Lunde Kirke

| | | | |

Beskrivelse i Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Lunde sogn, side 693 

Lunde kirkeLunde kirke

 Lunde kirkeLunde kirke

 kirkerumkirkerum

 PrædikestolPrædikestol

 DøbefontDøbefont

 Gl. altertavleGl. altertavle

Gravsten i våbenhusetGravsten i våbenhuset

Kirken er opf. 1852 af arkt. N.S: Nebelong og består af kor, skib og tårn m. spir, rest. 1886, samt våbenhus i s. Det indre har åben tagstol. I fundamenterne er anvendt en del kvadermateriale fra den gl. kirke, der bestod af romansk kor og skib m. sen. indbyggede hvælv, våbenhus i s. og tårn i v., op. sen. end 1589, da klokkerne var anbragt i en fritstående, formentlig bræddeklædt klokkestabel s.f. kirken (Jacob Madsen, ed. Idum. 205) - Altertavlen er en kopi efter N. Skovgaard "Den gode hyrde", og et ældre tarveligt altermaleri "Gethsemane", vist af Johs. Jensen, er ophængt i kirken. Den katolske +altertavle havde i midten Mariæ himmelfart og ved siderne malede fløje, og der var 1589 et korgitter (Jac. Madsen). Fonten af træ i sen klassicisme og prædikestolen er sikkert fra ombygningen ligesom det øvr. inventar. Klokke 1839, I.C. og H. Gamst. I våbenhuset gravsten over herredsfogederne Morten Pedersen +1699, og Chr. Jørgensen, +1729, bragt tilbage til kirken 1896.

LangkildegårdLangkildegårdGravstenGravstenGravstenGravstenGravstenGravstenGravstenGravstenGravstenGravstengravstengravsten 

 

 

 

 

Se også her