården
Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
 Christen Rasmussen i Bjerreby
 Anders Hansen i Søby
 Jens Møller i Helløv

110
Skifte den 30. maj 1654 efter
Hans Jørgensen – boede og døde i Bjerreby
Enke: Karen (Hans’s)

Børn: Niels Hansen
 Hans Hansen
Formyndere: farbroder Rasmus Jørgensen i Bjerreby
 Rasmus Rasmussen i Varø

Krav: Rasmus Nielsen og Margrete Nielsdatter – deres fædrene arv fra boet
 Deres farbroder var Simon Christensen i Gesinge

Hans Jensen fæster gården

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
 Christen Rasmussen i Bjerreby
 Anders Hansen i Søby
 Jens Møller i Helløv

111
Skifte den 30. maj 1654 efter
Anders Nielsen Skræder – boede og døde i Gesinge
Enke: Karen (Anders’s)

Børn: Karen Andersdatter
 Johanne Andersdatter
 Gertrud Andersdatter
Formyndere: farbroder Christopher Nielsen i Gesinge
 Jesper Nielsen i Holmdrup

Vurderingsmænd: Anders Sørensen i Gesinge
 Erich Pedersen i Gesinge

Krav: Bodil Andersdatters fædrene arv – hendes værge Claus Josephsen

112
Skifte den 7. november 1654 efter
Niels Jensen – ungkarl i Lundby

Arvinger: Søren Jensen i Bjernemark
 Anders Jensen i _____
 Rasmus Jensen Kimer i Lundby – værge er Søren Jensen i Bjernemark
 Maren Rasmusdatter – værge er Søren Jensen i Bjernemark
 Anne Jensdatter – værge er Søren Jensen i Bjernemark
 Afdøde Karen Jensdatters børn:
  Peder Hansen
  Jens Hansen
  Iver Hansen
  Hans Hansen 
  Kirsten Hansdatter
  Karen Hansdatter
   – værge er Søren Jensen i Bjernemark

Vurderingsmænd: Lauritz Drost
 Anders Nielsen i Bjerreby
 Hans Nielsen i Stougaard
 Hans Jepsen i Lundby

Begravelse er ikke nævnt i KB

113
Skifte den 22. november 1654 efter
Karen (Søren Rasmussen’s) – i Skovballe
Enkemand: Søren Rasmussen

Børn: Rasmus Sørensen 
 Kirsten Sørensdatter – gift med Jørgen Hansen i Stjøvl
 Maren Sørensdatter – hendes givne værge Rasmus Jørgensen i Bjerreby

Vurderingsmænd: Niels Hansen i Skovballe
 Christen Nielsen i Skovballe
 Søren Hansen i Skovballe
 Ospen Hansen i Stjøvl

114
Skifte den 1. juni 1655 efter
Jens Erichsen – boede og døde i Helløv
Enke: [ikke nævnt]

Børn: [Ikke nævnt]

Der kunne ikke blive arv til hustru og børn

Krav: Morten Nielsen for sin mødrene arv
 Kirsten Hansdatters fædrene arv (afdøde Jens Erichsen var værge)
 Hans Sørensen i Varø for fædrene arv
 Erich Hansen arv efter sin afdøde søster (afdøde Jens Erichsen var værge for hende)

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
 Rasmus Christensen i Varø
 Anders Sørensen i Gesinge
 Claus Josephsen i Gesinge

115
Skifte den 16. juni 1655 efter
Anne (Hans’s) – i Melby – døde hos sønnen Niels Hansen

Børn: Niels Hansen i Melby
 Michel Michelsen i Helløv
 datter (Simon Nielsen’s)’s børn:
  Anne Madsdatter
  Anders Madsen

Vurderingsmænd: Lauritz Drost i Lundby
  Hans Nielsen i Melby
  Jens Pedersen i Melby
  Jens ____ i Gesinge

Begravelse ikke nævnt i KB

116
Skifte den 12. juli 1655 efter
Rasmus Sørensen Hjulmand – boede og døde i Knudsbølle

Vurderingsmænd: Jens Pedersen i Bjernemark
  Erich Andersen i Lundby
  Lauritz Hansen i Knudsbølle

Rasmus blev begravet den 5. juli 1655

117
Skifte den 4. september 1655 efter
Osben Jepsen – boede og døde i Vindeby

Børn: Jep Osbensen  [gift med Birte Jepsdatter den 31. maj 1663]
 Rasmus Osbensen
 Morten Osbensen
 Ellen Osbensdatter [gift med Hans Hansen Slagter den 28. november 1647]
 Maren Osbensdatter [gift med Hans Hansen den 23. september 1655]
 Karen Osbensdatter [gift med Niels Rasmussen Foged den 9. december 1660]

Værger: Christen Rasmussen på Turøe for Rasmus Osbensen
 Tonnes Lund i Troense for Karen Osbensdatter
 Hans Christensen i Nyby for Morten Osbensen
 Hans [Hansen] Slagter i Strammelse på sin Hustru Ellen Osbensdatters vegne
 Hans Hansen på sin fæstemø’s, Maren Osbensdatters, vegne
 Jep Osbensen som er sin egen værge

Vurderingsmænd: Rasmus Hansen i Troensegaard
  Hans Christensen i Nyby
 Anders T..ffs i Troense
 Morten Piil i Troense

Desuden nævnes i gældsposterne:
Laurs Rasmussen på Turøe
Christen Rasmussen på Turøe

Se også skifte # 104

Osben blev begravet den 14. august 1655, 68 år gl.

118
Skifte den 14. januar 1656 efter
Rasmus Rasmussen Lund – boede og døde i Nyby
Enke: Anne (Rasmus’s) [Christensdatter]
Laugværge: Hans Hansen (Lund) – der fæster gården (Hans & Anne gift den 13. februar 1656)

Børn: Rasmus Rasmussen
 Kirsten Rasmusdatter

Vurderingsmænd: Niels Andersen Strambech i Nyby
  Rasmus Andersen i Nyby
  Rasmus Hansen Bunde i Nyby
Overværende på børnenes vegne:
  Anders Olsen Møller i Strammelse
  Farbroder Niels (Rasmussen) Vogn i Strammelse

Rasmus blev begravet den 15. december 1655
Hans blev begravet den 26. marts 1671
Anne blev gift den 1. oktober 1671 med Morten Hansen
Anne blev begravet den 28. december 1679, 56 år gl.
Morten Hansen blev gift den 2. juni 1680 i Bjerreby sgn. Med Maren Christensdatter 
Maren blev begravet den 25. februar 1685
Morten blev gift den 29. juli 1685 i Bjerreby sgn. Med Navne Madsen’s enke Anne Rasmusdatter
Anne Rasmusdatter blev begravet den 14. juli 1700 [skifte den 2. august 1700]
Morten blev gift den 26. juni 1701 med Inger Jepsdatter
Morten blev begravet den16. august 1708
Inger blev gift den 13. marts 1709 med Christen Christensen Troensegaard  

119
Skifte den 28. marts 1656 efter
Bodil (Hans Sørensen’s) – boede og døde i Lundby

Krav (Børn?): Lauritz Nielsen
 Jens Nielsen
 Christen Nielsen
 Anne Nielsdatter
 Mette Nielsdatter
 Kirsten Jørgensdatter
 Johanne Nielsdatter
 Jens Andersen på sin hustrus vegne
 Niels Hansen
 Anders Hansen

Vurderingsmænd: Hans Krog
  Niels Pedersen - på Bodil (Hans’s)’s børns vegne
  Lauritz Drost
  Claus Pedersen

Se også skifte # 65

120
Skifte den 11. juni 1656 efter
Anne (Peder Stær’s) [Rasmusdatter] – i Gesinge

Afdødes børn fra første ægteskab med Jørgen Rasmussen [Snedker]:
 Rasmus Jørgensen
 Karen Jørgensdatter
Formynder: morfader Rasmus Christophersen i Melby

Afdødes barn fra andet ægteskab med Peder Michelsen Stær:
 Anne Pedersdatter
Formynder: farbroder Christen Michelsen i Skovballe

Vurderingsmænd: Laurits Drost
  Jens Hansen i Gesinge
  Lauritz Jepsen Krog i Lundby
  Hans Nielsen i Melby

Se også skifte # 33, # 71, # 106 & # 121


Jørgen blev gift med Anne Rasmusdatter
Jørgen blev begravet mellem 18. og 24. januar [dato ikke angivet] 1648
Anne blev gift den 28. maj 1648 med Peder Mikkelsen Stær
Peder blev begravet den 15. december 1651 
Anne døde ca. 1655 i Gesinge sogn

 

 

 

 

 

121
Skifte den 11. juni 1656 efter
Johanne (Rasmus’s) – boede og døde i Melby
Enkemand: Rasmus Christophersen

Børn: Christopher Rasmussen i Gesinge
 Hans Rasmussen i Lundby
 Ellen Rasmusdatter
 Maren Rasmusdatter
 afdøde Anne Rasmusdatters børn [se skifte # 120]
  Anne Pedersdatter
  Rasmus Jørgensen
  Karen Jørgensdatter

Vurderingsmænd: Lauritz Drost
  Jens Hansen i Gesinge
  Lauritz Jepsen Krog i Lundby
  Hans Nielsen i Melby

Se også skifte # 33 & # 71

Johanne’s begravelse er ikke indført i KB
Rasmus blev gift den 24. maj 1657 med Anne Hansdatter 

122
Skifte den m juni 1656 efter
Karen (Jespers’s) – boede og døde i Søby

Arvinger: Lauritz Jensen
 Lauritz Jensen
 Maren (søren’s) – Laurits Jensen er værge
 Christen Lauritzen
 Anne (Staffen’s)
 Anders Lauritzen

Vurderingsmænd: Peder Sørensen i Søby
  Søren Hansen i Søby

123
Skifte den 31. oktober 1656 efter
Hans Andersen – boede og døde i Bjerreby
Enke: Johanne (Hans’s)
Laugvfærge: trolovede fæstemand Rasmus Jensen

Børn: Frederich Hansen
 Anders Hansen
 Rasmus Hansen
 Jens Hansen
 Elsebet Hansdatter
 Bodil Handatter
Formynder farbroder Just Andersen i M___

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
  Knud Andersen i Gesinge
  Rasmus Jørgensen i Bjerreby
  Rasmus Hansen Smed i Bjerreby

 

 


124
Skifte den 7. november 1656 efter
Lauritz Hansen – boede og døde i Vindeby
Enke: Karen (Lauritz Hansen’s) [Pedersdatter]
Laugværge: fæstemand Knud Jørgensen Skytte [Karen og blev gift den 8. februar 1657]

Børn: Anders Lauritzen
 Sidsel Lauritzdatter
Formyndere: farbroder Jesper Hansen
 Morbroder Søren Pedersen

Vurderingsmænd: Lauritz Jepsen Birkefoged
  Niels Rasmussen
  Hans Drost
  Anders Olesen Møller i Strammelse

Se også skifte # 66 

Karen blev gift den 23. november 1651 med Lauritz Hansen
Lauritz blev begravet den 29. januar 1656, 35 år gl.
Karen blev gift den 8. februar 1657 med Knud Jørgensen Skytte
Knud blev begravet den 14. september 1684, 63 år gl.
Karen blev begravet den 3. januar 1689, 74 år gl.

125
Skifte den 17. november 1656 efter
Margrethe (Erich’s) – boede og døde i Vindeby

Børn og arvinger:
 Rasmus Erichsen
 Jens Jørgensen – i Strammelse
 afdøde Hans Erichsens børn:
  Erich Hansen
  Jørgen Hansen
  Maren (Hans Nielsen’s)
 Johanne Christophersdatter – på Lolland
 Maren Christophersdatter – gift med Hans Nielsen [Nørregaard] i Melby [gift 12. oktober 1651]

Vurderingsmænd: Niels Rasmussen i Strammelse
  Jens Andersen i Lundby
  Jens Jespersen i Strammelse
  Rasmus Jepsen i Lundby
Overværende på forannævnte tvende børns og Johanne Christophersdatters vegne var Rasmus Nørregaard i Strammelse

Margrete blev begravet den 2. november 1656, 76 år gl..

 

 

 

 

 

 


126
Skifte den 5. december 1656 efter
Kirsten (Lauritz’s) – boede og døde i Lundby 
Enkemand: Lauritz (Hansen) Drost i Lundby

Børn: Hans Lauritzen [gift den 7. marts 1669 med Maren Jørgensdatter]
 Peder Lauritzen
 Margrete Lauritzdatter
 Kirsten Lauritzdatter
 Maren Lauritzdatter – gift med Hans Christensen i Nyby [gift 7. marts 1652]

Vurderingsmænd: Niels Rasmussen i Strammelse
  Niels Hansen i Lundby
  Hans Hansen i Strammelse
  Hans Christensen i Nyby
Se også skifte # 106 (1698-1715)
Kirsten blev begravet den 25. januar 1656
Lauritz Drost blev gift med Karen Andersdatter den 7. december 1656
Lauritz blev begravet den 8. august 1659
Karen Andersdatter blev gift den 11. december 1659 med Anders Drost
Karen blev begravet den 17. november 1686
Anders blev begravet den 14. februar 1716 
  
127
Skifte den 7. januar 1657 efter
Jørgen Hansen – boede og døde i Bjerreby
Enke: Birgitte (Jørgen Hansen’s)
Laugværge: trolovede fæstemand Rasmus Pedersen – han fæster gården

Arvinger – søskende:
 Rasmus Hansen
 Søren Hansen
 Hans Hansen
 Maren Hansdatter

Vurderingsmænd: Lauritz Drost i Lundby
  Niels Rasmussen i Strammelse
  Anders Sørensen i Gesinge
  Christopher Nielsen i Gesinge

128
Skifte den 23. januar 1657 efter
Niels Hansen Clausen – boede og døde i Lundby
Enke: Anne (Niels’s) [Hansdatter]
Laugværge: trolovede fæstemand Hans Andersen Nørregaard - han fæster gården

Barn: Hans Nielsen
Formyndere: farbroder Christen Hansen
 farbroder Rasmus Hansen
 farbroder Lauritz Hansen

Vurderingsmænd: Søren Krog
  Rasmus Danielsen
  Lauritz Drost
  Rasmus Erichsen i Strammelse

Niels blev begravet den 2. december 1656
Anne & Hans blev gift den 15. februar 1657
Anne blev begravet den 9. januar 1689, 68 år gl.
Hans blev gift den 17. november 1689 med Karen Sørensdatter 
Hans blev begravet den 26. maj 1703 , 77 år gl.
Karen Sørensdatter blev gift 1703 med Jens Andersen  


129
Skifte den 29. maj 1657 efter
Birgitte (Rasmus’s) – i Bjernemark
Enkemand: Rasmus Hansen Husmand

Afdødes børn fra første ægteskab:
 Anders Hansen – på Lolland
 Hans Hansen
 afdøde Jørgen Hansen
 Lene Hansdatter
 Karen Hansdatter
Formynder for pigerne: Jens Jepsen Krog i Lundby

Hans Hansen på Anders Hansens vegne med skriftlig fuldmagt

Vurderingsmænd: Anders Nielsen i Bjernemark
  Anders Skarø i Bjernemark
  Sane Krog i Lundby
  Lauritz Hansen i Bjernemark

Begravelse ikke indført I KB
Rasmus blev gift den 19. april 1657 med Margrete Lauritzdatter
Rasmus blev begravet den 23. marts 1678  

130
Skifte den 13. marts 1657 efter
Lauritz Jørgensen – i Bjerreby
Broder: Rasmus Jørgensen

Arvinger: Rasmus Jørgensen
 Christen Jørgensen
 Karen Jørgensdatter
 afdøde Johanne Jørgensdatters barn:
  Jep Ospensen
 afdøde Hans Jørgensens børn:
  Niels Hansen
  Hans Hansen

Vurderingsmænd: Anders Sørensen i Gesinge
  Hans [Hansen] Slagter i Strammelse
  Rasmus Hansen i Bjerreby
  Jørgen Christensen i Bjerreby

131
Skifte den 16. marts 1657 efter
Hans Pedersen – boede of døde i Bjerreby
Enke: Maren (Hans Pedersen’s)

Arvinger: Peder Nielsen i Skovballe
 Jens Nielsen
 Karen (Rasmus’s)
 Johanne Nielsdatter
 Anne (Rasmus’s)
 Karen Clausdatter

Vurderingsmænd: Anders Sørensen i Gesinge
  Rasmus Rasmussen i Varø
  Rasmus Hansen Smed i Bjerreby
  Søren Hansen Kop i Bjerreby


132
Skifte den 11. april 1657 efter
Rasmus Hansen Væver – boede og døde i Strammelse
Enke: Johanne (Rasmus’s)

Børn: Kirsten Rasmusdatter
 Anne Rasmusdatter
 Maren Rasmusdatter
 Peder Rasmussen

Vurderingsmænd: Niels Rasmussen
  Peder Jørgensen
  Rasmus Skrædder
  Anders Lauritzen i Strammelse

Begravelse ikke indført I KB 
Johanne blev begravet den 20 januar 1664 

133
Skifte den 11. april 1657 efter
Jens Hansen – boede og døde på _____ø
Enke: Bodil (Jens’s)
Laugværge: trolovede Fæstemand Søren Nielsen – fæster gården

Børn: Hans Jensen
 Rasmus Jensen i Helløv
 Christopher Jensen – værge: farbroder Lauritz Hansen i Knudsbølle
 Peder Jensen – værge: farbroder Lauritz Hansen i Knudsbølle


Vurderingsmænd: Lauritz Drost i Lundby
  Sane Krog i Lundby
  Jørgen Hansen i Stjøvl
  Rasmus Andersen i Stjøvl

134
Skifte den 12. juni 1657 efter
Albert Christensen [Savmand] – boede og døde i Lundby
Enke: Johanne (Albert’s)

Arvinger: Christen Jensen – i Varø
 Michel Jensen – tjener på Lolland
 Maren ____ - gift  med Christen Hansen i Varø
 Karen Christensdatter – på Lolland
 Kirsten Christensdatter – i Varø
 Maren Jensdatter – i Varø
 Kirsten Jensdatter – tjener på Lolland

Vurderingsmænd: Lauritz Jepsen Krog i Lundby – på enkens vegne
  Niels Pedersen Krog i Lundby – på enkens vegne
  Anders Sørensen i Gesinge – på arvingernes vegne
  Rasmus Rasmussen i Søby – på arvingernes vegne

Overværende på enkens vegne Lauritz Drost

Albert blev begravet den 3. juni 1657
Johanne blev begravet den 3. juni 1669 

 

 

135
Skifte den 11. september 1657 efter
Rasmus Hansen – boede og døde i ____
Enke: Kirsten (Rasmus’s)
Laugværge: hendes mand Niels Jacobsen – har overtaget fæstet

Børn: Maren Rasmusdatter
 Mette Rasmusdatter
 Hans Rasmussen
 Anne Rasmusdatter
 Karen Rasmusdatter
Formyndere: Rasmus Christensen i Varø
 Erich Mortensen i Vindeby

Vurderingsmænd: Anders Olesen Møller i Strammelse
  Erich Pedersen i Søby
  Rasmus Hansen i Bjerreby
  Rasmus Andersen i Stjøvl

136
Skifte den 11. september 1657 efter
Hans Christensen (Møller) – boede og døde i Troense
Enke: Maren (Hans’s)
Laugværge: trolovede fæstemand Jep Rasmussen

Børn: Rasmus Hansen
 Morten Hansen
 Kirsten Hansdatter
 Karen Hansdatter
Formynder: Hans Hansen Lund i Nyby

Vurderingsmænd: Rasmus Hansen i Troensegaard
  Hans Pedersen i Lundby
  Jep Rasmussen i Nyby
  Anders Lauritzen Møller i Perskov Mølle

Se også skifte # 151

Hans blev begravet den 23. juni 1657
Maren blev begravet 1658 – ikke indfør i KB
Jep og Maren blev ikke gift, da Maren døde før maj 1658 – ske skifte # 151 [hun druknede]

137
Skifte den 2. oktober 1657 efter
Anders Hansen København – i Søby
Enke: Kirsten (Anders’s)
Laugværge: trolovede fæstemand Lauritz Jensen – han fæster gården

Børn: Johanne Andersdatter
 Kirsten Andersdatter
Formynder: farbroder Sane Hansen Krog i Lundby

Vurderingsmænd: Anders Sørensen i Gesinge
  Jens Andersen i Lundby
  Rasmus Erichsen Nørregaard i Strammelse
  Mads Lauritzen i Gesinge

 

 


138
Skifte den 5. oktober 1657 efter
Rasmus Jørgensen – boede og døde i Bjerreby
Enke: Gertrud (Rasmus’s)
Laugværge: trolovede fæstemand Hans Knudsen– han fæster gården

Børn: Mads Rasmussen
 Johanne Rasmusdatter
 Birgitte Rasmusdatter
 Karen Rasmusdatter
 Kirsten Rasmusdatter
Formyndere: farbroder Christen Jørgensen i Gesinge
 Navne Madsen i Gesinge

Vurderingsmænd: Anders Sørensen i Gesinge
  Rasmus Christensen i Varø
  Rasmus Andersen i Stjøvl
  Rasmus Kop i Bjerreby

139
Skifte den 20. oktober 1657 efter
Albert Clausen – boede og døde i Skovballe
Enke: Maren (Albert’s)
Laugværge: hendes mand Jep Lauritsen – har fæstet gården

Børn: Peder Albertsen
 Claus Albertsen
 Karen Albertsdatter
 Johanne Albertsdatter
Formyndere: Mads Pedersen i Nyby
 Rasmus Pedersen i Bjerreby

Vurderingsmænd: Christen Sørensen i Skovballe
  Claus Josephsen i Gesine
  Rasmus Andersen i Stjøvl
  Hans Rasmussen i Stjøvl

140
Skifte den 9. november 1657 efter
Lauritz Hansen – boede og døde i Bjernemark
Enke: Maren (Lauritz’s) [Nielsdatter]
Laugværge: fæstemand Marcus Nielsen – fæster gården

Børn: Hans Lauritzen
 Christen Lauritzen
 Karen Lauritzdatter
 Anne Lauritzdatter
Formyndere: farbroder Christen Svendsen
 farbroder Rasmus Hansen i Troense

Vurderingsmænd: Niels Rasmussen i Strammelse
  Anders Møller i Strammelse
  Anders Skarø i Bjernemark
  Rasmus Hansen i Bjernemark

Overværende på Maren (Lauritz’s)’s vegne Marcus Nielsen

Lauritz blev begravet den 16. oktober 1657
Maren Nielsdatter & Marcus Nielsen blev gift den 26. december 1657

 

141
Skifte den 24. november 1657 efter
Maren (Mads Vogn’s) – boede og døde i Strammelse
Enkemand: Mads Hansen Vogn

Afdødes børn fra første ægteskab:
 Jens Hansen
 Navne Hansen – Jens Hansen på hans vegne
 Maren Hansdatter – gift med Jørgen Jørgensen Krog [gift den 26. september 1652]

Vurderingsmænd: Hans Nielsen i Strammelse
  Niels Rasmussen i Strammelse
  Anders Møller i Strammelse
  Niels Jensen i Strammelse

Begravelse ikke indført i KB
Mads Hansen Vogn blev gift den 10. januar 1658 med Bodil Nielsdatter
Mads blev begravet den 3. februar 1662

142
Skifte den 14. december 1657 efter
Niels Jepsen Gammelgaard – i Nyby
Enke: Anne (Niels’s)

Børn: Jep Nielsen
 Peder Nielsen
 Hans Nielsen
 Anne Nielsdatter

Vurderingsmænd: Rasmus Piil i Nyby
  Hans Christensen i Nyby
  Rasmus Trane i Nyby
  Mads Clemendsen i Nyby

Begravelse ikke indført i KB

143
Skifte den 4. januar 1658 efter
Jens Hansen _____ – boede og døde i Helløv
Enke: Maren (Jens’s)

Børn: Hans Jensen
 Niels Jensen
 Morten Jensen
 Jørgen Jensen
 Christen Jensen
 Rasmus Jensen
 Anne Jensdatter
 Maren Jensdatter
Formyndere: Christen Hansen – for Rasmus og Christen
 Broderen Hans Jensen – for Jørgen og Maren
 Niels Nielsen Møller – for Morten

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
  Niels Lauritzen i Helløv
  Jens Jensen i Bjerreby
  Hans Andersen i Lundby

På børnenes vegne broderen Hans Jensen i Gesinge

 

144
Skifte den 5. januar 1658 efter
Hans Rasmussen Kuld – i Strammelse
Enke: Karen (Kuld’s) [Hansdatter]

Barn: Maren Hansdatter

Vurderingsmænd: Lauritz Jepsen Birkefoged
  Niels Vogn i Strammelse
  Anders Møller i Strammelse
  Peder Jørgensen i Strammelse

Hans og Karen blev gift den 14. september 1651 
Hans’s begravelse ikke indført I KB
Karen blev gift den 4. august 1660 med Hans Espensen
Hans Espensen blev begravet den 20. januar 1675
Karen blev gift den 21 marts 1675 med Christen Pedersen Skindballe
Christen blev begravet den 17. april 1703, 70 år gl.
Karen blev begravet den 2. april 1711 , 80 år gl.    

145
Skifte den 11. januar 1658 efter
Lauritz Hansen – boede og døde i Knudsbølle
Enke: Anne (Lauritz Hansen’s)

Afdødes barn fra tidligere ægteskab: 
 Christopher Lauritzen
Formynder: Rasmus Hansen i Troensegaard

Vurderingsmænd: Niels Vogn i Strammelse
  Anders Skarø i Bjernemark
  Rasmus Pedersen i Bjerreby
  Claus Josephsen i Gesinge

Arvekrav fra: Anders Christensen
 Peder Christensen
 Lauritz Christensen
 Christen Christensen

Lauritz blev begravet den 11. oktober 1657, 70 år gl.
Anne blev begravet den 25. november 1676, 78 år gl

146
Skifte den 21. marts 1658 efter
Niels Mortensen & hustru Catrine (Niels’s) – boede og døde i Vemmenæs

Vurderingsmænd: Peder Jepsen i Varø
  Rasmus Pedersen i Bjerreby
  Hans Knudszen i Bjerreby
  Hans Hellesen i Bjerreby

Se også skifte # 152

 

 

 

 

147
Skifte den 8. april1658 efter
Morten Hansen Piil – boede og døde i Troense
Enke: Karen (Morten’s)

Barn: Bodil Mortensdatter

Vurderingsmænd: Rasmus Bunde i Nyby
  Peder Brun i Troense
  Hans Christensen i Nyby
  Rasmus Trane i Nyby

Begravelse ikke indført I KB

148
Skifte den 8. april 1658 efter
Niels Hansen – boede og døde i Skovballe
Enke: ??????

Børn: Hans Nielsen
 Jens Nielsen
Formynder: farbroder Søren Hansen  i Skovballe – for Jens

Vurderingsmænd: Erich Pedersen i Gesinge
  Christopher Nielsen i Gesinge
  Søren Kop i Bjerreby
  Christen Sanersen(?) i Skovballe

149
Skifte den 19. april 1658 efter
Espen Hansen & hustru Dorte (Espen’s) – boede og døde i Troense

Børn: Rasmus Espensen
 Karen Espensdatter [gift den 16. februar 1679 med Hans Rasmussen Thuesen]
 Kirsten Espensdatter [gift den 20. marts 1685  med Ole Henningsen]
Formyndere: Niels Rasmussen i Svendborg – for Rasmujs
 Morten Jepsen i Troense – for Karen
 Peder Jepsen i Troense – for Kirsten

Vurderingsmænd: Niels Strambech
  Hans Hansen Lund i Nyby
  Rasmus Bertelsen i Troense
  Graves Jensen i Troense

Begravelser ikke indført I KB

 

 

 

 

 

 

 

150
Skifte den 19. april 1658 efter
Peder Rasmussen – boede og døde i Knudsbølle
Enke: Margrete (Peder’s) [Erichsdatter]

Barn: Karen Pedersdatter

Vurderingsmænd: Hans Nielsen i Stougaard
  Morten Rasmussen i Bjernemark
  Boe Mortensen i Knudsbølle
  Erich Andersen i Knudsbølle

Se også skifte # 82 

Peder’s begravelse er ikke indført i KB
Niels Jepsen Skytte blev den 4.  juli 1658 gift med Margrete Erichsdatter
Margrete døde ca 1676
Niels blev gift den 11. marts 1677 med Karen Eriksdatter 
Niels blev begravet den 29. marts 1693, 63 aar gl
Karen blev gift den 2. juli 1693 med Niels Pedersen (Skov)
Karen blev begravet den 28. april 1715, 65 år gl.
Niels blev gift den 9. februar 1716 med Margrete Hansdatter
Niels blev begravet den 31. januar 1725, 60 år gl.
Margrete blev gift 1725 med Anders Simonsen Bager  

151
Skifte den 14. maj 1658 efter
Hans Christensen  (Møller) – boede og døde i Troense og hans hustru Maren som bleff druknet

Børn: Rasmus Hansen
 Kirsten Hansdatter
 Karen Hansdatter
Formyndere: Anders Møller i Perskov Mølle – for Rasmus
 Hans Pedersen i Lundby – for Kirsten og Karen

Vurderingsmænd: Rasmus Hansen i Troensegaard
  Niels Strambecxh i Nyby
  Rasmus Trane i Nyby
  Hans ___ i Gesinge

Se også skifte # 136 

Christen blev begravet den 23. juni 1657
Maren blev begravet 1658 – ikke indført i KB

 

 

 

 

 

 

 


152
Skifte den 7. maj 1658 efter
Niels Mortensen & hustru Catrine (Niels’s) – boede og døde i Vemmenæs

Vurderingsmænd: Hans Drost i Strammelse
  Anders Møller i Strammelse
  Morten Haar i Strammelse
  Rasmus Smed i Bjerreby

Den 26. maj

Vurderingsmænd: Hans Drost i Strammelse
  Niels Vogn i Strammelse
  Morten Haar i Strammelse
  Rasmus Smed i Bjerreby

Se også skifte # 146

153
Skifte den 11. juni 1658 efter
Bodil (Peder Jørgensen’s) [Jensdatter] – boede og døde i Strammelse
Enkemand: Peder Jørgensen

Afdødes børn fra tidligere ægteskab:
 Michel Rasmussen
 Jens Rasmussen
 Peder Rasmussen
 Bodil Rasmusdatter
 Margrete Rasmusdatter
 Hans Rasmussen
 Jørgen Rasmussen
Formynder: stedfader Peder Jørgensen – for Peder, Margrete og Bodil

Vurderingsmænd: Niels Vogn i Strammelse
  Anders Lauritzen i Strammelse
  Anders Møller i Strammelse
  Morten Nielsen Haar i Strammelse

Se også skifte # 21

Peder Jørgensen blev den 1. august 1658 gift med Bodil Andersdatter
Bodil blev begravet den 31. juli 1663 
Peder blev gift den 30. november 1663 med Maren Nielsdatter
Peder Jørgensen blev begravet den 6. marts 1675, 56 år gl.
Maren Nielsdatter blev gift den 30. maj 1675 med Niels Andersen
Maren blev begravet den 26. november 1712, 70 år gl.
Niels Andersen blev begravet den 10. januar 1724, 82 år gl. 

 

 

 

 

 

 


154
Skifte den 13. juli 1658 efter
Jep Hansen – ungkarl i Strammelse

Arvinger - søskende: 
 Knud Hansen Kuld
 Margrete Handatter – gift med Mads Andersen
 Afdøde Christen Hansens børn:
  Maren Christensdatter – på hendes vegne Jesper Iversen
   [Maren blev gift den 28. november 1652 med Jesper Iversen]
  Bodil Christensdatter – på hendes vegne Christopher [Hansen] Smed
          [Bodil blev gift den 15. januar 1654 med Christopher]
  Karen Christensdatter – på hendes vegne morbroder Lauritz Rasmussen Kuld

Vurderingsmænd: Peder Jørgensen i Strammelse
  Morten Haar i Strammelse
  Ander Møller i Strammelse
  Anders Lauritzen i Strammelse

Begravelse ikke indført i KB


155
Skifte den 10. august 1658 efter
Jens Andersen – boede og døde i Strammelse
Enke: Kirsten (Jens’s) [Nielsdatter]
Laugværge: ægtemand Hans Pedersen (Vogn) – har fæstet gården

Børn:  Anders Jensen
 Niels Jensen
Formynder: farbroder Hans Andersen Nørregaard i Lundby

Vurderingsmænd: Lauritz Drost i Lundby
  Niels Sørensen i Lundby
  Sane Krog i Lundby
  Rasmus Nørregaard i Strammelse

Se også skifte # 10 & # 53 (1696-1715)

Kirsten Nielsdatter & Hans Pedersen blev gift den 27. juni 1658
Kirsten blev begravet den 19. november 1697, 75 år gl.
Hans blev begravet den 29 marts. 1704, 75 år gl. 

156
Skifte den 31. januar 1660 efter
Hustru (Rasmus Jepsen’s) – boede og døde i Strammelse  [Anne?]
Enkemand: Rasmus Jepsen [Skrædder]

Hans børn:  Jep Rasmussen
 Kirsten Jensdatter [Rasmusdatter]

Vurderingsmænd: Anders Olesen i Strammelse
 Jens Jørgensen i Strammelse

Begravelse er ikke indført I KB
Rasmus blev begravet den 28. februar 1679, 73 år gl. 

 

 

157
Skifte den 5. februar 1660 efter
Maren Sørensdatter (_____ Jensen’s) – boede og døde i Bjerreby
Enkemand: Rasmus Jepsen

Hendes arvinger:

Vurderingsmænd: Rasmus Smed i Bjerreby
 Rasmus Pedersen i Bjerreby
 Hans Rasmussen i Bjerreby
 Jens Rasmussen i Bjerreby

158
Skifte den 6. februar 1660 efter
Jacob Andersen & hustru Anne Pedersdatter – boede og døde i Nyby

Børn: Anders Jacobsen
 Niels Jacobsen
 Peder Jacobsen
 Christopher Jacobsen
 Jacob Jacobsen – på hans vegne  broderen Niels
 Karen Jacobsdatter – hendes laugværge hendes fæstemand Claus Andersen [Skrædder]
  [gift den 30. september 1660 – Kirsten blev begravet den 12. december 1661]
Formynder: Erich Andersen i Søby – for  Christopher

Vurderingsmænd: Niels Andersen i Nyby
 Hans Christensen i Nyby
 Rasmus Andersen i Nyby

Begravelser er ikke indført i KB

159
Skifte den 7. februar 1660 efter
Anne (Anders’s) – boede og døde i Bjernemark
Enkemand: Anders Rasmussen [Skarø]

Hendes arvinger:
 Niels Mortensen i Bjernemark
 Peder Andersen på sin hustrus vegne i Lundby
 Peder Jørgensen i Strammelse på sin hustrus vegne
 Rasmus Andersen

Vurderingsmænd: Morten Rasmussen i Bjernemark
 Frands Jørgensen i Bjernemark
 Rasmus Drost
 Peder Poulsen i Bjernemark

Anne’s begravelse er ikke indført I KB
Anders blev gift den 11. juni 1660 med Kirsten Olesdatter
Kirsten blev begravet den 20. december 1662
Anders blev begravet den 14. januar 1663 

 

 

 

 


160
Skifte den 17. februar 1660 efter
Anders Hansen [Færgemand] – boede og døde i Vindeby
Enke: Gertrud Nielsdatter

Hans arvinger: Niels Andersen
Formynder: Svend Pedersen

Vurderingsmænd: Niels Andersen i Nyby
 Rasmus Andersen i Nyby
 Anders Brylle i Lundby
 Erich Smed i Bjernemark

Anders & Gertrud blev gift den 16. juli 1654
Begravelse 1660 er ikke indført i KB
Gertrud blev gift den 5. februar 1660 med Svend Pedersen

161
Skifte den 19. februar 1660 efter
Hans Nielsen – boede og døde i Strammelse
Enke: Gertrud Nielsdatter

Hans arvinger: Niels Hansen
 Jacob Hansen
 Bodil Hansdatter

Vurderingsmænd: Anders Olesen i Strammelse
 Jep Nielsen i Perskov
 Jens Jørgensen i Strammelse
 Peder Jørgensen i Strammelse

Se også skifte # 73

Bodil blev begravet den 23. december 1651
Hans blev gift ca 1652 med Gertrud Nielsdatter
Hans blev begravet 1660 – ikke indført i KB
Gertrud blev gift den 1. 1pril 1660 med Morten Madsen
Gertrud blev begravet den 4. marts 1695, 68 år gl.
Morten blev begravet den 2. februar 1708, 86 år gl.
 

162
Skifte den 27. februar 1660 efter
Claus Hansen Kop & hustru Jen ___ (Jensine?) Lauritzdatter – boede og døde i Strammelse

Vurderingsmænd: Anders Olesen i Strammelse
 Hans Nielsen i Strammelse
 Peder  ___gersen

Begravelser er ikke indført i KB

163
Skifte den 29. februar 1660 efter
Christen Hansen & hustru Maren Nielsdatter – boede og døde i Helløv

Hans og hendes arvinger:
 Hans Jensen i Gesinge
 Christen Jensen i Bjernemark – Christen Hansen er værge
 Rasmus Jensen i Bjernemark – bror Hans Jensen er værge
 Niels Nielsen i Bjernemark på sin hustrus vegne
 Maren Jensdatter
 Jens Jendersen på sin hustrus vegne

164
Skifte den 9. marts 1660 efter
Hans Hansen – boede og døde i ______ [Nyby ?]
Enke: Anne _____ [Christensdatter]

Deres børn: Rasmus _____
 Kirsten Rasmusdatter – Niels Vogn i Strammelse er værge

Vurderingsmænd: Rasmus Andersen i Nyby
  Niels Andersen i Nyby
  Rasmus Andersen i Nyby
  Jacob Lauritzen i Nyby

Begravelser er ikke indført i KB

165
Skifte den 12. marts 1660 efter
Helle Hansdatter – boede og døde i Strammelse
Enkemand: Hans Rasmussen

Vurderingsmænd: Anders Berendtsen i Strammelse
  Christen Mortensen i Strammelse
  Anders Sørensen i Gesinge
  Christopher Nielsen i Strammelse

Hans & Helle blev gift den 22. juni 1656 

Begravelse er ikke indført I KB

166
Skifte den 17. marts 1660 efter
____ (Simon?) Hansen & hustru Bodil _____datter – boede og døde i Lundby

Arvinger: Anders Simonsen
 Rasmus Simonsen
 Jep Simonsen
 Kirsten Simonsdatter
 Maren Simonsdatter
Formynder: Lauritz Jepsen i Lundby

Vurderingsmænd: Peder Andersen i Lundby
  Niels Jensen i Lundby
  Christen Hansen i Lundby
  Christen Nielsen i Lundby

Begravelser er ikke indført I KB

167
Skifte den 19. marts 1660 efter
_______  – boede og døde i Vemmenæs 
Enke?): Maren Jensdatter 

Arvinger: Jens Jensen i Gesinge på sin hustrus vegne
 ____ Rasmussen på sin hustrus vegne
 Rasmus ____  i Helløv
 Lauritz Jensen i Søby på sin hustrus vegne

Vurderingsmænd: Rasmus Jepsen i Varø
  Rasmus Rasmussen i Varø
  Christen Rasmusen i Varø
  Peder Jepsen i Varø

168
Skifte den 21. marts 1660 efter
Hans Jepsen Krog & hustru ______  – boede og døde i _____
 

Deres børn: Hans Hansen
 Anne Hansdatter
 Karen Hansdatter
 Maren Hansdatter

Vurderingsmænd: Christen Hansen i Lundby
  Claus Pedersen i Lundby
  Hans Knudsen i Lundby

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PS

I 1659 blev der begravet 110 personer i Landet og Bregninge sogne ”som for vidtløftighed ikke er indførte” i kirkebogen

I 1680 døde 119 – ej heller indført

 

BilagStørrelse
Tåsinge-skifter-1642-62.pdf8.33 MB
Tåsinge-skifter-1642-62-02.pdf9.74 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-03.pdf8.73 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-04.pdf8.8 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-05.pdf9.83 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-06.pdf8.8 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-07.pdf9.76 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-08.pdf8.95 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-09.pdf5.12 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-10.pdf9.18 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-11.pdf9.01 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-12.pdf9.7 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-13.pdf8.78 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-14.pdf8.57 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-15.pdf9.52 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-16.pdf9.74 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-17.pdf9.16 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-18.pdf8.32 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-19.pdf9.5 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-20.pdf9.12 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-21.pdf8.89 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-22.pdf9.49 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-23.pdf9.7 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-24.pdf9.54 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-25.pdf9.06 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-26.pdf8.71 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-27.pdf9.61 MB
Tåsinge-skifter-1642-60-28.pdf4.31 MB
Tåsinge-skifter-1653-60.pdf9.99 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-01.pdf9.05 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-02.pdf9.26 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-03.pdf9.44 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-04.pdf9.74 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-05.pdf8.97 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-06.pdf8.66 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-07.pdf8.86 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-08.pdf8.63 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-09.pdf9.43 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-10.pdf9.14 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-11.pdf9.85 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-12.pdf8.8 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-13.pdf9.77 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-14.pdf9.6 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-15.pdf8.84 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-16.pdf8.22 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-17.pdf9.5 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-18.pdf8.89 MB
Tåsinge-skifter-1653-60-19.pdf8.98 MB